bekijkhetmaar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Antisemitisme Syrië
  Antisemitisme Syrië
  Syrië staat bekend als nummer twee wat betreft de sponsoring van de terreurorganisaties Hamas en Hezbollah. Syrië heeft een belangrijke rol in het bevoorraden van Hezbollah. De wapens komen via dit land Libanon binnen.
  Hoewel dit land inmiddels ruim een jaar 'geheime onderhandelingen zou voeren met Israël blijft het actief in haar steun naar de terroristen.
  In september 2007 wisten Israëlische commando's de hand te leggen op nucleair materiaal van Noord-Koreaanse makelij tijdens. Zij kregen deze papieren in handen tijdens een inval op een geheime militaire basis in Syrië. "Na de inval is de basis door Israël gebombardeerd," zeiden bronnen in Washington en Jeruzalem.

  Hoogten van Golan
  De Golan is een strategisch heuvelachtig gebied. Tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967 gebruikte Syrië de hoogten om de aanvallen op Israël te coördineren. Het was daarom van levensbelang voor Israël, en is het nog steeds, om de controle over de Golan te hebben. In 1981 annexeerde Israël het gebied op Syrië. Syrië eist de Golan terug, gesteund door enkele VN-resoluties.
  Libanon, en met name de Hezbollah, leggen een claim op een klein gedeelte van de Golan, maar die claim wordt niet door de VN gesteund.
  In Tenach (en het O.T. Zie Deuteronomium 4:43; Jozua 20:8, 21:27; 1 Kronieken 6:56) wordt de Golan (Basjan) al genoemd als Joods gebied. In de Koran wordt dit gebied helemaal niet genoemd.
  Met behulp van Turkije proberen Israël en Syrië, die formeel nog met elkaar in oorlog zijn, vredesbesprekingen te voeren. De Syrië eist 'land voor vrede' is hier (net als met de PLO) de grootste struikelblok.
  Met de uitspraak "land voor vrede" doelen de PLO & Syrië dat het hele gebied, van de Jordaan tot de zee geruild word voor vrede. De vraag is daarop: "Wie gelooft er nu nog dat als er geen Israël meer bestaat dat er nog oorlog tegen Israël gevoerd zou worden?"

  Reacties

  Niels op 18-02-2009 11:54
  "Syrië ontwikkeld chemische wapens"
  JERUZALEM - Uit een onderzoek van satelliet beelden, door de "defensie analyst group Jane's", blijkt dat Syrië werkt aan de ontwikkeling van chemische wapens. De wapens worden in het Noord-Westen van Syrië ontwikkeld.
  "De foto's werden in een periode van 2005 tot 2008 gemaakt", verteld één van de analisten. "Op de foto's is duidelijk te herkennen dat de fabriek gebruikt word voor de ontwikkeling van chemische wapens en niet voor commerciële diensten.
  De foto's werden gemaakt door DigitalGlobe's WorldView-1 satellite die boven het Midden-Oosten vliegt.
  De fabriek, in al-Safir, staat op een afstand van 400 kilometers van de grens met Israël. Wanneer de productie gereed is kan de lading gemakkelijk in een Scud-D ballistisch wapen geplaats worden. De Scut-D heeft een bereik van meer dan 700 kilometer.
  Het gebruik van Biologische wapens is niet verboden. In 1972 ondertekenden 152 landen het BTWC-verdrag tegen biologisch wapens. Om zo'n verdrag effect te laten hebben, is het nodig dat de landen zogenoemde protocollen ondertekenen, waarin nadere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld welke wapens verboden zijn en op welke termijn het afgelopen moet zijn met de opslag. Amerika heeft onlangs laten weten dat zijn land niet bereid is om het nieuwste protocol te ondertekenen, waarvan de tekst dit najaar in Genève zou worden vastgelegd. Dat zet de verdere uitwerking van het verdrag vast en zeker op een flinke vertraging.
  Bij chemische wapens gaat het om chemische stoffen die door hun giftige werking mensen ziek kunnen maken of doden. Er zijn duizenden giftige stoffen, maar slechts zo'n zeventig daarvan worden gebruikt als chemisch wapen. Deze stoffen kunnen namelijk na productie langere tijd worden opgeslagen en verliezen na contact met water of zuurstof hun werking niet. Bij biologische oorlogsvoering wordt gebruik gemaakt van ziekten als cholera en pest als wapen. Of een ziekte die de gewassen vernietigt. De ziekten kunnen in de vorm van hele kleine organismen verspreid worden, verstopt in een soort bommen.
  Het eerste land dat in deze eeuw gebruik maakte van chemische wapens was Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. De Duitse chemicus Frits Haber overtuigde zijn regering ervan dat de oorlog gewonnen kon worden door het gebruik van het giftige chloorgas. In 1915 werd het gas ingezet in het Belgische Ieper, met een verwoestend gevolg voor de soldaten die daar toen in de loopgraven lagen. Overigens heeft Frits Haber in 1918 de Nobelprijs gekregen voor zijn ontdekkingen, iets dat velen toen zeer misplaatst vonden.
  Veel landen die het BTWC-verdrag en de Conventie tegen Chemische Wapens van 1997 hebben ondertekend, bezitten biologische en chemische wapens en gebruiken ze soms ook. De VS gebruikten het kankerverwekkende 'Agent Orange' tijdens de Vietnam-oorlog, de Sovjet-Unie leverde gevaarlijke 'Yellow Rain'. Zowel de Britten als de Iraakies zette chemische middelen in tegen de Koerden. In de periode 1983-1988 gebruikte Saddam Hussein mosterd gas tegen Koerdistan.
  Niels op 20-02-2009 18:01
  IAEA: Syrië verrijkte uranium
  WASHINGTON – Het internationaal atoomagentschap IAEA heeft sporen gevonden van uranium in Syrië, afkomstig zijn van een Syrische nucleaire fabriek.
  De AL-Kibar fabriek werd in september 2007 gebombardeerd door Israëlische vliegtuigen. Syrië claimt dat de gedropte bommen nucleaire sporen zouden bevatten, maar het IAEA acht dit niet waarschijnlijk. Dat staat in een gisteren gepubliceerd rapport.
  Volgens het Atoomagentschap zijn de gevonden uraniumdeeltjes van een type dat "niet behoort tot de inventaris van nucleair materiaal die Syrië officieel heeft opgegeven." De aanwezigheid van nucleair materiaal op die plek is voor de Verenigde Staten en Israël het bewijs dat Syrië in het geheim aan een kerenreactor werkte, mogelijk met het doel een atoombom te maken.
  Syrië reageerde furieus op die beschuldigingen. Het IAEA was bij monde van directeur Mohammed El-Baradei dan ook voorzichtig met dergelijke uitspraken. "We moeten deze situatie verder onderzoeken", zei El-Baradei. "Dit betekent niet meteen dat de Syriërs een reactor bouwen. We moeten niet te snel oordelen."
  Het IAEA riep op tot meer transparantie en meer gegevens van Syrië. Ook zei de organisatie de aanval van Israël "te betreuren". E-lBaradei bevestigde in november dat er sporen van "omgevormd uranium" op de plaats gevonden waren.
  Niels op 25-02-2009 14:57

  Diplomaten: Syrië bouwt raketbasis op plek kernreactor
  WENEN - Syrië heeft tijdens een besloten zitting tegen medewerkers van de VN verteld dat er een raketbasis gebouwd wordt op de plek waar voor september 2007 een nucleaire reactor in aanbouw was. Ibrahim Othman, een hoge Syrische functionaris, zei dit dinsdag tijdens een bezoek aan het International Atomic Energy Agency IAEA in Wenen.
  Vermoedelijk hebben Israëlische vliegtuigen het complex in een afgelegen gebied nabij Al-Kibar, in 2007, gebombardeerd. Jeruzalem heeft het bombardement van het Al-Kibarcomplex echter nooit bevestigd en weigert ieder commentaar.
  Volgens Washington ging het om een bijna afgebouwde nucleaire reactor die met Noord-Koreaanse hulp zou zijn opgezet. Als de reactor zou zijn voltooid, zou Syrië in staat zijn geweest plutonium te produceren voor kernwapens.
  Vorige week maakte het IAEA bekend dat er duidelijke sporen zijn gevonden van 'door mensen vervaardigd uranium'. Het zou echter nog te vroeg zijn om te kunnen bewijzen dat het hier om Noord-Koreaanse handen zou gaan.
  Damascus heeft echter altijd ontkend dat het een actief kernwapenprogramma heeft. Verzoeken van het IAEA om inspecteurs toe te laten tot het gebied, werden echter steeds door Syrië afgewezen. Volgens Damascus zou het nieuwe complex een commandocentrum voor raketten zijn.

  Niels op 22-04-2009 20:11
  Syrië staat achter uitspraak Iran
  DAMASCUS - Syrië heeft zijn steun geuit voor de rede die de Iraanse president Mahmout Ahmadinejad hield tijdens de VN-racismeconferentie in Genève. Walid Mouallem, een Syrische diplomaat, sluit zich daarbij aan bij een groot deel van de Arabische publieke opinie, die de antisemitische uitspraken Ahmadinejad afgelopen maandag uitte.
  "Een groot deel van de publieke opinie in de Arabische wereld is het eens met de uitspraken van de Iraanse president", zei Mouallem tijdens een persconferentie.
  "Na de Tweede Wereldoorlog hebben zij (de geallieerden) hun toevlucht gezocht tot militaire agressie om een gehele natie van zijn grond te beroven onder het mom van joods lijden", aldus Ahmadinejad. Na deze uitspraken verlieten 23 Europese ambassadeurs de zaal als teken van protest.
  Het opstappen van de 32 ambassadeurs weerhield de Iraanse leider er niet van om zijn antisemitische uitspraken voort te zetten. Zo zouden, volgens Ahmedinejad, de zionisten (de Joden) 'misbruik hebben gemaakt van de kwestie van de Holocaust (Shoa)'. Ahmadinejad nam, afgelopen maandag, vervolgens een groot applaus in ontvangst nadat hij sprak over Israël en het "westerse complot achter de oprichting van de Zionistische staat".
  Na het applaus van de achterblijvers in ontvangst te hebben genomen, riep Ahmadinejad 'alle vrije naties van de wereld op, zich vastbesloten te tonen en het Zionisme uit te roeien'. Bij terugkeer in Teheran werd Ahmadinejad ontvangen door een opgetogen publiek.
   Bron:
  • ANP
  • HLN
  Niels op 07-05-2009 15:00
  Syrië en Iran bevestigen steun aan PLO
  DAMASCUS - De leiders van Syrië en Iran hebben in Damascus bevestigd steun te verlenen aan de diverse PLO terreurgroeperingen, of zoals zij dat noemen "het Palestijnse verzet". Mahmoud Ahmadinejad heeft verschillende ontmoeting gehad met de leiders van Hamas en andere radicale islamitische PLO groepen.
  Ahmadinejad en de Syrische president Bashar Assad wilden, na hun besprekingen nauwelijks, op een persconferentie niet in gaan op de vraag naar de Amerikaanse toenaderingspogingen. De Iraanse leider zei wel dat 'het verbond van Iran en Syrië tot grote overwinningen heeft geleid in het weerstaan van het offensief van de grote mogendheden om de regio te overheersen'.
  "Syrië en Iran hebben van begin af aan samen aan de kant van het Palestijnse verzet gestaan. Zij zullen dat blijven doen. Wij zien dat het verzet zal voortduren totdat alle bezette gebieden bevrijd zijn", zei hij.
  Het bezoek van de Iraanse leder aan Damascus valt samen met Amerikaanse pogingen om de betrekkingen met Syrië en Iran te verbeteren. Het is dit jaar de tweede keer dat Amerikaanse gezanten, Jeffrey Feltman en Daniel Shapiro, een bezoek aan Syrië brengen.
  Niels op 20-08-2009 19:11
  Syrië en Iran op hetzelfde front
  JERUZALEM - Woensdag bracht de Syrische president Anwar Assad een bezoek aan zijn Iraanse collega Muhammad Ahmadinejad. Tijdens het bezoek feliciteerde Assad de Iraanse leider met zijn verkiezings overwinning.
  Beide leiders gaven te kennen op één lijn te zitten, wat betreft de hulp aan de PLO groeperingen Hamas en Hezbollah (strijders voor Allah). De Syrische president veroordeelde de buitenlandse inmenging in de Iraanse binnenlandse aangelegenheden. Vrijdag komt de sultan van Oman naar Iran om de man die de Shoa ontkent en Israël van de kaart wil vegen te feliciteren met zijn verkiezings overwinning.
   Bron:
  • Y-Net News
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl