bekijkhetmaar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Operation Pillar of Defense

  Israël word nu (19-11) zowel vanuit de Gazastrook als vanuit
  Syrië onder vuur genomen. Het laat op zich wachten tot
  ook andere groeperingen zich in de strijd mengen
  JERUZALEM – Vanaf 1 januari dit jaar werden vanuit de Gazastrook bijna 11.000 raketten op Israël afgevuurd, tot 14 november reageerde Israël terughoudend. Al zei Benjamin Netanyahu (de premier van Israël) wel dat elke aanval vergolden zou worden.

  Nadat terroristen vanuit de Gazastrook een tunnel naar Israël hadden gegraven, deze gevuld had met explosieven en met een afstandsbediening liet exploderen toen een Israëlische grenscontrole langs reed (8-11-’12), was de maat vol.
  Het duurde daarna overigens nog een week voordat er echt gereageerd ging worden. Operation Pillar of Defense begon (14-11-’12) met een raket op de auto van Ahmed Jabari (een hoge commandant van de gewapende Hamas vleugel Izzadin Kassam Brigades), hierbij kwamen Ahmed en zijn lijfwacht om het leven.
  Met veel machtsvertoon werd Jabari de volgende dag begraven, duizenden Arab’s woonden de begrafenis bij. Onder het scanderen “Dood aan de Joden” en “Allah is groot” werd Jadari tussen andere PLO terroristen ter aarde besteld.
  Daarop brandde een ware strijd los. Een regen van lukraak afgevuurde raketten troffen burgerdoelen binnen het bereik van Jeruzalem, Eilat en Tel Aviv. Onderwijl worden er ook ‘per ongeluk’ raketten vanuit Syrië op Israël afgevuurd.
  Israël op haar beurt vuurt, omdat de PLO terroristen zich tussen burgers verschuilt, precisie beschietingen uit op Hamas (en terreurgroeperingen die gelieerd zijn aan Hamas) doelen. Voornamelijk worden smokkeltunnels, wapen opslagplaatsen, trainingskampen en lanceer platforms onder vuur genomen.
  Met uitzondering van enkele, plaatsen westerse media berichten die uit de pen van de islamitische propaganda machine afkomstig zijn. Hierdoor ontstaan een eenzijdig anti-Israël beeld. Bekijk Het Maar is zeker ook niet onbevooroordeeld en plaats haar berichten vanuit Israëlisch perspectief.
  Mijn advies is dan ook: lees deze berichten en die van de mainstream media en probeer een eigen beeld te vormen.
  Lees meer...   (6 reacties)
  De verdeling van Yehuda ve Shomron
  JERUZALEM – Tijdens de Oslo-akkoorden tekenden Yitzchak Rabin, Bill Clinton en Yasser Arafat op 20 augustus ‘93, onder toe ziend oog van de gehele wereld, de overeenkomst waarin o.a. Yehuda ve Shomron werd verdeeld in drie gebieden. Zij kregen een A-, B- of C-status. Over de status van Jeruzalem zou later gesproken gaan worden, tot die tijd kwam het onder bestuur van Israël te staan. Nadat de Arab’s op 29 september 2000 de wapens op pakten, hetgeen het begin was van de Tweede Intifada, liepen alle gesprekken vast en is er geen afspraak gemaakt over de status van Jeruzalem.
  De gebieden A, B en C zijn verdeeld in 11 Gouvernementen en vallen onder administratieve afdelingen van de PNA, Israël en het Israëlische leger. Ze zijn vernoemt naar de grote steden in het Goevernement.
  Volgens B'tselem (de Israëlische NGO die zich in zet voor de Arab’s) woont de overgrote meerderheid van ‘Palestijnse bevolking’ in gebieden A en B. Omdat deze groep mensen een zeer hoog geboortecijfer kent wordt de vacante grond beschikbaar gemaakt voor de bouw in tientallen dorpen en steden. Voor de woningen in deze dorpen bestaan geen officiële bouwvergunningen. De nieuwe dorpen worden bij voorkeur aan de rand van de Joodse gemeenschappen (gedefinieerd als gebied C) uit de grond gestampt. De keuze van bebouwing is strategisch gekozen. Omdat ze binnen de C-gebieden worden gebouwd worden ze vaak gesloopt door het IDF en dit levert publiciteit op welke de moslim lobby tegen de Joodse staat kan gebruiken. Daarnaast denkt de PNA sterk te staan met de bouw van de steden, wanneer de PNA eindelijk weer deel wil nemen aan de vredesgesprekken zullen zij aangeven dat de dorpen onder PNA bestuur moeten vallen, dit gaat ten koste aan de gebieden die nu nog onder controle staan de Israël.
  Uit een rapport van OCHA (het VN-bureau voor Humanitaire Zaken), dat 14-5-’12 werd vrij gegeven, word ongeveer 30% van de woningen. Hiermee staat de EU bewust of onbewust het vredesproces in de weg.

  Gebied A: 2,7%.
  Volledige civiele controle van de PNA.
  Bestaat uit Arabische steden, en een aantal landelijke gebieden uit de buurt van de Israëlische dorpen in Samaria (tussen Jenin, Nablus, tuba's en Tulkarm ), Judea (rond Hebron), en een in het centrum ten zuiden van Salfit.

  Gebied B: 25,2%.
  Wel onder PNA, maar onder Israëlisch militair bewind.
  Bestaat uit andere bevolkte landelijke gebieden, veel dichter bij het grensgebied van Samaria en Judea.

  Gebied C: 27,9 %.
  Volledig ceviele controle van Israël.
  Bestaat uit alle Joodse woongebieden, wegen die de Joodse woongebieden met elkaar verbinden, bufferzones (rond de Joodse plaatsen, wegen, strategische gebieden en Israël) en bijna de gehele Jordaanvallei en de woestijn van Judea.

  Gebieden A en B zijn verdeeld in 227 gescheiden gebieden (waarvan 199 kleiner is dan 2 vierkante kilometers) die van elkaar gescheiden door Israël gecontroleerde omgeving C.
  Lees meer...

  Onder Romeinse bezetting

  Onder Turkse bezetting

  Onder Britse bezetting
  'Onafhankelijke Palestijnse staat is illusie'
  NEW YORK - Richard Falk, de VN-vertegenwoordiger voor de mensenrechten in de Omstreden Gebieden, zegt 'uitermate somber gestemd te zijn over de mogelijkheid van een onafhankelijke Palestijnse staat'. Samaria, Judea en Oostelijk-Jeruzalem zijn volgens hem de facto geannexeerd door Israël, waardoor het 'een illusie is' om te denken dat zo'n staat er op termijn gaat komen.
  Tijdens een persconferentie op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York wees Falk vrijdag op het grote aantal Joodse inwoners in Hagadah Hamaaravit (de omstreden Bijbelse gebieden) die in 1967 op Jordanië werden heroverd.
  Tijdens de VN verdeling in 1947 was dit gebied toegewezen aan de Arabieren, maar deze wees dit gebied van de hand. In 1948 viel de het Aabische Legioen Israël en met de bedoeling alle Joden in zee te drijven. Het jonge Israëlische leger wist het AL te stoppen, maar Jordanië bezette Samaria, Judea en de Oude stad Jeruzalem (onderwijl bezette Egypte de Gazastrook). In 1950 anexeerde Jordanië de Bijbelse gebieden (Samaria, Judea en de Oude stad Jeruzalem). Alleen Pakistan en het Verenigd Koninkrijk erkennen de annexatie. De Arabieren die er woonden kregen automatisch het Jordaanse staatsburgerschap.
  Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 heroverde Israël deze gebieden. De Joodse staat annexeerde alleen de Oude Stad van David de rest van het gebied niet. Overigens liet (en laat) Israël het dagelijks bestuur van het Tempelplein, met daarop de bekende Rotskoepel, over aan de Wakf, een religieuze organisatie. In 1988 liet deed Jordanië officieel afstand van haar annexatie van Samaria, Judea en Oostelijk-Jeruzalem. Waarmee de Omstreden Gebieden officieel geen eigenaar heeft.
  In Hagadah Hamaaravit is één op de vijf inwoners Joods, en 'dat is te veel' meent de PLO. "Alle Joden moeten uit dit gebied verdwenen zijn alvorens een Palestijnse [islamitische] staat gesticht kan worden," aldus Mahmoud Abbas. Hij wordt daarbij gesteund door de EU, VS, AL & VN.
  Ter vergelijk: in januari 2003 berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau het aantal allochtone moslims in Nederland op 5,7% van de totale bevolking staat. In de grote steden gaat het algauw om 10% van de bevolking. Wanneer een politicus het in Nederland in zijn hoofd haalt om te zeggen dat deze groep uit hat land gezet zou moeten worden staat die zelfde kliek (EU, VS, AL & VN) te stijgeren "Zo'n grote groep... daar kun je toch niet van verwachten dat ze gedeporteerd moeten worden. Nee wanneer de bevolking voor 20% uit Joden bestaat moet deze groep ongestoord geperopteerd kunnen worden, uit het land dat ruim drie eeuwen bewoont wordt door Joden. Maar wanneer het om moslims gaat, waarvan de moslims nog geen honderd jaar in dat land wonen, schreeuwt men moord en brand.
  Lees meer...
  Schuilnaam “Odessa”
  BERLEIN - Zij die belang stellen in de Shoah, zal het niet ontgaan zijn, dat de naam “Odessa” niet slechts voor de pittoreske stad op de Krim (Rusland) staat, maar ook de afkorting is voor een organisatie die de massale vlucht van beruchte Nationaal-Socialistische (Nazi) oorlogsmisdadigers bedreef.
  ODESSA, voluit in het Duits Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (vertaling: 'Organisatie van voormalige SS-leden'. Onder hen bevonden zich Adolf Eichmann (de architect van de Joden vernietiging), Klaus Barbie (Gestapochef die de geschiedenis in is gegaan als de ‘Slager van Lyon’) en Josef Mengele (kamparts die ‘dankzij’ zijn experimenten de geschiedenis in is gegaan als ‘dokter des doods’).
  Onbekend was tot nog toe de omvang en de systematische organisatie van deze vlucht langs de beruchte “ratlines”, de rattenlijnen die naar het veilige Argentinië voerden. Dat vereiste drie belangrijke voorwaarden: vluchthelpers met invloed, een bereidwillig opvangland, en veel geld.
  Onder de vluchthelpers waren niet slechts Zwitserse ambtenaren die nog kort tevoren in benauwde omstandigheden verkerende joden ervan afgehouden hadden de grens over te kunnen steken, maar het nu mogelijk maakten dat vervolgde Nazi’s naar Zwitserland konden ontsnappen. Ook in andere Europese landen functioneerde het netwerk van de verslagen Nazi’s maar al te goed. Vanuit Argentinië werd de komst van duizenden collaborateurs en oorlogsmisdadigers geregeld, en wel vanuit het bureau van president Juan Domingo Peron. Zo nodig op illegale wijze. Beruchte oorlogsmisdadigers als Adolf Eichmann, Klaus Barbie en Erich Priebke kregen doorlopende nummers bij de planning van hun komst —een duidelijk teken van gerichte vluchthulp aan gebleken oorlogsmisdadigers. Alleen al uit Kroatië ontsnapten ca. 2000 Oestasja-fascisten naar Argentinië.
  De contacten voor deze acties werden al bij het begin van de oorlog gelegd door de inlichtingendienst van Walter Schellenberg’s Reichssicherheitshauptamt te Bern.
  De draden van dit netwerk voor vluchthulp kwamen bijeen in het Vaticaan. Toen er na het verschijnen van de eerste uitgave van Goni’s boek twijfels gezaaid werden over de centraal sturende rol van het Vaticaan bij deze Nazi-vluchthulp, bewees de schrijver precies deze rol aan de hand van verdergaande onderzoeken. De coördinatie van de vluchthulp in het Vaticaan nam de Kroatische priester Draganovic over. Hij werd ingezet en gecontroleerd door de chef van de pauselijke ondersteuningscommissie PCA, kardinaal Montini —de latere paus Paulus VI. Uit een fonds van het Vaticaan kwam ook het leeuwendeel van het geld waarmee de vluchthulp gefinancierd werd. Tenslotte maakte het Vaticaan de overdracht mogelijk van de gestolen Kroatische schatkist, waarvan een aanzienlijk deel door Kroatische fascisten via Zwitserland naar Italië gesluisd werd. Het vormde ook de eerste financiële ondersteuning voor talrijke Nazi’s in Argentinië, wier transatlantische vlucht gelukt was.
  De historicus en journalist Uki Goni heeft op basis van jarenlange onderzoeken in Argentijnse, US-Amerikaanse en Europese archieven tot nog toe onbekende bronnen ontsloten, en ze onderbouwd door middel van interviews met 200 getuigen uit die tijd. Hij schetst een beeld van een netwerk van Nazi-vluchthulp dat, met hulp van de staat en van andere organisaties, in heel Europa vervoegde over bases in Scandinavië, Spanje, Italië en Zwitserland, terwijl de draden samenvloeiden in het Vaticaan. Aan allen die reeds een idee hadden van het pauselijke wegkijken van Nazi-oorlogsmisdaden en van de bereidwillige vluchthulp die het Vaticaan aan het einde van de oorlog aan de dag legde (door Costa-Gavras verfilming van Rolf Hochhut’s drama “Der Stellvertreter”), zal nu pas de volledige omvang van de ontsnapping van Europese oorlogscriminelen aan de geallieerde en de nationale rechtbanken van na de oorlog duidelijk worden.
   Bron:
   - The Real Odessa: Smuggling the Nazis to Perón's Argentina (boek van: Uki Goñi). ISBN 1862075816.
  Lees meer...
  De waarheid omtrent het bloedbad van Sabra en Shatilla 1982 Libanon [video]
  JERUZALEM - De wereld vergat snel het Sabra en Shatila bloedbad van 1982, waarbij Libanese christelijke en Shi’ïtische militia mannen duizenden Palestijnse vrouwen en kinderen afslachtten.
  Het was te verwachten dat de internationale media Israël beschuldigden. Een feit is echter dat een paar jaar geleden Al-Jazeera satelliet televisie in een directe uitzending overlevenden aan het woord liet komen die bevestigden dat de Israëlische legeraanvoerders en soldaten niets te maken hadden met het bloedbad.
   Bron:
  • http://brabosh.com/2012/01/02/pqpct-few/#respond
  Lees meer...
  Raketten vanuit de Gazastrook op Israël over geheel 2012
  Israël heeft zowat dagelijks te maken met raketaanslagen die door de islamitische terreurbeweging in de Gazastrook werden afgeschoten op burgerdoelen in Israël. De momenten van staakt-het-vuren worden voornamelijk gebruikt om via de smokkeltunnels tussen Egypte en de Gazastrook, Iraanse raketten en onderdelen binnen te halen om de strijd daarna opnieuw op te voeren.
  Bij het onderstaande bericht zijn de tientallen, door het Iran Dome systeem, mee geteld.
  In het kader 'land voor vrede' werden augustus 2005 de laatste Joden uit hun huizen in de Gazastrook gehaald door het IDF, mensen die de Joden eigenlijk horen te beschermen. Nadat alle Joden uit dit gebied gedeporteerd waren en de kuststrook volledig 'Judenrein' was werd de Gazastrook over gedragen aan de PNA/PLO.
  Land werd afgestaan maar vrede bleef uit, slechts drie maanden zwegen de PLO wapens. Maar daarna begon de nachtmerrie voor de bewoners met name Ashkelon, Yad Mordeha, Or HaNer, Sderot, Kfar Aza, Alumim, Magen Ein HaBsor en Kerem Shalom opnieuw. Na de gewelddadige overname van Hamas, op Fatah, verhevigde de aanvallen op, bij voorkeur op doelen waar geen legerposten zijn dus: burgerdoelen in Israël.
  Sinds 1 januari 2001 werden vanuit de Gazastrook ruim 12.260 raketten op Israëlische burgerdoelen afgevuurd.
  Sinds 1 januari 2006, dus nadat de Gazastrook over was gedragen aan de PNA/PLO, troffen meer dan 11.707 projectielen (Kassam-, antitank-, Grad-raketten en mortiergranaten) Israëlisch grondgebied. Raketten die door het Iron Dome antiraket systeem onderschept zijn worden niet in het totaal aantal raketten die in Israël neer gekomen zijn mee gerekend.
  Het is aan het Israëlische veiligheidssysteem te danken dat er geen honderden doden zijn gevallen in Israël. Wel raken de inwoners getraumatiseerd door de vele raket aanvallen.

  In 2001 bereikten 4 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2002 bereikten 35 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2003 bereikten 155 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2004 bereikten 281 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2005 bereikten 179 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2006 bereikten 947 projectielen Joodse burger doelen in Israël. Daarbij werden 9 burgers gedood en raakten 371 burgers gewond.
  In 2007 bereikten 2.774 projectielen Joodse burger doelen in Israël. Daarbij werden 10 burgers gedood en raakten 578 burgers gewond.
  In 2008 bereikten 3.168 projectielen Joodse burgerdoelen in Israël. Daarbij werden 15 burgers gedood en raakten 611 burgers gewond.
  In 2009 bereikten 1.121 projectielen Joodse burgerdoelen in Israël. Daarbij werden 2 burgers gedood en raakten 11 burgers gewond.
  In 2010 bereikten 556 projectielen Joodse burger doelen in Israël. Daarbij werden 5 burgers gedood en raakten 35 burgers gewond.
  In 2011 bereikten 1.306 projectielen Joodse burger doelen in Israël. Daarbij werden 3 burgers gedood en raakten 81 burgers gewond.
  In 2012 bereikten 2.007 projectielen Joodse burger doelen in Israël.

  Ook in 2012 kennen de kinderen van Israël geen rust.
   2012
  1. 1 januari
   1 Kassamraket en 2 Mortiergranaten
  2. 1 januari
   2 Mortiergranaten die fosfor bevatte
  3. 20 januari
   2 Kassamraketten
  4. 21 januari
   3 Mortiergranaten
  5. 27 januari
   1 Kassamraket
  6. 31 januari
   1 Kassamraket
  7. 1 februari
   8 Kassamraket
  8. 7 februari
   1 Kassamraket
  9. 10 februari
   1 Kassamraket
  10. 11 februari
   1 Kassamraket
  11. 15 februari
   4 Kassamraketten
  12. 17 februari
   2 Kassamraketten
  13. 18 februari
   3 Gradraketten
  14. 19 februari
   2 Kassamraketten
  15. 23 februari
   2 Kassamraketten
  16. 24 februari
   2 Kassamraketten
  17. 25 februari
   3 Kassamraketten
  18. 1 maart
   3 Kassamraketten
  19. 2 maart
   1 Kassamraket
  20. 8 maart
   4 Mortiergranaten
  21. 9 maart
   43 Kassamraketten, 27 Gradraketten en 12 Mortiergranaten
  22. 10 maart
   41 Kassamraketten, 6 Gradraketten, 3 Mortiergranaten en 2 antitankgranaten
  23. 11 maart
   18 Kassamraketten, 8 Gradraketten, 4 Mortiergranaten en 2 Iraanse Fajr-5 raketten
  24. 12 maart
   36 Kassamraketten, 26 Gradraketten en 5 Mortiergranaten (na de beschietingen ging een bestand in)
  25. 13 maart. Na het ingaan van een nieuw staakt het vuren
   22 Kassamraketten, 2 Gradraketten en 7 Mortiergranaten
  26. 14 maart
   2 Kassamraket, 5 Gradraketten en 2 Mortiergranaten
  27. 15 maart
   1 Kassamraket en 3 Gradraketten
  28. 16 maart
   2 Kassamraketten en 1 Gradraket
  29. 17 maart
   4 Kassamraketten en 1 Gradraket
  30. 19 maart
   1 Kassamraket
  31. 21 maart
   1 Kassamraket en 2 Mortiergranaten
  32. 4 april
   3 Kassamraketten
  33. 8 april
   3 Kassamraketten
  34. 15 april
   1 Kassamraket
  35. 22 april
   1 Kassamraket
  36. 23 april
   1 Kassamraket
  37. 25 april
   1 Gradraket
  38. 1 mei
   2 Kassamraketten
  39. 2 mei
   1 Kassamraket
  40. 9 mei
   1 Kassamraket
  41. 11 mei
   1 Kassamraket
  42. 1 juni
   2 Mortiergranaten
  43. 3 juni
   6 Kassamraketten
  44. 4 juni
   2 Gradraketten
  45. 6 juni
   4 Kassamraketten
  46. 10 juni
   2 Kassamraketten
  47. 14 juni
   6 Kassamraketten
  48. 17 juni
   4 Kassamraketten en 11 Mortiergranaten
  49. 18 juni
   7 Kassamraketten en 6 Gradraketten
  50. 19 juni
   27 Kassamraketten, 8 Mortiergranatenen 15 Gradraketten /li>
  51. 20 juni
   68 Kassamraketten en 2 Katyusharaketten
  52. 21 juni
   3 Kassamraketten, 4 Mortiergranatenen en 1 Gradraket
  53. 22 juni
   5 Kassamraketten en 1 Gradraket
  54. 23 juni
   17 Kassamraketten, 2 Mortiergranaten en 6 Gradraketten
  55. 24 juni
   4 Kassamraketten en 2 Mortiergranaten
  56. 26 juni
   1 Kassamraket en 4 Gradraketten
  57. 27 juni
   3 Kassamraketten
  58. 2 juli
   1 Kassamraket
  59. 5 juli
   1 Mortiergranaat
  60. 6 juli
   1 Kassamraket
  61. 9 juli
   1 Kassamraket en 1 anti-tankgranaat
  62. 10 juli
   2 Mortiergranaten
  63. 11 juli
   1 Gradraket
  64. 13 juli
   2 Kassamraketten
  65. 16 juli
   1 Kassamraket
  66. 19 juli
   2 Kassamraketten
  67. 20 juli
   1 Kassamraket
  68. 24 juli
   2 Kassamraketten
  69. 27 juli
   2 Kassamraketten
  70. 28 juli
   4 Kassamraketten
  71. 30 juli
   5 Mortiergranaten
  72. 1 augustus
   1 Antitank raket
  73. 5 augustus
   1 Kassamraket en 4 Mortiergranaten
  74. 6 augustus
   2 Kassamraketten
  75. 11 augustus
   1 Kassamraket
  76. 17 augustus
   1 Kassamraket
  77. 21 augustus
   2 Kassamraketten
  78. 24 augustus
   2 Gradraketten
  79. 26 augustus
   14 Kassamraketten
  80. 27 augustus
   5 Kassamraketten
  81. 28 augustus
   2 Kassamraketten
  82. 30 augustus
   1 Kassamraket
  83. 31 augustus
   2 Kassamraketten
  84. 1 september
   2 Kassamraketten
  85. 2 september
   1 Mortiergranaat
  86. 7 september
   2 Kassamraketten
  87. 8 september
   1 Mortiergranaat en 2 Gradraketten
  88. 9 september
   2 Kassamraketten
  89. 11 september
   2 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  90. 12 september
   2 Mortiergranaten
  91. 14 september
   1 Kassamraket
  92. 19 september
   2 Mortiergranaten
  93. 1 oktober
   1 Kassamraket
  94. 4 oktober
   1 Kassamraket
  95. 8 oktober
   39 Kassamraketten en 36 Mortiergranaten
  96. 9 oktober
   4 Kassamraketten
  97. 10 oktober
   3 Kassamraketten
  98. 11 oktober
   2 Kassamraketten
  99. 12 oktober
   3 Kassamraketten
  100. 13 oktober
   1 Kassamraket en 1 Gradraket
  101. 14 oktober
   2 Kassamraketten
  102. 16 oktober
   1 Kassamraket en 1 Mortiergranaat
  103. 17 oktober
   2 Kassamraketten, 1 Gradraket en 1 Mortiergranaat
  104. 22 oktober
   4 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  105. 23 oktober
   4 Gradraketten en 7 Mortiergranaten
  106. 24 oktober
   34 Kassamraketten, 18 Gradraketten en 15 Mortiergranaten
  107. 25 oktober
   1 Mortiergranaat (na de lancering van deze mortiergranaat ging een staakt het vuren in)
  108. 27 oktober
   2 Kassamraketten
  109. 28 oktober
   7 Kassamraketten en 8 Gradraketten
  110. 29 oktober
   18 Kassamraketten
  111. 31 oktober
   2 Kassamraketten
  112. 4 november
   1 Kassamraket
  113. 6 november
   1 Kassamraket
  114. 9 november
   2 Kassamraketten
  115. 10 november
   18 Kassamraketten, 27 Gradraketten en 22 Mortiergranaten
  116. 11 november
   77 Kassamraketten, 5 Gradraketten en 21 Mortiergranaten
  117. 12 november
   6 Kassamraketten, 8 Gradraketten en 8 Mortierganaten
  118. 13 november
   1 Gradraket en 2 Mortiergranaten (afgesloten met een nieuw “bestand”)
  119. 14 november
   62 Kassamraketten, 8 Gradraketten en 12 Katyusha raketten (nadat Hamas het bestand geschonden heeft begon het IDF “Operation Pillar”)
  120. 15 november
   98 Kassamraketten, 52 Gradraketten, 2 Fajr raketten en 28 Katyusha
  121. 16 november
   53 Kassamraketten, 2 verbeterde Kassamraketten en 21 Gradraketten
  122. 17 november
   59 Kassamraketten, 9 Gradraketten en 2 Fajr-5 raketten (beide werden onderschept)
  123. 18 november
   69 Kassamraketten, 26 Gradraketten en 5 Fajr-5 raketten (waarvan 4 werden onderschept, wel veroorzaakte raketscherven schade)
  124. 19 november
   74 Kassamraketten en 23 Gradraketten
  125. 20 november
   61 Kassamraketten, 30 Gradraketten, 4 Mortiergranaat en 2 Fajr-5 raketten
  126. 21 november
   32 Kassamraketten, 17 Gradraketten en 3 Mortiergranaat (om 20:00 uur ging een bestand in, in het eerste uur daarna werden 12 raketten vanuit Gaza afgevuurd)
  Lees meer...
  VN-chef: Hoe kan men in 15 seconden schuilen?
  Jeruzalem - Ban Ki-Moon (toenmalig chef van de Verenigde Naties) bezocht op 15 januari 2009 Shimon Perse (president van Israël). De twee spraken elkaar in de Israëlische hoofdstad over de beschietingen met Kassamraketten vanuit de Gazastrook. Peres vertelt Ki-Moon over het lijden van de inwoners van de met raket getroffen stad.
  “Veel landen die lid zijn van de VN namen deel aan het bombardement, die tientallen burgers het leven kostte, van Kosovo links. Dezelfde landen leveren klakkeloos kritiek op Israël, " zei Peres zei tegen zijn gast. Hij sprak hier over Operatie Gegoten Lood die toen nog in volle gang was. Operatie Gegoten Lood was de Israëlische reactie op de vele raket beschietingen vanuit de Gazastrook op de Joodse staat.
  David Buskila (de burgemeester van Sderot), die ook aanwezig was bij het gesprek, vertelde aan de VN leider over de harde realiteit waarmee de inwoners van zijn stad te maken hebben. De inwoners van de zuidelijke steden leven onder een constante dreiging van raketten aanvallen.
  'Sderot kinderen leven in een gekke werkelijkheid," verklaarde de burgemeester. "In plaats van het opvoeden van kinderen en leert hen hoe te leven, we leren hen hoe om te overleven, hoe niet te sterven door Kassamraketten.”
  Kinderen, ouders, bejaarden ze hebben er allemaal mee te maken. Wanneer alarmcode rood klinkt hebben zij slechts 15 seconden de tijd om in een schuilplaats te komen. Van de instabiele raketten kun je nooit voorspellen waar ze neer komen, het enige dat zeker is is dat de Kassamraketten op burgerdoelen worden afgevuurd en dat ze ergens neer gaan komen om te exploderen. Of een vrouw haar baby zit te voeden, je op het schoolplein aan het spelen bent, je op het land aan het werk bent of een bejaarden uitje maakt; als het alarm klinkt moet je jezelf in veiligheid brengen. Oorlog of geen oorlog, Wapenstilstand of geen wapenstilstand: Slechts ¼ van een minuut is de dagelijkse realiteit tussen leven en dood in Sdertot, Ashkelon, Netivot, Tushiya, Ein HaShlosha, Alumim enz.
  De VN-chef wende zich na het horen van deze dreiging tot Netanyahu en zei: "Ik begrijp niet hoe kinderen en bewoners die in Sderot wonen in een dergelijke werkelijkheid kunnen leven. Hoe kunnen zij in slechts 15 seconden een schuilplaats bereiken?"
   www.strimoo.com/video/14137470/Sderot-What-can-you-do-in-15-seconds-Vimeo.html
  Lees meer...
  Raketten vanuit de Gazastrook op Israël over geheel 2011
  Israël heeft zowat dagelijks te maken met raketaanslagen die door de islamitische terreurbeweging in de Gazastrook warden afgeschoten op burgerdoelen in Israël. De momenten van staakt-het-vuren worden voornamelijk gebruikt om via de smokkeltunnels tussen Egypte en de Gazastrook, Iraanse raketten en onderdelen binnen te halen om de strijd daarna opnieuw op te voeren.
  In het kader 'land voor vrede' werden augustus 2005 de laatse Joden uit hun huizen in de Gazastrook gehaald door het IDF, mensen die de Joden eigenlijk horen te beschermen. Nadat alle Joden uit dit gebied gedeporteerd waren en de kuststrook volledig 'Judenrein' was werd de Gazastrook over gedragen aan de PNA/PLO.
  Land werd afgestaan maar vrede bleef uit, slechts drie maanden zwegen de PLO wapens. Maar daarna begon de nachtmerry voor de bewoners met name Ashkelon, Yad Mordeha, Or HaNer, Sderot, Kfar Aza, Alumim, Magen Ein HaBsor en Kerem Shalom opnieuw. Na de gewelddadige overname van Hamas, op Fatah, verhevigde de aanvallen op, bij voorkeur op doelen waar geen legerposten zijn dus: burgerdoelen in Israël.
  Sinds 1 januari 2006 zijn meer dan 9.904 projectielen (Kassam-, antitank-, Grad-raketten en mortiergranaten) op Israël afgevuurd.
  Sinds het ingaan van het bestand, op 18 januari 2009, werden 2.970 projectielen op Israël afgevuurd.
  Het is aan het Israëlische veiligheidssysteem te danken dat er geen honderden doden zijn gevallen in Israël.

  In 2006 bereikten 593 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2007 bereikten 2.774 projectielen Joodse burger doelen in Israël.
  In 2008 bereikten 3.168 projectielen Joodse burgerdoelen in Israël.
  In 2009 bereikten 1.121 projectielen Joodse burgerdoelen in Israël.
  In 2010 bereikten 556 projectielen Joodse burger doelen in Israël.

  Ook in 2011 zullen de kinderen in Israël geen rust kennen.
   2011
  1. Zaterdag 1 januari
   3 Kassamraketten en 5 Mortiergranaten
  2. Zondag 2 januari
   2 Kassamraketten
  3. Maandag 3 januari
   1 Kassamraket
  4. Dinsdag 4 januari
   2 Katusha raketten
  5. Woensdag 5 januari
   1 Mortiergranaat en 6 Kassamraketten
  6. Donderdag 6 januari
   2 Mortiergranaten
  7. Vrijdag 7 januari
   1 Kassamraket
  8. Zaterdag 8 januari
   2 Kassamraketten en 5 Mortiergranaten
  9. Zondag 9 januari
   3 Kassamraketten
  10. Maandag 10 januari
   4 Kassamraketten
  11. Dinsdag 11 januari
   3 Kassamraketten
  12. Zaterdag 15 januari
   2 Kassamraketten
  13. Zondag 16 januari
   3 Mortiergranaten
  14. Maandag 17 januari
   1 Kassamraket en 2 Mortiergranaten
  15. Dinsdag 18 januari
   1 Kassamraket en 5 Mortiergranaten
  16. Woensdag 19 januari
   5 Kassamraketten, 2 Mortiergranaten & 4 Gradraketten
  17. Donderdag 20 januari
   3 Kassamraketten en 4 Mortiergranaten
  18. Vrijdag 21 januari
   4 Kassamraketten, 2 Mortiergranaten en 2 Gradraketten
  19. Zondag 23 januari
   5 Kassamraketten en 3 Mortiergranaten
  20. Maandag 24 januari
   7 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  21. Dinsdag 25 januari
   2 Kassamraketten en 3 Katusha raketten
  22. Woensdag 26 januari
   1 Kassamraket en 2 Gradraketten
  23. Donderdag 27 januari
   1 Mortiergranaat
  24. Vrijdag 28 januari
   2 Kassamraketten en 2 Katusha raketten
  25. Zaterdag 29 januari
   3 Kassamraket en 1 Gradraket
  26. Zondag 30 januari
   2 Mortiergranaten en 3 Gradraketten
  27. Maandag 31 januari
   4 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  28. Dinsdag 1 februari
   2 Kassamraketten
  29. Woensdag 2 februari
   5 Kassamraketten en 3 Mortiergranaten
  30. Donderdag 3 februari
   2 Kassamraketten
  31. Vrijdag 4 februari
   5 Kassamraketten en 2 Mortiergranaten
  32. Zondag 6 februari
   5 Kassamraketten en 2 Mortiergranaten
  33. Dinsdag 8 februari
   4 Kassamraketten en 3 Mortiergranaten
  34. Woensdag 9 februari
   4 Kassamraketten en 3 Mortiergranaten
  35. Donderdag 10 februari
   3 Mortiergranaten en 2 Gradraketten
  36. Vrijdag 11 februari
   2 Kassamraketten
  37. Zaterdag 12 februari
   1 Kassamraket
  38. Zondag 13 februari
   7 Kassamraketten en 3 Gradraketten
  39. Maandag 14 februari
   1 Kassamraket
  40. Zaterdag 19 februari
   1 Kassamraket
  41. Dinsdag 22 februari
   1 Mortiergranaat
  42. Woensdag 23 februari
   5 Mortiergranaten, 2 Gradraketten en 5 Katusha raketten
  43. Donderdag 24 februari
   5 Kassamraketten
  44. Vrijdag 25 februari
   3 Kassamraketten en 2 Katusha raketten
  45. Zaterdag 26 februari
   4 Kassamraketten
  46. Zondag 27 februari
   5 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  47. Maandag 28 februari
   3 Kassamraketten
  48. Dinsdag 29 februari
   4 Kassamraketten en 7 Gradraketten
  49. Dinsdag 1 maart
   8 Kassamraketten
  50. Woensdag 2 maart
   3 Mortiergranaten
  51. Donderdag 3 maart
   1 Kassamraket
  52. Vrijdag 4 maart
   4 Kassamraketen
  53. Zaterdag 5 maart
   2 Kassamraketten
  54. Zondag 6 maart
   3 Kassamraketten
  55. Maandag 7 maart
   2 Kassamraketten en 5 Gradraketten
  56. Dinsdag 8 maart
   5 Kassamraketten
  57. Woensdag 9 maart
   3 Gradraketten en 4 Katusha raketten
  58. Donderdag 10 maart
   5 Kassamraketten
  59. Vrijdag 11 maart
   11 Kassamraketten
  60. Zaterdag 12 maart
   4 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  61. Zondag 13 maart
   3 Kassamraketten
  62. Maandag 14 maart
   6 Kassamraketten
  63. Dinsdag 15 maart
   2 Kassamraketten
  64. Woensdag 16 maart
   5 Gradraketten en 6 Katusha raketten
  65. Donderdag 17 maart
   1 Kassamraket
  66. Vrijdag 18 februari
   6 Kassamraketten
  67. Zaterdag 19 maart
   50 Mortiergranaten
  68. Zondag 20 maart
   7 Kassamraketten
  69. Maandag 21 maart
   4 Kassamraketten en 5 Mortiergranaten
  70. Dinsdag 22 maart
   4 Kassamraketten en 16 Mortiergranaten
  71. Woensdag 23 maart
   1 Kassamraket, 57 Mortiergranaten en 2 Gradraketten
  72. Donderdag 24 maart
   11 Kassamraketten en 2 Mortiergranaten
  73. Zaterdag 26 maart
   3 Kassamraketten
  74. Zondag 27 maart
   2 Kassamraketten
  75. Dinsdag 29 maart
   2 Kassamraketten
  76. Woensdag 30 maart
   5 Kassamraketten en 8 Mortiergranaten
  77. • Donderdag 31 maart
   7 Kassamraketten en 7 Katusha raketten
  78. Vrijdag 1 april
   1 Kassamraket
  79. Zaterdag 2 april
   3 Kassamraketten en 5 Gradraketten
  80. Zondag 3 april
   4 Kassamraketten, 3 Mortiergranaten en 7 Katusha raketten
  81. Maandag 4 april
   9 Kassamraketten
  82. Dinsdag 5 april
   4 Mortiergranaten
  83. Woensdag 6 april
   3 Gradraketten
  84. Donderdag 7 april
   4 Kassamraketten, 3 Mortiergranaten en 1 Antitankgranaat (welke op een schoolbus werd afgevuurd)
  85. Vrijdag 8 april
   9 Kassamraketten en 11 Mortiergranaten
  86. Zaterdag 9 april
   56 Kassamraketten, 8 Gradraketten en 25 Mortiergranaten
  87. Zondag 10 april
   10 Kassamraketten, 7 Mortiergranaten, 1 Gradraket en 5 Antitankgranaten
  88. Vrijdag 15 april
   2 Gradraketten
  89. Maandag 18 april
   1 Kassamraket
  90. Dinsdag 19 april
   9 Kassamraketten en 3 Mortiergranaten
  91. Woensdag 20 april
   5 Kassamraketten, 2 Gradraketten en 1 Katusha raket
  92. Donderdag 21 april
   7 Kassamraketten en 4 Gradraketten
  93. Vrijdag 22 april
   1 Kassamraketten
  94. Zaterdag 23 april
   6 Kassamraketten
  95. Zondag 24 april
   4 Kassamraketten
  96. Maandag 25 april
   2 Gradraketten en 3 Katusha raketten
  97. Dinsdag 26 april
   7 Kassamraketten
  98. Woensdag 27 april
   2 Kassamraketten
  99. Dondedag 28 april
   5 Katusha raketten
  100. Vrijdag 26 mei
   1 Mortiergranaat
  101. Woensdag 1 juni
   2 Kassamraketten
  102. Donderdag 17 juni
   1 Kassamraket en 1 Mortiergranaat
  103. Zaterdag 2 juli
   2 Kassamraketten
  104. Zondag 3 juli
   1 Kassamraket
  105. Maandag 4 juli
   4 Kassamraketten
  106. Dinsdag 5 juli
   1 Kassamraket
  107. Zaterdag 9 juli
   3 Gradraketten
  108. Dinsdag 12 juli
   2 Gradraketten en 1 Mortiergranaat
  109. Woensdag 13 juli
   1 Kassamraket, 4 Gradraketten en 1 Mortiergranaat
  110. Donderdag 14 juni
   6 Kassamraketten
  111. Vrijdag 15 juli
   5 Kassamraketten en 3 Gradraketten
  112. Zaterdag 16 juli
   2 Kassamraketten
  113. Zondag 17 juli
   3 Kassamraketten
  114. Dinsdag 19 juli
   5 Kassamraketten
  115. Donderdag 28 juli
   1 Kassamraket
  116. Maandag 1 augustus
   1 Kassamraket
  117. Woensdag 3 augustus
   2 Gradraketten
  118. Donderdag 4 augustus
   1 Gradraket
  119. Maandag 15 augustus
   5 Gradraketten (waarvan 4 onderschept met Iron Dome)
  120. Donderdag 18 augustus
   6 Mortiergranaten (vuurde Hamas af vanuit Egypte)
  121. Vrijdag 19 augustus
   1 Kassamraket, 6 Mortiergranaten en 5 Gradraketten
  122. Zaterdag 20 augustus
   60 Raketten
  123. Zondag 21 augustus
   52 Gradraketen en 15 Mortiergranaten
  124. Maandag 22 augustus (nieuw staakt-het-vuren)
   7 Kassamraketten, 17 Gradraket en 2 Mortierganaten
  125. Woensdag 24 augustus
   10 Kassamraketten, 6 Gradraketten en 4 Mortiergranaten
  126. Donderdag 25 augustus
   5 Kassamraketten, 1 Mortiergranaat en 2 Gradraketten
  127. Vrijdag 26 augustus (nieuw staakt-het-vuren)
   10 Kassamraketten en 5 Gradraketten
  128. Zaterdag 27 augustus
   1 Kassamraket
  129. Zondag 28 augustus
   2 Kassamraketten en 1 Gradraketten
  130. Maandag 29 augustus
   1 Gradraket
  131. Woensdag 31 augustus
   1 Kassamraket
  132. Dinsdag 6 september
   5 Mortiergranaten
  133. Woensdag 7 september
   2 Kassamraketten
  134. Zaterdag 10 september
   1 Kassamraket
  135. Maandag 12 september
   3 Mortiergranaten
  136. Maandag 19 september
   1 Kassamraket
  137. Vrijdag 23 augustus
   3 Kassamraketten
  138. Zaterdag 24 augustus
   9 Kassamraketten
  139. Zondag 25 augustus
   4 Kassamraketten
  140. Maandag 26 augustus
   8 Kassamraketten
  141. Dinsdag 27 augustus
   4 Kassamraketten
  142. Woensdag 28 augustus
   1 Kassamraket en 1 Gradraket
  143. Donderdag 29 augustus
   6 Kassamraketten, 3 Mortiergranaten en 2 Gradraketten
  144. Vrijdag 30 augustus
   7 Kassamraketten en 5 Gradraketten
  145. Zondag 2 september
   7 Kassamraketten
  146. Vrijdag 9 september
   4 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  147. Maandag 12 september
   3 Kassamraketten
  148. Vrijdag 16 september
   2 Kassamraketten
  149. Zondag 18 september
   2 Gradraketten
  150. Woensdag 21 september
   4 Kassamraketten en 1 Mortiergranaat
  151. Zaterdag 24 september
   6 Kassamraketten
  152. Woensdag 28 september
   1 Kassamraket
  153. Vrijdag 1 oktober
   1 Gradraketten
  154. Vrijdag 7 oktober
   4 Kassamraketten
  155. Woensdag 12 oktober
   2 Kassamraketten
  156. Zaterdag 16 oktober
   6 Kassamraketten
  157. Donderdag 27 oktober
   3 Kassamraketten
  158. Vrijdag 28 oktober
   8 Kassamraketten
  159. Zaterdag 29 oktober
   5 Kassamraketten
  160. Zondag 30 oktober
   15 Kassamraketten, 4 Gradraketten en 6 Mortiergranaten
  161. Maandag 31 oktober
   5 Kassamraketten
  162. Dinsdag 1 november
   5 Kassamraketten
  163. Woensdag 2 november
   2 Kassamraketten
  164. Donderdag 3 november
   5 Mortiergranaten
  165. Vrijdag 4 november
   3 Kassamraketten en 2 Gradraketten
  166. Zaterdag 5 november
   5 Mortiergranaten
  167. Zondag 6 november
   2 Gradraketten
  168. Dinsdag 8 november
   1 Kassamraket en 5 Gradraketten
  169. Woensdag 9 november
   3 Kassamraketten
  170. Zondag 13 november
   1 Kassamraket
  171. Dinsdag 15 november
   2 Kassamraketten
  172. Dinsdag 22 november
   1 Mortiergranaat
  173. Zaterdag 26 november
   1 Kassamraket
  174. Donderdag 8 december
   2 Kassamraketten en 4 Gradraketten
  175. Vrijdag 9 december
   7 Kassamraketten, 3 Gradraketten en 2 Mortiergranaten
  176. Zaterdag 10 december
   5 Kassamraketten
  177. Zondag 11 december
   2 Kassamraketten
  178. Maandag 12 december
   1 Mortiergranaat
  179. Woensdag 14 december
   3 Mortiergranaten
  180. Donderdag 15 december
   1 Mortiergranaat
  181. Maandag 19 december
   6 Kassamraketten en 2 Grad raketten
  182. Vrijdag 23 december
   2 Mortiergranaten
  183. Zaterdag 24 december
   1 Kassamraket en 1 Mortiergranaat
  184. Dinsdag 27 december
   4 Kassamraketten
  185. Woensdag 28 december
   5 Kassamraketten
  186. Donderdag 29 december
   4 Kassamraketten
  187. ..
  Dit jaar werden volgens Hamas 1.303 projectielen (mortiergranaten, antitank-, Kassam- & Gradraketten) op Israël afgevuurd.
  Lees meer...
  Hamas aanslagen tijdens Tweede Intifada
   

  Bij een zelfmoord aanslag op 11 juni 2003, in
  Jerusalem, komen zeker 16 burgers om het leven
  en raken meer dan 70 zwaar gewond
  Dit is een lijst slechts de voornaamste aanslagen gepleegd door Hamas. Hierin zijn dus niet de aanslagen van bijvoorbeeld de Islamitische Jihad, Hezbollah, Jihad, of Al-Aqsa Martelaren Brigade opgenome. De aanslagen zijn uitsluitend gericht op burgerdoelen.


  September 2000:
  Begin van de tweede intifada.


  November 2000:
  Zware bomaanslag op een bus in de noordelijke plaats Hadera waarbij twee Israëli's omkomen. Aanslag opgeeist door de Hamas.


  28 december 2000:
  Een bomaanslag op een bus in Tel Aviv, waarbij dertien mensen gewond raken. Hamas eist de verantwoordelijkheid op.


  1 juni 2001:
  Zelfmoordaanslag voor de deur van een discotheek in Tel Aviv doodt 21 mensen.


  9 augustus 2001:
  Een lid van Hamas blaast zichzelf op in een pizzarestaurant in Jeruzalem: vijftien doden.


  27 maart 2002:
  29 mensen komen bij een zelfmoordaanslag in een hotel in Netanya.


  18 november 2002:
  Hamas-leden openen het vuur op joodse kolonisten waarbij 12 doden vallen.


  21 november 2002:
  Hamas eist de aanslag op op een volle stadsbus, waarbij 14 doden vallen. In de bus, die tijdens de ochtendspits op weg was van de voorstad Kiryat Menahem naar het centrum van de stad, zaten veel schoolkinderen en studenten.


  Bus 19 bombing - January 29, 2004
  29 January 2004. Bij een zelfmoordaanslag op een bus,
  in Jeruzalem, komen 19 Israëlische burgers om het leven
  augustus-september 2003:

  39 doden bij drie zelfmoordaanslagen door Hamas.


  14 januari 2004:
  4 doden door een zelfmoordaanslag bij de grens tussen Israël en de Gazastrook. Het was de eerste keer dat in de Gazastrook een vrouw in naam van de Hamas een zelfmoordaanslag pleegde.


  29 januari 2004:
  Zeker 17 doden door een zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem.


  14 maart 2004:
  Twee jonge zelfmoordterroristen, van wie een lid is van Hamas, brengen tien mensen om bij een aanslag in de haven van Ashdod.


  11 mei 2004:
  6 Israëlische militairen komen om na het ontploffen van een zware bom onder hun pantservoertuig.


  18 januari 2005:
  1 ISA officier en 4 IDF militairen worden gedood bij een terroristische aanslag die Palestijnen bij de kruising Gush Katif in de Gazastrook plegen. Een IDF wist ter nauwe nood aan de dood te ontsnappen. 4 IDF militairen raakten lichtgewond. Terwijl er onderzoeksprocedures voor een eerdere uitgevoerde terroristische daad, werden uitgevoerd, liet de islamitische terrorist de explosieven die aan zijn lichaam waren vastgebonden, ontploffen.
  Lees meer...
  Protocollen van de Wijzen van Zion
  Ze zijn weer helemaal terug, van nooit weg geweest; de “Protocollen van de Wijzen (of: Ouderen, Geleerden) van Zion (of: Sion)”. Het antisemitisch geschrift dook in 1903 op in Rusland en zou een verslag zijn van een vergadering van Joden die de wereldheerschappij willen veroveren. Het was één van de favorieten van Adolf Hitler, staat in de Arabische/islamitiche landen op nummer twee van de meest verkochte boeken. Ook binnen de anarchistische (extremistische linkse) en nazistische (extremistische rechtes) groeperingen vind het boek gretig aftrek.
  Hoewel de Protocollen zowel kort na hun productie door de tsaar werden afgewezen als vervalsing, en kort nadat ze in het westen bekend raakten (ca. 1920) ook ontmaskerd werden, worden ze telkens maar opnieuw geciteerd en herdrukt. Hieronder volgt een citaat uit Tussen Waarheid en Waanzin: “een encyclopedie der pseudo-wetenschappen”, door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys (vierde herziene druk, De Geus, 2002).
  De Protocollen zijn een zogenaamd verslag van een vergadering van de Internationale Joodse Samenzwering. Samenzweringstheorieën en antisemitisme waren er al vele eeuwen voor de Protocollen, maar van samenzweringen horen we na de middeleeuwen niet zoveel meer.
  Het geloof in de Joodse samenzwering leefde daarna pas weer op in 1806, toen de jezuïet Augustin Barruel-Bauvert, uit de zogenoemde Simonini-brief opmaakte dat de Joden achter de Franse Revolutie zaten. Pas halverwege de 19de eeuw leefde in heel Europa het antisemitisme pas echt op, en in Frankrijk verschenen werken als dat van Henri Roger Gougenot des Mousseaux (1805-1876), Le juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens (1869), een werkje waarvoor de auteur door paus Pius IX gezegend en geprezen werd. Veel invloedrijker was het uit Des Mousseaux geplagieerde La France juive (1886) van de journalist Edouard Adolphe Drumont (1844-1917).
  In Duitsland verscheen de roman Biarritz (1868), van Hermann Ottomar Friedrich Goedsche (1815-1878). Een van de hoofdstukken uit dit werk bevatte een beschrijving van een nachtelijke bijeenkomst van dertien Joden op de joodse begraafplaats van Praag, waarbij de aanwezigen het vorderen van de Joodse samenzwering bespraken. Dit fragment dook vier jaar later op in een pamflet uit St. Petersburg, met de toelichting dat het waar gebeurd zou zijn, en weer negen jaar later stond het in een Franse krant. De verschillende toespraken waren toen aaneengesmeed tot 'De toespraak van de rabbi', en onder die naam veroverde het fragment een plaats in de antisemitische literatuur, te beginnen bij de Antisemiten-Katechismus ('Eine Zusammenstellung des wichtigsten Materials zum Verständnis der Judenfrage') van Theodor Fritsch (1852-1933) uit 1887.
  De toespraak van de rabbi was een voorproefje van de ongetwijfeld meest kwaadaardige antisemitische vervalsing: de Protocollen van de Wijzen van Zion. Ook dit was een fictief verslag van een vermeende bijeenkomst van een Joodse wereldregering. De Protocollen onthulden in 24 hoofdstukjes hoe Joodse 'Wijzen' de wereld op de knieën wilden dwingen: door het zaaien van politieke verwarring en onrust onder de bevolking (door middel van politieke partijen), het ondermijnen van de economie, de moraal, het tegen elkaar opzetten van landen, de aanleg van geheime tunnels onder de grote steden van Europa om die te kunnen opblazen (onder het mom van metrobouw) et cetera.
  De Protocollen kwamen begin 20ste eeuw in Rusland in de publiciteit, waar ze enige malen werden herdrukt. Nadat in november 1917 de communisten de macht gegrepen hadden, namen Russische vluchtelingen de tekst mee naar West-Europa. In 1919 verscheen de eerste Duitse editie bezorgd door Gottfried zur Beek (een pseudoniem van ene Ludwig Müller). Generaal Ludendorff, de belangrijkste Duitse generaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, en zijn vrouw, Mathilde von *Kemnitz, werden warme pleitbezorgers van de Protocollen. Die sloten namelijk naadloos aan bij de door Ludendorff in het leven geroepen 'Dolkstootlegende', die stelde dat Duitsland in 1918 niet werd verslagen maar op de knieën werd gedwongen door een 'dolkstoot in de rug', door een Joods-bolsjewistische samenzwering. In juni 1922 werd de Duitse staatsman-filosoof Walther Rathenau (geb. 1867) vermoord door fanatiekelingen die meenden dat hij een van de Wijzen van Zion was. De Franse president Paul Doumer (1857-1932) werd vermoord door een fanatieke antisemitische Russische emigrant die meende dat Doumer een werktuig was van de Joodse samenzwering.
  Toen in 1933 Adolf *Hitler en zijn NSDAP de macht overnamen, werd de Joodse samenzwering in wezen de staatsideologie. De Protocollen werden telkens aangehaald in de Völkische Beobachter en Der Stürmer en in 1935 zelfs als verplicht lesmateriaal op school voorgeschreven. Hitler schreef al in Mein Kampf over de Protocollen dat de protesten dat deze vervalsingen waren, slechts bewezen dat ze echt waren. Lange passages in zijn boek zijn dan ook vrijwel letterlijk uit de Protocollen overgeschreven. Velen deelden Hitlers overtuiging en tot het allerlaatst van de oorlog verwees de Duitse propagandamachine naar de thema's van de Protocollen. In 1961 verklaarde Adolf Eichmann (1906-1962) waarom de nazi's gefaald hadden: Hitler zélf was een marionet in handen van de 'internationale satanische topfinanciers', met andere woorden: de Wijzen van Zion.
  Die ontmaskering van de Protocollen komt voor rekening van de Britse krant de Times (veel details kwamen pas boven water in een proces dat in 1934 in Bern werd gevoerd tegen nazistische Zwitserse verspreiders van de Protocollen). Toen het Russische pamflet in 1920 op de redactieburelen van de Times belandde, veroorzaakte het nogal wat beroering. Het geloof in een Joods-bolsjewistische samenzwering was toen ook in Engeland wijdverbreid. In een redactioneel commentaar (op 8 mei 1920) vroeg de Times zich dan ook bezorgd af of Engeland nu ten prooi zou vallen aan de Joden. Een jaar later wist echter Philip Graves, de Times-correspondent in Constantinopel te melden dat een Russische emigrant hem verteld had dat het om een vervalsing ging, gebaseerd op een Frans boek van ene Joly uit 1864. De Times leende het boek tegen een fors onderpand van de nooddruftige emigrant. De titelpagina ontbrak, maar een speurtocht in het British Museum bracht aan het licht dat het ging om de Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel: ou la politique de Machiavel au XIXe siècle (Dialoog in de hel tussen Montesquieu en Machiavelli, of de politiek van Machiavelli in de 19de eeuw) van Maurice Joly (1831-1879). In dit boekje (324 pagina's op A6-formaat) loofde de politiek filosoof Niccolò Machiavelli op cynische wijze het beleid van de Franse keizer Napoleon III. Joly was in 1865 tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld toen de Franse politie het boek in handen kreeg. (Joly had het in Brussel laten drukken, nadat een Franse drukker al bij de derde dialoog – er waren er 25 – in de gaten had gekregen over wie het ging, en voor zijn leven vreesde.) Joly's boekje vormt inderdaad overduidelijk de basis voor de Protocollen.
  Grote delen waren letterlijk overgenomen. Twee derde van de tekst komt zo uit Joly, en ook de opbouw is die van Joly, maar er zitten nog andere stukken tussen. De tekst is erg chaotisch. Het is vrijwel zeker dat ene M. Golowinsky in opdracht van de chef van de Parijse afdeling van de Russische geheime dienst (de Ochrana) Pjotr Ivanovitsj Ratsjkovsky (ca. 1851-1910) in de Parijse Nationale Bibliotheek driftig heeft zitten overschrijven uit het aldaar bewaarde exemplaar van Joly's boekje. Zijn of Ratsjkovsky's strepen in de kantlijn staan er nog in. Mogelijk zijn in de Protocollen ook (in Frankrijk of Rusland) delen verwerkt van een in 1884 bijeengeraapt geschrift bedoeld om de joden de moord op Alexander II in de schoenen te schuiven.
  Ratsjkovsky was een berucht vervalser die vrijwel niet anders deed dan Russische revolutionairen in Parijs in diskrediet te brengen met vervalsingen. De tekst is van Frankrijk naar Rusland gesmokkeld door 'Ilonka' Juliana Dimitrievna Glinka (1844-1918), een theosofe en vertrouwelinge van Madame *Blavatsky (Glinka moest ijlings Frankrijk verlaten toen ze door de pers als Russische spionne ontmaskerd werd). In Rusland werd een handgeschreven exemplaar al in 1895 gesignaleerd, wat betekent dat het in Frankrijk samengesteld is op het hoogtepunt van het door Drumont aangestookte antisemitisme, namelijk het proces tegen de joodse officier Alfred Dreyfus. Het betekent ook dat het niet gaat om notulen van een geheime vergadering tijdens het zionistische wereldcongres in Bazel in 1897.
  De Ochrana kon dergelijke antisemitische geschriften goed gebruiken om steun te verwerven voor de Zwarte Honderd-beweging. Deze agressieve antisemitische organisatie, verantwoordelijk voor vele moorddadige pogroms, vormde toen zo'n beetje de enige overgebleven steunpilaar onder het tsaristische regime. In elk geval waren de Protocollen aanvankelijk gericht tegen de Russische minister van Financiën graaf Witte en diens hervormingsplannen, maar aanvankelijk maakten ze weinig indruk. Toen in 1903 de Protocollen werden afgedrukt in het antisemitische tijdschrift Znamja (als bewijs van een samenzwering van joden en vrijmetselaars) kwamen ze onder de aandacht van Tsaar Nikolaas II. Hij was geschokt – totdat zijn minister van Binnenlandse Zaken hem vertelde waar ze vandaan kwamen. Nikolaas schreef in de kantlijn: 'Protocollen laten vallen. Met smerige methoden kan men geen edel doel bereiken'. Dat zou het einde zijn geweest van de Protocollen als de antisemitische mysticus Sergei Nilus via zijn connecties met de tante van de tsaar, groothertogin Jelisaveta Fjodorovna, toch van de censuur toestemming kreeg om ze in 1905 in de tweede druk van zijn boekje Het grote in het kleine als appendix op te nemen.
  Daarna werden ze in steeds bredere kring gelezen. En geloofd. Bij het proces tegen Beillis (*rituele moord) in 1912 werden ze niet gebruikt, omdat iedereen met enig verstand van zaken wel wist dat ze een vervalsing waren. Na de revolutie in 1917 hadden alle soldaten in het witte leger een kopie van de Protocollen in hun rugzak, als bewijs dat de rode revolutie de schuld van de Joden was. Deze tekst was daarmee een belangrijk instrument bij de pogroms die het witte leger in de periode 1917-1919 uitvoerde en waarbij 100.000 doden vielen.
  De communistische machthebbers maakten korte metten met het Russische antisemitisme, en gedurende 40 jaar leek het geloof in de Joodse samenzwering van de Russische bodem te zijn weggevaagd. Alleen tegen het eind van Stalins regime stak het weer even de kop op, toen er sprake was van een complot van joodse artsen. De dood van de dictator voorkwam echter dat het tot vervolgingen kwam. Tien jaar later verscheen (tot grote verontwaardiging van veel westerse communisten) het boek Judaïsme zonder versiering (1963) van Trofim Kischko. Het bleek het begin van een stroom publicaties die door sovjetwoordvoerders aangeduid werd als 'antizionistisch', en waarin de Joden gebrandmerkt werden als kapitalistische samenzweerders die eropuit waren de communistische heilstaat te vernietigen. Hoe oppervlakkig de loyaliteit van Kischko en de zijnen jegens deze heilstaat was, bleek in 1986, toen het sovjetimperium ging wankelen. Toen beschuldigden ze de joden er ineens van dat ze verantwoordelijk waren voor het communistische bewind! In die tijd doken de Protocollen voor de zoveelste maal weer op, en ze zijn in nationalistisch-conservatieve kringen nog steeds populair.
  Niet alleen Henry Ford (de oprichter van de miljarden auto fabriek) propageert het in zijn krant de “Dearborn Independent”, maar ook Hitler baseert zich erop in zijn boek “Mein Kampf”. Hitlers nazibeweging zagen in de Protocollen een rechtvaardiging voor de Shoah. Nazileider Goebbels schrijft in zijn dagboek: “Ik heb een diepgaande studie gemaakt van de Protocollen van Sion. In het verleden werd altijd het bezwaar gemaakt dat ze niet geschikt zijn voor moderne propaganda. Ik heb vastgesteld dat we ze prima kunnen gebruiken!” Het is dan al meer dan tien jaar [onder meer in Duitsland] op grote schaal verspreid. Waar die propaganda toe geleid heeft: eerst antisemitisme, dan Jodenvervolging en ten slotte de Shoah.
  Veel bronnen tonen zich bezorgd dat het boekwerkje in onze tijd opnieuw zijn schadelijk werk doet.
  Al een paar jaar is nauwelijks sprake van opschudding als opeenvolgende islamitische leiders uitspreken dat Israël, van (zelfmoord/diplomatieke) terrorisme tot een kernbom, van de kaart moet worden geveegd. Ahmadinejad (de president van Iran) kan zich ongestraft in deze zin uitlaten. Mahathir bin Mohamad (de premier van Maleisië) krijgt ovationeel applaus van meer dan 70 collega’s als hij de gewelddadige verdwijning van de Joodse staat land propageert. In Arabische kranten worden bijna dagelijks soortgelijke oproepen geplaatst.
  De belangrijkste hedendaagse verkondigers van de Joodse samenzwering zitten echter niet in Rusland en de Arabische/islamitische landen, maar in de VS. Daar is het geloof in de samenzwering wellicht nooit zo verbreid geweest als in Rusland rond 1917 of in nazi-Duitsland, maar het is ook nooit echt van het politieke toneel verdwenen.
  Een van de belangrijkste vooroorlogse propagandisten was autokoning Henry Ford. Hij was de drijvende kracht achter de Amerikaanse uitgave van de Protocollen, The international jew (1920). Het boek veroorzaakte een storm van protesten. Toen onthuld was dat de Protocollen een vervalsing waren, verzon Fords privé-secretaris Ernest Liebold de 'Fordtactiek': of de tekst echt is of niet doet er niet toe, het gaat erom of wat er in staat een plan is dat daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Het duurde tot 1927 voordat Henry Ford zich van de inhoud distantieerde, een forse schadevergoeding betaalde en de verspreiding van The international jew probeerde te stoppen – te laat. Ford was een antisemiet, mogelijk onder invloed van Liebold. Hij heeft Adolf Hitler en de NSDAP jarenlang gesteund. Al die jaren had Hitler een portret van Ford op zijn bureau staan, en Hitlers verweer tegen de aantijging dat de Protocollen vals waren, was eenvoudig de Fordtactiek. Als rijkskanselier verleende Hitler aan Ford de hoogste onderscheiding die het Derde Rijk kende.
  Ford had een bescheiden aantal volgelingen in eigen land. De belangrijkste waren de evangelist Gerald Winrod (wiens zoon Gordon en kleinzoon David nog steeds actief zijn in rechts-extreme kring) en de katholieke priester Charles Coughlin. (Hij kreeg in 1942 door zijn bisschop een spreekverbod opgelegd en hield zich daar ook keurig aan tot zijn dood in 1979.) Belangrijker is dominee Gerald Smith, oprichter van het maandblad The cross and the flag, dat van 1942 tot aan zijn dood in 1976 voortdurend nieuwe Joodse samenzweringen onthulde.
  Het geloof in de Joodse samenzwering liep in de Tweede Wereldoorlog een gevoelige klap op, maar uitgestorven is het niet. Velen verspreiden nog steeds dergelijke ideeën, en overal waar nazistische of fascistische bewegingen de kop op steken, zijn de Protocollen niet ver, telkens zoals vanouds met nieuwe voorwoorden en toelichtingen (Nilus had al minstens vijf verschillende verhalen opgedist over de herkomst). De bekendste verspreider is wellicht Willis Carto, oprichter van de Liberty Lobby en uitgever van het tijdschrift The spotlight, die verder vooral bekendstaat als fanatiek negationist (ontkenner dat de Shoah heeft plaats gevonden) en sterker nog de beweringen dat de Shoah (of zoals zij dat noemen “Holocaust”) opgezet zou zijn om Israël te kunnen stichten.
  Andere verkondigers van de Joodse samenzwering zijn te vinden in de door Fords persvoorlichter opgerichte Christian Identity-beweging en de daarmee verwante militia-beweging. In 1993 werd The international jew herdrukt, en die vindt ook gretig aftrek in afro-racistische kringen. De Protocollen zelf zijn sinds 1990 al meer dan dertig maal herdrukt in de VS alleen al. In de Arabische wereld zijn ze eveneens populair en PLO terroristen dragen ze bij zich als amulet. In publicaties van Hamas wordt er herhaaldelijk naar verwezen. Artikel 32 van het handvest van Hamas verwijst er zelfs rechtstreeks naar: "Hun schema (om steeds nieuwe expansie te zoeken) is uitgelegd in de Protocollen van de Wijzen van Sion, en hun huidige gedrag is het beste bewijs van wat daar gezegd wordt”.
  In Egypte wordt in 2002 een tv-soap uitgezonden met sterk antisemitische tendensen, getiteld 'Ruiter zonder Paard'. Daarin worden de Protocollen kritiekloos aangevoerd als bewijs voor Israëlische expansiedrift en wens tot wereldoverheersing. De serie wordt in de hele Arabische wereld bekeken.
  Tijdens protesten die door de occupybeweging, naar voorbeeld van de ‘Arabische lente’ van begin 2011, in oktober 2011 georganiseerd werden klonken niet alleen protesten tegen de groeiende verschillen tussen arm en rijk, maar kregen vooral de Joden het er van langs; de Joden zouden alle banken in bezit hebben en zo een rooftocht naar het alleenrecht op de wereld willen verwezelijken.
  Voor het uitblijven van krachtig protest worden meerdere oorzaken genoemd. De belangrijkste: angst voor de opkomende macht van de islam, politiek correct respect, gebrek aan historisch besef, blindheid (= de ogen sluiten) voor toekomstige dreigingen. Ook lijkt dezelfde onverschilligheid die tussen 1930 en 1945 tot rampen heeft geleid een rol te spelen.
   Bron:
   - Anatomie van een vervalsing (Boek) ISBN 90 75 32 39 48.
   - Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme (Boek) Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2006
   - www.likud.nl/persnl17a.html
   - http://bc.ub.leidenuniv.nl/bc/tentoonstelling/Duistere_Machten/object13.htm#13
   - www.verzet.org/content/view/465/29/
   - www.geocities.com/roggemansmarcel/zion.htm
   - www.radioislam.org/protocols/indexen.htm 'Sergej Nilus und die "Protokolle der Weisen von Zion" Überlegungen zur Forschungslage', (Boek)
   - The Protocols of the Elders of Zion: Between History and Fiction (Boek)
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl