bekijkhetmaar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Antisemitisme en de kerk
  "Jezus was een Jood"
  Is wat men nu predict, maar lange tijd was dit anders. Helaas zijn er nog steeds kerkgangers, zowel katholiek als protestand, die zich ver verheven voelen boven de joden (het geloof) en de Joden (het volk). Een voorbeeld van 'de kerkelijke eliten' is natuurlijk het organiseren van de kruistochten. Momenteel richt men graag de pijlen op 'de kruisridders die naar Jeruzalem gingen om Jeruzalem te bevrijden van de mohammedanen'[1]. Waar graag aan voorbij wordt gegaan is dat het naast de mohammedanen[2] ook Joden waren die in Jeruzalem werden afgeslacht. "Het bloed dat door de straten van Jeruzalem kolkte was een mengsel van de Musselman, Jood en een drupje ridderlijk bloed," schreef een verslaggever uit die tijd.

  Kruistochten en Jodenvervolgingen. De schuld van de kerk. Joden werden G'dsmoordenaars genoemd. Zij hebben Jezus Christus[3] toch gekruisigd? Tot in de jaren zeventig leefde bij de meeste christenen de gedachten dat de kerk in de plaats van het Volk Israël (de Joden) was gekomen, er kwam pas enige verandering in dit denken toen het besef van de nazi gruwelen door begonnen te dringen.
  Maar helaas zijn er nog altijd christenen te vinden die menen dat de Joden vernietiging een grote leugen is.

  Richard Williamson
  De Britse bisschop Richard Williamson ontkende 24 januari 2009 de Shoa openlijk. Hij deed dit direct nadat de huidige Paus, Benedictus XVI, tot grote verontwaardiging van vele Joden de excommunicatie ophief. Williamson ontkende al eerder publiekelijk de Shoa en deed herhaaldelijk anti-Joodse uitspraken.
  Williamson verkondigde al in 1989 dat de Shoa een door de Joden verzonnen mythe is. In een preek in het Canadese Sherbrooke zei hij: “De Joden hebben de Holocaust (Shoa) bedacht zodat wij voor hen op de knieën zouden vallen en hun nieuwe Staat Israël zouden ontkennen. (…) Joden hebben de Holocaust verzonnen, protestanten krijgen hun orders van de duivel en het Vaticaan heeft zijn ziel verkocht aan het liberalisme.”
  De bisschop bevestigde zijn uitspraken in een interview voor het Zweedse tv-programma Uppdrag Granskning in vierde week van 2009. Hij herhaalde dat er in zijn visie ‘overweldigende’ bewijzen zijn dat er nooit gaskamers hebben bestaan. Weliswaar zijn er volgens hem slechts 'iets van 200.000 tot 300.000 Joden' in de naziconcentratiekampen gestorven, maar geen enkele zou in een gaskamer zijn omgekomen.
  Williamson schildert de Joden in zijn geschriften steevast af als vijanden van het christendom. Ze zouden de werelddominantie nastreven om de troon van de Antichrist in Jeruzalem te plaatsen. Joden en vrijmetselaars zouden plannen smeden om de Rooms-Katholieke Kerk te vernietigen. Daarbij baseert de bisschop van de traditionalistische Priesterbroederschap Sint Pius X zich mede op de zogenoemde Protocollen van de wijzen van Sion[4], die hij voor authentiek houdt.
  Geladen terminologie schuwt Richard Williamson niet. Zo hield hij in 1997 een vurig pleidooi voor de oprichting van kampen waar jonge mannen zich volledig konden concentreren op het katholieke geloof. “Met andere woorden: een concentratiekamp.”
  Dat hij uiterst discriminerdende uitspraken doet over Joden betekent volgens Williamson niet dat hij een antisemiet is. “Mijn definitie van antisemitisme is tegen iedere afzonderlijke Jood te zijn, uitsluitend omdat hij een Jood is. Dat is bij mij niet het geval. Ik heb ooit een Joodse rabbijn uitgenodigd om seminaristen toe te spreken. Klinkt dat als antisemitisme?”, zei hij in een interview met The Catholic Herald.
  De Priesterbroederschap Sint Pius X heeft geen antisemitische, neonazistische of revisionistische agenda, benadrukte Williamson in 1995 in een brief aan zijn volgelingen. Joden, neonazi’s en revisionisten mogen zich echter wel als vrienden beschouwen als ze de agenda van de Broederschap delen: ‘het ware Koningschap van Christus’. “Maar als Joden het Joodse ras als koning willen, als de neonazi’s de staat als koning willen (…) dan is het geen verborgen politieke agenda om zich tegen hen te verzetten, maar is dat de agenda van Christus de Koning (…)”, schreef Williamson.
  Niet alleen de shoa ook hecht hij veel waarde aan hallucinante complottheorieën, zoals de aanval op Pearl Harbor, de moord op president Kennedy, de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en het gevaar van het communisme waarbij hij steevast refereert aan de kwalijke rol van Joden.
  Tijdens een tv intervieuw deed Williamson ronduit antisemitische uitspraken: "Anti-semitism can only be bad if it is against the truth. But if something is true, it can't be bad." Ook vroeger deed de bisschop al sterk antisemitisch getinte uitspraken. Zo noemde hij de Joden de vijanden van Christus, spoorde hen aan om zich te bekeren tot het katholicisme en wees ze aan als de aanstichters van vernieuwing en corruptie in de katholieke kerk.

  Hitlerjugend
  De woordvoerder van het Vaticaan verklaart dat de rehabilitatie los staat van de ideeën en uitspraken van Williamson. De paus maakt daarmee duidelijk dat hij niet tilt aan het negationisme en antisemitisme van de bisschop.
  Benedictus XVI bezocht Auschwitz op 28 mei 2006. Daar deed hij net als zijn voorgangers geen echte knieval. Als Duitser, gewezen lid van de Hitlerjugend en in 1943 actief bij het afweergeschut van de Wehrmacht in München, had hij een symbolisch gebaar kunnen stellen. Zijn toespraak in het vernietigingskamp zat echter vol dubbelzinnigheden. Zo wees hij op het stilzwijgen van G'd ("Waarom bleef u stil, hoe kon u dat alles tolereren?"), maar niet op het stilzwijgen van Pius XII en op diens verantwoordelijkheden. Benedictus XVI onderkent geen enkele algemene christelijke of Duitse medeplichtigheid aan de Shoa, zoals ik nochtans heb aangetoond in mijn boek 'Pius XII en de vernietiging van de Joden'.
  De huidige paus doet wel vaker rare zaken. Op 6 februari 2008 presenteerde hij de herziene versie van een Latijns goedevrijdaggebed waarin hij de christenen vraagt te bidden zodat de Joden Christus als de verlosser zouden erkennen. Volgens de Romeinse opperrabbijn Riccardo Di Segni is die uitspraak "in duidelijke en gevaarlijke tegenspraak met minstens veertig jaar joods-katholieke dialoog".
  Daarnaast verwees Benedictus XVI ook naar de vroegere paus Pius IX, die in het jaar 2000 zalig werd verklaard, als "een lichtend voorbeeld voor allen". Nu stond Pius IX gekend als een hardleerse antisemiet die in de negentiende eeuw het Romeinse getto opnieuw liet openen, en elke vorm van godsdienstvrijheid streng veroordeelde. Benedictus XVI viel voordien al op door zijn rabiate afkeer van het gebruik van voorbehoedsmiddelen en van homoseksualiteit, maar niet van het antisemitisme.
  Met het rehabiliteren van Richard Williamson stuurt de huidige paus een dubbel signaal uit. In de eerste plaats geeft hij aan dat negationisten en antisemieten een plaats hebben in de top van de katholieke kerk. In de tweede plaats versterkt hij daarmee het gezag van een bisschop die meer dan zestig jaar na de gruwelijke gebeurtenissen blijkbaar van plan is de geschiedenis te herschrijven en de joden opnieuw te ontmenselijken. Welke gevaarlijke en vreselijke gevolgen dat de voorbije 2000 jaar gehad heeft, weten we allemaal.
  • Mohammedanen[1] Nog geen vijftien jaar geleden was het eerder uitzondering dan regel om over de 'moslims' of 'islamieten' te hebben. Iemand die volgeling van Jezus Christus is is een christen en een volgeling van Mohammed is een mohammedaan. Omdat de Jood uit Judea komt werd dat geloof aan deze streek gekoppeld.
  • Kruistochten[2] De aanleiding voor de eerste kruistocht (1096-1099) was dat de moslims, de Heilige grafkerk had vernietigd, 300 christenen uit Jeruzalem had verbannen en een verbod voor christenen om Jeruzalem te bezoeken. De kruistochten ging gepaard met veel Jodenvervolgingen in grote delen van Europa. Vele kruisridders kwamen niet eens verder dan Duitsland, ze waren moe gestreden tegen de Joden die zij onderweg tegen waren gekomen.
  • Jezus Christus[3] Jezus was overigens geen G'd. Volgens de bijbel had hij verschillende gesprekken met zijn vader. Denk daarbij bijvoorbeeld aan "G'd waarom hebt gij mij verlaten" (Marcus 15: 34). Zou Jezus wel een G'd zijn dan zou dit vanzelf betekenen dat het christendom meer dat één G'd zou hebben. Daarmee zou het christendom geen monoïsme meer zijn.
  • Protocollen van de Wijzen van Zion[4] In de Protocollen van de Wijzen van Zion wordt beschreven dat de Joden uit zijn op de verovering van de wereld. De Protocollen van de Wijzen van Zion is een vervalst document dat door de Russisch-orthodoxe kerk werd gebruikt als een 'rechtvaardiging' voor haar antisemitische doeleinden.

  Reacties

  Niels op 07-02-2009 18:46
  Katholieke negationist uit ambt gezet
  ROME - De ultraconservatieve katholieke groepering Pius X heeft een negationistische priester uit de beweging gezet. De Italiaanse tak van het priesterbroederschap royeerde Floriano Abrahamowicz omdat hij zich in een interview afvroeg of de gaskamers in de naziconcentratiekampen werkelijk slachtoffers maakten. Volgens hem zijn de gaskamers gebruikt voor desinfectie.
  Met de uitsluiting wil het broederschap voorkomen dat de organisatie een nog slechtere reputatie krijgt, aldus een verklaring vrijdagavond. Ook de bekende negationist Richard Williamson is lid van het omstreden broederschap. Paus Benedictus XVI liet deze geestelijke weer toe tot de katholieke kerk, wat internationaal tot afkeurende reacties leidde.
  Het Vaticaan riep Williamson eerder deze week op zijn opvattingen over de Shoa publiekelijk in te trekken. Volgens de geestelijke waren er geen gaskamers in de nazikampen en zouden er geen zes miljoen maar 'slechts 200.000 tot 300.000 Joden door de nazi's zijn vermoord.
  Niels op 11-02-2009 16:31
  Danneels: "Ik zou excuses aanbieden aan Joodse volk"
  BRUSSEL - In de plaats van de paus zou aartsbisschop Godfried Danneels zich openbaar verontschuldigen tegenover het Joodse volk. Dat verklaarde hij vandaag tijdens een debat over de zaak Williamson in het programma "Controverse" (RTL-TVi).
  "Ik zou me in het openbaar verontschuldigingen want het negationisme, dat geen enkele zin heeft, nestelt zich in de geesten", aldus Danneels. De aartsbisschop veroordeelde krachtig de negationistische uitlatingen van de integristische bisschop Richard Williamson, wiens excommunicatie onlangs door het Vaticaan werd opgeheven.
  Danneels zei dat hij zich beschaamd voelde tegenover de Joodse gemeenschap. "Ik bied mijn excuses aan, ook al ben ik niet rechtstreeks verantwoordelijk voor dit alles. Ik schaam me dat ik een bisschop ben, net zoals hij", zei hij tot de groot-rabbijn van Brussel, Albert Guigui.
  De Belgische kerkleider herhaalde dat paus Benedictus XVI nooit de excommunicatie van Williamson zou hebben opgeheven als hij op de hoogte geweest was van diens negationistische uitlatingen. Hij wees er wel op dat de excommunicaties van de integristische geestelijken niets te maken hadden met negationistische theorieën.
  De groot-rabbijn zelf verwacht naar eigen zeggen ook een duidelijk standpunt van de paus: "Er is twijfel gezaaid in de geesten van de christenen: het kwaad is geschied. Wat wij willen, is dat de paus een zeer krachtige stelling inneemt tegen de negationisten, in het bijzonder tegen Williamson. Hij moet er ook aan herinneren hoezeer de Shoa een historische realiteit is en in tegenspraak is met het christelijk geloof."
  Woensdag liet het Vaticaan weten dat de bisschop zich openbaar moest distantiëren van zijn verklaringen over de Shoa om zijn bisschoppelijke functies in de katholieke Kerk te kunnen opnemen. De paus zou niet op de hoogte geweest zijn van de uitspraken van Williamson. De omstreden bisschop liet zaterdag verstaan dat hij zijn uitspraken over de Shao niet zou herroepen zonder bewijzen van het tegendeel gevonden te hebben.
  Niels op 12-02-2009 19:08
  Paus: Negationisme onduldbaar
  VATICAANSTAD - Paus Benedictus XVI heeft donderdag tegen Amerikaanse Joodse leiders gezegd dat 'elke ontkenning of minimalisering' van de Shoa niet te dulden is, zeker als zo'n bewering van een geestelijke komt.
  De paus ontving voor het eerst Joodse leiders, sinds hij drie weken geleden de excommunicatie van bisschop Richard Williamson ophief. Williamson, lid van de ultraconservatieve priesterbroederschap Pius X, ontkent het bestaan van gaskamers in de naziconcentratiekampen. Ook zouden er niet zes miljoen, maar 200.000 tot 300.000 Joden in de kampen zijn omgekomen. Het Vaticaan heeft Williamson vorige week bevolen zijn beweringen "ondubbelzinnig en in het openbaar" in te trekken.
  De dag daarvoor had de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar landgenoot Benedictus opgeroepen de ontkenning van de Shoa krachtig te veroordelen. De paus zei donderdag tot de Joodse leiders dat "de haat en minachting voor mannen, vrouwen en kinderen die in de Shoa (de uitroeiing van de Joden in de oorlog) tot uiting kwamen," een misdaad tegen de menselijkheid waren. Dat moet volgens de paus iedereen duidelijk zijn, "maar vooral degenen die in de traditie van de Heilige Schriften staan."
  De kerk heeft volgens Benedictus "de diepe en niet te herroepen plicht" om elke vorm van antisemitisme te verwerpen en goede betrekkingen met de Joden op te bouwen.
  Benedictus bevestigde dat hij later dit jaar Israël zal bezoeken. Volgens bronnen in het Vaticaan gaat hij in mei. Zijn voorganger, Johannes Paulus II, was in 2000 in Israël.
  Niels op 16-02-2009 12:36
  Abma: Protestanten zijn net zo anti-joods als Rome
  GOUDA – "Het is een gebrek aan zelfkennis om te denken dat rooms-katholieken meer anti-joods zijn dan protestanten," is de mening van ds. G.H. Abma.
  De hervormde predikant van Gouda sprak woensdagavond tijdens een bijeenkomst over Israël in Driestar Educatief te Gouda. De avond was georganiseerd door de regionale commissie Kerk en Israël in de hervormde classis Gouda van de Protestantse Kerk. Het thema was: 'Israël en de school'. Ds. Abma riep op tot solidariteit met het Joodse volk en met Israël. Hij zei dat de christelijke kerk mede schuldig is aan de moord op de zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. "We doen er goed aan niet alleen maar te wijzen naar bisschop Williamson en de Rooms-Katholieke Kerk. Als wij denken dat die meer anti-Joods is dan de protestantse kerken, dan is dat een gebrek aan zelfkennis. We hebben ook als kerken van de Reformatie schuld aan wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog."
  Desgevraagd zei de predikant dat Hitler, die beslist niet christelijk was, zich kon beroepen op zowel uitspraken van de kerkvader Augustinus als van de reformatoren. Hij noemde in het bijzonder Luther, maar zei dat ook Calvijn in dat opzicht niet brandschoon was.
  Drs. J. P. Proos, docent godsdienst aan Driestar Educatief zei dat de verhouding van de reformatorische gezindte jegens Israël gekenmerkt wordt door verbondenheid en distantie. Die verbondenheid is er volgens hem vooral na de Jom Kippoer-oorlog van 1973, in dezelfde tijd dat de vervangingstheologie duidelijk op haar retour ging. De verbondenheid wordt niet minder. Hij wees erop dat bij studenten van Driestar Educatief grote belangstelling bestaat voor een reis naar Israël. Vorig jaar was die digitaal in een half uur volgeboekt, dit jaar in een halve minuut.
  Distantie is er ook. De reformatorische onderwijsopleiding wil de studenten een genuanceerde visie op Israël bijbrengen. Politiek betekent dat een zich inleven in de toestand van zowel de Joden als van de groep die zich 'Palestijnen' laten noemen.
  Opmerkelijk is wel dat Proos meent dat op dit moment aan beide zijden geen wil om iets definitief te regelen. Proos haalde een uitspraak van een Zuid-Afrikaner aan die zei dat de situatie in de Gazastrook te vergelijken is met de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika destijds. De Zuid-Afrikaner voegde eraan toe: "Die heeft het niet uitgehouden." Een uitspraak waar ik het overigens totaal niet mee eens ben, de vergelijking is nagenoeg het zelfde als een kikker vergelijken met een goudvis
  Theologisch is het, aldus Proos, niet zo dat Joden vanwege hun Jood-zijn kinderen van G'd zijn. "Niet Israël is het uitgangspunt maar Jezus Christus." Hij vindt het typerend dat zoveel Joden een aversie hebben tegen Messiaanse Joden. Tijdens het bezoek van de studenten aan Israël is er zowel aandacht voor orthodoxe joden als voor Messiaanse joden en voor christelijke Arabieren. "Dat helpt studenten om een evenwichtige visie op Israël en het Midden-Oosten te krijgen." Opvallend dat er wel wordt gesproken over "Messiaanse joden" (met een kleine j die aangeeft dat het om het geloof gaat en de grote J die aangeeft dat het om een Volk gaat) maar er word nooit gesproken over "Messiaanse moslims".
  Tijdens de vragenbespreking zei hij geen heimwee te hebben naar de vervangingstheologie, die veel christenen in het Midden-Oosten voorstaan, maar hij eiste wel een waardige positie van de kerk op naast Israël. Proos vroeg aandacht voor de christelijke Arabische broeders en zusters. Hij vertelde dat er christenen in Libanon waren die zo’n aversie hadden tegen Israël dat ze daarom het Oude Testament niet lazen.
  Dat ontlokte iemand de opmerking dat het Nieuwe Testament ook Joods was en dat Jezus ook een Jood was.
  "Jezus is een Jood, maar G'd is geen Jood," meent Proos met zekerheid te kunnen zeggen.
  Gevraagd naar wat Israël hem deed, antwoordde rabbijn Lody van de Kamp: "In de Thora staat dat Abraham dé plaats zag. Dat is Jeruzalem. Mijn ouders hadden in de Tweede Wereldoorlog alleen maar de Thora. In 1948 werd de staat Israël opgericht. Dan hoef ik niets meer uit te leggen."
  Niels op 20-02-2009 11:46
  Stichting Cornerstone: Wanneer joden en moslims zich bekeren tot christen komt de vrede
  SOEST - De opendagconferentie die de Soester stichting Cornerstone morgen in de Julianakerk houdt onder het motto 'De Weg; Verzoening tussen Jood en Arabier' is misleidend en kwetsend voor joden en moslims.
  De stichting Cornerstone, die momenteel in Soest een vierdaagse conferentie over het onderwerp houdt, zegt een actieve pleitbezorger te zijn van evangelieverkondiging in Israël en de Arabische wereld. "De stichting verkondigt de volstrekt onjuiste opvatting dat Christenen in Israël hun geloof niet vrij kunnen belijden en om hun geloof onderdrukt worden," aldus het CJO.
  "Het is een minachting en een miskenning van het jodendom en de islam ervan uit te gaan dat aanhangers van beide godsdiensten pas in vrede kunnen leven, wanneer zij overgaan tot het christendom."
  Niels op 20-02-2009 17:58
  IAEA: Syrië verrijkte uranium
  WASHINGTON – Het internationaal atoomagentschap IAEA heeft sporen gevonden van uranium in Syrië, afkomstig zijn van een Syrische nucleaire fabriek.
  De AL-Kibar fabriek werd in september 2007 gebombardeerd door Israëlische vliegtuigen. Syrië claimt dat de gedropte bommen nucleaire sporen zouden bevatten, maar het IAEA acht dit niet waarschijnlijk. Dat staat in een gisteren gepubliceerd rapport.
  Volgens het Atoomagentschap zijn de gevonden uraniumdeeltjes van een type dat "niet behoort tot de inventaris van nucleair materiaal die Syrië officieel heeft opgegeven." De aanwezigheid van nucleair materiaal op die plek is voor de Verenigde Staten en Israël het bewijs dat Syrië in het geheim aan een kerenreactor werkte, mogelijk met het doel een atoombom te maken.
  Syrië reageerde furieus op die beschuldigingen. Het IAEA was bij monde van directeur Mohammed El-Baradei dan ook voorzichtig met dergelijke uitspraken. "We moeten deze situatie verder onderzoeken", zei El-Baradei. "Dit betekent niet meteen dat de Syriërs een reactor bouwen. We moeten niet te snel oordelen."
  Het IAEA riep op tot meer transparantie en meer gegevens van Syrië. Ook zei de organisatie de aanval van Israël "te betreuren". E-lBaradei bevestigde in november dat er sporen van "omgevormd uranium" op de plaats gevonden waren.
  Niels op 23-02-2009 09:01
  Christenen veel toleranter dan moslims
  JERUZALEM - In Israël is ophef ontstaan over een tv-sketch waarin de Israëlische televisiesatiricus Lior Shlein meent dat als een vooraanstaand christen de Shoa mag ontkennen hij het christendom mag ontkennen.
  Shlein reageert zijn woede, omtrent bisschop Richard Williamson, af door te stellen dat Jezus Christus was veel te dik zou zijn geweest om op het water te kunnen lopen; de Maagd Maria is op haar 15de bevrucht door een klasgenootje – aldus Shlein in zijn latenightshow op Kanaal 10. De sketch Like a virgin was met een knipoog naar Madonna zijn antwoord op de in opspraak geraakte Williamson, die de Shoa ontkent en onlangs van zijn ex-communicatie was verschoont door de Paus. "Ik wil het christendom ontkennen," zei Shlein.
  Gelukkig blijkt dat christenen veel toleranter zijn dan moslims, als zoiets in was gezegd over Mohamed, zou dat tot grote ophef en straat rellen hebben geleid.
  Premier Ehud Olmert bood zondag zijn excuses aan. De komiek Shlein en de tv-zender hebben beloofd dat het fragment niet meer te zien zal zijn. Ze maakten ook hun excuses. "Behalve aan bisschop Williamson." Die overigens zelf ook blijft weigeren zijn excuus te maken over zijn uitspraken, "Ik maak pas excuus als bewezen word dat er meer dan 20.000 Joden in de gaskamers vermoord zijn," meent Williamson.
  De verontschuldigingen vanuit Israël moeten een Maria-rel in de kiem smoren. Het bezoek van paus Benedictus XVI aan het ‘heilige land’, in mei, is al met voldoende affaires omkleed. Bovendien: grappen over religie – zie de Mohammed-cartoons – hebben eerder tot golven van protest geleid. De islamitische zender al-Jazeera heeft het Israëlische fragment in het weekeinde verschillende malen uitgezonden.
  Het Vaticaan had vrijdag zijn beklag gedaan bij de Israëlische regering over de ‘vulgaire en beledigende daad van intolerantie’. Tientallen Arabisch-Israëlische christenen hebben zaterdag gedemonstreerd in Galilea, en lokale kerkelijk leiders hebben verontwaardigde verklaringen doen uitgaan. "Jarenlang bestrijdt het christendom antisemitisme, en nu worden christenen zelf het slachtoffer," aldus de Latijnse patriach Fuad Twal. Helaas is het slechts een klein deel van de christenen die het antisemitisme proberen te bestrijden, een groter deel van hen zaait antisemitisme (zie:
  Shlein reageert zijn woede, omtrent bisschop Richard Williamson, af door te stellen dat Jezus Christus was veel te dik zou zijn geweest om op het water te kunnen lopen; de Maagd Maria is op haar 15de bevrucht door een klasgenootje – aldus Shlein in zijn latenightshow op Kanaal 10. De sketch Like a virgin was met een knipoog naar Madonna zijn antwoord op de in opspraak geraakte Williamson, die de Shoa ontkent en onlangs van zijn ex-communicatie was verschoont door de Paus. "Ik wil het christendom ontkennen," zei Shlein.Gelukkig blijkt dat christenen veel toleranter zijn dan moslims, als zoiets in was gezegd over Mohamed, zou dat tot grote ophef en straat rellen hebben geleid.Premier Ehud Olmert bood zondag zijn excuses aan. De komiek Shlein en de tv-zender hebben beloofd dat het fragment niet meer te zien zal zijn. Ze maakten ook hun excuses. "Behalve aan bisschop Williamson." Die overigens zelf ook blijft weigeren zijn excuus te maken over zijn uitspraken, "Ik maak pas excuus als bewezen word dat er meer dan 20.000 Joden in de gaskamers vermoord zijn," meent Williamson.De verontschuldigingen vanuit Israël moeten een Maria-rel in de kiem smoren. Het bezoek van paus Benedictus XVI aan het ‘heilige land’, in mei, is al met voldoende affaires omkleed. Bovendien: grappen over religie – zie de Mohammed-cartoons – hebben eerder tot golven van protest geleid. De islamitische zender al-Jazeera heeft het Israëlische fragment in het weekeinde verschillende malen uitgezonden.Het Vaticaan had vrijdag zijn beklag gedaan bij de Israëlische regering over de ‘vulgaire en beledigende daad van intolerantie’. Tientallen Arabisch-Israëlische christenen hebben zaterdag gedemonstreerd in Galilea, en lokale kerkelijk leiders hebben verontwaardigde verklaringen doen uitgaan. "Jarenlang bestrijdt het christendom antisemitisme, en nu worden christenen zelf het slachtoffer," aldus de Latijnse patriach Fuad Twal. Helaas is het slechts een klein deel van de christenen die het antisemitisme proberen te bestrijden, een groter deel van hen zaait antisemitisme (zie: Antisemitisme en de kerk).
  In de Israëlisch-Arabische krant Ma-Alhadath stond dat 'Negationisten (Shoa-ontkenners) een historische gebeurtenis ontkennen' . "Maar ze vallen niet Moses of het jodendom aan. Shlein ontkende een hele godsdienst".
  Intussen heeft 74 procent van de Joodse Israëli’s er geen problemen mee dat er christenen in hun land wonen, blijkt uit onderzoek.
  Niels op 27-02-2009 10:51
  "Sorry voor de commotie"
  MALMÖ - De omstreden bisschop Williamson heeft excuses wel zijn aangeboden maar niet voor zijn negationisme.
  De Rooms katholieke bisschop, die wereldwijd onder vuur licht, zegt spijt te hebben voor de commotie die hij heeft veroorzaakt onder geloofsgenoten. In zijn excuses zegt Williamson dat hij nooit hardop zijn mening had geuit, als 'ik had geweten hoeveel pijn en schade het heeft veroorzaakt bij mijn gelofsgenoten'.
  Williamson zei op de Zweedse televisie dat hijn zijn uitspraken heeft gevormd op basis van bewijs dat twintig jaar geleden toen voorhanden was. Williamson beweerde dat de Holocaust (Shoa) één grote leugen is "er zijn hooguit 300.000 joden om gekomen in de gevangenis (concentratiekampen) en zij stierven door ziekten." Ook beweert hij dat er tijdens het nazi-bewind nooit gaskamers zijn geweest.
  Williamson liet in zijn spijtbetuiging in het midden of zijn opvattingen over de Shoa inmiddels zijn veranderd.
  Niels op 03-03-2009 11:29
  Ook tweede bisschop moet excuses aanbieden
  ANTWERPEN - Naast bisschop Williamson heeft de paus nog een tweede bisschop gerehabiliteerd met antisemitische ideeën. De affaire is dus nog lang niet voorbij.
  Meer dan een maand nadat bisschop Richard Williamson zijn negationistische uitspraken deed over de Shoa (volgens hem was er geen enkele Jood vermoord in de gaskamers), heeft zijn verontschuldigingen uitgesproken voor de commotie die er in de katholieke kerk was ontstaan na zijn uitspraken, hij heeft nooit zijn excuus uitgesporoek naar de Joden.
  Williamson erkende donderdag dat hij grote problemen heeft veroorzaakt en vraagt G'd vergiffenis voor iedereen die hij heeft beledigd. Van een echte intrekking van zijn uitspraken dat de Shoa niet plaatsvond, is echter geen sprake. Zelfs het Vaticaan liet gisteren weten dat het de excuses van Williamson onvoldoende vindt.
  Maar er dreigt een nog grotere ophef te komen rond andere uitspraken van gerehabiliteerde leden van het Pius X-genootschap. Het weekblad Joods Actueel meldt dat op websites van het genootschap tal van antisemitische uitspraken staan. Hun conclusie: het Pius X-broederschap verspreidt wereldwijd de ergste antisemitische propaganda, in de kerk.
  De rehabilitatie van Williamson is niet de enige grote blunder die paus Benedictus XVI maakte. Hij rehabiliteerde eind januari vier geestelijken, onder wie ook de Franse bisschop Bernard Tissier de Mallerais, eveneens lid van Pius X.
  Tissier de Mallerais noemde in 1997 de Joden ’de meest actieve militanten voor de komst van de antichrist’. Van die uitspraak heeft de katholieke kerk alsnog geen afstand genomen. In een interview in 2008 revolteerde De Mallerais tegen de politiek van de Kerk sinds het Tweede Vatikaanse Concilie (1962-1965). De bisschop sprak daarbij over ’de bezetting (aangemoedigd door de Joden) van de Stoel van Petrus door een vreemde, antichristelijke ideologie die de heiligheid van Jezus Christus ontkent’. Verrassend was dat niet, want de broederschap weigert de Nostra Aetate te accepteren, het document waarin het Tweede Vaticaans Concilie het idee verwerpt dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus Christus. De Mallerais is een goede bekende in het Vaticaan en wordt alsnog in bescherming genomen door paus en Curie.
  Nochtans zijn de antisemitische uitspraken van deze bisschop – en het feit dat de paus en de Curie hier niet op reageren – nog ernstiger dan de ’dwaling’ van Williamson.
  Het gaat hier immers om een prominente vertegenwoordiger van een conservatieve vleugel binnen de katholieke kerk, die inmiddels is opgenomen in de schoot van het Vaticaan, terwijl hij beweert dat de Joden de moordenaars van G'd (Jezus) zou zijn en haat blijft zaaien tegenover Joden.
  Het discours van Tissier de Mallerais spoort met de antisemitische opvattingen van de meest overtuigde en antisemitische nazi’s –ook zij beschuldigden de Joden van alle zonden van de wereld.
  De uitspraken van Tissier de Mallerais zijn nog gevaarlijker dan die van Williamson. Ze tonen aan dat in een belangrijk deel van de katholieke kerk, een deel dat opnieuw is opgenomen in de schoot van het Vaticaan, antisemitisme aanvaard en verspreid wordt. De paus heeft dan wel het negationisme veroordeeld en van bisschop Williamson geëist om er publiekelijk afstand van te nemen, maar dat is niet het geval tegenover de verspreiders van rabiaat antisemitische uitspraken.
  Zolang de katholieke kerk, het Vaticaan en de paus weigert om dergelijke extremistische en antisemitische figuren uit haar midden te verdrijven, blijft ze de houding van Jodenhaters in stand houden. Die houding heeft de voorbije 2000 jaar geleid tot afschuwelijke wantoestanden met als dramatisch dieptepunt de Shoa.
  Het wordt dringend tijd dat de Kerk en de paus resoluut en ondubbelzinnig afstand nemen van elke vorm van antisemitisme. Dat heeft niets te maken met een of andere vorm van Wiedergutmachung, maar met een eenvoudig, menselijk en zelfs christelijk principe: namelijk medeleven voor de Ander en de acceptatie dat elke mens gelijkwaardig is.
  Zolang Benedictus XVI antisemieten in zijn kerk toestaat, blijft hij voeding geven aan de aloude gedachte van de Joden als G'dsmoordenaars en tweederangsburgers, die desnoods mogen uitgeroeid worden. Alleen een ondubbelzinnige veroordeling van de bisschop Tissier de Mallerais en zijn volgelingen kan hierin klaarheid scheppen.

  Bij de uitspraak G'ds moordenaars wil ik enkele punten aanhalen:
  - Voorop gesteld dat niet de Joden verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus want dat was Rome, het volk een gedwonge keuze geven en vervolgens je handen wassen in onschuld wil niet zeggen dat je echt onschuldig bent.
  - Ik blijf het ook altijd bizar vinden dat christenen zeggen dah Jezus is gestorven voor 'hun misdaden' en dat zij vervolgens de Joden verwijten dat Christus gestorven is.
  - Ik heb ook nooit het monotriïsme begrepen. 'Er is maar één G'd, en dat zijn de Heilige geest, Jezus en de Vader', vertelde een dominee mij.
  - Christenen bidden meer tot Jezus dan tot G'd, en verwachten dat hun gebed gehoord zal worden. Wanneer zij er van overtuigd zijn dat de Joden hem vermoord hebben, hoe kunnen zij dan tegelijkertijd denken dat hij het gebed wel kan horen?
  Niels op 03-03-2009 11:30
  Pius XII en de Shoa
  ROME - Katholieke intellectuelen hebben het boek “Pius XII en de vernietiging van de Joden” ogenblikkelijk veroordeeld als zijnde een pamflet. Atheïst en vrijdenker Dirk Verhofstadt (inderdaad, broer van) is dan ook niet bepaald mild voor de houding van de Katholieke Kerk en haar paus tijdens de Shoa.
  Verhofstadt heeft diepgaand onderzoek gedaan naar deze kwestie en komt met enkele onweerlegbare bewijzen dat paus Pius XII veel te weinig heeft gedaan om de vernietiging van de Joden door de Nazi’s te stoppen. Het Vaticaan verschuilt zich al jaren achter de laffe redenering dat zij niet reageerden op Hitlers bewind om erger kwaad te vermijden, maar Verhofstadt stelt hier de terechte vraag hoeveel erger het had kunnen worden. Hij stelt dat de Kerk altijd twee handen op één buik is geweest met dictatoriale, fascistische regimes. En dat zeker zo deze regimes zich opwerpen als bestrijder van het atheïstische communisme en verdediger van de “christelijke waarden”. De hulp van het Vaticaan aan hooggeplaatste nazi’s na de oorlog, het eeuwenoude antisemitisme van de Katholieke Kerk en de frustraties van de Kerk in een (relatief nieuwe) seculiere wereld dragen allemaal bij aan Verhofstadts stelling.
  Vijftig jaar na zijn dood staat Pius XII op het punt om heilig verklaard te worden. Deze man, die als afgevaardigde van G'd een enorme morele verantwoordelijkheid heeft, heeft zich op één van de meest cruciale momenten uit de geschiedenis in een oorverdovende stilte verborgen. Hem heilig verklaren zou een nieuwe kaakslag zijn aan de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Slachtoffers die mogelijk voor een deel vermeden hadden kunnen worden indien de kerkelijke vader zijn stem had laten horen in een oorlog waar beide partijen het zelfde Oude Testament deelden en in dezelfde G'd geloven.
  Dirk Verhofstadt is er met dit boek in geslaagd om een diepgaand onderzoek op een erg leesbare wijze neer te schrijven. Hij onderbouwt zijn meningen voldoende te en kon mij, een aangaande dit onderwerp toch kritische lezer, om de oren slaan met een ijzersterke bewijslast.
  Niels op 09-03-2009 10:33
  Dominee Snoek tegen Israël
  "Op 10 mei 1940 werd Nederland overvallen door Duitsland. Op 14 mei bombardeerden Duitse vliegtuigen onze stad, Rotterdam. De hele binnenstad werd weggevaagd. Er vielen 814 doden. Die gebeurtenis staat gegrift in het collectieve geheugen van de Rotterdammers en van Nederland. Ik was toen jongvolwassen. Het is lang geleden maar als ik eraan terugdenk dan voel ik nog woede en verbittering," zo begint ds. Johan M. Snoek een gastcolumn op de website van v. Agt.
  De voormalig minister-president Van Agt, lijkt er een hobby van gemaakt te hebben alle handelingen van Israël van te klagen en die van de PLO te verheerlijken.
  Dominee Snoek steld er eveneens alle genoegen in om de Joden (opnieuw) als zondebok aan te wijzen en er geen moeite mee te hebben om de waarheid enigzinds aan te passen.
  De gepensioneerde Rotterdamse dominee doet in zijn colmn voorkomen dat Operatie 'Cast Lead' geen strijd is tegen de diverse terreurgroeperingen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse raket beschietingen op Israël, maar is ingezet om de Gazastrook te veroveren. Hij doet dit zeer subtiel door het woord 'IN' te vervangen voor 'OM'. Daarnaast weet hij precies te benoemen hoeveel Joodse burgerslachtoffers er zijn gevallen maar heeft hij het over "de meesten" wanneer het om de Arabieren gaat. Wanneer hij het over kinder slachtoffers laat hij wijsselijk de leeftijden weg, de meesten waren namelijk in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Door de leeftijd niet te vermelden is de lezer nogal snel geneigd om aan babytjes en kleuters te denken. Ook laat de dominee wijselijk achterwegen of het 'onschuldige' dan wel 'schuldige' kinderen zijn. In mijn optie is een kind dat gewapend optrekt richting het IDF, met de intentie daadwerkelijk te schieten, niet 'onschuldig te noemen.

  Lees maar:
  "In de strijd om Gaza zijn aan Israëlische kant dertien slachtoffers te betreuren: negen soldaten en vier burgers; gelukkig geen kinderen. Aan Palestijnse kant waren er meer dan 1300 slachtoffers; de meesten waren burgers, waaronder 400 kinderen."
  "Voor iedere Israëlische dode vielen er dus 100 Palestijnse." De dominee ziet oorlog als een rekenspelletje en degene met de meeste doden is de zwakste partij en verdient daarom zijn symphatie.
  Het aktieve lid van van SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties) begaat ook de bekende fout om de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog te vergelijken en op een lijn te stellen met de situatie in het Midden-Oosten.
  De Israëlische acties, uitgevoerd dus door Joden, te vergelijken met de verfoeilijke acties van de nazi's.
  De 87-jarige predikant van de PKN wil daarmee niets anders zeggen dan dat de vervolgden zijn verworden tot vervolgers. Behalve deze slinkse vergelijking (wie trapt daar nog in?) uit hij zich op emotionele wijze over het "Israëlische geweld dat buiten de perken was, de arme 'Palestijnse vluchtingen' die in 1948 het slachtoffer zijn geworden van een etnische zuivering."
  En omdat het 'Palestijnse volk' nooit vrijheid heeft gekend is de protestandse dominee solidair met dat volk.
  Blijkbaar denkt hij dat tijdens al die demonstraties, die in december en januarie duizende mensen op de been bracht, alleen maar 'buitenlanders' mee liepen. En hij één van de weinigen is die dapper genoeg is, want de meeste Nederlanders zouden zich nog schamen over hun inactiviteit tijdens de WOII en de Jodenvervolging dat zij geen kritiek durven te uiten op Israël. De dominee echter wel en hij gaat in zijn kritiek zover om aan te geven dat "de politiek van Israël zowel onrechtvaardig als kortzichtig is." De boycot van Hamas is onrechtvaardig, de bouw van het antiterroristenhek is onrechtvaardig.
  De dominee droomt van twee volken die naast elkaar leven in gelijkwaardigheid, vrijheid, vrede en wederzijds respect. De dominee droomt inderdaad.
  - Hij rept niet over de 6.543 raketaanvallen op Israëlische burgerdoelen, die sinds augustus 2005 zijn uitgevoerd, welke er mede de oorzaak van zijn dat Hamas op de lijst terreurbewegingen is beland.
  - Hij rept niet over de bloedige islamitische terreur van Hamas die de bouw van een Israëlische veiligheidsbarriere nodig maakte, niet over de onderlinge haat en de onvrijheid in de omstreden gebieden.
  - Hij rept niet over zijn christelijke broeders in de Gazastrook, die worden vervolgd door de mannen van Hamas.
  - Hij rept niet over de strijd om het bestaan van Israël, de Joodse staat in de wereld en tevens de enige democratische staat in het Midden-Oosten.
  - Hij rept niet over de schending door Hamas van de Israëlische soevereiniteit.
  - Hij rept niet over het gebruik, door de PLO, van de Arabische bevolking als menselijk schild.
  Niels op 09-03-2009 19:02
  Williamson heeft er blijkbaar nog niet genog van
  LONDEN - "De economische crisis zal straks gepaard gaan met hongersnood en bloedvergieten in de buitenwijken," schrijft de omstreden Britse bisschop Richard Williamson in zijn weblog. Alsof de Mohammed rellen in de buitenwijken van Parijs (2006) en de pro-PLO rellen in Antwerpen (2009) hem volledig ontgaan zijn. De negationist beschuldigd tevens de Joden van de huidige crisis.
  De economische crisis is een voorbode van een waar pandemonium. Dat duistere toekomstbeeld schetst de omstreden Britse bisschop Richard Williamson. Het is volgens hem slechts een kwestie van tijd dat de Westerse mogendheden een wereldoorlog ontketenen om het economische tij te keren.
  "De Westerse volkeren en hun politici verkeren zozeer in een droomwereld dat alleen een ontstellende Derde Wereldoorlog hen daaruit kan trekken. Oorlog zal zich aan dergelijke politici aandienen als de enige uitweg voor de onoplosbare economische problemen," meent Williamson.
  Williamson doorziet al het 'Joodse complot' dat de aanleiding tot de oorlog zal zijn: een terroristische aanslag. "Een nieuwe '11 september' zal mogelijk worden verzonnen om die (WO III -Niels) te starten."
  Williamson verkondigde eerder dat de aanslagen van 11 september 2001 een door Amerika zelf geregisseerd complot waren. Brein achter die aanslagen waren volgens hem Joodse-vrijmetselaars die de wereldheerschappij nastreven.
  De bischop komt met zijn voorspellingen net nadat de storm van reacties op zijn vorige uitspraken tot rust is gekomen. De bisschop is er van overtuigd dat er tijdens WO II 'slechts 300.000 Joden zijn gestorven' waarmee de georganiseerde moorden door de nazi's niet alleen verzacht maar ook de moord op 5,5 miljoen andere Joden ontkent. Ook blijft hij bij zijn mening dat er in de Tweede Wereldoorlog geen enkele Jood in de Duitse gaskamers om het leven is gekomen.
  De Canadese tak van de Priesterbroederschap Sint Pius X (SSPX) heeft stilzwijgend het argief, waarin brieven van Williamson stonden, van zijn website verwijderd.
  In de nu weggehaalde bijdragen schreef Williamson onder meer dat Joden en vrijmetselaars de architecten zijn van de crisis in de Kerk.
  De website sspx.ca bevatte tot voor kort een archief van brieven die Williamson tussen 1991 en 2003 schreef aan het seminarie van de Priesterbroederschap in het Amerikaanse Winona. Op de site wordt geen reden opgegeven voor het verwijderen van de webpagina’s. De rest van de site is wel gewoon te raadplegen. De verwijderde pagina’s zijn nog wel te bekijken via de zogenoemde cache van zoekmachine Google.
  In de nu verwijderde brieven zette Williamson meermalen zijn theorie uiteen dat een ondoorzichtige coalitie van Joden en vrijmetselaars een Nieuwe Wereldorde nastreeft. Ze zouden erop uit zijn de Rooms-Katholieke Kerk te vernietigen. In zijn complottheorieën baseert de bisschop zich grotendeels op de zogenoemde Protocollen van de wijzen van Sion (zie: "De mythe over de Joodse lobby" op deze website), die hij voor authentiek houdt.
  In zijn brief van 1 oktober 2001 schreef Williamson dat de terroristische aanslagen in Amerika van 11 september 2001 waarschijnlijk het werk zijn van de aanhangers van de Nieuwe Wereldorde. Als architecten van die Nieuwe Wereldorde wijst hij in andere geschriften steevast de Joden en de vrijmetselaars aan.
  In de nu van de site verwijderde brieven schreef Williamson verder dat de publieke opinie door Joodse vrijmetselaars wordt gecontroleerd. Daardoor zou iedere anti-joodse uitlating van politici electoraal worden afgestraft.
  De vermeende bouwers van de Nieuwe Wereldorde zouden in de theorie van Williamson de werkelijke aanstichters zijn van twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog. Ze zouden Amerika daarbij als een marionet gebruiken.
  Williamson beschuldigt de architecten van de Nieuwe Wereldorde verder van meerdere gevallen van geschiedvervalsing. Zo zouden volgens hem niet de Japanners achter de aanval op Pearl Harbour in 1941 zitten, was het niet Harvey Lee Oswald die in 1963 John F. Kennedy vermoordde, was niet Timothy McVeigh verantwoordelijk voor de bomaanslag in Oklahoma in 1994 en zouden de Joden verantwoordelijk zijn voor de 11 september aanslagen. Dat zou allemaal het werk zijn van het geheime verbond van Joden en vrijmetselaars.
  Niels op 12-03-2009 08:24
  Paus verantwoordt zich voor opheffing excommunicatie
  ROME - Paus Benedictus XVI heeft zich in een uitgebreide brief aan de bisschoppen verantwoord voor de omstreden opheffing van de excommunicatie van vier traditionalistische bisschoppen.
  In zijn brief spreekt hij zijn droefenis uit over de tegenslag dat een van hen (de negationist Richard Williamson) de opheffing in diskrediet heeft gebracht door zijn denkbeelden ten aanzien van de Shoa. De paus is vooral bedroefd over het feit dat zoveel katholieken, "die toch beter konden weten," onmiddellijk 'op mij insloegen' omdat zij meenden dat de paus de klok tot voor het Concilie wilde terugdraaien, inclusief de door hemzelf altijd ondersteunde Joods-katholieke relaties. "Gelukkig," zegt de paus, waren er "Joodse vrienden die hebben geholpen de zaak te verhelderen en het vertrouwen te herstellen."
  "Het is onmogelijk het kerkelijk leergezag te bevriezen op het jaar 1962," aldus de paus. Dat geldt voor de Priesterbroederschap evenzeer als voor degenen die menen dat het Tweede Vaticaans Concilie een breuk met de katholieke Traditie betekent.
  Opvallend is dat de paus erkent dat hij zich niet bewust was van Williamsons denkbeelden en dat die via internet gemakkelijk te vinden waren. Hij zegt toe dat de heilige Stoel die bron van informatie in de toekomst niet meer mag veronachtzamen.
  De Heilige Vader benadrukt eveneens dat er dringender zaken zijn dan het herstel van de eenheid met de Lefèbvristen, maar dat deze, omdat het om goedwillende gelovigen gaat, niet als onbelangrijk kan worden afgedaan. Zeker gezien het grote aantal priesters, seminaristen en kloosterlingen, en het feit dat de leiders van de Priesterbroederschap bereid zijn het pauselijk gezag te erkennen.
  De paus wijst er omstandig op dat het aangaan van een dialoog een plicht is die voortvloeit uit de plicht van de christelijke liefde. Zo had de opheffing van de excommunicatie hetzelfde doel als destijds het opleggen ervan: om de scheurmakers tot inkeer te brengen.
  Hoewel de paus begrip toont voor de verbazing die zijn stap teweeg bracht, schroomt hij niet zijn ongenoegen te laten blijken over de 'haat' en het gebrek aan 'tolerantie' jegens de priesterbroederschap. Hij haalt de Galatenbrief aan waarin Paulus de Galaten ervoor waarschuwt dat als zij elkaar blijven bijten en verscheuren, zij moeten oppassen elkaar niet te verslinden. "Soms krijgt men de indruk dat onze samenleving minstens een groep moet hebben die niet getolereerd hoeft te worden en rustig met haat bejegend kan worden. En als iemand, in dit geval de paus, het waagt hem te benaderen, verliest ook hij het recht op tolerantie en kan ook zelfs hij met haat worden bejegend, zonder enige angst of terughoudendheid."
  De paus dankt aan het slot van zijn brief alle bisschoppen en gelovigen voor hun gebed en blijken van ongeschonden vertrouwen. Hij vraagt om gebed om onder Christus’ leiding verder te gaan op de weg van vrede en verzoening.
  Niels op 13-03-2009 13:00
  Rabbinaat Israël bedankt paus voor zijn verklaringen over Shoa
  VATICAANSTAD - Het Groot Rabbinaat van Israël heeft donderdag paus Benedictus XVI persoonlijk bedankt voor zijn duidelijke verklaringen over het ontkennen van de Shoa.
  Paus Benedictus XVI ontving het Groot Rabbinaat rond het middaguur in audiëntie. De delegatie is in Rome op bezoek om onder andere te spreken over de affaire Williamson, het komende bezoek van de paus aan Israël en de verhoudingen tussen de RK- kerk en het jodendom.
  In zijn begroetingswoord tot de delegatie herinnerde paus Benedictus nog eens aan het historische bezoek van zijn voorganger Johannes Paulus II aan Israël in maart 2000. "Het was zijn wens in dialoog te komen met de joodse religieuze instellingen in Israël. Zijn aanmoedigingen waren beslissend bij het bereiken van dat doel. Ik hoop dat mijn bezoek aan Israël zal helpen om de dialoog van de Kerk met het Joodse volk te versterken zodat joden, christenen en moslims in vrede en harmonie in dit Heilige Land (het huidige Jordanië, Israël, Samaria en Judea) mogen leven," aldus de paus.
  Het bezoek was oorspronkelijk op een eerder tijdstip gepland. Maar eind januari schortte de delegatie haar bezoek op vanwege de commotie rond het opheffen van de excommunicatie van de negationist bisschop Williamson. Maar omdat de paus vervolgens 'op de meest duidelijke wijze iedere vorm van negationisme en antisemitisme heeft veroordeeld, besloot de delegatie deze week toch naar het Vaticaan áf te reizen.
  "Wij bedanken het Vaticaan dat de dialoog hervat kon worden dankzij de duidelijke stellingname van het Vatcaan," verklaarde rabbijn Shear-Yashuv Cohen, die de delegatie van het rabbinaat leidde.
  De paus prees de interreligieuze dialoog en verheugde zich over de vriendschappelijke betrekkingen tussen de Vaticaanse commissie voor de dialoog met de joden en het rabbinaat.
  Shear Yashuv Cohen, opperrabbijn van Haifa, heeft de paus gevraagd of hij er zich hard wil maken om lessen over de WOII en de daarbij horende Joden vervolging op alle katholieke scholen gegeven worden. Zo zouden eventuele antisemitische gevoelens van toekomstige generaties voorkomen kunnen worden.
  "Wij doen u de suggestie om de geschiedenis van de Shoa en haar gevolgen op te nemen in het lespakket van alle katholieke scholen over de hele wereld. Deze stap zal uw ferme standpunt, dat iedere vorm van Holocaustontkenning (negationisme) en antisemitisme een zonde tegenover G'd is, alleen maar versterken," aldus opperrabbijn Cohen.
  Terwijl de paus boven in het Vaticaan de delegatie van het Israëlische Opperrabbinaat ontving werd een paar honderd meter verderop in de perszaal de brief van paus Benedictus XVI over de “affaire Williamson” officieel gepresenteerd.
  In die brief staat de volgende passage: "Het heeft mij verdriet gedaan, dat zelfs katholieken, die beter hadden kunnen en moeten weten, vonden dat zij mij vol vijandschap moesten aanvallen. Juist daarom dank ik onze Joodse vrienden, die snel geholpen hebben om de misverstanden uit de weg te ruimen. En de sfeer van vriendschap en vertrouwen te herstellen, zoals die er in de dagen van paus Johannes Paulus II was, en ook tijdens mijn pontificaat is geweest en zal blijven bestaan."
  De leden van de delegatie hebben de paus verder gevraagd of het Vaticaan zich in sterke bewoordingen wil verzetten tegen het laatste ontwerp van de slotverklaring van Durban II, de anti-rassime conferentie wordt in april in Genève gehouden onder leiding van de VN. In de slotverklaring, geschreven door tegenstanders van de Joodse staat, staan extreme anti-Israëlische en antisemitische passages. Israël, Italië, de Verenigde Staten, Canada en Austraië hebben zich inmiddels teruggetrokken. Ook Nederland laat in Genève waarschijnlijk verstek gaan.
  Niels op 08-05-2009 09:51
  Vredespelgrim van groot belang
  VATICAANSTAD – Vanmorgen vertrok paus Benedictus XVI om half tien van het vliegveld in Rome om naar de hoofdstad van Jordanië af te reizen. Op weg voor zijn eerste bezoek van een week aan het Midden- Oosten. Het belooft een van zijn moeilijkste en ingewikkeldste bezoeken van zijn pontificaat te worden.
  Gezien de eerdere ervaringen is het bijna uitgesloten, dat hij op de heenreis in het vliegtuig à l’improviste een praatje met de meereizende journalisten zal maken. Daarvoor is het doel van zijn reis van te groot belang.
  Ook al heeft de paus gezegd dat hij 'het Heilige Land als vredespelgrim komt bezoeken', de werkelijkheid zal totaal anders uit kunnen pakken. Christenen hebben een beladen en vijandige geschiedenis van tweeduizend jaar opgebouwd met de Joden. Volgens de christenen zouden de Joden verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Jezus. Paulus VI was de eerste paus die na het uitroepen van de Joodse staat voet op heilige bodem zette. Hij weigerde echter te spreken over Israël maar sprak over "het heilige land', het woord 'president' kreeg hij niet over de lippen in een gesprek met president Shazar. Hoewel de Joodse staat 16 jaar eerder was uitgeroepen en erkend was door de VN veiligheidsraad en de westerse landen wilde het Vaticaan de staat Israël nog steeds niet officieel erkend en er waren nog geen diplomatieke betrekkingen. Die kwamen er pas in 1993 na jarenlange onderhandelingen, waaraan de Nederlandse kardinaal Willebrands ook nog deelnam.
  De onderhandelingen konden pas gevoerd worden nadat de RK Kerk, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in 1965, het document “Nostra Aetate” (Onze Tijd) aannam. Die verklaring betekende een complete breuk met het verleden, opeens bleken de christenen en Jodene en gemeenschappelijk erfgoed te deelden. De verhouding met het Jodendom werd genormaliseerd en iedere vorm van antisemitisme werd afgezworen, maar helaas niet uit gebannen.
  De onderhandelingen, tussen de staat Israël en het Vaticaan, lopen tot op de dag van vandaag nog door. Heikele punten: de positie van de christenen in de Omstreden Gebieden, de bouw van het antiterroristenhek, de aanspraken van een Palestijnse eigen staat, de status van Jeruzalem, de toegang tot de heilige plaatsen en een aantal financiële en juridische problemen uit het verleden.
  De ontwikkelingen tussen het Jodendom en de katholieke kerk kwam in een stroomversnelling door het persoonlijke optreden van, de Poolse paus, Johannes Paulus II. In zijn geboorteland vonden vele gruweldaden tegen de Joden plaats. Toen Karol Woityla’s kind was verloor hij veel Joodse vrienden onder het naziregime. Hij was de eerste paus die openlijk sprak over het recht van de Joden op terugkeer naar hun eigen land, het antisemitisme als een zonde bestempelde, excuses maakte voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de Joden omschreef als “de oudere broers van het christendom”. Hij was de eerste paus die officieel een bezoek aan een synagoge bracht. Zijn officiële bezoek aan Israël in 2000 werd een ware triomftocht. Zijn bezoek aan de Kotel (de Westerlijke Tempelmuur) en zijn woorden in het Yad Vashem staan in ieders geheugen gegrift.
  Het bezoek van diens opvolger, de huidige Benedictus XVI, aan Israël is tot nu toe met veel minder enthousiasme ontvangen. En daar is alle reden toe. Zowel het Vaticaan als de paus zelf, hebben door onhandig optreden de verhoudingen met de Joden zoniet op scherp gezet, dan wel ernstig verstoord.
  De uitspraken van Benedictus in 2006 over de profeet Mohammed, 'die niets dan slechte onmenselijke dingen heeft gebracht".
  De opmerking van ‘Justitia et Pax’ (kardinaal Renato Martino) dat de Gaza-strook "één groot concentratiekamp" is.
  Het opheffen van de excommunicatie van de negationist bisschop Williamson en de trage uitleg daarover.
  De Vaticaanse delegatie op de VN- conferentie over racisme die bleef zitten toen de Iraanse president Ahmadinejad de Israëlische regering een “gruwelijk, racistisch en onderdrukkend” regime noemde.
  En de discussies over de heiligverklaring van paus Pius XII, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit heeft uitgesproken tegen het nationaal- socialisme en even min iets heeft ondernomen om de Joden te beschermen.

  De paus heeft er waarschijnlijk bewust voor gekozen de eerste drie dagen van zijn bezoek in het relatief rustige Jordanië door te brengen. Het Islamitische land telt 6 miljoen inwoners met een kleine minderheid van 75.000 christenen. In Amman brengt de paus, net als tijdens zijn reis naar Turkije vorig jaar, een bezoek aan de grote moskee en spreekt er met leiders van de moslimgemeenschap. Verwacht wordt dat hij in zijn speech dezelfde thema’s zal aanroeren als in zijn inmiddels ‘beruchte’ rede in Regensburg: de historische en filosofische verschillen tussen de islam en het christendom en de relatie tussen geloof en geweld. Hij zal opnieuw duidelijk maken dat hij religieuze motieven voor geweld resoluut verwerpt. Maar dit keer ongetwijfeld zonder een citaat over een ‘gewelddadige’ Mohammed.
  In de Jordaanse hoofdstad draagt paus Benedictus op zondagmorgen in het nationale stadion een mis op. Verwacht wordt dat er tienduizenden gelovigen naar de plechtigheid zullen komen. Niet alleen uit Jordanië, maar ook uit Irak, Libanon en Syrië. In Jordanië wonen tienduizenden christenen, die na de Amerikaanse invasie, uit het naburige Irak zijn gevlucht en er een veilig heenkomen hebben gezocht. De paus bezoekt verder de Mozesbasiliek op de berg Nebo. Vanaf deze plek keek Mozes, voor hij stierf na zijn tocht van veertig jaar door de woestijn, uit over het Beloofde Land. Ook Benedictus zal vanaf deze berg de Jordaanvallei en de Dode Zee zien liggen. En bij helder weer ook Jeruzalem, de volgende etappe van zijn bezoek.
  Als eerste staat in Israël een bezoek aan het Yad Vashem op het programma. De paus weigert een bezoek te brengen aan het ernaast gelegen museum. Daar hangt sinds 2005 een foto van Pius XII met een onderschrift, 'deze paus heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog bijna niets gedaan om de Joden te redden en in ieder geval geen openlijk protest tegen de Jodenvervolging laten horen'. Het Vaticaan is verbolgen over deze tekst. Met spanning wordt uitgekeken naar wat de paus in Yad Vashem gaat zeggen. Zeker nadat de excommunicatie van de negationist Williamson werd opgeheven, die tot op de dag van vandaag zijn antisemitische opmerkingen niet heeft herroepen.
  In Jeruzalem brengt de paus een bezoek aan de Tempelberg, misschien wel de heiligste plek op deze aardbol. Op de Tempelberg stond de Eerste Tempel, tot deze door de Babyloniërs (de huidige Arabieren) werd verwoest. En vervolgens de Tweede Tempel, tot deze door de Romeinen (de huidige rooms katholieken) werd verwoest. Nu staat er op de Tempelberg de Rotskoepel, hij zal hier een bezoek aan brengen.
  Benedictus XVI zal vervolgens een gesprek voeren met de Grootmoefti gevolgd door een gesprek met de twee Opperrabbijnen van Jeruzalem.
  Vervolgens reist hij door naar de Omstreden gebieden.Het Vaticaan is, na de bezetting door de Egyptenaren (de Gazastrook) en Jordaniërs (Samaria & Judea), groot voorstander van een eigen staat voor de (christelijke) Arabieren. Wil hij een eigen staat voor zijn christelijke aanhang, dan is spoed geboden veel Arabische christenen zijn de afgelopen jaren gevlucht voor het moslim geweld, anderen hebben zich (al dan niet onder dwang) bekeerd tot de islam.
  De christenen in Judea kijken uit naar een bezoek van hun grote kerkleider.Het podium voor de paus zou vlak naast het antiterroristenhek verrijzen. Het heeft er alles van weg dat de opzet was om 'de hele wereld via de tv te tonen onder welke barre omstandigheden de onderdrukte Palestijnen dag in dag uit moeten leven'. Na protesten is het podium naar een andere plek verplaatst.
  Bij zijn bezoek aan de Judea krijgt de paus met protesten te maken. Al wekenlang hangt naast de ‘Aankondigingskerk’ in Nazareth een enorm spandoek, als boodschap voor de paus, met de tekst: 'En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het hiernamaals onder de verliezers zijn.' De passage uit de Koran (3:85). Verschillende moslimorganisaties hebben opgeroepen het bezoek van de paus te boycotten. De veiligheidsmaatregelen in Judea zijn enorm. Op sommige plaatsen zal de paus uit veiligheidsoverwegingen zijn pausmobiel niet gebruiken. Juist in Nazareth heeft de paus ook een ontmoeting met de net aangetreden premier Netanyahu.
   Bron:
  • rk nieuws
  • Jerusalem Post
  • Katholiek Nieuwsblad
  • Telegraph
  Niels op 08-05-2009 14:52
  Verantwoordelijke rabbinaat: "Heilige Land niet overgedragen aan Vaticaan"
  JERUZALEM - In antwoord op de verslagen van de onderhandelingen over de mogelijke overdracht van tientallen van heilige plaatsen in Israël, die tijdens het bezoek door Benedictus XVI aan het Vaticaan over gedragen zou moeten worden, zegt het verantwoordelijke rabbinaat dat dit absoluut afgekeurd dient te worden. Rabbijn Kook zegt, "Wanneer er een overdracht plaats vind zal dit een ongekende historische schande tot gevolg hebben. Het zal een ernstige bedreiging zijn voor het voortbestaan van Jeruzalem als de hoofdstad van de Joodse natie."
  De Chief rabbinaat, Kook, verklaard dat er, volgens de halachice regels, geen Heilige Land overgedragen mag worden aan het Vaticaan.
  President Shimon Peres heeft maandag (4 mei) druk uitgeoefend op de regering van premier Netanyahu om 'een gebaar van goede wil' te maken. Peres wil de soevereiniteit van Israël over de Annunciatiekerk (Nazareth), de zaal van het Laatste Avondmaal (op de berg Sion in Jeruzalem) en de Hof van Gethsemane (Jeruzalem) en de kerk van de Broodvermenigvuldiging (het meer van Tiberias) overdragen aan het Vaticaan. De onderhandelingen tussen Israël en het Vaticaan over de heilige plaatsen duren al jaren. Ter gelegenheid van het bezoek van paus Benedictus XVI komende week aan het heilige land zou deze stap nu gezet moeten worden.
  Minister van Binnenlandse Zaken, Eli Yishai, reageerde woedend. "Je geeft je soevereiniteit niet op. Iedere concessie zoals deze beperkt de mogelijkheden van de Israëlische regering om op de bewuste plekken te kunnen optreden," briestte Yishai. "Ik ben er zeker van dat het doel van het bezoek van de paus niet is om schade te veroorzaken of soevereiniteit op te eisen."
  Dinsdag werd het rabbinaat bijeengeroepen voor een spoedzitting over deze kwestie, waarna zij in een verklaring eisen dat de regering "niet langer blijft discusseren over de kwestie."
  In de verklaring staat verder te lezen dat rabbijnen van joodse gemeenschappen in de hele wereld geschokt zijn en met verbijstering hebben gereageerd over de onderhandelingen die gevoerd werden over de mogelijke overdracht van de heilige plaatsen in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, aan het Vaticaan heeft.
  "Deze ongekende historische schande bedreigt het voortbestaan van Jeruzalem als de hoofdstad van de Joodse natie," zei hij, "ze kunnen van ons niet verwachten dat wij belangrijke plaatsen afstaan, alleen omdat de christelijke kruisridders deze plaatsen 800 jaar geleden veroverde, terwijl deze plaatsen meer dan 3280 jaar deel uit maakt van de Joodse traditie."
  Verder zegt Kook dat het helemaal niet relevant is dat de heilige plaatsen in Oost-Jeruzalem pas in 1967 heroverd werden, net zo min als dat de Indianen (de Amerikaanse president Barack) Obama uit Washington zouden kunnen bannen.
  Kook meent verder dat zelfs als het Vaticaan alleen het bestuur over de kamer van het Laatste Avondmaal dit fout uit zal pakken, "Miljoenen christelijke pelgrims zullen de plaats bezoeken, en dit zal een bedreigen zijn voor onze aanwezigheid in de Joodse wijk en zelfs voor onze toegang tot de Westelijke Muur."
  In een rechtstreekse aanval op de paus zei Rabbi Kook, "Hij heeft het alleen over het lot van de Palestijnen, en heeft geen woord gezegd over de acht jaar van terreur tegende zuidelijke regio van Israël." Alleen al sinds december 2005 tot heden werden minstens 6.587 raket aanvallen op de Negev regio uitgevoerd.
  "Op de berg Sion staat een gedenkteken voor de slachtoffers van de Shoa, en nu willen ze deze plaats af staan aan iemand die mensen voor hem aan het werk heeft, die ontkennen dat de Shoa ooit plaats heeft gevonden." Hij verwees hiermee naar de recente rehabilitatie van de negationist (Shoa-ontkenner), bisschop Richard Williamson.
  Het heeft 45 jaar geduurd voordat het Vaticaan de Joodse staat Israël wilde erkennen, daarmee loopt ze 14 jaar achter op Egypte en 13 jaar achter op Jordanië en slecht 6 jaar voor op Mauritanië.
  Rabbi Dov Lior, hoofd van de Yesha rabbijns raad, zei weonsdag in een verklaring dat het ondenkbaar is om een deel van onze heilige grrond aan het Vaticaan te overhandigen. "We verwachten dat de paus zich zal verontschuldigen. Het is zijn kerk die verantwoordelijk is voor de moord op miljoenen joden in de afgelopen 2000 jaar," zei hij.
   Bron:
  • Y net news
  • Jerusalem Post
  • Jerusalem Post
  • CIDI
  Niels op 12-05-2009 20:34
  Toespraak paus in Yad Vashem valt niet goed
  JERUZALEM – De toespraak die paus Benedictus XVI maandag hield tijdens een bezoek aan Yad Vashem heeft veel stof doen opwaaien in Israël.
  Tijdens het bezoek aan het monument, die ter nagedachtenis van de 6 miljoen vermoorde Joden is opgericht, legde de paus voor het monument een krans. Hij weigerde echter om het museum binnen te gaan omdat daar een verwijzing hangt naar de oorlogpaus die de Joden ongemoeid af liet voeren naar de nazi vernietigingskampen.
  Rabbijn Meir Lau, voorzitter van Yad Vashem, toonde zich na afloop kritisch over de toespraak die afstandelijk was.
   Bron:
  • ANP
  Niels op 14-05-2009 09:06
  Paus zat wel degelijk bij de Hitlerjugend
  VATICAANSTAD - Dinsdag verklaarde de Vaticaanse woordvoerder Federico Lombardi dat de "paus nooit ofte nooit lid is geweest van de Hitlerjugend". Even later moest Lombardi deze leugen herroepen. De paus heeft zelf al meermaals zijn lidmaatschap bevestigd, zelfs in een boek. "Benedictus XVI trad wel degelijk toe tot de Hitlerjeugd, maar hij werd daartoe gedwongen," zo klinkt de verklaring nu.
  De woordvoerder van de paus wil graag kwijt dat het in Duitsland gebruikelijk was dat kinderen lid waren van de Hitlerjugend, hij vergeet blijkbaar daarbij te vermelden dat deze 'lieve jongen' in Polen woonde en niet in Duitsland.
   Bron:
  • HLN
  Niels op 14-05-2009 09:10
  Benedictus uit kritiek op antiterrorisenhek
  JERUZALEM - Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan Israël zware kritiek geuit op het antiterrorisenhek.
  In Bethlehem zei de paus dat de muur een 'bittere herinnering is aan de impasse tussen Israëli's en Palestijnen'. Hij beloofde te bidden voor een einde aan het conflict. "Daarvoor is moed nodig aan beide zijden van de muur," zei hij.
  Sinds de intifada in 2000 uitbrak werden verschillende terreuraanslagen gepleegd in Israëlische gelegenheden. Zowel buspassagiers als pizzaria bezoekers en winkelend publiek als kinderen in een disco werden uiteen gereten door terroristen die de, op het lijf bevestigde, spijker bommen tot ontploffing brachten. Om deze gruwelijke aanslagen een halt toe te roepen werd Israël gedwongen om in 2002 te beginnen aan de bouw van het Het antiterroristenhek. Het hek, dat voornamelijk uit gaas bestaat en ten dele uit een betonnen muur, slingert tussen Arabische en Joodse plaatsen door.
  Hoewel de bouw inmiddels miljoenen heeft gekost heeft het zijn functie bewezen, sinds de bouw van het antiterroristenhek zijn er geen aanslagen met spijkerbommen meer gepleegd in Israël.
  Internationaal is de muur scherp veroordeeld.
   Bron:
  • RTL
  • Harry Nihom (Israël)
  • Bekijk Het Maar
  • Likoed Nederland
  lv op 26-05-2009 12:29

  Dit bericht is verwijderd door de beheerder. Het originele bericht was in het Japans geplaatst en mogelijk een SPAM bericht.

  Niels op 14-06-2009 10:30
  Katholieken willen dat de EU relatie met Israël opschort

  Schoonzusje van Tony Blair in supermarkt.
  In de rechterbovenhoek is een foto-tje
  toegevoegd waarop zij een 'Palestijns
  paspoort' toont.
  BRUSSEL - Het in België gevestigde CIDSE is van mening dat de Europese Unie de betrekkingen met Israël moet opschorten. Dat proces kan weer in gang gezet worden op het moment dat er vooruitgang is te constateren in het vredesproces en in de toepassing van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten door Israël.
  CIDSE is een internationaal netwerk van 16 katholieke ontwikkelingsorganisaties, waaronder: Broederlijk Delen, CAFOD, CCFD, Cordaid, Misereor en Trócaire.
  De organisatie betoogt in haar rapport dat het versterken van de relatie met Israël de wettige verplichtingen van de EU ten opzichte van het internationaal humanitair recht zou schaden en dat het een verkeerd politiek signaal [naar de islamitische landen] af zou geven. "De EU heeft wel haar zorgen geuit over de blokkade van Gaza en de uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever," schrijft CIDSE. "Door de relatie met Israël toch te verdiepen, geeft de EU aan deze zorgen uiteindelijk niet echt serieus te nemen."
  "Het impliceert een beloning voor onwettig beleid van Israël, dat de twee-staten-oplossing ondermijnt. Het werkt averechts en is onacceptabel," aldus Koen de Groof, CIDSE’s beleidsmedwerker.
  Twee jaar geleden raakten Hamas en Fatah met elkaar in een burgeroorlog en honderden mensen verloren daarbij het leven. Uiteindelijk versloeg Hamas haar rivaal en bezette de Gazastrook. De EU waarnemers aan de grens met Egypte vluchtte voor het geweld en de grenzen tussen Egypte en de Gazastrook werd potdicht afgesloten. De grensovergang met Israël werd ook voor een groot deel afgesloten, hier moment momenteel 75 vrachtwagens de overgang passeren. Na Operatie Cast Lead, waarin Israël probeerde in een drie weken durende actie de raketbeschietingen vanaf de Gazastrook op Israël te stoppen, zouden volgens CIDES anderhalf miljoen Arabieren in de Gazastrook sterke behoefte hebben aan hulp van buitenaf. Israël weigert de blokkade op te heffen. Dit zou volgens de katholieke organisatie betekent dat veel EU-hulp de Gazastrook niet in kan en de hulpbehoevenden niet kan bereiken. "De winkelschappen zijn allemaal leeg," meent de Groof, die blijkbaar nog niet naar de foto van Lauren Booth in de Gazastrook heeft gekeken (zie foto).
  Sinds Operatie Cast Lead is er een staakt het vuren afgesproken, deze ging op 18 januari (eind april waren ondanks het bestand ruim zeshonderd raketten in Israël geëxplodeerd), sindsdien is de verdieping van de relaties tussen Israël en de EU wel gestopt, maar de relaties zijn niet officieel opgeschort klaagt de Groof. CIDSE vind het onvoorstelbaar dat de EU haar relatie eventueel wil versterken met een land dat 'systematisch en onwetmatig hulpinspanningen voor Palestijnse in nood belemmert', zoals ze dat omschrijft.
  Het internationale netwerk, die regelmatig in de Gazastrook te vinden is en kerkcollecte gebruiken om aanhangers van Hamas financieel te ondersteunen, dringt er bij de EU op aan een sterk signaal uit te zenden dat overeenkomt met haar basiswaarden en beleidsdoelen.
   Bron:
  • www.cidse.org
  • Cordaid
  • Katholiek Nederland
  Niels op 21-06-2009 14:39
  Pius XII blijft gesprek van de dag
  VATIKAANSTAD - Volgens pater Gumpel, de postulator in de zaligverklaringszaak van Pius XII, zou Paus Benedictus het decreet voor de zaligverklaring van de 'nazi paus' niet ondertekenen uit vrees dat dit de toenadering tussen de katholieke kerk en de Joden in gevaar zou kunnen brengen.
  Het zaligverklaringsdossier voor paus Pius XII zit al jaren muurvast. Voor de verdere afwikkeling van het zaligverklaringsdossier moet paus Benedictus het decreet, dat de heroïsche deugden van de oorlogspaus erkent, ondertekenen. Eerder deze week verschenen er 'opeens' papieren waaruit zou blijken dat Pius XII tijdens de nazi periode meer Joden gered zou hebben dan alle koningshuizen in Europa. Of die documenten echt of een vervalsing zijn moet nog uitgewezen worden.
  Joodse historici verwijten de oorlogspaus tijdens de Tweede Wereldoorlog het stilzwijgen bewaard te hebben over de Shoa. Vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap lieten de paus weten dat de relaties tussen de katholieke Kerk en de Joden definitief zouden lijden onder een eventuele zaligverklaring.
  Paus Benedictus was onder de indruk van de stellingnames van vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap tegen een eventuele zaligverklaring, aldus pater Gumpel.
  Volgens postulator Gumpel heeft paus Benedictus grote bewondering voor Pius XII maar wil hij al het mogelijke doen om de relaties met de joden te verbeteren.
   Bron:
  • RK nieuws
  Niels op 23-09-2009 19:15
  Vaticaan wist van uitlatingen Williamson
  Vaticaanstad - Het Vaticaan wist wel degelijk dat de Britse bisschop Richard Williamson een ontkenner van de Shoa was, toen het zijn excommunicatie in januari ongedaan maakte. Dat wordt gezegd in een Zweeds televisieprogramma dat woensdag wordt uitgezonden.
  Joden en katholieken wereldwijd waren woedend toen paus Benedictus XVI de excommunicatie van Williamson en drie andere ultraconservatieve bisschoppen herriep in een poging dissidenten terug te brengen in de kerk. Deze beslissing kwam op een moment dat de Zweedse televisie een interview met Williamson uitzond waarin hij zei niet te geloven dat Joden in gaskamers werden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Woordvoerders zeiden destijds dat het Vaticaan niet op de hoogte was van de uitlatingen van Williamson. Paus Benedictus veroordeelde zijn opmerkingen later en sprak zich uit tegen antisemitisme en negationisme (ontkenning van de Shoa).
  De Zweedse televisie zegt nu dat het Vaticaan wel degelijk op de hoogte was. Kort nadat het interview in november 2008 was opgenomen zou het Vaticaan zijn ingelicht. Hoge functionarissen binnen het Vaticaan wisten ervan, of datzelfde gold voor de paus is aannemelijk maar niet met zekerheid te zeggen.
  Volgens de makers van het programma heeft het Zweedse bisdom de nuntius (de Vaticaanse gezant in Zweden) geïnformeerd over de opmerkingen van Williamson. Dat bevestigt bisschop Anders Arborelius van Stockholm. "Natuurlijk hebben we alle informatie doorgegeven aan de nuntius", zei hij.
  In het interview ontkende Williamson dat in de oorlog zes miljoen joden zijn vermoord. Volgens hem waren dat er eerder twee- tot driehonderdduizend, van wie niemand zou zijn vergast. Later verontschuldigde de bisschop zich voor zijn opmerkingen en zei hij dat hij ze nooit gemaakt zou hebben als hij had geweten 'van de gevoeligheid en de pijn waartoe ze konden leiden'. Overigens zei hij niet dat zijn opmerkingen onjuist waren, evenmin dat hij er niet langer meer in geloofde.
 • De Pers
 • AP
 • Niels op 10-11-2009 19:56
  Williamson opnieuw voor rechter
  REGENSBURG - Richard Williamson, de Britse aartsbisschop, moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden wegens het aanzetten tot rassenhaat. Hij heeft geweigerd een boete van 12.000 euro te betalen en moet dus voorkomen in de Duitse stad Regensburg, zo maakte een woordvoerder van de rechtbank in de Duitse stad dinsdag bekend.
  Op 21 januari 2009 gaf de bisschop een interview aan de Zweedse televisie waarin hij beweerde dat er "overweldigende bewijzen" zijn dat in de naziconcentratiekampen geen gaskamers hebben gestaan voor het vergassen van mensen. "Er is geen enkele Jood om het leven was gekomen in gaskamers in concentratiekampen," zei hij. Ook stelde hij dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen, maar hooguit 300.000 Joden om het leven gekomen" in de nazi kampen. Zij zouden, volgens de 69-jarige negationist, gestorven aan ziekten en beslist niet door toedoen van de Duitse bezettingsmacht.
  Een Zweeds tv-station zond de uitspraken uit, hetgeen leidde tot een internationale rel. Niet alleen de staat Israël, maar ook gewone burgers in een groot aantal landen en leden van de rooms-katholieke kerk reageerden ontzet op de ontboezemingen van Williamson, die lid is van de conservatieve priesterbroederschap Pius X.
  De uitspraken kregen des te meer aandacht, omdat er juist diezelfde dag een decreet was uitgegaan vanwege paus Benedictus XVI waarin de excommunicatie van Lefebvre en zijn vier bisschoppen werd opgeheven.
  Zowel de Duitse als de Nederlandse bisschoppen distantieerden zich van de uitspraken van hun Britse collega. Een woordvoerder van het Vaticaan meldde dat de opheffing van de excommunicatie geenszins betekende dat het Vaticaan de opvattingen van Williamson deelt. Ook Walter Kasper, president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, nam meteen afstand van de woorden van Williamson. Hij noemde diens uitspraken "onacceptabel en dom" en stelde dat de ontkenning van de Shoah regelrecht indruist tegen het standpunt van de Kerk op dit punt. De Duitse bondskanselier Angela Merkel riep de eveneens uit Duitsland afkomstige paus Benedictus XVI op om in ondubbelzinnige bewoordingen duidelijk te maken dat er geen sprake kan zijn van het ontkennen van de moord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland en in Oostenrijk is negationisme verboden.
  Verslaggevers van de Italiaanse krant Corriere della Sera citeerden Williamson op 22 januari, "Ik bleef bij mijn beweringen dat er geen gaskamers hebben gestaan in de kampen en dat er nooit meer dan 300.000 Joden zijn gestorven in de kampen."
  Niels op 30-11-2009 07:45
  Passiespelen legden grondslag christelijk antisemitisme
  BRUSSEL – De organisatoren van de tienjaarlijkse passiespelen in Oberammergau, die ook bij Vlaamse parochiegroepen veel succes kennen, hebben overlegd met joodse verantwoordelijken. Oberammergau, waar de bekendste passiespelen van Europa plaatsvinden, wil er zo voor zorgen dat de komende spelen niet Joodsonvriendelijk zijn. Volgens sommige historici legden de passiespelen in de middeleeuwen mee de basis voor een latent antisemitisme.
  Passiespelen zijn een religieus en cultureel evenement wat het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus vertelt.
  De afgelopen dagen zaten afgevaardigden van de Joodse organisaties ‘American Jewish Committee’ en de Anti-Defamatieliga (ADL) samen met organisatoren. Meest opvallend resultaat is het schrappen van de evangeliepassage uit Matteüs 27,25. Die passage, waarin het volk roept ‘Zijn bloed over ons en onze kinderen!’, wekte tijdens de passiespelen van 2000 ergernis bij joodse groepen.
   Bron:
  • ajc.org
  • ADL.org
  • KerkNet
  • Kathpress
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl