bekijkhetmaar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Antisemitisme België

  Joden bang na rellen AEL

   
  Tussen de vlag van Hamas
  en Hezbollah staat Abou Jahjah,
  de oprichter van AEL.
  ANTWERPEN - Een protestmanifestatie in de Antwerpse wijk Borgerhout tegen het bombarderen van terreurdoelen in de Gazastrook is woensdag uitgelopen op rellen. Na afloop van de betoging, georganiseerd door de Arabisch Europese Liga (AEL), trok een aantal deelnemers naar de Joodse wijk van Antwerpen, waar opstootjes ontstonden.
  Omdat de politie de wijk had afgesloten, gingen de demonstranten weer naar Borgerhout. Ook daar moest de politie optreden. De betogers vernielden onder meer autoruiten, trams en bussen.
  Veel Antwerpose Joden durfden daarna niet meer de straat op te gaan.
  Bij de betogingen werd de nodige schade aangericht. Ook in de Diamantbuurt waar veel Joden wonen en werken, zegt de hoofdredacteur van het weekblad Joods Actueel, Michael Freilich. De joodse gemeenschap vreest volgens hem het slachtoffer te worden van antisemitisme, vandalisme en geweld. Een interne sms-dienst van de gemeenschap waarschuwt mensen de Diamantbuurt te mijden.
  Volgens Freilach is iedereen bang dat de situatie kan escaleren. "Dit hebben we sinds 2003 niet meer meegemaakt". Freilich zegt dat zijn telefoon roodgloeiend staat van ongeruste mensen die de draad kwijt zijn. Het is nog niet duidelijk of de rellen 'spontaan' ontstonden of dat de AEL gehoor had gegeven aan de oproep van Teheran. Zondag vaardigde de hoogste geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, een religieus decreet uit waarin moslims in de hele wereld worden bevolen de 'broeders te verdedigen tegen zionistische aanvallen'. "Alle Palestijnse strijders en alle vrome mensen in de islamitische wereld zijn verplicht de weerloze vrouwen, kinderen en mensen in de Gazastrook te helpen op elke mogelijke manier. Wie gedood wordt in dit legitieme verweer wordt beschouwd als een martelaar”, aldus Khamenei voor de Iraanse televisie. Khamanei gaf het bevel de Joden in de gehele wereld uit te roeien door te zeggen: "Overal dient de vijand verslagen te worden, ook buiten de bezette gebieden".

  Reacties

  bekijkhetmaar op 07-01-2009 12:33
  Joodse buurt is op haar hoede
  ANTWERPEN - "Elke keer als de deur van het restaurant opengaat, schrik ik even. Je weet maar nooit." Niet alleen de uitbaatster van de Joodse snackbar Beni Falafel is er niet gerust op. Veel Antwerpse Joden zijn extra waakzaam, nu de oorlog in de Gazastrook de spanningen met de moslims aanwakkert.
  Dat veel Antwerpse Joden 's avonds niet meer alleen de straat op gaan, heeft niet alleen met de vriestemperaturen te maken. Het is vermoedelijk de AEL die posters verstuurt jaar burgers en het maandblad Joods Actueel op de poster staat: 'Een kind om een kind'. "Voor elkkind dat in deGazastrook sterft, moet éénJoden kind sterven." Die uitspraak van iemand die de PLO steunt. De bedreiging heeft op de uitbaatster van Beni Falafel, net als bij veel andere Joden in de buurt, veel indruk gemaakt.
  "In de synagoge van Vorst is ook een poging tot brandstichting geweest. Dan weet je dat het menens is", zegt de vrouw. "Daardoor schrik ik altijd wel even telkens als de deur opengaat. Het is hier vandaag bovendien veel kalmer dan op andere dagen, omdat de Joodse school in de buurt zijn leerlingen over de middag niet laat buiten gaan, als veiligheidsmaatregel. Normaal komen veel Joodse jongeren hier 's middags eten, dat is nu niet het geval."
  De Joodse scholen hebben deze week nog andere extra maatregelen genomen. De bewakingsagent die sowieso voor de deur staat, heeft versterking gekregen van professionals. Ook vrijwilligers houden mee een oogje in het zeil. 'En de politie komt elk kwartier langs', laat de Engelstalige securityman voor de schoolpoort bars weten.
  De federale politie houdt sinds vandaag ook nog eens honderd agenten stand-by, zo liet de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Guido De Padt (Open VLD), gisteren weten. Die worden ingezet mochten er zich rellen of andere problemen voordoen, in Antwerpen, maar ook in andere steden.
  De 30-jarige Alexander Gutwerth. "Wanneer er in het Midden-Oosten spanningen zijn, dan zijn we altijd extra waakzaam. Een groep opgehitste Marokkaanse jongeren probeert internationale conflicten naar Antwerpen te importeren. Dat is een spijtige zaak. Die groep gijzelt ons. Tijdens de Russische interventie in Georgië hebben de Antwerpse Georgiërs toch ook geen opruiende sms'en gestuurd?"
  Zelf laat hij zich in ieder geval niet doen. Gutwerth laat een litteken op zijn pols zien,opgelopen bij een gevecht met drie Marokkanen, met een mes. "Ik heb jarenlang martial arts gedaan, ik reageer op fysieke aanvallen. Zelf zal ik nooit het initiatief nemen. En nu ik wat ouder ben geworden, reageer ik ook niet meer op de verbale aanvallen. Op den duur word je dat een beetje gewoon."
  Moritz Heimann. "In Brussel is hetnog erger. Zo stond ik eens in de drukke Wetstraat roepteenbestuurder naast me 'sale juif' naar me, zomaar, zonder enige aanleiding. Dat is toch niet normaal?"
  bekijkhetmaar op 10-01-2009 20:15
  AEL mag niet betogenin Antwerpen
  ANTWERPEN - De betoging die de Arabisch Europese Liga (AEL) zaterdag wilde houden in Antwerpen, is niet doorgegaan. Het stadsbestuur had de organisatoren voorwaarden opgelegd waaraan ze moesten voldoen voordat er toelating werd gegeven. Het stadsbestuur wilde onder meer een lijst met 50 namen van mannen ouder dan 20 jaar die de orde moeten handhaven, met andere woorden een voor elke tien verwachte deelnemers, maar de AEL vond dat een schending van de privacy.
  De organisatie trok naar de Raad van State om de beslissing van het stadsbestuur in kort geding te laten schorsen, maar de eis werd onontvankelijk verklaard.
  De AEL heeft nog een tweede procedure lopen bij de Raad van State om de beslissing van de stad te laten vernietigen. "Deze procedure ten gronde zal uitsluitsel geven over de wettelijkheid van de door de burgemeester opgelegde voorwaarden. We hebben er vertrouwen in dat ze een ander licht zal werpen op dit dossier en dat de beslissing van de burgemeester herzien zal worden", zegt de AEL in een persbericht.
  De politie was aanwezig op het Sint-Jansplein, waar de betoging van start zou gaan, en was op alles voorbereid. "Er zijn enkele kleine groepjes langsgekomen, maar toen we hen zeiden dat de betoging niet doorging, dropen zijweer af.
  In Charleroi ging de anti-Israël demonstratie wel van start. Een delegatie overhandigde aan burgemeester Jean-Jacques Viseur een protesttekst.
  De betoging in de Waalse stad verliep zoals verwachtniet vlekkeloos en de lokale politie, die massal op de been was,moest enkele jongeren mee nemen naar het buro. Na de manifestatie sloegen deze moslim jongeren vitrines van winkels aan puin. De agenten pakten enkele jongeren, van wie er diverse gemaskerd waren, op. Mogelijk worden ze later op de dag ondervraagd door de substituut van het parket.
   
  Gebedswake
  Zaterdag riep de Executieve van de Moslims in België (EMB) opom aan een pro-Palestijnse betoging deel te nemen. Kamerlid Denis Ducarme (MR) steldede oproep aan dekaak. De betoging vindt morgen in Brussel plaats. Volgens Ducarme gaat de executieve haar opdracht te buiten met de oproep.
  Dergelijke oproepen dragen er enkel toe bij dat het conflict in het Midden-Oosten in België wordt ingevoerd, vindt de Franstalige liberale politicus, die van een bezoek aan Jeruzalem en RamAllah terugkeert. Hij maakte deel uit van een delegatie van leden van het Belgische en het Europees parlement.
  De oproep van de EMB dreigt de betogers bovendien op een religieuze basis op de been te brengen, betreurt Ducarme. Hij voegt er aan toe dat hij minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), die ook bevoegd is voor de cultus, hierover zal interpelleren.
  De moslimexecutieve is een orgaan dat door de overheid gefinancierd wordt en haar opdrachten zijn door de Staat omschreven. De minister moet de EMB op haar opdrachten wijzen, meent Ducarme.
  Zondag komen sympathisanten van de Arabisch Europese Liga (AEL) welsamen in Mechelen op een anti-Israël demonstratie, laat AEL-voorzitter Karim Hassoun weten. De moslim lobby zal vanaf 17.30 uurop de Grote Markt van Mechelen een gebedswake houden.
  bekijkhetmaar op 12-01-2009 16:07
   

  Betogingen in België
  ANTWERPEN/BRUSSEL - In België werden zondag twee demonstraties gehouden. Eén voor de veiligheid van Israël in Antwerpen en één voor de vernietiging van Israël in Brussel.

  Antwerpen
  In het Antwerpse Albertpark liepen enkele honderden leden van de Joodse gemeenschap voor de vrede. Zij verdedigde de Israëlische acties in de Gazastrook om het Hamas geweld te stoppen. Volgens de actievoerders handelt Israël enkel uit zelfverdediging na voortdurende raketaanvallen van Hamas.
  Op de bijeenkomst in Antwerpen, georganiseerd door het Forum van Joodse Organisaties, was de politie massaal aanwezig, maar bleef het rustig. Hoogleraar internationaal recht Marc Cohen (UGent) vroeg er steun voor deze enige democratie in het Midden-Oosten.
  De sprekers haalden zwaar uit naar de terreurbeweging Hamas en riepen op om Israël te steunen.
  Open VLD-gemeenteraadslid Claude Marinower waarschuwde voor een toenema van antisemitisme. Hij haalde onder meer de poging tot brandstichting in de woning van een Joods gezin in Antwerpen aan en de anti-Joodse leuzen die tijdens de betogingen van de afgelopen weken gescandeerd werden.
  De Joodse manifestanten maakten ook duidelijk dat ze de berichtgeving in de westerse media gekleurd vinden. "De mensen in de Gazastrook worden allemaal neergezet als slachtoffer. Of het nu terroristen zijn of burgrers, de media spreekt over ... mensen levens te betreuren. Israël word teveel als boeman afschilderen. Of het nu soldaten zijn of burgers, de media maakt alleen maar melding van ... doden. Het verschil in uitspraak is niet groot maar zet wel een bepaald beeld neer," verteld een jongen. Ook menen de manifestanten dat het antisemitisme sinds de Israëlische tegen aanval is toegenomen.
  Een 16 jarige jongen uit Israël verteld aan de krant: "Hamas was gewaarschuwd, ze wisten dat we zouden terugslaan. Acht jaar lang heeft Hamas ons bestookt met raketten. Die hele tijd zijn we stil geweest, maar nu niet meer. Het is goed dat Israël eindelijk antwoordt, alle Hamas in de hel. De burgers mogen blijven, maar de terroristen moeten weg. Daarom ook dat Israël de tunnels van Hamas bombardeert, die liggen vol raketten." Zijn naam en foto wil deze jongen niet geven. "Je weet nooit dat ik gevaar zou lopen, de Arabieren hier zijn smeerlappen. Er zijn nu al meer spanningen in Antwerpen, ik wil geen risico nemen."
  Net als veel andere aanwezigen (voornamelijk Joden) op de manifestatie van het Forum van Joodse Organisaties in Antwerpen stoort een man zich aan de internationale verontwaardiging over de Israëlische actie.
  "Waar was de verontwaardiging de voorbije jaren, toen Israëli's werden aangevallen? Daarover hebben we de media niet gehoord. Nu plots is iedereen tegen Israël, terwijl het alleen maar zijn territorium verdedigt. Hamas was gewaarschuwd. Nu maken we af waaraan we zijn begonnen."
  "Ik heb familie die bij de grens met de Gazastrook woont," zegt Benjamin Las. "De afgelopen jaren is er geen dag voorbijgegaan zonder dat mijn neven in de bunker moesten schuilen. Je moet je dat eens voorstellen. Ik begrijp wel dat de mensen in de Gazastrook het ook niet gemakkelijk hebben. Dat weet ik, want ik ben er al geweest. Die mensen hebben het ook niet gemakkelijk. Daarom begrijp ik ook dat de oorlog het hen nog moeilijker maakt, maar dat is nu eenmaal oorlog."
  Dat Israël nu kritiek krijgt vanwege de vele burgerslachtoffers in de Gazastrook, nemen de twee jongens er dan ook bij. "Het is spijtig, maar het kan niet anders. Oorlog is oorlog, en kritiek zal er altijd zijn."
  "In de eerste plaats willen we natuurlijk vrede", zegt Gary Liber. "Maar als je acht jaar lang raketten op je kop krijgt, dan is het toch normaal dat je dat wil stoppen? Dit is dan ook geen Israëlische aanval op Gaza, maar de verdediging van het land. Een staat heeft toch het recht om zich te verdedigen?"
  De twee Antwerpse Joden dragen een foto mee van Gilad Shalit, de Israëlische soldaat die al sinds juni 2006 door Hamas wordt gegijzeld. "We vragen zijn vrijlating, we weten dat hij nog in leven is."
  Benjamin Las draagt, net als andere Joodse manifestanten, een Belgische vlag. "Ik ben Belg, ik wil vanuit mijn land steun geven aan Israël. Meer kan ik niet doen."
  Na de manifestatie ging iedereen zijn eigen weg. "Na vijf minuten wist de stad niet dat hier een demonstratie was," verteld een agent.

  Brussel
  Aan het Zuidstation in Brussel betuigden dan weer 10.000 mensen hun steun aan de Arabieren in het strijdgebied. De betoging werd op poten gezet door een zestigtal linkse organisaties uit de Derde Wereldbeweging, vakbonden en de culturele wereld. Ook de islamitische jongeren waren in ruime getalen aanwezig. Het initiatief kreeg de steun van de Franstalige politieke partijen PS, CDH en Ecolo.
  De, voornamelijk (maar niet uitsluitend) islamitische, betogers eisen de terugtrekking van de Israëlische troepen uit de Gazastrook en de onmiddellijke stopzetting van het geweld. Aan de kop van de manifestatie stapten een honderdtal kinderen met bebloede poppen. Talrijke manifestanten droegen Arafat-sjaals en zwaaiden met PLO vlaggen.
  Verschillende betogers eisten een boycot van Israëlische producten. Anderen laakten de passieve houding van de Europese Unie en eisten een opschorting van de samenwerkingsakkoorden tussen de Europese Unie en Israël.
  "Dat ik tegen de oorlog in Gaza ben, heeft niets maken met het feit dat ik moslim ben. Het protest heeft niets met religie te maken. Het is gewoon onmenselijk wat er in Gaza gebeurt. Blijkbaar zijn dit mensen die van oorlog houden. Ze negeren elke vraag om de oorlog te stoppen," verteld de 16 jarige Hisham. "Al sinds het ontstaan van de staat Israël is er een vorm van oorlog. Men had toch kunnen inzien dat de creatie van een dergelijke onnatuurlijke staat in het Midden-Oosten niet zou werken?"
  Het argument dat Israël met de aanval op de Gazastrook antwoordt op de aanhoudende beschietingen van Hamas, wuift Hisham weg. "Dat is een argument van kleine kinderen. Iemand heeft je een klap gegeven, en dus sla je terug. Het zou beter zijn om zich wat volwassener te gedragen. Bovendien is dit geen eerlijke oorlog. Hamas moet het opnemen tegen een van de sterkste militaire machten ter wereld. En een dialoog is er niet. Het is niet goed om oorlog te voeren."
  Op de vraag: "Als een kind van tien jou blijft slaan en slaan en slaan, laat jij je dat dan maar zomaar gebeuren?" Kwam het antwoord: "Ik ben geen Homo man. Natuurlijk sla ik dan terug. Zeker als het een Joden kind is."
  Hij wil dat er zo snel mogelijk een einde aan de oorlog komt. "Daarom zou ik alle landen oproepen om wapens naar Hamas te sturen, om de strijd van onze broeders en zusters te steunen." In zijn outfit is de jongeman in ieder geval heel solidair met Hamas. Hij draagt de PLO vlag en een haarband die aan de terreurorganisatie doet denken. "Er is maar één Allah", staat erop geschreven.

  Rellen
  De betoging in Brussel werd ontsierd door relletjes achteraf, waarbij een honderdtal heethoofden werd aangehouden.
  "Het heeft geen zin om hier te vechten", zegt een protestant, wijzend op de relschoppers die de politie beginnen uit te dagen. "De enige plek waar er wel gevochten moet worden, is bij onze broeders en zusters in Palestina. Hier ga ik niet op de eerste rij gaan staan om met stenen naar de politie te gooien."
  Aan het einde van het traject, in de omgeving van het Noordstation, werd de betoging ontsierd door rellen. Auto's werden vernield en een enkele auto om gegooid (sommige auto's lagen letterlijk op het dak) en winkelruiten werden ingegooid.
  Waals MR-parlementslid Richard Miller kreeg tijdens de rellen een straatsteen tegen het hoofd. "Tijdens de betoging verliep alles goed, maar bij de ontbinding van de betoging aan het Noordstation braken plots relletjes uit", verklaarde Richard Miller. "Ik kreeg een straatsteen tegen het hoofd en was even groggy. Ik zit helemaal onder het bloed", zei hij terwijl hij in een politiewagen wachtte op de komst van een ziekenwagen om ontzet te worden.
  Ook de gebouwen van de Vlaamse gemeenschap werden geviseerd. De politie zette het waterkanon in om de situatie onder controle te krijgen. In de vooravond was sprake van een tiental mensen die werden opgepakt.
  Later op de avond werden er honderd administratieve en gerechtelijke aanhoudingen verricht in de marge van de betoging tegen het Israëlische offensief in de Gazastrook. Dat heeft woordvoerder Christian De Coninck meegedeeld.
  De circa honderd amokmakers hadden volgens de politiewoordvoerder "naar alle waarschijnlijkheid niets te maken met de betoging."
  In de Boudewijnlaan werden verschillende winkeletalages vernield. Ook de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap moest er aan geloven.

  In Brussel dragen betogersnazi-borden. In Antwerpen dragen betogers Israëlische vlagen
  bekijkhetmaar op 20-01-2009 12:44
  Brusselse MR vraagt na Gazabetogingen om strengere aanpak
  BRUSSEL - Naar aanleiding van de vernielingen en de antisemitische leuzen tijdens de recente pro-PLO betogingen heeft de Brusselse MR maandag op de gemeenteraad een strengere aanpak gevraagd van deze overtredingen. De ordediensten hadden enkel toestemming in te grijpen wanneer er 'ernstige overtredingen' werden gedaan. "Blijkbaar werden de oproepen tot een heilige oorlog, tot de vernietiging van de democratie, de anti-Joodse opschriften en de diverse haatslogans die over heel de betoging aanwezig waren, niet beschouwd als zware overtredingen", aldus Marion Lesmere, fractievoorzitster van de MR in de Brusselse gemeenteraad.
  De MR vraagt aan het schepencollege om het begrip "zware overtredingen" te herkwalificeren zodanig dat er tot een onmiddellijke arrestatie kan worden overgegaan in het geval van het aanzetten tot rassenhaat, antisemitisme en de vernietiging van de democratie of van een democratisch land door haar vlag te verbranden.
  De Brusselse Franstalige liberalen zijn ook van mening dat de publieke overheid die de toestemming heeft gegeven voor de betoging, in casu de Stad Brussel, zich ook burgerlijke partij moet stellen om zo een duidelijk signaal te geven.
  De Brussel burgemeester Freddy Thielemans, die bevoegd is voor deze materie, was echter niet aanwezig op de gemeenteraad. Het debat werd dan ook verschoven naar de volgende zitting die plaatsvindt binnen twee weken.
  bekijkhetmaar op 24-01-2009 19:42
  AEL noemt Antwerpen "meest zionistische stad"
  ANTWERPEN - De Belgische moslim lobbygroep Arabisch Europese Liga (AEL) noemde Antwerpen de meest racistische, zionistische en repressieve stad in Vlaanderen. Hassoun critiek is erg scherp voor de stad en haar bestuur, hij noemde Patrick Janssens een ondemocratische burgemeester.
  De AEL wilde zondag een anti-Israël demonstratie houden in Antwerpen maar deze ging niet door. Op haar website schreef de AEL dat de de organisatie niet meer nodig is nu de oorlog in de Gazastrook voorbij is. Tegelijk kondigt de AEL nieuwe acties aan tegen wat de organisatie "het misdadige zionisme in ons land" noemt.
  Voorzitter Karim van de AEL had wist te voorkomen aan de eis om eerst met een namenlijst te komen voordat er een demonstratie gehouden zou worden. Op deze namenlijst moeten ale personen van de beveiliging gezet worden. Maar 'omwille van het recht op privacy' wist hij dit te voorkomen. Hij kon moest wel een verklaring tekenen waarin hij zich persoonlijk garant stelt voor het bewaren van de openbare orde.
  De AEL roept nog wel op tot een Israël boycott. De Belgische overheid zou alle banden met Israël moeten verbreken en daarnaast de islamitische terreurbeweging Hamas erkennen 'als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk'.
  bekijkhetmaar op 29-01-2009 16:02
  Belgische minister vergelijkt moord in peuterspeelzaal met Gazastrook
  ANTWERPEN - Op vrijdag 23 januari richtte Kim De Gelder (20) in een Belgische crèche een bloedbad aan. Hij stak twee baby's en een kinderleidster dood, dertien kinderen en leidsters raakten gewond. De Belgische cultuurminister Bert Anciaux (SP.A) wist dit bloedbad direct in het voordeel van de PLO te draaien, door de babymoord te vergelijken met het IDF aanval op Hamas.
  Anciaux kon echter rekenen op nationaal- en internationaal kritiek. Zo laat Sp.a-voorzitter Caroline Gennez weten dat haar partij zich distantieert van de uitspraken van haar partijgenoot. Eerder deed ook de federale regering dat bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.
  De Israëlische ambassade in Brussel haalde ook al zwaar uit naar Anciaux. "Hij demoniseert Israël en brengt het conflict naar de straten van de Belgische steden," klinkt het keihard op de Israëlische ambassade in Brussel. "Gezien het recente geweld en de soms harde betogingen tegen Joden moeten politici vooral terughoudendheid tonen als ze over het conflict in het Midden-Oosten praten. Deze uitspraak van Anciaux kan alleen maar gezien worden als een roekeloze daad. De toestand in het Midden-Oosten vergelijken met de actie van een eenzame gek is absurd en beledigend, zowel tegenover de families van de slachtoffers in Dendermonde als tegenover de Joodse staat."
  De Belgische ambassadrice in Israël Bénédicte Frankinet haastte zich om officieel en heel duidelijk afstand te nemen van het standpunt van Anciaux. "Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al meermaals haar bezorgdheid over de burgerslachtoffers in Gaza uitgedrukt. Elke vergelijking met andere tragische gebeurtenissen vertegenwoordigt op geen enkele manier het standpunt van minister De Gucht of van de Belgische regering."
  Anciaux weigert zich te verontschuldigen, hij meent echter alleen dat hij geen haat wil zaaien tegen de Joden in zijn eigen land. "Mijn uitspraken zijn niet gericht tegen de Joodse gemeenschap in België, geenszins, wél tegen het ongeoorloofde geweld van de Israëlische staat," zegt Anciaux.
  Anciaux wijst er op dat hij wel grote vergelijkingen ziet met de baby's en de bevolking van de Gazastrook, zou zouden beide groepen geen kans zien te vluchten voor het geweld. "De massale doodslag op onschuldige kinderen kan nooit verantwoord worden en is een bewuste daad van geweld en agressie. Indien men een oorlog met Hamas wil uitvechten, dan geeft men minstens de kans aan de onschuldige burgerbevolking, onder wie massaal veel kinderen, om zich in veiligheid te brengen. Dit heeft men niet gedaan", benadrukt Anciaux.
  Niels op 10-02-2009 15:46
  Man brengt Hitlergroet aan flikken
  ANTWERPEN - "Omstreeks 13 uur werd tegenover agenten van de lokale politie door een voorbijganger de Hitlergroet gebracht, gecombineerd met smaad. De man marcheerde vervolgens voort. Hij herhaalde deze feiten een tweede maal en barstte na interpellatie door de politieagenten uit in een tirade van smaad en beledigingen", meldt parketwoordvoerder Jan Kerkhofs.
  De lokale politie van Dendermonde heeft vervolgens de 44-jarige man gearresteerd. Naast de Hiltergroet en de 'nazi mars', beledigde hij agenten en verwees naar de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland. De man wordt via de snelrechtprocedure voor de rechtbank gebracht, meldt het Dendermondse parket.
  De verdachte mocht beschikken maar hij zal via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank gebracht worden. De man wordt beschuldigd van smaad en inbreuk op de negationismewet.
  Niels op 18-02-2009 11:00
  Joodse organisatie dient klacht in tegen politieke partijen
  BRUSSEL - Het Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België (CCOJB) heeft klacht ingediend bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tegen verschillende ngo's, vakbonden en politieke partijen. Volgens de organisatie zouden de partijen aan de basis liggen van de pro-PLO betoging in Brussel van 11 januari jl. Dat meldt CCOJB vandaag in een persbericht.
  Tijdens de betoging werden er spandoeken gedragen waarop de Joden vergeleken werden met de nazi's en de Gazastrook vergeleken werd met Auschwitz, verklaart Joël Rubinstein, voorzitter van CCOJB. "Er werden feiten begaan die vervolgd kunnen worden wegens schending van de wet tegen het negationisme en de wet tegen racisme, antisemitisme en xenofobie", aldus Rubinstein.
  Het Comité dient daarom klacht in tegen de "85 niet-gouvernementele organisaties, vakbonden en politieke partijen, waaronder PS, cdH en Ecolo", die volgens het comité "aan de basis van de manifestatie lagen".
  De vzw RésistanceS, een observatiepost voor extreem-rechts, heeft al aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding gevraagd om klacht te kunnen indienen tegen onbekenden op basis van observaties van hun leden tijdens de betoging. Ook enkele spandoeken werden meegenomen.
  De MR, die niet geviseerd wordt door de klacht van CCOJB ook al hebben enkele leden van de partij ook deelgenomen aan de betoging, roept de stad Brussel op om manifestaties in de toekomst beter af te bakenen.
  Niels op 20-02-2009 17:59
  Joods Actueel is gechokt door antisemitisme Pius X
  BRUSSEL – Onderzoek van ‘Joods Actueel’ naar verschillende internationale websites van de Priesterbroederschap Pius X, waarvan de excommunicatie van vier bisschoppen werd opgeheven, leverde naar eigen zeggen schokkende onthullingen op. ‘Joods Actueel’ onderzocht verschillende websites van de priesterbroederschap wereldwijd. Volgens hoofdredacteur Michael Freilich is vooral het terugkerende antisemitisme frappant. Hatelijkheden tegen joden blijken niet enkel terug te vinden op de internationale website www.fsspx.org, maar ook op websites van afdelingen in Oostenrijk, Ierland, Verenigde Staten, Brazilië, Azië, Zuid-Afrika en Polen. ‘Joods Actueel’ verwacht dat de artikels, met vaak openlijke antisemitische propaganda, van de websites kunnen verdwijnen nadat deze informatie bekend wordt gemaakt en maakte derhalve back-ups.
  Michael Freilich: “De traditionalistische bisschop Williamson ontkent de Holocaust en het bestaan van de gaskamers, maar wij stellen op de websites van Pius X een consensus betreffende antisemitisme vast.” Joden worden er volgens Freilich onder meer voorgesteld als ‘vijand van de mens’, beschuldigd van eeuwenlange samenzweringen, het plannen van de ondergang van de katholieke Kerk of het nastreven van wereldheerschappij en dominantie in de financiële wereld. “Deze beschuldigingen zijn veel ernstiger dan de uitlatingen van bisschop Williamson. Ze gaan niet over een feit in het verleden, maar over vandaag en in concreto over een joods wereldcomplot. Dit is een zuivere vorm van antisemitisme.”
  “Wij stellen ons de vraag waarom de Kerk deze groep wil rehabiliteren. Wij geloven niet in toevalligheid, omdat wij deze antisemitische opvattingen op zowat alle Pius X-websites terugvinden. Wij hopen dat ook de Kerk zich hierover uitspreekt. Daarom brengen wij deze informatie met ‘Joods Actueel’ onder de aandacht. Wij stellen vast dat de Priesterbroederschap Pius X een bijzonder radicale koers is ingeslagen inzake antisemitisme. Dit zet aan tot haat tegen de huidige generatie joodse mensen. De positieve stappen van het Vaticaan na Wereldoorlog II dreigen een maat voor niets te worden, als deze extremistische beweging met open armen terug in de Kerk wordt verwelkomd.”
  Niels op 02-03-2009 14:43
  "Leiders zijn monsters"
  ANTWERPEN - Het Israëlisch-Arabisch conflict beroert vele harten en brengt een scala aan opiniestukken en meningen op gang. Een academicus die beweert dat terroristische organisaties uitstekend zijn, dat zijn geluiden die steeds meer geuit worden. Professor Norman Finkelstein bracht deze en andere controversiële stellingen afgelopen woensdag te berde op een gespreksavond op uitnodiging van de K.U. Leuven, op het podium van de MTC-aula. Gastheer was het dezer dagen zeer actieve Liberaal Vlaams Studentenverbond.
  Norman Finkelstein is naar eigen zeggen geliefder op het Oude Continent dan in zijn eigen Verenigde Staten. In Leuven heeft de man alvast een schare supporters rondlopen. Tijdens zijn voordracht wordt er duchtig in de handen geklapt en erna verdringt zich een dertigtal studenten rond het spreekgestoelte om de man persoonlijk de hand te schudden. In eigen land is de professor universiteitsloos.
  In 2007 werd zijn mandaat aan de De Paul universiteit van Chicago niet verlengd, vanwege zijn onuitputtelijke kritiek op Israël en de Joden.
  "Vanwege mijn kritiek op Israël heeft de machtige Joodse lobby een stokje voor mijn professorsopdracht gestoken," zo beweert Finkelstein zelf. Ondanks het feit dat zijn beide ouders Joods zijn, is hijzelf een rabiate tegenstander van het Israëlische beleid tegenover de PLO groeperingen in de Gazastrook, Samaria, Judea en Libanon. Eind vorig jaar werd hem door Israël zelfs een toegangsverbod opgelegd. De eerst volgende tien jaar is hij persona non grata.
  Finkelsteins retorische kwaliteiten staan buiten kijf. Met een metaalachtige stem spreekt hij een volgelopen Grote Aula toe over het fundamentele onevenwicht tijdens de oorlog in de Gazastrook tussen Israël en de PLO. "De oorlog in Gaza bestaat niet", declameert de professor. "Het is gepaster om van een bloedbad en een slachting te spreken!" Na anderhalf uur anti-Israëlische en antisemitische methodiek over afgelopen strijd komt de vragenronde.

  Vraag: "U zei dat uw mening totaal onbelangrijk is. Waarom dan de wereld afreizen met speeches over Israël?"
  Antwoord: "Ik probeer serieus onderzoek te voeren en mensen te voorzien van een degelijke feitenkennis. Want een degelijke feitenkennis ligt aan de basis van een moreel oordeel over deze zaak."
  - Mijn commentaar: Helaas heeft Finkelstein zich voorzien van de feiten die uitsluitend uit het Arabische kamp komen. Wanneer hij beter zijn best had gedaan had hij niet alleen gekeken naar het aantal doden in de Gazastrook, maar had hij ook onderzoek gedaan hoeveel daarvan door 'eigen mensen' vermoord zijn en hoeveel daarvan terroristen waren. Maar had hij ook gekeken met welke psychische trouma's de bewoners in Sderot e.d. rondlopen door de beschietingen vanuit de Gazatrook.

  Vraag: Wat is uw motivatie om u hiervoor onbaatzuchtig in te zetten? Een zoektocht naar gerechtigheid?"
  Antwoord: "Op dit moment is mijn motivatie duidelijker dan ooit. Het Palestijnse volk heeft meer lijden gekend dan één persoon in tienduizend jaar meemaakt. En het lijkt alsof niemand in de hele wereld er een snars om geeft."


  - Mijn commentaar: Laat ik voor het gemak niet al te diep in gaan op het feit dat wanneer een Arabisch kind sterft dat dit niet alleen leiden veroorzaakt bij de nabestaanden maar ook vreugde, omdat hun kind is gestorven als martelaar word de familie geeërd en krijgt het een financiële beloning. Maar laat ik me druk maken over de opmerking dat 'niemand in de hele wereld er een snars om zou geven'. Finkelstein staat te praten in een volle zaal met mensen die hier dus wel om geven. Terwijl de strijd in de Gazastrook woedde werden over de gehele wereld dagelijks pro-PLO demonstraties georganiseerd. Alleen in Nederland werden in de periode van 21 dagen 50 demonstraties gehouden door mensen die wel om de Arabieren gaven en slechts één door mensen die om de Joden gaven. Vraag: "Waarom net dit conflict? De wereld staat bol van de conflicten waar niemand om lijkt te geven?"
  Antwoord: "Ha! Een eigenschap van mij is dat ik zeer koppig ben. In mijn jonge jaren was ik betrokken bij protesten tegen de Viëtnamoorlog en actief in de burgerrechtenbeweging. In 1982 raakte ik betrokken bij het Palestijnse dossier, en sindsdien heb ik me hierin vastgebeten. Als Israël vriendelijk zou zijn geweest en zich had teruggetrokken in 1983, dan had ik wel een ander conflict gezocht waarop ik me kon storten. Spijtig genoeg blijkt Israël tot hiertoe koppiger dan ikzelf. Dit is mijn levenswerk. Vanaf de leeftijd van 31 jaar is dit de rode draad in mijn leven, en het ziet ernaar uit dat ik hier ook voor zal sterven, net als de mensen uit Palestina. Niet omdat ik geobsedeerd ben door dit dossier, maar omdat het het juiste is om te doen."
  - Mijn commentaar: Als ik het goed begrijp heeft Israël in 1983 iets gedaan waar Finkelstein niet mee eens was en kan het daarna ook nooit meer goed doen. Dat Israël de Gazastrook aan de PNA heeft overgedragen, en onder internationale druk alle Joden uit dat gebied heeft gedeporteerd heeft hier niets aan kunnen veranderen. Finkelstein kan het niet eens opbrengen nu iets genuanceerder over Israël en het Joodse Volk te denken. Hij gaat zelf verder door te beweren dat 'de mensen uit Palestina' daar ook zo over denken. Als dit zo is zou ik Israël adviseren ook in niets meer tegemoed te komen omdat het wel ten koste gaat van haar voortbestaan en hier totaal niets positiefs uit kan halen. Gelukkig vertegenwoordigd Finkelstein niet 'alle mensen uit Palestina'.

  Vraag: "U lanceerde een oproep aan de Leuvense studentenbevolking om iets te doen aan de bloedbaden die Israël aanricht. Wat bedoelt u daar concreet mee?"
  Antwoord: "Organiseer het protest! Dat is hoe de dingen veranderen in het leven. Betoog! Zet druk op de regering! Ik vraag niet om het wiel opnieuw uit te vinden. Doe zoals studenten doen als ze het ergens niet mee eens zijn. Kom de straat op!"
  - Mijn commentaar: Zo ver het mij bekend is maakten de studenten al gebruik van dit wiel. Zoals ik al schreef: werden alleen al in Nederland in de periode van 21 dagen 50 gingen mensen, en echt niet alleen werklozen maar ook studenten, de straat op voor de PLO.

  Vraag: "Onze minister van Buitenlandse Zaken haalde enkele zwaargewonde kinderen op in Gaza, om ze hier te laten verzorgen."
  Antwoord: "Dat zet geen zoden aan de dijk. Dat was eerder een promotiestunt als je het mij vraagt. Wat hij zou moeten doen, is de waarheid aan het licht brengen: Israël voerde geen oorlog in Gaza, maar een moordcampagne. Als een Shermantank een school platrijdt met de kinderen er nog in, dan noem ik dat geen oorlog."
  - Mijn commentaar: Zou het in de ogen van Finkelstein dan beter geweest zijn wanneer deze kinderen, net als honderden andere kinderen, in een Israëlisch ziekenhuis waren behandeld?
  Niet alleen bied België hulp door deze kinderen te verzorgen, België had dit jaar al 43 miljoen dollar gerecerveerd voor de economische opbouw in de omstreden gebieden en zal hier ook nog eens zes miljoen dollar aan toevoegen voor de wederopbouw. Dat maakt dus meer dan 4 miljoen euro.
  Gelukkig is de waarheid aan het licht gekomen en is gebleken dat er nooit met een Shermantank een school is plat gereden, laat staan met kinderen er in. Ook moest de VN bekennen dat het eerder, door de moslim lobby, versprijde gerucht 'dat Israël een school met kinderen had beschoten' een grote leugen was.

  Vraag: "Hebben de leiders van Israël dit echt gewild? Onschuldige kinderen ombrengen? Antwoord: "Ja. Israël zegt: 'We moeten de Palestijnen in Gaza heropvoeden met erge pijn'."
  - Zou Finkelstein nu echt denken dat Israël aan Hamas heeft gevraagd zich achter de kinderen te veschuilen?
  Zou Finkelstein nu echt denken dat Israël aan Hamas heeft gevraagd om raketten af te schieten vanaf scholen en ziekenhuizen?
  Zou Finkelstein nu echt denken dat Israël aan Hamas heeft gevraagd Kassamraketten te bouwen in woningen?
  Zou Finkelstein nu echt denken dat Israël aan Hamas heeft gevraagd om de schoolboekjes te voorzien van anti-Israël propaganda, zodat deze kindertjes zich aan zouden sluiten als martelaar, om Israël de gelegenheid te geven deze kinderen dood te schieten?

  Vraag: "Zo beschreven is dat monsterachtig. Antwoord: "Leiders zijn dan ook monsters. Voor de meeste mensen met macht is een leven even betekenisloos als het leven van een vlieg die je doodmept."
  - Mijn commentaar: Laten we dan maar hopen dat Finkelstein dan niet nog meer macht krijgt. Nu zonder macht lijkt hij al groot voorstander te zijn van de raketbeschietingen op Israël. Waarbij, zoals vorige week, woningen en scholen gebombardeerd worden.

  Vraag: "Waarom is er geen Jood in Israël die dit inziet en verzet biedt?
  Antwoord: "Er zijn er wel, maar momenteel niet bijster veel. En dat komt omdat ze ongelimiteerde steun genieten van de Verenigde Staten. De Israëli's denken ook dat zij de slachtoffers zijn van ongeoorloofd geweld. Daarbij lopen zij ook rond met het idee, ongetwijfeld overgehouden aan de Holocaust, dat iedereen hen wil vernietigen. Iedereen is Hitler voor hen."
  - Mijn antwoord: Ik wordt hier zo moe van. Antisemieten verwijzen dagelijks naar de Shoa (of zoals zij dat noemen 'Holocaust') om vervolgens Israël er van te beschuldigen dat zij zich niet los kunnen maken van deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis.
  Maar goed, dat daar gelaten. Zal enkele Joodse organisaties noemen die zich uitsluitend inzetten voor de 'Palestijnen' dan mag een ander proberen één Arabische organisatie te vinden die zich in wil zetten voor de Joden.
  In Israël is dat Gush Shalom & Shalom Achshav. In Europa zijn zestien Joodse vredesgroepen, afkomstig uit acht Europese landen (zie: http://vredesbeweging.nl/archief/tka02/verklar7.html). In Nederland zijn dat Een Ander Joods Geluid en Steuncomité Israelische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisaties.

  Vraag: "Wat met Hamas en Hezbollah?"
  Antwoord: "Zij hebben, net als iedereen, het recht om zich te verzetten tegen een bezetter. Net zoals men het recht had om tegen de nazi-bezetter op te komen gedurende de Tweede Wereldoorlog."
  - Mijn commentaar: Om te beginnen heeft er nooit een onafhankelijke staat 'Palestina' bestaan, dus word dit ook niet bezet. In 2000 trok het Israëlische leger zich terug uit Libanon en in 2005 werd de Gazastrook overgedragen aan de PLO, toch zijn de raketbeschietingen daarmee niet gestopt.
  Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik inmiddels al redelijk ingelezen ben wat betreft WOII en het verzet. Toch heb ik nog nooit iets gelezen over het verzet dat zij met bommen op het lijf naar Duitse burgers gingen om zichzelf en de burgers op te blazen en aan stukken te rijten, of dat iemand van het verzet een handgranaat in de slaapzaal met kinderen heeft gegooid en ook niet dat iemand van het verzet met een shovel op een burgerauto en bus was ingereden om dood en verderf te zaaien onder baby's, kinderen, ouders en bejaarden.

  Vraag: "De toegang tot Israël is u voor de komende tien jaar ontzegd, en ook in Amerika zijn uw supporters dun gezaaid. Geen schrik om ooit in de gevangenis te worden gegooid?"
  Antwoord: "Schrik? Helemaal niet. Maar het zou wel kunnen gebeuren. Ik verwachtte dat ik vorige maand zou worden opgepakt toen ik terugkeerde naar mijn land (de Verenigde Staten, red.), omdat ik de anti-terreurwet had overtreden door mensen van Hezbollah te ontmoeten. Gelukkig gebeurde dat niet. Ik hou nog steeds van mijn appartement in New York."
  - Mijn commentaar: (Hier zou ik alleen maar een hatelijk antwoord kunnen zetten en daar wil ik me niet toe verlagen.)

  Vraag: " Maakt de verkiezing van Obama enig verschil?"
  Antwoord: "Nee. Hij is gewoon een nieuwe dude met een iets donkerdere huid. Ik snap niet dat volwassen mensen altijd maar op zoek zijn naar een Messias. Ik ben een atheïst. G'd bestaat niet, of toch: G'd helpt hen die zichzelf helpen. Als je niet voor jezelf zorgt, verwacht dan niet dat iemand anders het wel zal doen."
  - Mijn commentaar: Nu mis ik even de aansluiting. Hier lijkt Finkelstein een echte politiekus. Wanneer er een vraag gesteld word waar hij geen antwoord op weet te verzinnen begint hij over iets totaal anders. Wat heeft het atheïsme van Finkelstein nu te maken met zijn mening of Obama verandering zou kunnen brengen in het M.O.?

  Vraag: " Toch besluit u om anderen, namelijk de Palestijnen, te helpen?"
  Antwoord: "Dat is waar. Stel je voor dat iemand je huis in de fik steekt. Je bouwt het opnieuw op, maar het volgende jaar staat je huis weer in lichterlaaie. En opnieuw, en opnieuw. Dat is de situatie voor de Palestijnen. Het geeft me kracht om zulke mensen te helpen."
  - Mijn commentaar: Beste Finkelstein, omschrijf het anders en je komt dichter bij de waarheid. 'Stel je bouwt een huis en vervaardig daarin Kassamraketten, dan weet je zeker dat iemand het in de fik zal steken. Bouw opnieuw een huis en beschiet vanaf het dak Kassamraketten, dan weet je zeker dat het huis opnieuw in lichtelaaien word gestoken. En bouw weer een huis en om onderdak te bieden aan terroristen, dan zal opnieuw zal de brandweer het huis moeten blussen. En opnieuw, en opnieuw.
  Niels op 05-03-2009 09:53
  Vier Antwerpse Joden aangevallen
  BORGERHOUT - Een nieuw geval van agressie tegen Joodse Antwerpenaren baart ernstige zorgen.
  Vier joodse Antwerpenaren zijn gisteren het slachtoffer geworden van agressie. De dader ging, als vanuit het niets, zijn slachtoffers te lijf met een staaf.

  De slachtoffers waren door uiterlijke tekenen van hun geloofsovertuiging duidelijk herkenbaar als Joden. Ze zijn tussen 20.10 en 20.30 uur aangevallen op straat. Het gaat om vier afzonderlijke incidenten op verschillende plaatsen.
  Een eerste incident deed zich voor in de Millistraat toen een 23-jarige man op zijn fiets stapte. De dader kwam naar hem toegelopen met een stok en deelde enkele slagen uit. De jongeman raakte gewond, maar kon ontkomen. Enkele minuten later werd in de Leeuwerikstraat een 60-jarige voetganger op de schouder getikt. Hij kreeg een slag met een lange staaf toen hij zich omdraaide. Het slachtoffer kwam er met verwondingen van af aan de rechterarm.
  In diezelfde straat was de dader even daarvoor met de staaf in de hand een 28-jarige fietser achterna gehold. De jongeman kon ontkomen.
  Bij het laatste incident, op het kruispunt van de Somerstraat met de Leeuwerikstraat, liep het 62-jarige slachtoffer een dubbele armbreuk op na een slag met een ijzeren staaf. De man is minstens zes weken arbeidsongeschikt.
  "Alle slachtoffers hebben klacht ingediend, onder meer wegens racisme," zegt Pinchas Kornfeld, ondervoorzitter van het Forum Der Joodse Organisaties. "De dader riep Allah Akbar, Jahud (Arabische voor 'Allah is de grootste, Jood') terwijl hij hen aanviel."
  Het parket tilt zwaar aan het incident, net zoals bij de brandstichting bij een Joods gezin op 3 januari.
  In deze zaak wordt gezocht naar een magere jongeman van 18 tot 22 jaar.
  Niels op 19-03-2009 18:48
  VRT noemt Joden "huigelaars" tijdens misviering
  BRUSSEL - Opnieuw begeeft de Belgische VRT zich op het antisemitische pad. Op 1 maart 2009 werd er tijdens de tv-mis gesuggereerd dat Joden huigelaars zijn. "Wanneer jullie aalmoezen geven, bazuin dat dan niet rond zoals de huichelaars dat doen in de synagoge," zei de predikant. De Joodse gemeenschap vraagt de openbare zender "na te denken over de gevoelige en kwetsende passages in de tv-missen op zondagvoormiddag".
  Michael Freilich, hoofdredacteur bij Joods Actueel, benadrukt dat het nu toch echt wel het tijd is om het debat te openen. "We zijn bang geworden onze mening te geven na de felle kritiek die we kregen toen we ons gedacht zeiden over een uitzending van Man Bijt Hond", aldus Freilich. "Toch vragen wij de VRT eens na te denken over hun misvieringen op zondag. We zeggen niet dat de VRT of de Kerk met deze passages slechte bedoelingen heeft of we vragen geen censuur. Maar wat als sommige mensen die uitspraken historisch niet kunnen kaderen, zoals Moslims bijvoorbeeld? Misschien moet men de controversiële passages mijden of er duiding bij geven."
  De VRT heeft al gereageerd op Freilich. "Het is voor ons onmogelijk een evangelietekst te kaderen, en als dat nodig is dan is dat werk voor de Kerk." Leena Demeester, verantwoordelijk voor de erediensten bij VRT, wast zijn handen in onschuld en noemt het kritiek totaal onterecht. "Normaal meng je je niet in de religie van een ander, de katholieken doen dat niet en ook de protestanten niet. Als de Joden een probleem hebben dan moeten ze zich niet tot de VRT richten, maar onmiddellijk naar Rome schrijven."
  Het is overigens niet de eerste keer dat de VRT zich anti-Joods uit laat.
  Tijdens het VRT kookprogramma werd in oktober vorig jaar aangekondigd dat 'volgende week het lievelingsgerecht van Adolf Hitler uitgezonden zal worden. De uitzending zou vanuit het Adelaarsnest (het buitenverblijf van Hitler) plaats vinden.
  Tijdens de vooropnamen van de oudejaarsconference, op 17 december 2008, haalde Philippe Geubels vrolijk uit naar de joodse gemeenschap.
  In een uitverkochte Arenbergschouwburg zei hij: "Waaraan ik me dit jaar heb geërgerd? Aan de censuur van Michael Freilich. Kunnen de Joden dan niets verdragen? Als er in Antwerpen een gaslek ontstaat, zal Freilich het stadsbestuur dan aanklagen voor provocatie?"
  Tijdens de uitzending van “Man bijt hond” op 30 januari 2009 wordt het klassieke antisemitische beeld, van Joden die het kapitaal bezitten, uit de kast getrokken. Volgens Kamerlid Claude Marinower kan deze vergelijking echt niet door de beugel. Hij wijst erop dat in de uitzending een tekening te zien was van een stereotype Jood, zoals die ook in nazipropaganda voorkomt.
  Nadat de Joodse gemeenschap had opgemerkt dat de VRT misplaatste uitzendingen verscheen op You-Tube de onderstaande video:
  http://www.youtube.com/watch?v=djMUodXdm8g&feature=player_embedded
  Niels op 02-04-2009 09:47
  Dieudonné dient klacht in tegen burgemeester
  SINT-JOOST - De Franse 'humorist' Dieudonné M'Bala M'Bala heeft een klacht ingediend tegen Jean Demannez, de burgemeester van het Belgische Sint-Joost-ten-Node, wegens onder meer beledigingen en discriminatie. Dat heeft zijn advocaat, Dermagne, aangekondigd. Dermagne diende de klacht in bij het parket van Brussel.
  M'Bala M'Bala staat bekend om zijn antisemitische uitspraken. Hij gaf, ondanks het verbod van de burgemeester, vorige week woensdag een optreden in Sint-Joost. Nadat tientalle mensen tegen het verbod in het geweer gingen besloot de Raad van state het verbod op te heffen.
  De antisemiet heeft de burgermeester aangeklaagd omdat het verbod gelijk zou staan aan "laster" meent diens advocaat.
  Tijdens het optreden had de burgemeester aan de politie opdracht gegeven om 'extra waakzaam te zijn', daarom waren er meer ageneten op straat voor de schouwburg en dat vindt M'Bala M'Bala "discriminerend".
  OP 1 maart maakte de zoon van een Franse moeder en een Kameroenese vader bekend een anti-Zionistische partij opgericht te hebben. Met zijn anti-Zionistische partij steld M'Bala M'Bala steld zich verkiesbaar voor de Europese verkiezingen van 7 juni.
  "De kiezers hebben het recht om te kunnen stemmen op een anti-Zionistische partij die zonder schroom uitkomt voor haar standpunten", aldus M'Bala M'Bala. Voor M'Bala M'Bala is het Front National "te soft met zijn mening naar Israël en verdient het publiek een hardere hand".
  "Ik stap in de politiek om een culturele oorlog te starten tegen de heersende partijen," zei M'Bala M'Bala tijdens het intervieuw. Daarbijverwees hij naar het al oude sprookje van de 'Joodse heersers' zoals ook te lezen is in 'De Protocollen van Sion' en 'Mijn Kampf'. De man beschouwt zichzelf en een deel van de bevolking als "slaaf van het Zionistische systeem".
  Niels op 06-05-2009 16:01
  Belga-redactie noemt raketten op Israël “raketjes”

  Een Hamas 'raketje' verwoest een huis in Zuid Israël, 3-1-'09

  BRUSSEL - In een artikel van Belga heeft de redacteur in een stuk over Israël een ‘verduidelijking’ geplaatst voor de lezer. Je kunt je wel afvragen of hier van objectieve berichtgeving nog sprake is. Hieronder het bewust fragment:
   “Volgens Buitenlandse Zaken in Jeruzalem heeft de [VN-]commissie de informatie van het Israėlisch leger links laten liggen en zegt het bericht niets over acht jaar van aanvallen (met zelfgemaakte Qassam-rakettjes, nvdr) op Israėl.“

  Nog zo'n 'raketje'- Waarom het verkleinwoord raketjes? Bij een directe impact zijn die wel degelijk dodelijk.
  - Behalve Qassams gebruikt Hamas af en toe ook grotere Grad raketten, die kunnen een heel huis verwoesten, zie foto bovenaan.
  - Wat Israël al jaren zegt is dat niet zozeer de grootte van de raket hen zorgen baart, maar wel het feit dat er dagelijks tussen 20 en 100 op Israël werden afgeschoten wat het normale leven onmogelijk maakte in Zuid-Israël. Mensen moesten om de haverklap, ook in het holst van de nacht, gaan schuilen in schuilkelders als de zoveelste luchtalarm afging. Kinderen konden niet meer naar buiten en liepen trauma’s op, handelszaken moesten sluiten, toeristen bleven weg, de huizenmarkt stortte in, enz.
  Door er eigenhandig ‘raketjes’ van te maken, zonder het verwoestend psychologisch en financiaal effect op de regio te vermelden, een regio waar honderdduizenden Israëli’s wonen, minimaliseert Belga de hele zaak en helpt mee de ongenuanceerde berichtgeving over deze ingewikkelde kwestie te propageren.
   Bron:
  • Belga
  Niels op 08-05-2009 19:32
  Antisemitisme in België schrikbarend gestegen
  BRUSSEL – Het aantal meldingen van antisemitisme in België is de eerste vier maanden van dit jaar schrikbarend gestegen. Over de maanden januari t/m april kwamen even veel meldingen binnen dan over geheel 2008, meld Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) als in heel 2008.
  Gemiddels kwam er één melding in de twee dagen binnen, in totaal waren dat er meer dan zestig antisemitische incidenten. Waarschijnlijk vonden er meer incidenten plaats, maar veel mensen voelen zich niet serieus genomen wanneer zij een melding doen en laten daarom achterwege 'te klagen bij de autoriteiten'. Zeker gezien een oude functie die De Witte vervulde, hij was voorheen actief bij 11.11.11, zou er ten grondslag aan liggen waarom mensen zich niet serieus genomen voelen. Voornamelijk de bewijsbare antisemitische uitingen werden gemeld. Ruim één derde van de meldingen kwamen over antisemitische teksten op internet, voor de rest gaat het om mondelinge of fysieke bedreigingen, die soms leiden tot geweld tegen Joden.
  Tussen 2004 en 2008 kwamen er gemiddeld 62 meldingen van antisemitische daden binnen bij het CGKR. Dit jaar is dat aantal al bereikt op vier maanden tijd, wat volgens het centrum verontrustend is. "We moeten wel opmerken dat niet aan elke melding effectief een antisemitische daad voorafging, en dat anderzijds niet elk feit gemeld wordt," zegt De Witte.
  Volgens De Witte zou de verdedigingsstrijd, die Israël begin dit jaar tegen Hamas voerde, waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de stijging. "Daarom heeft het centrum om een studie gevraagd, die moet onderzoeken in hoeverre de feiten in het Midden-Oosten een effect hebben op racisme en antisemitisme in ons land," zegt hij.
  De impact van het conflict tussen het IDF en Hamas is volgens De Witte groot en vergelijkbaar met de haatcampagne tegen moslims die na de aanslagen op 11 september in New York op gang kwam. "Het conflict in het Midden-Oosten sluimert nog steeds en kan bij een opstoot zorgen voor een nieuwe stroom van meldingen bij ons centrum", zegt De Witte.
  Het CGKR bestaat sinds februari 1993 en is door de Belgische regering opgericht om discriminatie te bestrijden. In 1999 werd een “Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting” bij het Centrum ondergebracht. Het CGKR heeft ook de taak om de overheden te informeren over de migratiestromen en om de rechten van vreemdelingen te behartigen.
  De Witte was voorheen actief binnen 11.11.11. Een beweging die niet direct geschaard kan worden aan een Pro-Israël beweging, sterker nog in januari ontpopt 11.11.11 zich als een pleitbezorger van zelfmoordterrorisme en radicaal Islamisme.
  Zij nam (samen met o.a. Pax Christi, El Moustakbal, Marokkaanse vereniging Winterslag, Oxfam, Turkse Unie Limburg, Turkse verenigingen Genk, Vereniging Marokkaanse moskeeën, VOEM-vereniging emancipatie moslims, Vlaamspalestina en de AEL) het initiatief tot enkele anti-Israël betogingen, waar volgens de organisatie's zelf 30.000 mensen aan mee liepen. Tijdens deze demonstraties wapperden vele Hamas vlaggen (en zoals Michael Freilich van Joods Actueel dat zo mooi omschreef: "Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten (...)Hamas is en blijft officieel een niet-toegelaten organisatie van terroristen. Ik begrijp niet dat de initiatiefnemers van de protestmars het symbool toelaten. 11.11.11 zou hier iets tegen moeten doen.")
  De Witte z'n oude club schakelde de Israëlische zelfverdediging tegen Hamas gelijk aan de Joden vernietiging door de Nazi's.
  En zijn oude club heeft ook dit jaar opnieuw opgeroepen om Israëlische producten te boycotten.
   Bron:
  • ANP
  • 11.11.11
  • De Morgen
  • Yeni Haber
  Niels op 16-05-2009 20:33
  Belgisch consulaat heeft huurachterstand van 2 miljoen euro
  JERUZALEM - Karel de Gucht, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, heeft Israël deze week laten weten dat België niet voor het Israëlische gerecht zal verschijnen in het kader van een geschil over het 'art-decopaleis' in Jeruzalem, de residentie van het Belgische consulaat-generaal.
  David Sofer, een Israëlische zakenman, overweegt om begin juni naar de rechter te gaan, met het verzoek om de Gucht bij verstek te veroordelen om alsnog aan de 2 miljoen euro aan achterstallige huur te verkrijgen.
  België betwist de bevoegdheid van de Israëlische rechtbanken in het dossier. "De Villa is eigendom van de Constantin Salameh," meent België. Salemeh zegt dat hij de rechtmatige eigenaar is van het paleis die hij in 1948 achter heeft moeten laten nadat hij naar Libanon vertrok. "Wij hebben het gebouw van Salameh gehuurd en hem altijd trouw de huur over gemaakt," zegt België.
  Na het uitroepen van de Joodse staat, in 1948, stond het haveloze paleis leeg. Na herhaaldelijke oproepen of de eigenaar zich wilde melden bleef het stil. Na een half jaar verviel het paleis aan Israël. Het paleis werd opgeknapt en het Belgische consulaat betrok het gebouw.
  Enkele jaren geleden kocht de Israëlische zakenman David Sofer het gebouw van Israël. Sofer eiste vanaf dat moment dat België hem de huur zou storten. Inmiddels is de huur achterstand opgelopen tot wee miljoen.
  David Sofer, een Israëlische zakenman, overweegt om begin juni naar de rechter te gaan, met het verzoek om de Gucht bij verstek te veroordelen om alsnog aan de 2 miljoen euro aan achterstallige huur te verkrijgen.België betwist de bevoegdheid van de Israëlische rechtbanken in het dossier. "De Villa is eigendom van de Constantin Salameh," meent België. Salemeh zegt dat hij de rechtmatige eigenaar is van het paleis die hij in 1948 achter heeft moeten laten nadat hij naar Libanon vertrok. "Wij hebben het gebouw van Salameh gehuurd en hem altijd trouw de huur over gemaakt," zegt België.Na het uitroepen van de Joodse staat, in 1948, stond het haveloze paleis leeg. Na herhaaldelijke oproepen of de eigenaar zich wilde melden bleef het stil. Na een half jaar verviel het paleis aan Israël. Het paleis werd opgeknapt en het Belgische consulaat betrok het gebouw. Enkele jaren geleden kocht de Israëlische zakenman David Sofer het gebouw van Israël. Sofer eiste vanaf dat moment dat België hem de huur zou storten. Inmiddels is de huur achterstand opgelopen tot wee miljoen.
   Bron:
  • La Libre Belgique
  Niels op 29-05-2009 11:59
  Racistische berichten neemt op Belgische internet fort toe
  BRUSSEL - De afgelopen vijf jaar zijn de racistische boodschappen op het internet fors toe genomen. Vooral antisemitisme vind zijn weg via internet maar ook de islamofobie is bezig aan een opmars.
  "Het aantal racistische websites in België en discussiefora die te bereiken zijn vanaf Belgische websites neemt de jongste jaren fors toe. Vooral islamofobie en antisemitisme zijn op het internet aan een opmars bezig," is de conclusies die in het evaluatierapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) te lezen staat. Het ECRI is een onafhankelijke instantie van de Europese Commissie die in alle Europese lidstaten onderzoek doet naar racisme.
  Ook bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) hebben ze die tendens waar genomen. In 2006 richtte het CGKR de internetwaakhond 'Meld Cyberhate' op. De afgelopen drie jaar hebben ze het aantal meldingen alleen maar zien toenemen. "Het zijn er honderden per jaar," zegt Jozef De Witte, de directeur van het CGKR. "En het worden er alleen maar meer."
  "Het internet groeit en dus ook het aantal haatboodschappen," meent De Witte. "Ook het feit dat er een meldpunt is, genereert meer meldingen uiteraard. Maar we kunnen er niet omheen dat de gevoeligheid in onze maatschappij toeneemt. Bovendien voelen mensen zich op het internet veiliger om hun mening te ventileren. Ze doen het anoniem en zijn dus ongeremd."
  In de meeste gevallen krijgt CGKR meldingen over zogenaamde 'doorstuur mails' die aanzetten tot haat.
  Honderden antisemitische e-mails werden verzonden omtrent Dexia en andere door de crisis geraakte financiële instellingen, waarin vermeld staat dat 'de Joden schuldig omdat zij de wereldmacht in handen willen krijgen.
  Ook worden er berichten verzonden over Joden in het algemeen, waarbij hen de controle over de Belgische en Amerikaanse regering en de financiële wereld wordt verweten. Daarnaast komen natuurlijk de beschuldigingen van het bestaan van een Joodse wereldorde, de Joodse verantwoordelijkheid van de aanslagen op de VS op 11 september 2001 en alle andere problemen rond de economische crisis zou de schuld zijn van de Joden.
  Ook de boycot van Israël of producten die in Israël gemaakt zouden kunnen zijn is een veel verzonden onderwerp in de 'doorstuur mails'.
  Bij de islamfobisten krijgen voornamelijk de Marokkanen het zwaar te verduren. Zo werden er berichten rond gestuurd waarin stond dat:
  Marokkanen misbruik zouden maken van de sociale zekerheid in België.
  Marokkanen zouden meisjes verkrachten
  Marokkaanse intellectuelen zouden pleiten voor een islamitische staat.
  "Als we een melding binnenkrijgen, moet de haatboodschap zo snel mogelijk van het internet. Daarom spreken we in eerste instantie de webmasters aan. Alleen als de inbreuk echt te flagrant is, nemen we ook juridische stappen."
  Het ECRI-rapport is streng. Samen met de racistische, islamofobe en xenofobe propaganda van de extreem-rechtse partijen in België creëert cyberhate een klimaat voor incidenten met racistisch geweld.
  "Het discours van partijen als het Vlaams Belang is inderdaad niet van die aard dat ze de zaak kalmeert," zegt De Witte. "Maar we merken toch ook dat er meer extreem-rechtse partijen zich eraan bezondigen. Ook medewerkers van LDD versturen racistische kettingmails via hun websites."
  Piet Deslé, de woordvoerder van LDD die heel wat ex-Vlaams-Belangers in haar rangen heeft, zegt dat zijn partij nooit racistische standpunten ingenomen heeft.
  "Maar sinds een jaar hebben we een probleem met een kettingmail die in onze naam circuleert," zegt Deslé. "De mail gaat over een imam die met zijn vrouw in België woont en leeft van een uitkering. Het is een walgelijk verhaal waar wij op slinkse wijze bij betrokken zijn. Waarschijnlijk komt de mail uit de hoek van Vlaams Belang en misschien heeft een lid van LDD die mail ooit eens doorgestuurd, maar ze komt zeker niet van bij ons."

  Visa vers
  Niet alleen het westen kent het probleem van de verzending van haat dragen de mails. Het mag inmiddels al lang bekend zijn dat het internet in islamitische landen vervuild is met antisemitische mails. Maar betrekkelijk nieuw zijn de anti-christelijke in landen zoals Egypte. Waar momenteel een actie word gehouden onder het motto “Koop niet bij christenen”.
  Tot de verovering door de islam in de 7e eeuw was Egypte een door christenen gedomineerd land. Vandaag de dag vormen de 10 tot 15 procent koptische christenen de grootste religieuze minderheid in het land met zijn 82 miljoen inwoners. En nu roept de islamitische organisatie 'De Wachters van het Geloof' de mensen in het land via een grote E-mail-actie op, om geen inkopen meer te doen bij kopten en andere christenen en alleen nog maar bij islamieten in te kopen.
  De E-mails worden via het doorstuur-mail-principe verspreid: "Stuur deze mail vooral door en Allah zal u zegenen. Wanneer u deze mail niet door stuurt zal Allah u vervloeken" staat onderaan het bericht.
  Om die reden zijn de kopten bang dat enorm veel mensen de boycotoproep zullen doorsturen. Tot nu toe werden al zes miljoen E-mails verstuurd.
   Bron:
  • CGKR
  • ECRI
  • ADL
  • Al Mudschez
  • 20min.ch
  Niels op 08-07-2009 16:25
  CGKR "Nog nooit zoveel haatmail op het internet"
  BRUSSEL - Er moet een zwarte lijst van racistische internetsites komen. Dat wil het Belgische Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het CGKR stelde woensdagmorgen zijn jaarverslag voor 2008 voor.
  Het aantal meldingen van hatespeech op het internet is in 2008 immers alweer met 25% gestegen. Doorgaans gebeurt dit in kettingmails, een uniek Belgische fenomeen. Het CGKR heeft nu zelf een webpagina geopend om racistische kettingmails inhoudelijk te weerleggen. Het moet ook mogelijk worden om racistische websites te blokkeren.
  Het CGKR kreeg vorig jaar 2.207 klachten over racisme en discriminatie binnen. Bij 28% van deze klachten stelt het CGKR zelf ook echt discriminatie vast. In 38 gevallen stapte het naar de rechter.
  Het CGKR formuleert een reeks beleidsvoorstellen: zo moet ook discriminatie van mensen die met gehandicapten geassocieerd worden verboden worden. De brandweer moet eenvormige regels maken om gehandicapten te evacueren uit brandende gebouwen.
  De politie moet meer referentieagenten in de strijd tegen het antisemitisme hebben. In 2008 waren er 66 klachten over antisemitisme. Het noodzakelijke Koninklijke Besluit om positieve acties voor achtergestelde groepen mogelijk te maken, ontbreekt nog steeds.
  De negationismewet, die het ontkennen en minimaliseren van de moord door de nazi’s op 6 miljoen Joden bestraft, moet worden uitgebreid tot alle erkende genocides.
  Het CGKR wil ook “een structurele aanpak” van de groeiende islamofobie, maar de bestaande wetgeving moet daarvoor niet gewijzigd worden.
   Bron:
  • Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
  Niels op 08-09-2009 11:20
  Belgische gastouders knuffelt peuters onder portret Hitlerportret
  ANTWERPEN - Een gastouder vangt peuters en kleuters op in een kamer waar een portret van de Duitse Führer Adolf Hitler aan de muur hangt, vlaggen van de Vlaamse Militantenorde (een verboden organisatie) en de boekenkast is gevuld met een collectie nazilectuur. Een undercoverjournalist van het Belgische programma "Ter Zake" gaf zich uit voor een vader die opvang zoekt voor zijn dochtertje. Hij ging langs bij het gastoudergezin en maakte video beelden van de opmerkelijke spullen in de woonkamer.
  Een oppasmoeder in Antwerpen vangt peuters en kleuters op in een huis boordevol nazi-symbolen. De vrouw gaat er ook prat op dat zij en haar man fans zijn van Adolf Hitler en het nazisme. In de woonkamer hangt niet alleen een portret van de Duitse Führer, maar ook een grote vlag van de veroordeelde extreemrechtse organisatie Vlaamse Militanten Orde. Dat bleek gisteravond tijdens de reportage van "Ter Zake", dat met een verborgen camera opnames maakte in het huis.
  De oppasmoeder zei onomwonden over haar man "Hij is geen neonazi, maar een oude nazi. Mijn man is gepassioneerd door de Tweede Wereldoorlog en heeft in het hele huis boeken en souvenirs uit deze periode," verteld ze. "In een kluis hebben we ook nog een groter portret en een bronzen beeld van Hitler opgeborgen." Deze bleven voor de reporter verborgen.
  Zich niet bewust van de verborgen camera zong de vrouw ongestoord de loflied van Adolf Hitler. Ze noemde hem "een man met fantastische ideeën en visies". Theorieën die volgens haar nog altijd actueel zijn.
  Ondanks de twee Marokkaanse kinderen, waar zij op past ("maar die komen uit een geïntegreerd gezin"), verklaart de vrouw grote probleem te ondervinden met de aanwezigheid van 'de islam als geheel'. "Ze pakken ons werk af, ze pakken onze levensruimte af. Net zoals in Duitsland het geval was met de Joden. Die hadden daar ook het geld en het werk in handen. De Duitsers kregen het gevoel dat ze verstikt werden. En toen stond Hitler op, een heel intelligente man, die beloofde dat hij het probleem zou oplossen. Hij zorgde voor werk en hij zorgde ervoor dat de jongeren weer luisterden."
  Dat laatste maakt duidelijk dat ze ook een aanhanger is van Hitlers ideeën over opvoeding. De Hitler Jügend vindt ze een voorbeeld dat navolging verdient. "Ik ben een voorstander van de strakkere opvoeding," vertelt ze.
  Terwijl vanaf de ene wand Hitler op de kinderen neer kijkt, hangt het portret van Armand Bert Erikson aan de andere muur. Op tien jarige leeftijd sloot Erikson zich vrijwillig aan bij de Hitler Jügend.Op 19-jarige leeftijd besluit hij, in 1950, deel te nemen aan de Koreaanse oorlog om tegen de communisten te vechten. Nadat hij terug kwam sloot hij zich aan bij de neonazistische groepering "Vlaamse Militanten Orde" (VMO), die samen werkt met o.a. Blood & Honour, Voorpost, Centrum Democraten, NVB, Nederlands Blok, NVU, NNP, Vlaams Blok, Front national, BBET, Ku Klux Klan, Allgermanische Heidnische Front, Deutsche Volksunion, NPD en Die Republikaner.
  Ook tijdens zijn laatste levensjaren gaf Bert Erikson nog een toespraak op een bijeenkomst van ter gelegenheid van de herdenking van de geboortedag van Adolf Hitler). Erikson, die in 2005 overleed, zijn beste vriend was de negationist Siegfried Verbeke. "Erikson was ook een goede vriend van mijn man," verklaart de oppasmoeder.
  "Ter Zake" wil de identiteit van de vrouw niet bekend maken. "Omdat we geen heksenjacht willen openen, maar wel Kind en Gezin (de Belgische kinderbescherming) voor zijn verantwoordelijkheid willen plaatsen."
  Het gezin staat op de lijst van erkende onthaalgezinnen van Kind & Gezin. Woordvoerster Leen Du Bois van Kind & Gezin liet in de studio van "Ter Zake" weten dat er een nieuwe inspectie zal plaatsvinden.
  Jo Vandeurzen, de Vlaams minister van Welzijn, is scherp in zijn reactie op de nazi-kinder opvang. "We gaan ons echt niet verliezen in de discussie of het wereldbeeld van die vrouw zich weerspiegelt in de opvoeding die ze biedt. Natuurlijk is dat het geval. Het is ondenkbaar dat haar ideeën geen invloed zouden hebben," zegt de woordvoerder van Vandeurzen.
  Vandeurzen wil zo snel mogelijk overleg met Kind & Gezin en met de inspectie om dit soort problemen in de toekomst te vermijden of toch zeker sneller te ontdekken. "Natuurlijk moeten we respect hebben voor het pluralisme in de samenleving. Maar dit is ver voorbij de grens van het toelaatbare."
  "Haar uitspraken over Hitler als redder van de samenleving en haar verwijzingen naar de migranten in onze samenleving zijn onwaarschijnlijk kras. Zo over de schreef gaan, kunnen we gewoon niet tolereren." Vandeurzen wil dringend nieuwe criteria vastleggen voor alle vormen van georganiseerde kinderopvang.
   Bron:
  • Het Nieuwsblad
  • De Standaard
  • HLN
  Niels op 09-09-2009 17:03
  Nazi-gastouder minimaliseerde Shoa en noemt Joden "een onmogelijk volk"
  ANTWERPEN - De nazi-onthaalouders uit Hoboken (ook wel Wilrijk genoemd), die in een 'Terzake'-reportage zei dat "Hitler zijn visies fenomenaal waren" en een portret van Hitler aan de muur heeft hangen, blijken lid te zijn van het Vlaams Belang. De partij heeft hen uit de partij gezet.
  Voorzitter Bruno Valkeniers was formeel in een interview in 'Terzake': "Er is geen plaats voor nazi's in onze partij. Dit behoort niet tot ons programma. Het staat er haaks op!"
  De fascistische gastouder blijkt nog meer frappante uitspraken gedaan te hebben dan aanvankelijk in de 'Ter Zake'-reportage van maandag uitgezonden werd. In een fragment dat Canvas oorspronkelijk niet uitzond zei de oppasmoeder, vanuit de geïndustrialiseerde voorstad van Antwerpen, 'dat het allemaal wel mee viel tijdens de Shoa. Van een vriend [Siegfried Verbeke] weet ik dat er enkele Joden in de opvangkampen [nazi vernietigingskampen] om het leven zijn gekomen.' De VRT besliste dat fragment nu tóch uit te zenden, omdat de vrouw beweert dat de beelden gemanipuleerd zijn. Zo zegt de vrouw in het nieuwe fragment: "Al die zever [geklaag] over die Joden. Dikke zeik en zever. Het waren zes miljoen slachtoffers in totaal, maar de Joden vormden slechts een klein deel van het totaal."
  "De Joden, dat is een onmogelijk volk", besluit de vrouw.
  Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, reageert ontstemd op de undercoverreportage. Freilich vraagt of Kind & Gezin met onmiddellijke ingang de erkenning van de kinderopvang en na-schoolse-opvang intrekt en dat het gerecht stappen onderneemt op basis van de negationismewetgeving [het ontkennen van de Shoa].
  Dat Kind & Gezin eerst een nieuwe inspectie zal laten uitvoeren om te zien "of de psychische integriteit van de kinderen in het gedrang komt," vindt Freilich totaal onzinnig.
  "Zoals woordvoerster Du Bois zelf aangeeft, is discriminatie verboden bij Kind & Gezin," zegt Freilich. "Een familie die openlijk sympathiseert met het naziregime, dat is toch het summum van discriminatie en racisme! Kind & Gezin moet zo snel mogelijk de erkenning van het onthaalgezin intrekken. Maanden wachten op de resultaten van een onderzoek is onzinnig. Er zijn genoeg elementen uit de reportage die deze maatregel rechtvaardigen."
  Freilich verwacht ook gerechtelijke stappen tegen het gezin. "In dit specifiek geval is er de negationismewetgeving of revisionismewet van 23 maart 1995. Die bestraft het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's is gepleegd. Genoeg elementen voor een onderzoek van het gerecht naar de handel en wandel van het bewust gezin om te zien of er elementen aanwezig zijn om tot vervolging over te gaan," aldus Freilich.
  Ouders dienden zes jaar geleden al klacht in bij Kind & Gezin tegen de kinderopvang. Zo wees een Belgisch-Jamaicaanse moeder in 2003 op 'de vreemde manier van omgaan met allochtone kinderen en de aanwezigheid van naziprullaria', en de 'extremisme en ongepaste opvoedingsmethoden, waaronder lijfstraffen'.
  "We hebben die signalen destijds onderzocht. De bestaande regelgeving bood onze inspecteurs echter geen wettelijk kader om op te treden tegen de aanwezigheid van racistische of nazistische symbolen," reageert Leen Du Bois van Kind & Gezin.

  In de statuten van Kind & Gezin staat overigens het volgende omschreven:

  Belang van kinderopvang
  Kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Personen die kinderen begeleiden, hebben een maatschappelijk belangrijke taak.Kinderopvang heeft zowel een economische, een pedagogische als een sociale functie.

  De economische functie
  Dank zij kinderopvang kunnen ouders gaan werken en voor een inkomen zorgen. In de kinderopvang zelf werken ook heel wat mensen.

  De pedagogische functie
  Goede kinderopvang biedt jonge kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert kinderen ook in hun fysische en psychische ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen en leren er van jongs af aan respectvol mee omgaan.

  De sociale functie
  Kinderopvang kan de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en hun integratie helpen bevorderen. Door opvang zijn ouders bijvoorbeeld in staat om een opleiding te volgen of te solliciteren zodat ze later kunnen gaan werken. Ze kunnen er steun vinden en andere ouders leren kennen. Soms hebben ouders opvang nodig om even tot rust te komen.

  De economische, sociale en educatieve functie van kinderopvang noemen we de drie maatschappelijke functies van kinderopvang.

  Kinderopvang moet in de eerste plaats veilig zijn.
  Daarom is het belangrijk dat je de aanbevelingen van Kind en Gezin volgt, bv. over veilig slapen en spelen, gezonde voeding en zieke kinderen.
   Bron:
  • De Morgen
  • HLN
  • Het Belang van Limburg
  • Belga
  • Kind & Gezin (letterlijke tekst van de website van Kind & Gezin)
  • www.youtube.com/watch?v=6rSXPwo-T6c&feature=player_embedded
  Niels op 16-10-2009 14:35
  Vorige week konden 100 neo-nazi's ongestoord hun gang gaan in België
  BRUSSEL - Vorige week zaterdag (10 oktober) kwam een honderdtal extreemrechtse jongeren uit heel Europa samen in het Belgische Oostkamp. Er werden toespraken gehouden waarin openlijk nazi-sympathieën geuit werden. Het geheel werd opgeluisterd met muziek van o.a. Zionist Occupation Government (ZOG) en Brigade M. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), een koepelorganisatie van allerlei extreemrechtse groeperingen.
  Eregast was Axel Reitz, in Duitsland veroordeeld wegens Jodenhaat, wapenbezit en het dragen van nazi-symbolen. "We moeten strijden voor een Europa dat toebehoort aan het blanke ras," schreeuwde hij de zaal toe. ""Ik ben een fascist en ben er trots op," voegde hij hier aan toe.
  Er waren ook optredens van extreemrechtse muziekgroepen:
  -Headliner was de met Mussolini dwepende Italianen van Ultima Frontiera. De zanger toonde zijn swastika op de arm: "We zijn er trots op dat we fascist zijn," vertelde hij de makers van het tv-programma 'Koppen'.
  - Zionist Occupation Government. die de waanbeeld van neonazi's, is gebaseerd op 'de protocollen de wijzen van Zion' (een zeer geliefd boek dat naast de koran op een onbetwist nummer twee staat bij moslims), vertegenwoordigd. ZOG meent dat de wereld (politie, politiek, journalisten, fotograven, film, bedrijven, banken enz) wordt geregeerd door de Joden. Een onmogelijk iets. Dat zie je bijvoorbeeld al aan het feit dat het nooit vrede is tussen Israël en de PLO en dat zie je aan de media die zou toch een tikje meer pro-Israël schrijven en dat zie je aan mij (dan had ik wel bij mijn rijke broeder aangeklopt en had ik een eigen website gehad in plaats van deze blog). Als je de wereld/media/banken regeert, dan was dat zo even geregeld
  - Brigade M. Die in zijn muziek aandacht voor de strijd tussen de PLO en het Joodse volk. Brigade M is een groot voorstander van de PLO en de SS. In het nummer "50.000 helden" brengt de band een ode aan de Nederlandse leden van de Waffen-SS die aan het Oostfront vochten. Zij zouden volgens hen een eerherstel moeten krijgen.
  De politie van Oostkamp reed af en toe langs de zaal, maar greep niet in. De burgemeester van Oostkamp zegt dat hij niets kon doen om de bijeenkomst tegen te houden. Die vond plaats in een privézaal en er waren alleen genodigden welkom.
  Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief! (N-SA) is een overkoepelende organisatie die verschillende neo-nazistische organisaties en individuele personen verenigt, met als doel de krachten bundelen. "Wij bieden het alternatief voor alle slechte antwoorden die het kapitalistisch systeem ons ongevraagd opdringt," schrijft ze op haar website. Nog even voor de duidelijkheid N-SA is er van overtuigd dat de Joden en de Kapitalisten één zijn. Hierin verschilt zij niets met extreem links. "Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief! verkiest om voor de belangen van Vlaanderen en Europa op te komen in de plaats van het verdedigen van de belangen van de VS en Israël," is te lezen op de website.
   Bron:
  • SAM
  • www.stormfront.org
  • http://nsalternatief.wordpress.com/
  • http://www.n-sa.be/
  • www.ns88.com (8 staat voor de achtste letter van het alfabet = H. 88 staat dus voor Heil Hitler)
  Niels op 30-10-2009 16:00
  AEL aan tafel bij Hezbollah

  BRUSSEL - Een delegatie van de Arabisch-Europese Liga (AEL) ontmoette eerder dit jaar Samir al-Qountar (ook wel Kuntar), een van de "verzetshelden van het Arabische thuisland" zoals de Europese media graag over dit soort terroristen schrijft. Kuntar zat sinds zijn zestiende, na een terreuraanslag, in een gevangenis in Israël. In 2006 werd vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hezbollah.
  De daden van Kuntar zijn van een dergelijke wreedheid dat het bekende Newsweek op 1 juli van vorig jaar schreef “The details of Kuntar’s attack are so sickening that they give pause even to some of Israel’s enemies”.
  De media in Europa bestede echter geen aandacht aan deze terrorist, die op 22 april 1979 als 16-jarige knul door Mahmoud Abbas (oprichter en toenmalig leider van the Palestine Liberation Front (PLF) uit werd gezonden om dood en verderf te zaaien in Nahariya, een stad aan de noordkust van Israël zo'n 8 en een halve kilometer van de Libanese grens. Al-Qountar vermoorde een politieagent en drong het huis van Smadar Haran Kaiser binnen. Even later vermoorde hij de 4-jarige Einat en haar vader. De media in de VS berichtte wel uitvoerig over al-Qountar.
  Al-Qountar werd niettegenstaande zijn wreedaardigheid goed behandeld tijdens zijn gevangenschap. Hij studeerde aan de Israëlische Open Universiteit waar hij de studie sociologie afrondde. De Israëli’s in handen van Hezbollah overleefden hun gevangenschap niet. Op haar website plaatst de AEL ook een foto van de ontmoeting met de AELer die met de terrorist sprak. Joods Actueel ging op zoek naar meer informatie over de AELer en kregen vanuit goede bron volgende informatie:
   Het gaat om Brahim Harchaoui, een zeer gevaarlijke jongeman van Marokkaanse afkomst. Hij woont in Borgerhout en is lid van AEL en Jongeren Voor Islam. Hij is niet zomaar een van de vele sympathisanten van Hezbollah. Hij is actief militant van een Hezbollah groepje in Berchem. Dit groepje komt samen in de sjiietische moskee Al Zahra in de Patriottenstraat in Berchem. Verschillende Iraakse, Iraanse, Libanese en Marokkaanse moslims behoren tot deze gesloten groep. Brahim Harchaoui houdt zich vooral bezig met het verspreiden van propaganda van Hezbollah in Antwerpen. Hij zamelt ook geld in voor projecten van deze terreurgroep. Enkele van zijn medemilitanten zijn Jafar Al-Assadi en Abid Hamood Saif. Moskee Al Zahra wordt geleid door een uiterst radicale imam: Sjeik Sabir (Iraakse geestelijke uit Nederland). Via de internationale organisatie “Imam Ali Foundation” wordt er in de moskee tevens geld ingezameld voor terreur groeperingen rond Moqtada Al-Sadr in Irak. Elke donderdagavond om 19u komen deze sjiietische extremisten samen in moskee Al Zahra.
  Ook via een andere weg kregen we de bevestiging dat de man die Kuntar ontmoette en met hem op de foto staat inderdaad Brahim Harchaoui is. Harchaoui geeft o.a. interviews aan Al Manar, de TV-zender die omwille van zijn gewelddadigheid en Jodenhaat in Europe van het satellietkanaal werd gehaald, maar nog altijd in de gehele wereld te ontvangen is met een eigen schotelantenne.
  De vraag die we met z’n allen kunnen stellen is of dit bij ‘onschuldige’ ontmoetingen zal blijven. Bij leden van de politiediensten heerst ongerustheid over deze gang van zaken. Want voor je het weet zal een of andere opgehitste gek zoiets bij ons willen proberen.

  Terreuraanslag
  Smadar Haran Kaiser beschrijft zelf de gebeurtenissen van 22 april 1979:
  "Het was een vredige sabbatdag. Wij hadden die dag met z'n vieren gepicknickt op het strand. Rond middennacht, terwijl wij thuis lagen te slapen, legde een zodiak [rubberboot die door comando's worden gebruikt] aan op het strand. Aan boord bevonden zich 4 Libanese terroristen, gestuurd door Abu Abbas [huidige leider van de PNA, PLO, al-Aksa Brigades en al-Fatah].
  We schrokken wakker van geweervuur en exploderende granaten, toen de terroristen ons appartementsgebouw binnen stormde. Net daarvoor had al-Qountar een politieagent vermoord. Ik opende de deur om te zien wat gaande was toen de terroristen de trap op stormde naar de boven ons gelegen verdiepingen. Op het moment dat het licht in de hal doofde zagen de terroristen mij in het voorbijgaan. Terwijl de terroristen verder gingen kwamen buren van bovenliggende etages van de trappen gerend. Ik zag nog net, voordat wij (de buren, Yaël van 2 jaar en ik) de deur dicht gooiden, hoe mijn man en onze oudste dochter (van 4) werden gegrepen door die jongens.
  Wij verstopten ons in de kruipruimte van het appartementengebouw. Ik hoorde hoe de deur boven ons open werd getrapt. Ik zal de vreugde en haat in hun stemmen nooit meer vergeet," gaat ze verder. "Zij maakten schreeuwend jacht op ons, onderwijl vuurde ze hun wapens af en gooide granaten. Ik wist dat ze ons zouden vinden als Yaël geluid zou maken. Ze zouden een handgranaat in de kruipruimte werpen en ons daarmee zondermeer doden. Dus ik hield mijn hand over de mond van Yaël, in de hoop dat ik haar zou kunnen laten zwijgen. Toen ik daar zo lag moest ik aan mijn moeder denken die op dezelfde manier schuilde voor de Nazi’s gedurende de Shoa. 'Dit was precies wat mijn moeder meegemaakt moest hebben,' bedacht ik mij.
  Net voor de politie arriveerde namen de terroristen mijn man Danny en dochter Einat mee naar het strand. Later hoorde ik het verslag van een ooggetuige, die vertelde dat zij op het strand, voor de ogen van Einat, mijn man dood schoten. Daarna werd Einat vermoord, het laatste wat het meisje in haar leven heeft gezien is hoe haar vader werd gedood. Het schedeltje van onze Einat werd verbrijzeld nadat Samir al-Qountar haar met een geweerkolf tegen de rotsen sloeg.
  Tegen de tijd dat de politie ons uit de kruipruimte bevrijde, enige uren later, was ook Yaël dood. In mijn doodsangst en in een poging ons allen te redden had ik haar per ongeluk gesmoord."

  Gevangenruil
  Op 12 juli 2006 drong een groep Herzbollah terroristen Israël binnen, binnen luttele seconden werden acht Israëlische soldaten vermoord. Ehud Goldwasser en Eldad Regev werden door de terroristen gevangen genomen en mee gevoerd naar Libanon. Deze ontvoering was de oorzaak van de "Tweede Libanon Oorlog". Na de strijd tussen het Israëlische leger en Hezbollah zei de Libanese terreurbeweging, beiden vrij te laten gaan als Israël enkele terroristen vrij zou laten.
  Na lang onderhandelen werden de ontzielde lichamen van Goldwasser en Regev op 16 juli 2008 geruild tegen vijf gevangen terroristen over, alsmede circa 200 lichamen van bij terreuraanslegen omgekomen terroristen. Onder de gevangen terroristen bevond zich Samir al-Qountar.
  Al-Qountar werd als held onthaald door Hassan NasrAllah (de Libanese terreurleider van Hezbollah, politicus en islamitisch geestelijke).
  isaak op 21-07-2011 16:19
  ISLAMITISCHE SLAGERIJ, MOSKEE, MOHAMMED, TURKSE VLAG EN HOOFDDOEK VROUW ALS HOOFDPRODUCT IN DE EUROPESE UNIE!

   

   

   

  Nu zijn de EU subsidies aan Turkije weer verhoogd alsof Griekse toestanden nog niet genoeg zijn. Turken liggen in een deuk, ze zitten nog niet eens in de EU en krijgen het nu al bij bakken binnen.

  Een land dat Europa wil islamiseren, daar hebben de leiders van Turkije nooit een geheim van gemaakt, Het land dat symbool staat voor alles wat er mis is in de Arabische landen. Dat een land welke de meeste Turken van Europeanen haten, toch nu al miljarden heeft gekregen om zich voor te bereiden tot toetreding is echt de druppel die de emmer doet overlopen.

  Er vloeit vanuit de zwaar gesubsidieerde Turkse enclaves in ons land al zeer veel kapitaal naar Turkije. Sturen we al niet veel geld in vorm van kinderbijslag uitkeringen voor kinderen die niet bestaan of van familie zijn en wat te denken van uitkering nooit gewerkt toch pensioen. Maar kennelijk is het nooit genoeg. Turkije leeft van subsidies en dat is de enige reden waarom het land bij de EU wil. Turkije slokt nog meer miljarden van Europese unie.

   

  Ten eerste, het gratis onderhouden van nog meerTurken die ook op hun 40ste met pensioen gaan is onhaalbaar; op dit moment zitten ongeveer 12 miljoen Turken met deze regeling, sommigen die hier in Nederland wonen, krijgen ook een super Turkse pensioen uitkering: "jongeren pensioen". 80 miljoen Turken worden gestuurd en gecontroleerd door het directoraat religieuze zaken van de Turkse overheid. Parasitaire leger des imams telt 98 000 speciaal opgeleide leden, plus miljoenen fundamentalistische vrijwilligers en bloedzuigende Turkse leger met honderden duizenden paramilitairen; allemaal dromen in een grote "Gaza". Als ze binnen zijn, mogen de bouwbedrijven alleen gevangenissen en moskeen bouwen tot de laatste vierkante meter van Nederland ook beton wordt, zodra Turken de Europeanen in hun greep hebben, treedt de stagnatie meteen in. Stop geen belasting centen in deze bodemloze put.Stel je voor, Turkije met 80 miljoen inwoners, nog groter dan Duitsland en Frankrijk, hoe zal dat gaan met de stemverhoudingen? Pakistan telt circa 170 miljoen Moslims die deels naar europa gedumpt zouden kunnen worden. Iran 93 miljoen, Egypte 90 miljoen Moslims. Dit soort volkeren groeien nog steeds razendsnel, Noord Afrikanen, Arabieren van midden-oosten wachten op hun volgende hicret(heilige islamitische toht). Turkse sprekende centrale Aziatische landen kunnen via Turkije heel makkelijk binnendringen.

   

  Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie via Turkije naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Met nog tientallen miljoenen Moslims uit omringende landen die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden en het feit dat ze in EU landen nog steeds simpelweg stemrecht krijgen, wordt EU compleet onbestuurbaar. Gelet op de aantal partijen die nu al door de zogenaamde gestuurde Turkse en Marokkaanse leden niet meer kunnen functioneren! Deze herkomstland verbonden leden willen alle regels, alle wetten en normen aanpassen aan hun herkomstlandcultuur.

   

  Gelet op het feit dat straks hier in Nederland, in het belang van de Nederlanders geen wetten meer kunnen aangenomen worden, gezien nu de wet tegen de rituele slachting door de Turkse Albayrak gecontroleerde Ledenraad van PvdA en andere infiltranten binnen CDA, GL en D66 gelijk een half wet gemaakt is, uiteindelijk door de Ledenraad van PvdA is er geen wet tegen de ritueel slachten, er is nu geen wet tegen de islamitische heilige slachting. Dit was de bedoeling van Turkije en van hele islamitische wereld! Het lukt nu al.

   

  Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EG-wetgeving de lidstaten, waaronder Nederland wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf, omdat ze ook van binnenuit al een goed georganiseerde vijfde colonne kunnen mobiliseren. Rond jaren 2025 á 2030, in Nederland groeiende Turken zouden in Nederlandse parlement circa 40 turken hebben als een aparte Turkse groep, mogelijk grootste groep, verwachten de Turkse autoriteiten. Niet alleen in Nederlandse parlement maar ook in alle EU landen zouden de binnengedrongen Turken een van binnenuit heel grote groep kunnen creëren zodanig in totaliteit met Turkije samen verwachte dominantie realiteit wordt...Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren.

  Turken hebben altijd2 nationaliteiten om EU politicus/ambtenaren te manipuleren om van tijd te winnen. Op die manier hebben ze er voor gezorgd dat jongeren voor militaire dienst in Turkije moeten gaan. Er ontstaat op dezemanier een soort speciaal opgeleide/geïndoctrineerde anti-Nederlandse massa binnen Nederland. Anti Europese Turkse fundi's willen nu zo snel mogelijk lid worden bij EU. Ze weten heel goed dat het vernietiging van EU van binnenuit mogelijk is... Als moslimleider Erdogan op zijn fluitje blaast staan er straks miljoenen Turken in de houding om Nederland te elimineren. Ze hebben tot nu toe circa 12 miljoen turken verplaatstnaar EU landen.

   

   

  TURKIJE STEUNT MOSLIMTERRORISTEN IN IRAK, ISRAËL, ZUID KAUKASUS, BALKAN LANDEN, LIBANON EN SYRIË  In 2007 werd de belangrijke Sarafiya brug in Bagdad door terroristen opgeblazen. Turkije blijkt nu direct betrokken bij het opblazen van tenminste één brug in de Irakese hoofdstad. Turken hebben circa 3 000 terroristen gestationeerd in Noord Irak(Zuid Koerdistan)

  De ontmaskering van Turkije als anti-Westerse extremistische moslimstaat krijgt een extra ontluisterende dimensie nu uit de nieuwe documenten die WikiLeaks zal publiceren blijkt dat de Turken zorgden dat er wapens naar Al Qaeda in Irak, Syrie, Libanon, Kosovo en Pakistan werden gesmokkeld en dat ze zelfs zowel direct als indirect betrokken zijn geweest bij terreuraanslagen in Bagdad, Libanon, Dagestan en noord Syrische steden.

  Volgens de Arabische krant Al-Hayat bewijzen de geheime officiële documenten dat de Turkse autoriteiten toestemming gaven voor de smokkel van wapens en geld naar de Al Qaeda terroristen in Irak om nodige destabilisatie proces. Ook laten de documenten zien dat Turkije betrokken was bij onder andere het opblazen van een brug in Baghdad en werd er in 2009 bij terroristen munitie in beslag genomen dat gemarkeerd was met 'made in Turkey'.

  Eén van de documenten die door Al Hayat worden genoemd bevat een gecodeerd bericht dat zo te zien door een Amerikaanse inlichtingendienst werd verzonden. De tekst 'Uit Turkije zijn grote hoeveelheden water aangekomen. Over een paar uur zullen grote golven Baghdad treffen. Sommige mensen zijn de irrigatiekanalen aan het verbreden' lijkt te wijzen op het arriveren van wapens uit Turkije, bedoeld voor aanslagen en andere terreuracties in Baghdad.

  De VS probeert in het licht van de komende nieuwe WikiLeaks publicaties de diplomatieke schade te beperken.'Deze onthullingen brengen de VS en onze belangen schade toe. Ze zullen over de hele wereld spanning creëren in de relaties tussen onze diplomaten en onze vrienden... Als het vertrouwen (van andere overheden) beschadigd wordt en op de voorpagina van de kranten of in het nieuws van radio en tv belandt, heeft dat een impact,' aldus P.J. Crowley, woordvoerder van het Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

  Het is echter maar de vraag of Amerika en Europa aandacht zullen durven besteden aan de Turkse steun voor de moslimterroristen in Irak . Hierdoor zou immers de conclusie moeten worden getrokken dat Turkije geen betrouwbare bondgenoot is, dubbelspel speelt en de recente aansluiting van Turkije bij het extremistische islamitische blok Iran-Syrië-Hezbollah-Hamas daarom bloedserieus is en een direct gevaar oplevert voor de NAVO en het Westen. Ook moet dan definitief worden toegegeven dat de Turken absoluut niet bij de Europese Unie horen.

   

  In Nederland willen ze aanvankelijk een aaneengesloten gebied creëren rondom Haarlem, Beverwijk, Amsterdam en Zaanstad. Verder bijna alle Nederlandse gemeenten hebben Turkse koloniën die heel snel groeien, Turks sprekende wijken breiden zich verder uit tot de omringende dorpen: moskee minaretten, halal winkeltjes, islamscholen expanderen als paddestoelen. Een nieuwe moskee bouwen in Krommenie, een voorbereiding, is niet anders dan de nodige structuurbouw en gestuurd wordt vanuit Turkije. Er wordt overal gebouwd, natuurgebieden worden verwoest om meer broedplaatsen klaar te zetten voor de volgende ronde.

  Brutale woningbouw verenigingen die alleen geld willen zien, brengen nu hele natuurbalans in gevaar! Groen wordt omgezet in beton, beschaving wordt omgezet in een soort middeleeuwse barbarij, leefgebied van andere dieren wordtsteeds kleiner omdat moslimbevolking met zijn huidige voortplanting geen grenzen kent. In Rotterdam en Amsterdam zijn er enkele moslim families die nu zelfs hele straat kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Nederland. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige.

  Moslimleider Erdogan roept ook de Turkse vrouwen die in Nederland wonen op voor nog meer geboortes, “..we hebben nu overal [bedoelt hij ook in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen” zegt hij, “net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..”. Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme rattenfokkerij!

  Ten derde, is de lidmaatschap van Turkije hoofdzakelijk door de Amerikanen opgedrongen. VS zetten EU landen onder druk om Turkije binnen te slepen. Obama administratie manipuleert allerlei top ambtenaren van EU landen. Amerikaanse beleidmakkers brengen nu ook hele Europa in gevaar. Huidige beleidmakkers van VS zijn corrupt; zie hun werk in Afghanistan en Irak. Geen enkele problemen is opgelost, het is alleen erger geworden…

  In Irak hebben ze fundamentalistische molla’s, zie Muktada al Sadr. In Afghanistan zitten ze na 10 jaar weer met hun lieve Taliban. In Saudie Arabie staan ze achter een dictatuur van de eerste orde. Iran is nog steeds een neofeodalistische dictatuur. Potentiële gevaar vanuit Pakistan en Turkije is alleen meer geworden. Dit beleid is totaal inconsistent. In Libië bombardeert Navo éné dictatuur terwijl de baas van de Navo achter een andere dictator staat die nog erger is! Saudi Arabia is de kern van hele dictatoriale Islamitische stelsel.

  Al die islamitischelanden zijn verbonden met deze dictatuur. Amerikanen kunnen beter een nieuwe beleid ontwikkelen dat ze wel de vertrouwen van onderdrukte volkeren krijgen. Juiste beleid van Irak zou kunnen zijn dat Sunniten, Siiten en Koerden eigen gebied krijgen. Geschiedenis bewijst dat deze 3 volkeren, zonder dictatuur nooit één gemeenschappelijke land kunnen vormen, het kan alleen met de geweld…Obama wilt terugtrekken maar zonder de oplossing: hele kwaad, namelijk weer hetzelfde “grote Irak” behouden en terugtrekken is een grote fout! Koerden hebben eigen taal en cultuur die totaal anders is dan de Arabische taal en cultuur.

  Waarom geen onafhankelijke Koerdistan? Terwijl een vrije Koerdistan met die andere delen die bezet zijn door Turkije, Iran en Syrië, een belangrijke garantie is voor de westerse volkeren. Tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken en grote Irak, grote Turkije, grote Libië, grote Afghanistan enz. enz..creeren roept elke keer nog meer problemen. 20 miljoen Koerden in Turkije worden nog steeds onderdrukt, Navo lid Turkije opereert met half miljoen soldaten tegen de Koerden, met Navo wapens en gelijktijdig wilt lid worden bij EU. Behouden van zo’n grote Turkije met oneindig lang oorlog is een grote waanzin.

  Afghanistan bestaat uit hoofdzakelijk 4 grote volkeren die allemaal eigen taal en cultuur hebben. Wie heeft gezegd dat volkeren als Pashtu’s en Farsi’s voor altijd één grote Afghanistan moeten vormen. Obama´s administratie maakt hier ook een fout; 10 jaar vechten en nu zonder oplossing terugtrekken.! Zoveel tegengestelde culturen met geweld aan elkaar plakken endit als “land Afghanistan” noemen lost het probleem niet. Volkeren die hier leven hebben recht op de zelfbeschikking, ze moeten gewoon vrije land worden, dus opdeling is de enige oplossing. Huidige Karzai kliek leeft van VN hulp en heroïne handel.

  Dat NAVO nu ook voor de heroïne handelaars werkt is een schande. Het kon ook niet anders, zonder geweld is hun boel meteen uit elkaar, je moet altijd een dictatuur hebben en die zijn meestal crimineel. Welke dictatuur dan ook hebben ze een versie van islamitische ideologie nodig.Obama administratie omtrent Turkse probleem is weer nep: boekhoudkundig is gerommeld met de Turkse economie. 10 jaar geleden bankroet en nu opeens een super economie! Miljoenen mensen willen weg uit een land die opeens super economie krijgt? Waarom is de massale migratie van de Turken naar EU landen nog niet gestopt? Net als toen Griekenland, moesten ze ook met de cijfers van Turkije spelen. EU leiders samen met de mislukkelingen van VS willen hoe dan ook Turkije binnensmokkelen.

  Via verdoezeling van de feiten willen ze bevolking laten overtuigen dat Turkije inderdaad rijp wordt voor de lidmaatschappij! Realiteit is dat Turkije nog niet hervormd is, sterker nog, zijn er schijn activiteiten van allerlei machten met tijdelijk gepompte olie miljarden onder andere van Iranse en Saudische machthebbers die grote belangen hebben als Turkije binnendringt. Veel moslimlanden willen EU via Turkije als hun afvalputje gebruiken.

  Turkije heeft nog steeds 3 grote legers: Turkije heeft 4. grootsteleger na China, VS en Rusland. Officiële leger telt meer dan 1 miljoen mensen en willen ze deze niet hervormen, islamisering van deze leger door de AKP is geen hervorming! Naast 85 000 dorpwachters (paramilitaire moordenaars) en 400 000 soldaten die in noord-Koerdistan gestationeerd zijn, hebben ze ook een religieuze leger van circa 98 000 moslim fundamentalisten die grotendeels zich met de West Europa bezighoudt. Noord Cyprus is nog steeds bezet.

  Turkije is alleen maar sterker geworden, omdat ze steeds meer subsidies van EU slikken, en hun uitstoot continue naar EU landen verplaatsen om nog meer geldstroom richting Turkije te realiseren. Er wordt hier meer geld uigegeven om snel groeiende criminele jeugd te onderhouden. Turkse criminelen worden verplaatst naar EU landen en Turkije investeert minder in de gevangenissen, terwijl Nederland steeds meer investeert in hun “producten”: meer personeel voor de gevangenissen, zoveel ambtenaren die moslim jongeren moeten begeleiden, al dieprojecten kosten kapitaal en Turkije met een slimme zet besteedt dit allemaal aan domme Nederland uit.

  Terwijl ze kunnen genieten van ons vrijheid in Nederland en ons subsidiegeld voor hun activiteiten enmoskeeën, de Koerden hebben nog geen rechten daar, een deel van Cyprus is nog steeds bezet en Armeense genocide is nog niet herkend. De onderdrukking van de Koerden en de restanten van Christenen gaat gewoon door. Subsidie geven aan zo’n land is waanzin!

   

  NEDERLAND MET STINKENDE ROTTE VLEES ALS ISLAMITISCHE SLAGERIJLAND

   

  Erfenis van een Arabische stam die alleen geiten en schappen had: voorde Turken en Marokkanen zijn de Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk. Moslims starten een winkeltje en hangen ze meteen een grote bord met de "islamitische slagerij", alsof hele wijk gaat feesten voor hun halal vlees. Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds Nederlanders in meerderheid zijn! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties meer Nederlanders kunnen verdrijven. Een grote "halal" bord, een analfabete, asociale hoofddoek vrouw met een mobiele zoontjes fabriek is een super wapen geworden. Moslims sturen een hoofddoekvrouw naar een nieuwe wijk als een soort arme woningzoekende en even later zien we overal "te koop" borden staan. Nederlanders vluchten uit hun wijken weer en komen er nog meer straten en wijken onder hun controle.

  De Dierenpartij wilde geen barbaarse slachting van de dieren, maar in de grote politieke partijen geïnfiltreerde Turken en Marokkanen kwamen meteen in actie, Moslims willen alle dieren op een gewelddadige manier doden en noemen ze hun barbarse actie een belangrijke “godsdienstige plicht”.

  Rituele slacht stamt uit een tijd en ruimte die ver van ons verwijderd ligt. De regels zijn opgesteld voor een woestijnvolk zonder de technische hulpmiddelen van nu. Ze gaan in Nederland hun halal eten afdwingen. Zelfs eten onder de controle, Moslims moeten het voedsel dat ze tot zich nemen, onderwerpen aan enkele richtlijnen uit de Koran. Ritueel slachten in Europa wordt elke keer op de Moslimlanden TV ‘s gepresenteerd, maar waarom? Met een zeer misdadige manier van doden is, nl. dood door verstikking.

  Het dier zuigt met z’n laatste ademhalingreflexen de longen vol met z’n eigen bloed en stikt/sterft daardoor. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen om hun bruiden uit een islamitische landen, maar ook de voedsel probleem van de miljoenen die in de wachtrijen staan te garanderen, anders stopt hele vervolg migratie van de Moslims. Dit is de enige zorg van Turkije en andere Arabische landen.

  Voor Turkije is uitstroom van de uitstoot naar Europaeen staatspolitiek geworden en als miljoenen Moslims horen dat in Nederland halal slachting van geiten en schappen niet meer makkelijk is, verliezen ze nodige motivatie.Zogenaamde PVDA, GL, SP en CDA leden,infiltranten die onder Moslim dictators opereren weer: ‘…disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren’,.. Hun politieke “beschaafde waarden en normen” moeten hoognodig door gevoerd worden,en met de pvda, cda komt hier geen bal van terecht. De PVDA en CDA kunnen niet meer het standpunt innemen wat ze eigenlijk willen innemen maar de koers wordt bepaald door hun achterban die gestuurd is door de Moslimlanden.

   

   

  Wat hebben zoveel Moslims in een niet-islamitische land te zoeken?

   

  Je kunt als nuchter mens best snappen dat die écht niet komen om de westerse cultuur te bevorderen, maar om rottigheid uit te halen. En subsidiesponzen als het antidiscriminatiebureau moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werkt oplossingen voor de enorme criminaliteitsproblemen tegen. Als deze moslims straks in de grote steden meerderheid krijgen, verbieden ze aantal huisdieren. Meisjes worden besneden als ze 10 zijn en jongens als ze 7 zijn… zonder enige verdoving, en door opa, oom of vader..kind bij volledig bewustzijn…Niet alleen geiten en koeien bloedig doden met hele familie en een heilige baardmans bij, maar ook uw honden gaan ze doden. Dat op brute wijze slachten, halal slacht zo belangrijk is voor de leden van PVDA en CDA is een misdaad.

   

  Grote partijen zijn definitief overgenomen door allah bidders met scherp geslepen h(al)aalslagersmessen. Het Trojaanse parasitaire virus dat die partijen onderdak hebben geboden heeft haar gastheer onherkenbaar misvormt.In Nederland gelden Nederlandse normen en waarden. Iedereen die hier niet mee kan leven kan altijd nog teruggaan naar het land van herkomst of van hun voorouders en daar fijn zijn geloof belijden. De PvdA gaat zoals gewoonlijk door zijn knieën als ze die nog hebben en zwicht voor de islamitische infiltraties, onder leiding van de moslim dictators…

  De wet zegt dat verdoofd slachten verplicht is. Een ieder die onverdoofd slacht wordt gestraft. PVDA is bang voor zijn aanhang wat grotendeels bestaat uit moslims,..Ritueel slachten is puur dierenmishandeling en dit moet niet kunnen in zo ‘n beschaafd landje als Nederland,..en al die onzin van als het niet onverdoofd geslacht is dan zitten er bacteriën in het vlees en het is malser en het smaakt beter zijn spookverhaaltjes, ook de Godsdienst heeft er niets mee te maken..Dus acuut stoppen met onverdoofd slachten en de normen en de waarden aanhouden volgens de richtlijnen van het Europees slachtbeleid!

   

   

  Turkse vergadering op 19-06-2011 in Krommenie:

   

  ”lokale gelovigen” waren er niet meer dan 60 á 80 mensen, maar stikt hier weer van de Turkse vlaggen, niet alleen uit andere Nederlandse steden maar ook uit Duitsland, Turkije en uit allerlei Arabische landen veel “gasten” aanwezig, ze kwamen allemaal met de turkse vlaggen; onder andere Diyanet, het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turks-islamitischenationalisme. Het gaat over de hoge minaretten en Turkse vlaggen als afbakening van een gebied, het gaat niet over de godsdienst etc..
  De Diyanet is een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.

  Verder waren er de leiders van Milli Gorus, Fetullah, Turkse federatie Nederland aanwezig. Duitse Milli Gorus werkt in dit geval samen met de diyanet, AKP heeft al deze grote islamitische sektes die binnen Europa samen circa 4 miljoen Turken controleren,bij elkaar gebracht gebracht.Diyanet, onder leiding van Turkse geheime dienst, is inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan…!

   

   

  Turkije bij het islamitische blok Iran-Pakistan-Syrië-Hezbollah-Hamas, een bloedserieuze bedreiging en een direct gevaar voor het Westen.

   

   

  In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. Turkse politieke verlengingen binnen Europa, Militaire opbouw, ideologische agressiviteit, en de vorming van een nieuwe kolonie is werkelijk een nieuwe bedreiging. Haar meer genuanceerde toepassing van het afschuwelijke islamisme, is eigenlijk de toekomstige bedreiging voor de Europa. Ze zijn de uitvinders van een meer duurzame en verraderlijke vorm van het islamisme.

  We moeten alles, maar dan alles aan doen om Turken te integreren zodat zij ook trots en liefde voor Nederland gaan voelen, wat nu helaas niet het geval is. Het is van de zotte dat mensen die hier geboren en getogen zijn -zoals de Turken van het voorbeeld- een volledige Turkse leven leiden met hun eigen vlaggen, kranten, tv, kappers, enz. Deze Turken willen ook in Krommenie een grote moskee bouwen: PVDA en CDA, GL en SP leiders hebben altijd gezegd dat de verbreiding en een mogelijke overmacht van de Turken en Marokkanen beperkt blijft met de 12 grote steden. Het is dus niet zo, uiteindelijk lopen al die omringende dorpen ook in gevaar. Manoeuvrering en verbreiding van de externe mogendheden gaat gewoon door. Voor 70 Sunnitische Turken een moskee van3000 mensen bouwen ontmaskerd heel veel! Het stikt hier weer van de Turkse nationalisme, het is weer die bekende Turkse afschrikking actie, gratis leven van Nederlands geld;maar dan hangen ze hun bloedige rode vlag uit, wat zoeken ze hier dan eigenlijk nog?

  Zo’n grote moskee bouwen is essentieel voor Turkije, Turkije onder leiding van AKP heeft grote belangenin het vervolg migratie van de Turken naar de west Europese landen. Turken willen straks vanuit al deze moskeen Allah akbar zingen, om Noord holland te laten zuiveren van de niet-islamieten.

  Elke moskee die hier gebouwd wordt, wordt in Turkije als symbool van overwinning gepresenteerd. Turkse autoriteiten weten nu eerder dan de Nederlanders als er in Nederland weer een nieuwe moskee gebouwd kan worden, alles wordt bijgehouden. Omdat voor Turkije uitstroom van de uitstoot naar Europa een belangrijke staatspolitiek is, zal hele proces onder druk van Turkije zich voortzetten om miljoenen Moslims te mobiliseren. Analfabeten zien dat in Nederland overal grote moskeen met minaretten verschijnen en dit is enige taal wat ze begrijpen.

  Turken stimulatie naar Nederland en activiteiten rondomhoofddoek, moskee minaretten en halal vlees is essentieel voor Turkije. Mobilisatie van de onderontwikkelden kan met dit soort primitieve symbolen beter op gang gebracht worden.De Turken hier prijzen hun land. Helaas als je ze vraagt waarom ze dan hier zijn, zwijgen dus. Toch niet zo’n fijn land dus. Er is wat uitkering betreft weinig te halen, om nog maar niet te spreken over de vrijheid van meningsuiting.
  Hier willen mensen geen stenigen, geen meisjes besnijden, geen heilige oorlogen, West Europeanen willen geen oog om oog tand om tand, ze willen geen polygamie, ook geen mensenoffers en willen ze geen onverdoofd slachten van dieren. Dat alles heeft niets te maken met haat. Als Turkije beter is, waarom propageren jullie niet dat de Turken uit Nederland weer naar huis gaan? De Nederlandse ambtenaren moeten wel door de Nederlandse belastingbetalers voor de volle worden betaald, maar als het er op aan komt moeten ze dansen naar de pijpen van de buitenlandse mogendheden, zoals Turkije. De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Nederland in. En zij die er nu nog aan kunnen verdienen bouwen van de ontvangen zilverlingen een woning in het buitenland: zie het CDA en PVDA.

   

  >>> Dankzij slechte bestuurders is anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen: Moslims die nog steeds binnenkomen zijn helemaal niet verlicht, maar vooral zeer laagontwikkeld, emotioneel en feodal-nationalistisch, en daardoor tamelijk intolerant. Ze zijn bijvoorbeeld tegen de muziek, kunst en cultuur en dit kwam door de herkomstland verbod op muziek en kunst. Dit willen ze ook hier toepassen. Een moslim die imam als de enige zanger erkent, wilt graag eerst een moskee laten bouwen. Islamitische propaganda is de enige muziek. Imam die uit een minaret Allah akbar zingt, blijf ook in Nederland als de enige "zanger" en verder is alles weer verboden. Dit is geen cultuur, maar een soort anticultuur met een aantal componenten: imam's herrie vanuit de minaretten als muziek, criminele zoontjes die allemaal Mohammed heten en massa hoofddoekvrouwen die stinken onder de zoveelste ongezonde dikke doekjes. Noemt "hoogopgeleide elite" zo'n fatale toestand als zijn ideale multiculturele samenleving?.


  >>> Dankzij slechte bestuurders is het demodering van de Nederlandse cultuur een realiteit geworden: naamgeving is 80% geïslamiseerd, gemeenten gebruiken in achtergrond nog steeds de naamlijsten van Moslimdictators: [in de grote steden 62% van de geborenen heten, Mohamed, Ahmad, Mehmet, hasan of Ali...] in deze steden, bij de 600 000 geboortes waarvan ouders Turkse of Marokkaanse afkomst hebben, heeft geen enkele kind een Nederlandse naam gekregen!

  >>> Dankzij slechte bestuurders is "inburgeringcursus" volgende 19 jarige Marokkaanse tienermoeder die op haar 19ste haar derde kind krijgt en hem weer Mohammed noemt de nieuwe kern van het toekomstige Islamitische overmacht geworden: toekomst van hoogopgeleide elite is ook in handen van deze mobiele zoontjes fabriek van der woestijnen gevallen!


  >>> Dankzij slechte bestuurders krijgen agressieve moslims die zich alleen Turk of Arabier voelen enorme belasting geld, onder andere voor de utopische "integratie" projecten, islamitische omroepen, moskeebouw, islamscholen enz.. enz...Zomaar doorgaan met het onderhouden van deze explosief groeiende islamitische nageslacht, wordt voor Nederland de ondergang. Moslimlanden pompen hun uitstoot naar hun ultieme afvalputje en Nederlandse economie zinkt verder weg.  >>> Dankzij slechte bestuurders zien we nu nog meer stadsdelen waarin een soort derde land cultuur begint te domineren. Een demografische, culturele en genetische ondergang van de eerste orde en van historische proporties, een ondraaglijke last voor elke beschaafde cultuur en volk.

   

  >>> Na ons zondvloed: elite leden plunderen de pensioenfondsen. Toen maakte Den Uyl zijn massale migratie van miljoenen Moslims mogelijk en nu zit zijn zoon Xander den Uyl, Vice-voorzitter van ABP met zijn grootste diefstal operatie der eeuwen. Miljarden van pensioenfondsen verdwijnen in de zakken van de elite leden die ook massa immigratie van de Moslims nooit willen stoppen. Via elite constructie opererende criminele adviseurs verdienen €10.- miljoen per jaar. Hun adviezen hebben geen meerwaarde dan de imam's "Allah Akbar" schreeuw vanuit de moskeeminaretten.


  Stop nu uiteindelijk de Turken en Arabieren verplaatsing naar Nederland, het is geen immigratie. Je bent een ambtenaar/politicus van Nederland, niet van de moslimlanden!

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl