bekijkhetmaar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Neonazi's
  Neonazi's
  Neonazi's zijn een groep binnen extreem rechts. Extreem rechts is een verzamelnaam voor politieke overtuigingen die zich aan de uiterste rechterzijde van de politiek bevinden. Vreemd genoeg betekend hun instelling niet dat hun gedachtengang volledig af wijkt van extreem links. Wanneer het om Israël gaat willen sommige onder hen elkaar zelfs de hand rijken.

  Het onderscheid tussen "extreem rechts" en "gewoon rechts" is de gewenste wijze van maatschappijverandering. Extreem rechts streeft dan naar een omverwerping van de maatschappelijke orde ze schuwd niet om geweld als middel te gebruiken, terwijl gewoon rechts hiernaar streeft zonder geweld als methode te hanteren. Ook de mening over niet-ariërs verschillen erg tussen de extreem rechts en gewoon rechts. Extreem rechts wil niets weten van Joden in hun midden, en velen van hen haten negers en moslims terwijl gewoon rechts hier minder moeite mee lijkt te hebben.
  Neonazisme is nationaal-socialisme van na de Tweede Wereldoorlog. De ideologie van Adolf Hitler wordt door hen hoog gehouden; het blanke arische ras is superieur aan alle andere rassen.
  Neonazi's zijn er van overtuigd dat de Joden uit is op wereldheerschappij en de uiteindelijke vernietiging van het blanke ras, daarmee zijn de Joden de grootste vijand. Nazisme is na de Shoa verboden in Duitsland en veel andere landen. Maar het (neo)nazisme is niet uit te roeien, ze kent aanhangers over de hele wereld.
  Onder de neonazi's bestaat er een grote groep die de hele Shoa ontkenen, zij beweren dat "de Joden alles hebben verzonnen in de film studio's in Hollywood" of dat (en daarmee sluiten zij naadloos aan bij Extreem Linkse- en islamitische groeperingen) "de rijke Joden de arme Joden hebben afgeslacht om land van de moslims te stelen".

  Neonazi's in de politiek
  Nederland en België kennen, net als vele andere landen, groeperingen die via de politiek hun verwrongen gedachten aan de maatschappij op willen dringen via de politiek.
  In Nederland zijn de grootste bekende politieke parijen, op alfabetiche volgorde:
  • Centrum Democraten (CD)
  • CP'86 (tot 1998)
  • Blood & Honour
  • Groen Rechts
  • Heemland (e-magazine)
  • Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
  • Nationale Alliantie (tot 2007)
  • Nationalistische Volks Beweging (NVB)
  • Nederlands Blok
  • Nederlandse Volks-Unie (NVU)
  • Nieuwe Nationale Partij (NNP)
  • NieuwRechts (NR)
  • Voorpost Nederland
  De Partij Voor Vrijheid is een apart geval. Ze word door haar tegenstanders extreem rechts genoemd, maar is in tegenstelling tot haar 'collega partijen' niet tegen de Joden of Israël.

  In België zijn de grootste bekende politieke parijen, op alfabetixhe volgorde:
  • Protest
  • Bloed, Bodem, Eer en Trouw
  • Blood & Honour
  • Front National
  • Front Nouveau de Belgique
  • Force Nationale
  • Groen Rechts
  • Nation
  • Nationalistisch JongStudentenVerbond
  • Nationalistische Studentenvereniging
  • Vlaams Blok/Vlaams Belang
  • Voorpost Vlaanderen
  • Were Di
  Er is een groep politicologen die het politieke spectrum als een hoefijzervorm zien, waarbij extreem rechts en extreem links elkaar naderen. Zij baseren deze metafoor door de raakvlakken door beider:
  -afkeer van het Jodendom
  - afkeer van kapitalisme en imperialisme
  - afkeer van de sterke rol die de regering volgens hen heeft
  Ondanks de raakvlakken zijn er binnen extreem links ook tegen van extreem rechts te vinden, zij noemen zichzelf antifascisten (antifa's of afa's). Een voorbeeld is het Nederlandse netwerk Anti-Fascistische Aktie. De antifascistische onderzoeksgroep Kafka doet onderzoek naar extreem rechts en fascisme in binnen- en buitenland. Kafka bestaat uit (radicale) tegenstanders van fascisme en extreem rechts. Kafka hanteert voor extreem rechts dan ook een ruimere definitie dan gebruikelijk.

  Neoanazi's maaken veel gebruik van codes. In de meeste gevallen staan de getallen voor de corresponderende letter van het alfabet. De meest bekende zijn wel:
  • C18: staat voor Combat 18, de gewapende tak van Blood and Honour. De Britse leider van C18 zit in de gevangenis omdat hij een ander lid van C18 zou hebben doodgestoken.
  • 2YT4U: staat voor Too White For You (Te Blank Voor Jou).
  • 14: (14 words) staat voor de uit 14 woorden bestaande Engelstalige leus 'We Must Secure the Existence of our People and a Future for White Children'. Het is een citaat van de Amerikaanse nazi David Lane, die wegens moord in de gevangenis zit.
  • 18: (AH) staat voor Adolf Hitler.
  • 28: (BH) staat voor Blood & Honour, een door Ian Stuart Donaldson opgerichte internationale beweging die veel concerten voor extreem-rechtse bands organiseert en tevens muziek verkoopt.
  • 84: (HD) staat voor Heil Deutschland
  • 88: (HH) staat voor Heil Hitler, er worden ook variaties als 44x2 of 87+1 gebruikt.
  • 192: (AIB) staat voor Adolf Is Back.
  • 1488: In het jaar 1488 werd de Duitse dichter en vrijheidsstrijder, Ulrich von Hutten, geboren. Hutten werd in de loop van zijn leven groot bewoneraar van Lutters pamflet Wider die Juden und ihre Lügen (Over de Joden en hun leugens).
  In dit pamflet staan zeven maatregelen die tegen de Joden genomen moeten worden:
  1. Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden.
  2. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden.
  3. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden.
  4. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren.
  5. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden.
  6. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen.
  7. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden.
  8. Theoretich zou het aannemelijker zijn wanneer men direct refereert aan Luther, in plaats dit via Hutten te doen. De diepere gedachten zijn dat Luther in zijn begin periode vriendschap gesloten zou hebben met de Joden, en neonazi's niet geen direct link leggen tussen hun denken en het protestantisme.
  De afkeer van Luther van de Joden zou te verklaren zijn, omdat de Joden Luther teleurgesteld zouden hebben, door het uitblijven van hun bekering. Volgens de Joodse auteur René Süss uitte Luther, ver voordat hij het pamflet liet drukken, zijn afkeer van de Joden. Volgens Süss is er nooit sprake geweest van een ommekeer in Luthers denken over de Joden, maar was hij zijn hele leven al anti-Joods.
  Luthers anti-judaïsme maakte de lutheranen in de twintigste eeuw ontvankelijk voor nationaal-socialistische propaganda, die naast het antisemitisme ook het 'Germaanse' karakter van de reformatie beklemtoonde. Het racistische motief voor de vervolging door de nazi's was echter vreemd aan Luthers theologisch gemotiveerde afwijzing van de Joodse religie. Zijn 'Endlösung' voor de aanwezigheid van Joden in de samenleving was bekering tot het christelijk geloof, niet de gaskamer.

  Reacties

  bekijkhetmaar op 25-01-2009 18:11
  Politie beëindigt extreemrechtse bijeenkomst

  Joop Glimmerveen en Stefan Wijkamp
  (de Hitler look a like)
  EEXTERVEENSCHEKANAAL - Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze en de politie hebben zaterdagavond een eind gemaakt aan een rechts-extremistische bijeenkomst in het Drentse Eexterveenschekanaal. De veertig extremisten hadden volgens de politie onder het mom van een verjaardagsfeestje de zaal van het dorpshuis aan de Semsstraat gehuurd.

  Na een tip nam de politie samen met de burgemeester een kijkje. Onder de bezoekers bevond zich de extreem rechtse politicus Joop Glimmerveen.
  In de zaal werden rechts-extremistische uitingen zoals een Hitlervlag en een afbeelding van Hitler aangetroffen. De ontruiming van De Kiep verliep zonder problemen. De Mobiele Eenheid was paraat, maar die hoefte niet te worden ingezet. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
  Woordvoerder Ron Reinds: "Het doel was om deze bijeenkomst zo snel mogelijk te beëindigen. Dat is ook gebeurd. De bezoekers hebben tien minuten de tijd gekregen om hun boeltje te pakken en te vertrekken. Daar hebben ze netjes aan voldaan. De ontruiming van de zaal is rustig verlopen." De politie nam wel een Hitler-vlag in beslag en een doos met cd's.
  bekijkhetmaar op 02-02-2009 18:35
  Werkstraffen voor leden Nationale Alliantie

  Teijn ging in 2006 provocerend in burka de straat op tijdens de
  verkiezingscampagne.ROTTERDAM - Drie leden van de, inmiddels opgeheven, Nationale Alliantie zijn maandag veroordeeld door de rechtbank van Rotterdam. Voormalig voorzitter Jan Teijn van de rechts-radicale partij kreeg de hoogste straf opgelegd. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

  De rechtbank achtte de drie verdachten schuldig aan het aanzetten tot haat en discriminatie. Zij hadden op de website van de Nationale Alliantie teksten toegelaten die onder meer opriepen tot geweld tegen Joden en moslims.
  Naast Teijn (42) stonden twee andere partijbestuurders terecht. De penningmeester Ronald B. (31) en de secretaris Marieke K. (27) kregen beiden een werkstraf van zestig uur. Tegen Teijn viel de straf hoger uit, omdat hij als voorzitter verantwoordelijk was. Daarnaast heeft justitie op de computer van Teijn een kleine hoeveelheid kinderporno gevonden. Ook had hij een stroomstootwapen in zijn bezit.
  De opgelegde werkstraffen waren gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De zaak tegen een vierde verdachte, de 34-jarige Harm R., werd twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling aangehouden. Hij moet zich later verantwoorden voor de haatzaaiende teksten op de website.
  Teijn meldde zich in 1988 aan bij de CentrumDemocraten (CD) van Janmaat om na omzwervingen bij CP86 en Nieuwe Nationale Partij bij de NA (als oprichter in 2003) uit te komen. Voor de CD en (na zijn overstap) de CP86 zat hij in de periode 94-98 in de gemeenteraad. Met de NNP kwam hij in 2002 in de deelraad van Feijenoord, maar daar kwam het (weer) tot een breuk met met de enige fractiegenooot.
  "Ik ben één van de oudgedienden, ja," erkent Teijn zijn lange staat van dienst. Hoewel critici het betwijfelen, is hij naar eigen zeggen milder geworden. "Uitgezonderd het standpunt op het gebied van migranten spreekt nu de SP me het meest aan. Ik ben eigenlijk links nationalistisch. Leefbaar Rotterdam spreekt me niet aan. Dat vind ik een bange partij, te liberaal."
  Teijn zegt dat hij ooit in de politiek gestapt omdat hij als Nederlander niet aan een baan kon komen terwijl 'de buitenlanders mijn baan in pikten'. Opvallend detail is dat hij later veel kritiek uitte op 'die buitenlanders die allemaal te lui zijn om te werken'.
  Teijn, die zelf nooit zijn lts diploma heeft gehaald, hekelt 'die buitenlanders die vroegtijdig uitvallen.
  De extreem rechtse politicus Constant Kusters van de landelijk opererende Nederlandse Volks-Unie (NVU) hoopt dat Teijns rol in de extreem rechtse beweging is uitgespeeld door. "Hij heeft de rechts nationalistische beweging in ons land alleen maar schade berokkend. Door die vondst van kinderporno bij hem thuis ontstaat nu het beeld dat elke rechtsnationalist een viezerik is, wat natuurlijk niet zo is. De pedofiele praktijken van Teijn waren mij al jaren bekend: vandaar dat ik niks met hem te maken wilde hebben."
  Op de vraag of Teijn politiek ook wat heeft betekend voor extreem rechts, antwoordt Kusters: "Helemaal niets. Hij stapte halverwege de jaren ’90 van de CentrumDemocraten over naar CP86. CD-leider Janmaat was toen blij van Teijn af te zijn. Bij CP86 in Rotterdam was het een rommel van jewelste: op de fractiekamer werd coke gesnoven en gemeenschapsgeld verbrast. Teijn deed veel, behalve het extreem rechtse standpunt vertegenwoordigen."
  Politiek gezien was Teijn geen factor van belang, aldus Manuel Kneepkens van de inmiddels ter ziele Stadspartij. "Ik kan me eigenlijk niks van die jongen herinneren. CP86 en de CD weigerden zitting te nemen in commissies. Je zag die raadsleden bijna nooit in de raad. Geen wonder dus dat die partijen niet zijn herkozen: ze hebben nooit een poot uitgestoken voor de burger."
  Bij de antifascistische beweging Kafka zijn ze evenmin rouwig om Teijns veroordeling, hoewel Kafka Teijn nooit als een factor van belang heeft gezien in extreem-rechts Rotterdam.
  op 23-05-2009 17:31
  janetten
  op 23-05-2009 17:32
  hitler is dom

  op 05-05-2011 21:46
  doe iets aan de spelfouten, dan heb je iets meer kans serieus genomen te worden
  Niels op 06-05-2011 08:36

  Beste...,

   

   

  Hartelijk dank voor deze opbouwende kritiek.

   

  Zoals u wellicht is opgevallen heb ik hier inmiddels al verandering in aangebracht.

   

  Tot voor kort was mijn mening; “het gaat om de boodschap en niet om de Nederlandse taal,” maar helaas vinden veel mensen het belangrijker dat ik Qassamraket verkeerd gespeld heb dan dat er een Kassamraket op burgerdoelen is afgeschoten.

   

  Sinds enkele maanden gebruik ik een betere spellingscontrole voordat ik de berichten plaats. Dit wil overigens nog niet zeggen dat ik 100% foutloos de berichten de deur uit kan doen omdat er in de berichtgeving veel woorden voorkomen die niet in het woordenboek van mijn pc voorkomen. Daarvoor dan mijn excuus.

   

   

  Shalom,

   

   

  Niels

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl