bekijkhetmaar.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Gazavloot II

  Half mei zou de moslimlobby een herhaalde Gazavloot laten varen
   

   
  Vredesactivisten willen pas vrede met Israël
  als er geen Israël meer is

  AMSTERDAM - Vorig jaar werkten tal van organisaties samen om Israël opnieuw in diskrediet te brengen, en dat lukte. Een vloot met versleten ziekenhuis apparatuur en medicijnen die over de datum waren werd vorig jaar op 31 mei tegen gehouden. Bij de rellen tussen het Israëlische leger en gewapende ‘vredesactivisten’ kwamen 9 martelaren om het leven. Op 15 mei 2011 zou een tweede IHH vloot vertrekken. De Turkse terreurgroep die het eerste ‘hulpkonvooi’ organiseerde, heeft in Iran gezegd dat het werkelijke doel de vernietiging van Israël
  Hoewel de Nederlandse regering tegenstander is van de vloot staat het de Nederlandse anti-joodse organisaties toe hieraan deel te nemen. “Het vertrekpunt is de vrije zee, deelname is dus niet illegaal,” aldus Uri Rosenthal, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, tijdens een debat in de Tweede Kamer.
  ”Het, al dan niet gewapend, verzet tegen de Israëlische marine is wel tegen de wet,” zei Rosenthal. “Ik zal de kwestie zeer alert volgen. Als Nederlandse deelnemers in de problemen komen, krijgen ze wel consulaire bijstand,” aldus de minister die eerder de Nederlandse organisaties opriep niet aan het konvooi deel te nemen omdat deze het vredesinitiatief alleen maar negatief zal bijinvloeden.
  De Nederlandse afdeling van de moslimlobby, vertegenwoordigd door “Nederland-Gaza”, reageerde blij op deze uitspraak en ziet in deze uitspraak een vrijbrief Israël opnieuw in discrediet te brengen.

  Samen met Italië
  Omdat de rederijen geen boten willen verhuren aan de IHH vloot voelen de aangesloten landen (Algerije, Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Indonesië, Italië, Jordanië, Koeweit, Latijns-Amerika, Libanon, Maleisië, Noorwegen, Nederland, Schotland, Spanje, Tunesië, Turkije, Verenigde Staten en Zweden) zich genoodzaakt om eigen boten te kopen.
  Hoewel de Nederlandse organisaties duizenden bij elkaar hebben gegraaid besloot ze na de moord op Vittorio Arrigoni (hieronder meer over hem) samen te werken met Italië. De boot zal in plaats van ‘de Gretta boot’, naar de Nederlandse weduwe van bankdirecteur Gretta Duisenberg (die ‘de Palestijnse kwestie in Nederland op de kaart heeft gezet door weken lang provocerend de PLO vlag buiten te hangen) zal de boot naar de Italiaanse activist vernoemd worden.
  De tocht was gepland op 15 mei, de Nakbah Dag (http://bekijkhetmaar.punt.nl/index.php?id=561802&r=1&tbl_archief=&), te vertrekken. Omdat een groot deel van de activisten zich terug hebben getrokken, bang gearresteerd te worden door het IDF, is de reis uitgesteld. De voorlopig nieuwe datum is gesteld op de Naska Dag (de dag van de hereniging van Jeruzalem), op 7 juni.

  PLO activist vermoord door ‘eigen vrienden’
  Op 14 april j.l. werd de 36-jarige Vittorio Arrigoni, een Italiaanse linkse vredesactivist, ontvoerd door een islamitische terreurorganisatie in de Gazastrook.
  Arrigoni zette zich al jaren in voor Hamas en haar aanhang werd de volgende dag vermoord door leden van de islamitische splintergroep “Brigade van Dappere Metgezellen van de Profeet Mohammed bin Muslima”. Deze groep bestaat uit moslims die van mening zijn dat de regering van Hamas te lang wacht met het invoeren van de Sharia. Volgens Ehab al-Ghussein, een woordvoerder van Hamas, is de moslim lobbyist al kort na de ontvoering door verstikking om het leven gebracht. “De moord is een verschrikkelijke misdaad die niets te maken heeft met onze waarden, onze religie, onze gewoonten en tradities,” zei Al-Ghussein. Hij beloofde de daders zo snel mogelijk op te pakken.
  Franco Frattini, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, sprak over een ‘verachtelijke daad en het zinloze geweld ten zeerste af te keuren.’ “Ik hoorde dat de moord gepleegd zou zijn door extremisten die onverschillig zijn voor de waarde van het menselijke leven.”
  Vittorio Arrigoni was lid van de International Solidarity Movement. Volgens hem deden zowel Hamas als Fatah niet genoeg voor ‘Palestijnse vluchtelingen’.
  Terreurorganisaties in de Gazastrook grijpen vaker naar ontvoeringen om hun zin door te drijven.
  In de ochtend van 25 juni 2006 werd Gilad Schalit ontvoerd door leden van Hamas, Deze terreurgroepering wilde deze ene Jood ruilen tegen vijftienhonderd islamietische gevangenen die in Israël opgesloten zitten wegens hun aandeel bij terreuraanslagen. In die (op 22 mei 2011) 1792 dagen van gevangenschap heeft hij nooit bezoek mogen ontvangen, niet door familie, niet door internationale organisaties en niet door ‘vredesorganisaties’.

  Nederlandse deelnemers
  Een breed platform aan christelijke, islamitische, joodse en seculiere organisaties in Nederland heeft zich aan het initiatief Nederlandse boot naar Gaza verbonden. Zij ondersteunen de stichting Nederland-Gaza.  Wapensmokkel

    
  Warenhuizen puilen uit in Gazastad

  De PVV, ChristenUnie, SGP, CDA en VVD vinden de actie een provocatie. 'Vetzucht en verveling zijn de grootste problemen in Gaza', zei PVV'er Raymond de Roon, in een kamer debat over de vloot. Hij vreest met de SGP en ChristenUnie dat er wapens worden gesmokkeld en wil dat deelname aan de vloot strafbaar wordt gesteld.
  Volgens de moslim lobby is het noodzakelijk om deze tocht te houden. “Er heerst ernstige armoede en honger in de Gazastrook,” aldus Gretta Duisenberg, die het een ‘ere titel vind’ antisemiet genoemd te worden. Volgens het Internationale Rode Kruis mag de situatie in de Gazastrook absoluut niet betitelt worden als crisis of absolute noodsituatie, aldus de Verenigde Naties in een bericht van 28 april 2011.
  Vorig jaar in juli berichtte ik ook al op Bekijk Het Maar over een warenhuis die in de Gazastrook geopend was. Het was er één waar een gemiddeld westers land jaloers op is. De schappen puilen uit van de luxe en de bezoekers lopen met volgepakte winkelwagens de winkel uit.
  Wat de Gazavloot nu daadwerkelijk als toegevoegde waarde zal betekenen als ‘hulpvloot’ is vooralsnog onduidelijk, nu al worden 700.000 van de 1.500.000 (dus bijna de helft van de totale bevolking) gepamperd door de internationale gemeenschap.
  Ondanks de zogenaamde armoede, zoals de moslimlobby ons wil doen geloven, kent de Gazastrook het hoogste geboortecijfer van de wereld. Van de 1,5 miljoen inwoners is 52% jonger dan 18 jaar.
  De thuishaven van de Gazaflotielje 1 heeft Israël ‘gewaarschuwd’ de Gazaflotielje 2 een ongestoorde doorgang te geven. “Israël moet de menselijke tragedie van 2010 niet herhalen. Turkije zal een aanval op de vloot zien als daad van provocatie,” dat zei Ahmet Davutoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, op 22 mei j.l.

  Terreurlijst
  Nederland heeft inmiddels de tegoeden van IHH Nederland, de IHH Turkije is de overkoepelende organisatie van de Gazaflotielje, bevroren en deze organisatie op de terreurlijst geplaatst. Duitsland had de IHH Duitsland al op de terreurlijst staan. “De organisatoren van de Nederlands/Italiaanse boot banden met extremistische en terroristische bewegingen zoals PLFP en Hamas,” schrijft Benjamin Weinthal, correspondent van de Jerusalem post.
  De doelen van Free Gaza komen overeen met die van Hamas waar het gaat om het voortbestaan van de Joodse staat. In een rapport van Missing Peace is omschreven wat de werkelijke humanitaire situatie in de Gazastrook is sinds Hamas deze in 2006 bezette.
  Rob Groenhuysen, voorzitter van Free Gaza, wordt in het Jerusalem Post artikel genoemd als iemand met banden met extremistische en terroristische bewegingen. “Groenhuysen zegt zelfs expliciet dat het werkelijke doel van Free Gaza het naderbij brengen van het einde van de staat Israël is,” aldus Missing Peace.
  “Dit spel over hulpgoederen is een onderdeel van een machtiger geheel, wat Israël zo lang mogelijk wil uitstellen, maar met elke opstand in de Arabische wereld en elke fout die Israël maakt, komt het einde dichterbij. Israë doet heel stoer en sommige mensen blijven in dat land geloven en wanneer ze dat te lang doen, zullen ze zeggen: ‘we hebben het niet geweten’,” zei Groenhuysen. “Je kunt het nu weten, net als de mensen het konden weten hoe de blanken in Zuid Afrika de zaken verdraaiden en heel lang steun bleven houden van blanken in Europa. Ook dat was ‘plotseling’ over, maar het was niet plotseling: iedereen die verder kijkt weet dat Israël niet overeind te houden is.” Wanneer het over de toekomstige ontruiming van Joodse dorpen in Hagadah Hamaaravit (Samaria en Judea) gaat zegt Groenhuysen het volgende. “Zo’n stap zou zo’n grote nederlaag betekenen dat vele Israëli’s het gehele land zullen verlaten. Wat Nederland-Gaza doet is proberen mensen/ministers en fanatieke aanhangers zeggen: stop te wedden op een ziek paard. Er komt een einde aan.”

  Sabeel
  Free Gaza wordt gesteund door andere organisaties waarvan Sabeel, een door de Protestantse kerken gesponsorde anti-Israël beweging, de belangrijkste is.
  De penningmeester van de Nederlandse tak van Sabeel, Bert Middel, is aangemeld als opvarende van het Nederlandse/Italiaanse schip. Middel ventileert antisemitische denkbeelden op de website van Sabeel Nederland.
  Sabeel heeft ook banden met Kerk in Actie en ontvangt jaarlijks 120.000 Euro van de Nederlandse organisatie die in 2011 1,75 miljoen Euro aan Nederlands belastinggeld ontving. De aan de Protestantse Kerk Nederland en ICCO gelieerde organisatie heeft Meta Floor als afgezant gestationeerd bij het hoofdkantoor van Sabeel in Jeruzalem.
  Vanuit Israël voert Floor al jaren een niet aflatende demonizeringscampagne tegen het land en promoot de Gaza Flotillje op haar website.Zo publiceerde zij een verklaring van Sabeel over de Gazavloot waarin het volgende wordt gezegd over de vloot:

   ” We urge men and women all over the world to use all non violent means to end the siege of Gaza, to remove the yoke of occupation and to work for the freedom and liberation of Palestine and all its people.”

  Uit de verklaringen van Groenhuysen en Sabeel wordt duidelijk dat de Nederlandse Free Gaza actie gericht is op het breken van de zeeblokkade voor Gaza en het ondersteunen van de terroristische organisatie Hamas in haar streven naar de vernietiging van Israël. Met humanitaire hulp heeft de actie niets te maken.
  Nu dat duidelijk is geworden is het van belang te kijken naar de illegaliteit van het breken van een zee blokkade in tijd van gewapend conflict. Israël verkeert immers in staat van oorlog met Hamas.
  Uit diverse publicaties door experts op het gebied van het internationaal recht en een zeeblokkade blijkt dat Israel het volste recht heeft deze blokkade te handhaven en dat pogingen om deze blokkade te doorbreken illegaal zijn:

   

 • Legal aspects of the blockade and interception from the IDF
 • The Helsinki Principles on the Law of Maritime Neutrality: See sections 5.1.2(3), 5.2.1 and 5.2.10 for legality of blockade and of attack on blockade-breaching vessels
 • San Remo Manual: The legal basis for the blockade and interception (see Article 67)
 • The Legal Basis of Israel’s Naval Blockade of Gaza by Ruth Lapidoth, Jerusalem Issue Brief Vol. 10, No. 4, July 18, 2010
 • Recent international precedents for such naval blockades: Israel’s Naval Blockade of Gaza Is Legal, Necessary by Dore Gold, Business Week, June 10, 2010De vraag over het doel van de actie van Free Gaza werd in feite al overduidelijk beantwoord door Groenhuysen. Gezien het feit dat het debat in de Tweede Kamer zich vorige week toespitste op de vraag of er sprake is van een humanitaire noodsituatie in de Gazastrook lijkt het toch zinnig om hierover de meest recente informatie te geven.
  Algemeen is nu bekend dat Egypte heeft aangekondigd haar grens met de Gazastrook binnenkort te zullen openen. Daarmee valt ieder excuus om humanitaire goederen via de zee direct naar de Gazastrook te vervoeren verder weg. Israël heeft altijd al duidelijk gemaakt dat alle internationale hulpgoederen via de haven in Ashdod kunnen worden aangevoerd, maar dat maakte geen indruk op de actiegroepen.
   Bron:

   

 • Reacties

  Likoed Nederland op 22-05-2011 22:59
  Lees over de steun van de PKN / Kerk in Actie aan Sabeel:
   
   
  http://www.likud.nl/pers031.html
   
   
   
  Niels op 27-05-2011 16:31

  Flottielje gaat door ondanks de open grens
  ANKARA – IHH, de terreurorganisatie achter de Turkse vloot, zegt vastbesloten te zijn om de volgende maand, ondanks de opening van de grensovergang Rafah, af te varen naar de Gazastrook. “Dit is de taal die mensen begrijpen, dit is de enige manier waarop mensen aandacht zullen besteden aan de Palestijnse lijden,” zegt Ömer Faruk , een woordvoerder van IHH.
  Hieruit blijkt overduidelijk dat de vloot onder valse voorwendselen naar de Gazastrook af wil varen, als we de diverse moslimlobby organisaties moeten geloven zou Flottielje II uitsluitend bedoelt zijn om ‘hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen’.
  "Wij zullen varen, we hebben voor de zionisten [Joodse Israëlisch] vele verrassingen in petto," aldus Faruk. “Onze vloot zal veel veranderen in de toekomst. Wat er precies gaat veranderen zul je volgende maand wel merken.”
  Volgens Faruk is de Egyptische opheffing van de blokkade te danken aan de vorige Flotiellje.
  "Dat is de taal die mensen begrijpen, het is de enige manier waarop zij aandacht besteden aan de Palestijnse lijden. Als er een gemakkelijke manier was zouden we die weg bewandelen, maar nu is onze aandacht gericht op de bevolking in de Gazastrook."
  Fyler geeft grif toe dat ‘radicalen kunnen proberen om provocaties te veroorzaken’, maar weet te beweren dat als er iets fout gaat er niet aangeklopt moet worden bij de IHH. "Ik roep de vertegenwoordigers van de VN en de EU op om de lading en passagiers van de schepen vooraf te controleer. Wij kunnen deze zware taak niet aan, dus als er iets fout gaat is het niet aan ons maar aan de VN en de EU,” aldus de organisatie van de vloot.
  Onderwijl roepen alle deelnemende landen haar achterban nog steeds op om mensen te leveren die mee willen varen, de vaart was oorspronkelijk halverwege deze maand gepland en zou eind van de maand aan moeten komen. De vaart was echter uitgesteld omdat er te weinig gegadigden waren.

   

   

  Bron:
  -
  www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4074409,00.html

   

  Niels op 31-05-2011 15:48

  Topman Moslimbroederschap doet ‘op persoonlijke titel’ mee aan verkiezingen
  CAÏRO - De Moslimbroederschap (MB) zegt de islam en de sharia niet opdringen in Egypte. “Daarom dragen wij geen kandidaat voor het presidentschap en doet we niet mee in alle kiesdistricten, zodat een absolute meerderheid bij voorbaat is uitgesloten,” aldus Mohammed Mursi, een woordvoerder van de Moslimbroederschap.
  Sheikh Hazem Abu Ismail, de tweede man van de MB, doet echter wel mee aan de presidentsverkiezingen, maar dan op ‘persoonlijke titel’. De speerpunten van Abu Ismail zijn overigens gelijk aan die van de MB. Hij zei dat als hij verkozen zou worden tot president van Egypte, hij de islamitische sharia zal implementeren en het vredesverdrag tussen Egypte en Israël zal annuleren. “Ik verwacht bij de verkiezingen een meerderheid van de stemmen te halen en zal mijn land teruggeven aan Allah,” aldus Abu Ismail. “Ook zal is Israël aan de Palestijnen terug geven.”
  In een uitleg over zijn verkiezingsprogramma verduidelijkte hij: "We streven er naar een islamitische wet toe te passen. Wij zullen en kunnen niet accepteren dat en in Egypte Joodse activiteiten plaats vinden zoals cabaret- en dansvoorstellingen. Ook zullen alcohol en prostitutie uit het straatbeeld verdwijnen. De islamitische wet verbied dat vrouwen naakt [ongesluierd] in films en op de stranden verschijnen," ,” aldus de leider van de MB.
  Met betrekking tot het vredesverdrag met Israël, zei hij, "De Camp David vredesakkoord is beledigend voor het Egyptische volk, dus het moet worden geannuleerd, en ik zal mijn best doen om mensen te overtuigen deze dan ook te annuleren."
  "Als ik kon sharia toe pas in Egypte zullen alle mensen, met inbegrip van niet-moslims, me over vier jaar toejuichen," vulde Abu Ismail aan.

  En wat met hen die de sharia niet toe juigd…
  Op een Oekraïens schiereiland is en jonge moslimvrouw op gruwelijke wijze vermoord door dorpelingen, omdat ze heeft deelgenomen aan een schoonheidswedstrijd. Maandag werd het ontzielde lichaam van het 19-jarige meisje, die gestenigd was door dorpelingen, aangetroffen in de bossen, vlakbij haar woonplaats.
  De Oekraïense politie heeft een onderzoek ingesteld naar de daders. Rechercheurs hebben een minderjarige verdachte in het vizier. Hij rechtvaardigt de dood van het meisje door zich te beroepen op de Sharia.

   

  Bron:
  - http://english.alarabiya.net/articles/2011/05/29/151022.html
  - www.almasryalyoum.com/en/node/455693
  - www.dailymail.co.uk/news/article-1392454/Muslim-girl-19-stoned-death-taking-taking-beauty-contest.html#ixzz1NrmjPyKb

   

  Unesco wijst PNA voorstel werelderfgoed af
  PARIJS - Unesco wil in juni 11 plaatsen toevoegen aan de Werelderfgoedlijst, maar de door de PNA/PLO Arabische genomineerden zullen daar niet bij zijn. Omdat de PNA/PLO geen lid is van de VN, komen ze niet in aanmerking om plaatsen voor te dragen. Eén van de plaatsen die niet op de lijst komt, is de 4e eeuwse Geboortekerk in Bethlehem.
  Hagadah Hamaaravit (Samaria en Judea) en de Gazastrook worden door de VN aangeduid als de ‘bezette Palestijnse gebieden’. De VN erkende de PNA/PLO als officiële vertegenwoordiger van het ‘Palestijnse volk’. Kort nadat de PLO Het Stappenplan tot vernietiging van Israël (zondag 5 mei meer hierover)1974 tekende, kreeg de PLO de status van VN-waarnemer - zonder lidmaatschap. Verwacht wordt dat de PNA/PLO tijdens Algemene Vergadering van de VN in september zullen vragen om erkenning als staat.
  De Commissie voor het Werelderfgoed van UNESCO komt van 19 tot 29 juni bijeen in Parijs. De Commissie heeft het PNA/PLO voorstel niet formeel afgewezen, maar heeft al aangekondigd dat ze 42 plaatsen zullen nomineren, waaronder die van Bahrain (het culturele landschap gecreëerd door de parelindustrie), Israël (Land of Caves and Hiding en de Poort met 3 bogen in Dan), Iran (de beschermde Harra mangroves), Jordanië (de Wadi Rum vallei), Saudi Arabië (de historische stad Jeddah), Syrië (de oude dorpen van Noord-Syrië), Turkije (de oude stad en omwalling van Alanya met de Seljuk scheepswerf en de 16e eeuwse Selimiye Moskee met het sociale complex in Edirne) en de Verenigde Arabische Emiraten (4 culturele plaatsen in de stad Al Ain). De overige 31 nominaties komen o.a. uit Argentinïe, Australië, Benin, China, Colombië, Ethiopië, Frankrijk, India, Kenia, Mexico, Nigeria, Slovenië, Sudan, Syrië, en Vietnam.
  Ondertussen kreeg een Arabisch dorp met olijfgaarden, bronnen en oude ruïnes (die 3.000 jaar gelend door Joden waren aangelegd) wel de Melina Mercouri International Prize toegekend voor de bescherming en het beheer van cultuurlandschappen door de Unesco-Griekenland. Het Batir cultuurlandschap in de buurt van Bethlehem werd, samen met de musea en ruïnes van Garni in Armenië, ieder beloond met $ 15.000 tijdens een ceremonie in Parijs op 24 mei.

   

  Bron:
  - www.theartnewspaper.com/articles/Unesco+rejects+Palestinian+heritage+proposal/23803

   

  Moshe Ya'alon: “militaire aanval op Iran misschien noodzakelijk”
  JERUZALEM - Moshe Ya'alon, de Israëlische minister van Strategische Zaken, roept de hele beschaafde wereld op om gezamenlijk actie te ondernemen om een nucleair Iran te voorkomen. Alle mogelijke middelen moeten worden toegepast, inclusief een militaire actie.
  Niet alleen Israël wordt bedreigd maar de gehele beschaafde wereld. Westerse analisten denken echter dat het nucleaire programma al vertraging heeft opgelopen door de sancties en sabotage middelen zoals het Stuxnet virus.
  Toch erkennen ze dat Iran 2 atoombommen zou kunnen maken omdat ze genoeg laag verrijkt uranium hebben. Om de eerste bom te maken heeft Iran 16 maanden nodig. Dan zijn er nog minstens 6 maanden nodig om het uranium in de bom te plaatsen.
  Vorige week meldde een IAEA rapport dat Iran bezig is met nucleaire activiteiten voor militaire doeleinden.

  Tanker Pacific
  Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, maakte het nog maar eens een keer duidelijk dat er geen contact kan zijn met Iran. Onlangs werd bekend dat de maatschappij Tanker Pacific van de Israëliër Sammy Ofer 7 olietankers hadden laten aanleggen in havens van Iran gedurende de periode 2004-2007.
  Sammy Ofer beweert dat in deze periode geen enkele wet werd overtreden. Toch besloot Tanker Pacific om in 2010 alle vervoer van olie uit Iran te staken.
  De Israëlische wet schijnt overigens erg poreus te zijn, vooral vergeleken met andere landen zoals de VS die een heel streng beleid voert. De Israëlische wet dateert nog van 1939. Als de verkoop via een derde partij verloopt blijkt handel met Iran mogelijk te zijn volgens de Israëlische wet. Tevens hoeft de niet-Israëlische bemanning van de schepen zich niet aan de Israëlische wet te houden en kunnen gewoon de havens van Iran aandoen.

   

  Bron:
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4076151,00.html
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4076290,00.html

   

  Plan voor 200 wolkenkrabbers in Noord-Tel Aviv
  TEL AVIV - Een nieuw plan voor 38.000 appartementen voor Noord Tel Aviv is in de maak. Dit plan druist in tegen een andere visie van de gemeente dat een gebied bestrijkt tussen vliegveld Sde Dov en het Glilot kruispunt.
  Neeman, die land bezit in het noordwesten van Tel Aviv en Goodovitch, een bekende voormalig ingenieur, hebben maanden aan hun plan gewerkt en leggen het binnen een maand voor aan de Planning en Bouw Commissie van Tel Aviv.
  In het zuidelijk deel moeten 20.000 appartementen komen. Dat is vanaf de krachtcentrale en Sde Dov vliegveld naar de Propes Straat. Het centrale deel is van de Popes Straat naar de grens van Herzelia. Maar voor dit gedeelte heeft de gemeente al Plan 3700: 10.000 -12.300 huizen en hotels, een commercieel gebied en kantoren. Neeman en Goodovitch willen hier echter 18.000 huizen bouwen: 15.000 voor de markt en 3.000 voor sociale woningbouw.
  In het noorden van het plan wil de gemeente 10.000 huizen bouwen wat Neeman en Goodovitch ook aanvechten. Zij willen 38.000 appartementen in 200 wolkenkrabbers. Zij worden gesteund door de gemeente Herzelia. Neeman en Goodovitch hebben het Tokio Bay Plan als uitgangspunt genomen voor Tel Aviv.
  De Japanse architect Arata Isozaki is door hen ingeschakeld. Hij is een grootheid op het gebied van stedelijke planning. Neeman en Goodovitch willen van Tel Aviv een grote wereldstad maken en vinden het plan van de gemeente veel te conservatief.
  Grootste probleem is dat het vliegveld Sde Dov niet verplaats kan worden, zo stelt de gemeente. Ze willen dus niet naar het plan van Neeman en Goodovitch kijken dat op papier zal blijven tot Sde Dov gesloten wordt. Het is nog afwachten wat de Planning en Bouw Commissie gaat beslissen.

   

  Bron:
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4076308,00.html

   

  Yom Jeroesjalajiem
  JERUZALEM - Yom Jeroesjalajiem, of wel de hereniging van Jeruzalem in 1967, valt dit jaar (2011) op 1 juni.
  Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 werden de twee stadsdelen van Jeruzalem als gevolg van de herovering, door het Israëlische leger (Tsahal), van de Oude Stad met elkaar herenigd. Eindelijk was het voor Joden, nadat Jordanië in 1948 de stad bezette, weer mogelijk om toegang te krijgen tot de Oude Stad en te bidden aan de Kotel (Westerlijke Tempelmuur). Tegenwoordig komen duizenden Israëliërs op de 28ste Ijar naar Jeruzalem om de hereniging te vieren.
  David leefde van 2750 tot 2790 Joodse Jaartelling (1010 – 970 voor de Gebruikelijke Jaartelling) en bouwde, toen hij Koning was, Jeruzalem. Sinds die tijd is de stad belangrijk voor de wereld. David deed de voorbereidingen, maar het was Salomo die het feitelijke werk deed. Ceders en olijfhout, koper, goud en zilver werden hier naar toe gebracht om de (Eerste) Tempel te bouwen. Alle zegen van G’d stroomde van de Hemel naar de Aarde op deze plek waar de Schepping ooit begon.
  Toen de Heilige Tempel af was, kwamen vele mensen vanuit de hele wereld naar Jeruzalem om te bidden en offers te brengen. De Aron HaKodesj (Heilige Ark) werd in de Tempel geplaatst. In de Ark lagen de twee stenen Tafelen waarop de tien woorden (geboden) van Mosjé gegraveerd stonden.
  De (Eerste) Tempel stond 410 jaar tot hij door de Babyloniërs in 423 voor de G.J. vernietigd werd. Het duurde 70 jaar eer de Joden de Tempel konden herbouwen. De Tweede Tempel stond 420 jaar, in het jaar 70 werd de Tweede tempel door de Romeinen vernietigd. Tot op de dag van vandaag zeggen de Joden hun gebeden op in de richting van de Kotel (de restanten van de Westelijke Tempel Muur). Onderwijl leefden de Joden in Jeruzalem 1934 jaar lang onder vreemde heerschappij.

   

  Bron:
  - www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/yomyerushalayim.html

   

  Leger Israël voert paraatheid op
  JERUZALEM – Leger en politie van Israël zullen deze week hun paraatheid op voeren na verschillende oproepen tot rellen. Op 1 juni vieren de Joden met Yom Jeroesjalajiem de een wording van Jeruzalem. Op 7 juni treuren de moslims tijdens tijdens de Naska Dag die het verlies van Oost Jeruzalem herdenkt.
  Via Facebook roept een groepering, die zichzelf 'The Third Palestine Intifada' noemt, alle ‘getrouwen’ op tot rellen en op te marcheren naar Jeruzalem.
  Een groep Arabieren heeft aangegeven “opnieuw de grenzen met Israël over te steken om daarmee de nederlaag van de Zesdaagse Oorlog te markeren”.
  ”Het aftellen naar de derde intifada is begonnen,” staat te lezen op de facebook pagina van ‘De derde intifada’. Als je hen moet geloven zijn er gedetailleerde plannen gepubliceerd over marsen naar Israëls grenzen vanuit Syrië, Libanon, Jordanië en de Gazastrook. Verder is het de bedoeling dat er tochten worden gehouden naar de al-Aqsamoskee, op de Tempelberg in Jeruzalem. “Wij roepen jullie op tijdens de Naska Dag op te marcheren naar Jeruzalem. De gebeurtenissen van de Nakbah Dag hebben bewezen dat wij geheel Palestina kunnen bevrijden van de zionistische bezetter,” schreef 'The Third Palestine Intifada' op haar website. “Wij hebben geen wapens nodig om Palestina te bevrijden.”
  ”Israël zal zijn grenzen verdedigen met alle noodzakelijke middelen,” kondigde Ofir Gendelmani, woordvoerder van het IDF, aan.
  Op 15 mei, tijdens de Nakbah Dag, werden er vanuit Libanon en Syrië pogingen ondernomen om de grenzen met Israël over te steken. De demonstranten vanuit Libanon werden door het Libanese en het Israëlische leger tegengehouden. Bij het plaatsje Majdal Shams, op de Golanhoogvlakte, zagen meer dan honderd Arabische jongeren kans om in Israël te infiltreren.
  Bij deze ‘geweldloze aanval’ rzouden dertien doden gevallen zijn, in de week na deze Nakbah Dag hielden de Imam’s speciale herdenkingsdiensten ‘om de martelaren te herdenken’.

   

  Bron:
  - www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=222978
  - www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/144311
  - www.facebook.com/pages/Third-Intifada/119324844781140

   

  Bank of Jerusalem doet bod op Israëlische dochter Dexia
  JERUZALEM - Bank of Jerusalem heeft een bod uitgebracht op alle aandelen van de Israëlische dochter van de Frans-Belgische financiële groep Dexia. De gedwongen verkoop van Dexia is het resultaat van Israël-bassing door de moslimlobby, deze is namelijk van mening dat een westerse bank niet mag investeren voor Jodsen.
  Met het bod is een bedrag gemoeid van € 104,5 miljoen. Dat is gebleken uit een mededeling van de Bank of Jerusalem op de beurs van Tel Aviv.
  De Frans-Belgische groep heeft een belang van 66 procent in Dexia Israël, de belangrijkste aanbieder van financiering van lokale besturen in Israël. De rest van de aandelen staat genoteerd op de beurs van Tel Aviv.
  Het is al langer bekend dat Dexia gedwongen was de Israëlische dochter van de hand te doen, de moslimlobby leverde heel wat kritiek over het feit dat Dexia Israël steun zou verlenen aan de Joodse bewoners in Hagadah Hamaaravit (Samaria en Judea).
  Dexia had eerder bekend gemaakt dat er nog één overnamekandidaat was voor het Israëlische filiaal. Er werd toen ook gezegd dat de verkoop nog voor de zomer gerealiseerd zou kunnen worden.

   

  Bron:
  - www.belegger.nl/nieuws/107489/Bank_of_Jerusalem_doet_bod_op_Israelische_dochter_Dexia

   

   

   

   

  Niels op 12-06-2011 11:12

  GroenLinks veroverd plaats op boot
  DEN HAAG – Nourdin el Ouali, een Rotterdams GroenLinks-raadslid, vaart eind juni mee in de Gaza flottielje naar de Gazastrook. Het kabinet riep eind april juist op niet mee te doen aan het konvooi.
  “Het initiatief levert allerminst een positieve bijdrage aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, schreef Uri Rosenthal, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken (VVD), aan de Tweede Kamer. Hij schreef erbij helaas niet te kunnen verhinderen dat Nederlandse schepen of opvarenden meedoen.
  De vloot van tientallen schepen met deelnemers uit de hele wereld wil de Israëlische veiligheid doorbreken, als bijzaak wil men goederen afleveren. In februari werd bekend dat een Nederlandse delegatie meevaart met de Freedom Flotilla 2. De Nederlandse afvaardiging wordt gesteund door de stichting Nederland-Gaza.
  "We zijn vreedzame mensen. Wij zijn niet tegen Israël of Palestina maar we zijn vóór internationale mensenrechten,” meent de in Nederland geboren man met Marokkaans paspoort. El Ouali heeft er geen moeite mee om in één ademtocht anti-Israël retoriek te uiten. “Ik heb er lang over na gedacht of ik mee zou varen. Mijn vrouw weet hoe agressief die lui [bedoelt hij hier Joden?] zijn, ze is angstig dat ze weer buitensporig geweld zullen gebruiken."
  Alsof de anti-Israël retoriek niet voldoende was doet hij er nog een schepje bovenop en noemt de Gazastrook 'een openluchtgevangenis, waarin 1,6 miljoen mensen collectief gestraft worden en waar tachtig procent van de bevolking afhankelijk is van voedsel dat geleverd wordt door de Verenigde Naties en door hulporganisaties'. Hij geeft hieruit blijk niet op de hoogte te zijn van de Gazamoll 1 die vorig jaar was geopend en de Gazamoll 2 die in de loop van deze maand geopend zal worden, wie de foto’s van deze hiper-markt bekijkt zal al snel de conclussie trekken dat de armoede minder ernstig is dan men ons wil voorspiegelen.
  Het feit dat 80% van de bevolking niet voor zichzelf kunnen zorgen komt voornamelijk omdat 52% van de inwoners in de Gazastrook jonger is dan 18 jaar. Daarnaast heft de Gazastrook, net als elk land in de wereld een percentages dat niet kan werken vanwege een hoge leeftijd, ziekten of handicap.

  Stichting Nederland-Gaza.

   

  · Al Maktaba (www.maktabanl.hyves.nl/)

   

  · Al Awda Netwerk Palestina (www.electronicintifada.net)

   

  · Atlasbridges Foundation (www.atlasbridges.nl)

   

  · De Vrije (www.freegaza.org)

   

  · Diaconaal Centrum Pauluskerk (www.pauluskerkrotterdam.nl)
  Een Ander Joods Geluid (www.eajg.nl)

   

  · Federatie Islamitische Organisaties Nederland (www.euro-muslim.com)

   

  · Friends of Nazareth (www.facebook.com/nabil.azzam)

   

  · Groen Links (www.groenlinks.nl)

   

  · Internationale Socialisten (www.internationalsocialist.org)

   

  · Nederlands Instituut Palestina/Israël (www.nipi.nl)

   

  · Nederlands Palestina Palestina (www.palestina-komitee.nl)

   

  · Palestijnse Gemeenschap Nederland (www.rotterdamvoorpalestina.nl)

   

  · Palestina Komitee Rotterdam (www.rotterdamvoorpalestina.nl)

   

  · PAIS werkgroep Rijnmond (www.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052)

   

  · SP (www.sp.nl)

   

  · Stichting Cultureel Centrum Dar-al-Hijra

   

  · Stichting ISRAA (www.israa.nl)

   

  · Stichting Nederland-Gaza (www.Nederland-gaza.nl)

   

  · Stichting Palestijnse Vrouwen in Nederland

   

  · Stichting Sabeel (www.vriendenvansabeelnederland.nl)

   

  · Stichting Steun Palestina (www.steunpalestina.nl)

   

  · Stichting Talliq (www.talliq.nl)

   

  · Stop de Bezetting (www.stopdebezetting.com)

   

  · Rotterdam voor Gaza (www.rotterdam4gaza.wordpress.com)

   

  · Utrecht4Palestine (www.u4p.nl)

   

  · Vrienden van Sabeel Nederland (www.vriendenvansabeelnederland.nl)

   

  · Vereniging Ettaouhid (www.ettaouhid.nl)

   

  · Vereniging Het Burgerinitiatief Sloop de Muur (www.sloopdemuur.nl)

   

  · Vereniging Landelijke Organisatie Op Koers (LOOK)

   

  · Vereniging Pais (http://vredesbeweging.nl)

   

  · Vrouwen in het Zwart (www.vrouweninhetzwart.nl)

   

  · Werkgroep Keerpunt (www.werkgroepkeerpunt.nl)

   

  · Werkgroep Midden Oosten-Vught (http://www.nieuwslijst.nl/den-bosch_noord-brabant/dries-van-agt-spreekt-in-vught_a2313177.html?l=site&p=0)

   

  · Wij Blijven Hier (www.wijblijvenhier.nl)

   

  Bron:
  - http://binnenland.nieuws.nl/646283/raadslid_groenlinks_vaart_mee_naar_gaza

   

  Niels op 16-06-2011 13:02

  Franse flottielje schip zal niet uitvaren
  PARIJS - Leden van de joodse gemeenschap in Frankrijk hebben gezamenlijk meer dan 500 protest brieven tegen de Gaza flottielje gestuurd. De actie bleek effectief, de organisatoren besloten uiteindelijk het € 530.000 kostende bootje niet aan te schaffen en zal niet mee varen in de provocerende vloot.
  Aan boord van het Franse schip, dat één van de 15 deelnemers zou zijn van de vloot, zouden enkele tientallen activisten zitten.
  Voor, tijdens en na het Gazaflottieltje van vorig jaar werd veel anti-Israël propaganda versprijd. Zeker na het staande houden van het IHH-schip, dat bestuurd werd door een grote terroristische organisatie die banden heeft met al-Qaëda en Hamas, was de media er als de kippen bij om het volk Israël in een kwaad daglicht te stellen.
  In de media werd een beeld geschetst waarin Israël met grof geweld een groot internationaal vredeskonvooi met hulpgoederen bestormde. Enkele media deden een voorzichtige poging om niet alleen de schuld bij Israël neer te leggen maar ook bij de gewapende ‘vredesactivisten’. Er werd melding gemaakt dat 'er volgens Israël door de activisten werd geschoten', met direct er op volgend dat de actievoerders de Israëlische versie ontkennen. Zelfs de Israëlische bewijzen, over het wapenbezit en geweld van de actievoerders, werden -en worden- zo veel mogelijk buiten de publiciteit gehouden.
  Dat de opvarenden van het IHH schip strijd liederen zongen als "[Remember] Khaybar, Khaybar, oh Jews! The army of Muhammad will return!"
  De ophef over de Mavi Maramara, het IHH valggenschip, werd zo opgeblazen dat het nagenoeg iedereen ontgaan is dat het stoppen van de kleinere boten met Europese activisten geweldloos verliep. De ‘hulpgoederen’ werden door de media gevolgd tot het stoppen van de vloot. Alle camera’s lijken als sneeuw voor de zon verdwenen toen de goederen in Israël in vrachtwagens werd over geladen en op kosten van Israël naar de Gazastrook werden vervoerd.

  The battle of Khaybar
  Het strijdlied op de Mavi Maramara verwees naar de Slag bij Khaybar. In het jaar 629 (G.J.) voerden Mohammed en zijn volgelingen een strijd tegen de Joden uit de oase van Khaybar. De Joden hadden een veilig heenkomen gezocht in een fort nabij hun woonplaats op 150 kilometer van de stad Medina, in het noord-westelijke deel van het Arabische schiereiland , in het hedendaagse Saoedi-Arabië.
  Tijdens deze strijd werd zeker de helft van de Joodse bevolking vermoord, de rest mocht blijven leven onder de voorwaarde dat zij 50% van hun oogst aan de moslims zouden afdragen. Het opleggen van dit soort belastingen die de Joden moesten betalen bestaat tot op de dag van vandaag en is opgenomen in de islamitische wetgeving en wordt jizya genoemd waarin niet-moslims een afdracht moet doen aan de islamitische heerschappij.
  Overigens duurde de ‘luxe voor de Joden in Khaybar’ slechts enkele jaren want uiteindelijk werden alle Joden, door Kalief Umar, uit Khaybar verdreven.

   

  Bron:
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4082772,00.html
  - www.youtube.com/watch?v=gYjkLUcbJWo

   

  5-sterren hotel in Gazastad opende haar deuren
  GAZASTAD - Eindelijk was het zover: enkele weken geleden opende het 5-sterren Mövenpick Hotel in Gazastad haar deuren. Wie een kijkje neemt in het hotel acuut een manier verzinnen om de zogenaamde Gazavloot tegen te houden en de opvarenden duidelijk maken dat de toestand minder ernstig is dan men ons wil doen vermoeden.
  ”Het 5-sterrenhotel heeft een slordige 200 kamers, vooralsnog zijn er 68 mensen in dienst en dat zal nog voor het einde van het jaar verdubbeld zijn,” verteld de trotse eigenaar.
  Het hotel wordt gemanaged door een Spaanse hotelgroep. De grootste investeerder van dit prachtige hotel is de Arabische miljardair Munib Al-Masri, die onlangs de twee terreurgroeperingen Fatah/al-Aksa Brigades en Hamas in Caïro samenbracht om een pact tegen Israël te sluiten.

   

  Bron:
  - www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-12-06-11/1127305
  - www.israellycool.com/2011/06/14/new-concentration-camp-barracks-opens-in-gaza  (18e minuut)
  - http://philosemitism.blogspot.com/2011/06/5-star-hotel-opens-in-gaza-with-spanish.html

   

  Niels op 19-06-2011 13:35

  Mavi Marmara niet in nieuw Gaza-konvooi
  ISTANBUL – Mavi Marmara, het IHH schip dat vorig jaar mei door Israëlische commando’s werd tegen gehouden toen deze op weg was om materialen naar Hamas in de Gazastrook te brengen, neemt eind juni niet deel aan de nieuwe vloot. Dat hebben de Turkse organisatoren van het konvooi vrijdag meegedeeld.
  IHH, een islamitische Turkse NGO die onlangs in Duitsland en Nederland op de terreurlijst is geplaatst, zegt dat technische problemen de reden zijn dat de ferry geen deel kan uitmaken van het konvooi. "Wij willen niet dat de actie nog een keer wordt uitgesteld,” zei Bulent Yildirim, de Turkse voorzitter van de IHH. Oorspronkelijk zouden 15 schepen half mei vertrekken, daarna werd de vaart uitgesteld naar 31 mei. Nu is het verschoven naar 25 juni, ook zullen minstens vijf schepen minder deel nemen dan oorspronkelijk bedoelt was.
  ”Onderneem geen stappen die door de Joden uitgebuit kunnen worden,” hiermee deed Ahmet Davutoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, een beroep op de activisten. “De nieuwe regering van Egypte heeft de [enige] grens met de Gazastrook geopend. Wij kunnen op dit moment geen negative publiciteit gebruiken.”
  Organisatoren van de IHH zeggen dat hun besluit om de Mavi Marmara thuis te laten niet is genomen onder druk van enige regering. “Onze bestemming is Gaza, onze motieven zijn niet gewelddadig en ons doel is om de illegale blokkade van Gaza te doorbreken,” aldus woordvoerder Dror Feiler.
  Het Israëlische leger bereidt zich momenteel voor op de komst van de nieuwe vloot schepen. Donderdag (16-6-’11) hield de Israëlische marine een oefening waarin de verschillende mogelijkheden voor ingrijpen werden gesimuleerd. Zo werd er geoefend met het enteren van kleine en grote schepen en in het omgaan met zowel gewelddadige als niet-gewelddadige passagiers.

  Hamas
  De Nederlands/Istaliaanse boot is betaald via een rekening van een dubieuze club die banden heeft met terreurorganisatie Hamas.
  “De Nederlandse actievoerders dragen 100.000 euro bij aan het actieschip,” zo blijkt uit een Arabisch stuk, gepubliceerd op de eigen website van de Italiaanse actievoerders. De Nederlandse bijdrage wordt voldaan in twee termijnen door de Nederlandse stichting ISRAA. Deze stichting heeft de afgelopen maanden volop gecollecteerd bij moskeeën in Nederland land. Ibrahim Akkari, directeur van ISRAA, is een centrale figuur in de Nederlandse Moslimbroeders (die direct gerelateerd is aan de Egyptische terreurbeweging de Moslimbroederschap).
  De aankoopsom is recent afgeboekt van de bankrekening van de Associazione Benefica Di Solidarietà Con il Popolo Palestinese” (ABSPP-ONLUS), een organisatie die al jarenlang nauwe banden onderhoudt met de topleiders van de verboden terreurorganisatie Hamas.
  Vittorio Arrigoni, een Italiaanse PLO activist, was lid van de ABSPP. Hij werd dit jaar in de Gazastrook ontvoerd door de Brigade van Dappere Metgezellen van de Profeet Mohammed bin Muslima, één van de islamitische terreurorganisaties. Hij werd in de nacht van 14 op 15 april in een leegstaande woning in Gaza-stad gevonden. Volgens Hamas is de man door verstikking om het leven gekomen.
  ABSPP maakte gebruik van de dood van haar activist en riep maandenlang donateurs op geld over te maken naar bankrekeningnummer 131000 van de Banca Popolare Etica. De gekochte boot wordt de komende weken gedeeld door Italiaanse en Nederlandse leden van de moslimlobby.
  ”ABSPP is onderdeel van de zogenoemde Union of Good, een wereldomspannend web van islamitische liefdadigheidsinstellingen, dat deels keurige goede doelen ondersteunt, maar ook fungeert als rookgordijn voor de financiering van terreurorganisaties,” aldus gedetailleerde inlichtingenrapporten.
  In zo’n rapport van een westerse geheime dienst, recent besproken met Nederlandse politici, wordt de wereldwijde ’hulporganisatie’ Union of Good, een samenwerkingsverband van ruim vijftig islamitische ‘liefdadigheidsorganisaties’, ontmaskerd als de financiële ruggengraat van terreurorganisatie Hamas.
  De Italiaanse ABSPP is actief binnen de ’Union of Good’ als Hamas-fondsenwerver. De Italiaanse club, met kantoren in Genua, Rome en Milaan, wordt geleid door voorzitter Mohamed Hannoun, die persoonlijke ontmoetingen heeft gehad met Hamas-leider Khaled Mashal in Damascus. ABSPP was ook betrokken bij de flottielje I.
  Volgens Benji de Levie, woordvoerder van de Nederlandse activisten, zal het schip gaan varen onder de vlag van de Comoren. Het is ook mogelijk dat andere delegaties bijdragen aan de kosten van de boot. “Het klopt dat Italië en Nederland samen dit bedrag hebben opgehoest, maar door het uitvallen van het Turkse schip Mavi Marmara moeten honderden mensen uit andere landen nu een nieuwe plek zoeken, ook uiteraard op onze boot. Natuurlijk gaan die landenorganisaties dan ook meebetalen, waardoor onze bijdrage nog kan zakken.”

  Huzzelen met namen
  Stichting ISRAA hete voorheen de Stichting Al Aqsa en werd gerund door Maria van Domburg, de schoonmoeder van Samir Azzouz, maar nadat de tegoeden werden bevroren, omdat deze stichting werd gekenmerkt als terroristische instelling, konden ze niet meer verder en maakte het een doorstart onder de naam Irsaa. De benaming Israa is de vermeende reis van Mohammed naar de verre moskee, hoewel de benaming Jeruzalem (nog een Arabische/Griekse variant) nooit in de Quoran is genoemd wil men ons nu doen geloven dat de verre moskee in Jeruzalem gestaan zou hebben. In de tijd dat Mohammed leefde, van ongeveer 571 tot 8 juni 632, stond er helemaal geen moskee in Jeruzalem.
  Kort voor het overlijden van Mohammed veroverde Kalief Omar Jeruzalem. Hoewel hij redelijk snel opdracht had gegeven om te beginnen met de bouw van een moskee werd deze pas na de dood van Mohammed opgeleverd. In 681 werd de Rotskoepel gebouwd door Abd al-Malik. De koepel werd pas nadat de Britten Jeruzalem bezette bedekt met goud.

  Maar terug naar Stichting ISRAA:
  De Nederlandse islamitische terrorist Samir Azzouz verwaarloosde rond zijn 14e jaar zijn school te verwaarlozen. Hij werd van VWO terug gezet naar Havo. Ook nu bleef hij meer achter zijn PCtje zitten, helaas niet voor zijn schoolwerk maar om te internetten. Hij zocht informatie op over Palestina, Tsjetsjenië, Kashmir. Zijn ouders vonden zijn groeiende interesse voor de moslims en de islam niet verontrustend, integendeel. In de woonkamer ging Samir ook steeds woedender reageren als hij op de televisie beelden zag van ‘lijdende moslims’. Ten tijde van de Eerste Golfoorlog (u weet wel Irak viel Koeweit aan, Amerika ging zich er mee bemoeien en Israël kreeg de scutraketten op haar burgers afgevuurd) riep hij vaak “Die klootzakken [Amerikanen en Joden] moeten teruggepakt worden.” Laila Azzouz, zijn oudere zus zei hierover; “Welke moslim vindt niet dat Amerika en het Westen de schuld hebben aan wat onze broeders en zusters meemaken in de wereld.” Samir Azzouz werd van school gestuurd omdat hij ‘niets aan zijn schoolwerk deed en storend gedrag in de klas vertoonde’.
  Onderwijl raakte hij bevriend met Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh en oprichter van de Hofstadgroep. Azzouz haalde Bouyeri over om de, als radicaal bekend staande, Tawheedmoskee te bezoeken. Toen Azzouz 16 jaar was trouwde Bouyeri hem, volgens het islamitisch recht, met de toen 22-jarige Abida Kabbaj.
  Op 18-jarige leeftijd probeerde Azzouz, in januari 2003, met een vriend naar Tsjetsjenië te reizen om daar met moslimstrijders te strijden tegen het Russische leger. Hiervoor is Azzouz overigens nooit veroordeeld. Hij is evenmin veroordeeld voor zijn lidmaatschap van de Hofstadgroep.
  Op 17 oktober 2003 werd Azzouz met vier anderen in een belwinkel, die werd gebruikt voor witwas praktijken en geldinzameling voor Hamas, aangehouden met als aanklacht het voorbereiden van een aanslag. Bij een huiszoeking werden kunstmest en zoutzuur aangetroffen, stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Uit AIVD-onderzoek bleek dat twee van hen in Pakistan waren geweest en daar in een trainingskamp verbleven. Verder zouden mensen rondom Azzouz in verband met een voorgenomen actie contact hebben gehad met iemand uit Spanje. Volgens de Spaanse inlichtingendienst was deze persoon een man die in Marokko werd gezocht in verband met betrokkenheid bij de bloedige aanslagen in Casablanca op 16 mei 2003. Kort daarop werden Azzouz en de vier anderen weer vrijgelaten en niet verder vervolgd wegens gebrek aan bewijs. Van een proces kwam het dus niet.
  Op 30 juni 2004 werd Azzouz opnieuw opgepakt nadat in de supermarkt in Rotterdam waar hij werkte een roofoverval plaats vond. Hij had de daders geholpen om binnen te komen en werkte met hen samen. Na Azzouzs arrestatie doorzocht de politie zijn huis. Bij de doorzoeking van zijn huis vond de politie onder meer zelfgetekende en van internet gedownloade plattegronden van diverse strategische gebouwen en een synagoge in Nederland. Die tekeningen waren voorzien van aantekeningen over bijvoorbeeld bewaking. Azzouz had van enkele plaatsen foto's gemaakt. Ook vond de politie twee patroonhouders voor automatische wapens en een flesje gevuld met chemische stoffen en voorzien van bedrading. Hij niet alleen aangeklaagd voor de overval maar ook voor het beramen van aanslagen met een terroristisch oogmerk op onder andere Schiphol, de Tweede Kamer, de kerncentrale van Borssele, het hoofdkantoor van de AIVD in Leidschendam en het ministerie van Defensie. Het OM eiste tegen hem 7 jaar celstraf en intrekking van zijn kiesrecht. De rechtbank sprak Azzouz vrij van het beramen van aanslagen. Wel werd hij wegens verboden wapenbezit tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Ook zijn hulp bij de overval op de supermarkt achtte de rechtbank niet bewezen. Na aftrek van voorarrest was Azzouz vrij man.
  Op vrijdag 14 oktober 2005 werd Azzouz voor een derde keer gearresteerd, ditmaal in Leiden. Azzouz, die nooit een school diploma had gehaald, studeerde op het moment van deze arrestatie voor medisch laborant aan de Hogeschool Leiden. De arrestatie vond plaats op straat, te midden van zijn medestudenten. Deze arrestatie maakte deel uit van een gecoördineerde actie van de AIVD en de politie, waarbij in totaal zeven verdachten werden gearresteerd in Den Haag, Almere, Amsterdam en Leiden. De AIVD verklaarde, dat er aanwijzingen waren dat de zeven concrete plannen voor aanslagen hadden, onder meer op politici en op het gebouw van de AIVD in Leidschendam. Verder waren er aanwijzingen dat de groep van zeven bezig was met het verkrijgen van wapens en materialen voor aanslagen. Er werd bij Azzouz een (afscheids)boodschap op video aangetroffen. Volgens de AIVD was Azzouz op zoek naar 10 kalasjnikovs, twee pistolen met dempers en tien gordels met explosieven. Volgens een informant wilde Azzouz een aanslag plegen op een vliegtuig van El-Al op Schiphol.
  Op 24 april 2006 werd bij een pro-forma zitting door het OM geclaimd dat Azzouz lid was van een andere terroristische organisatie, de Piranhagroep. Azzouz wordt verdedigd door Victor Koppe, de "huisadvocaat" van terreurverdachten.

  Tegoeden
  Na de tweede arrestatie werden alle tegoeden van de in Heerlen gevestigde stichting Al Aqsa werden bevroren. Maria van Domburg, de tot islam bekeerde schoonmoeder van Azzouz, stuurde de geworven fondsen naar de PLO organisatie Hamas. Na de bevriezing werd Stichting Al Aqsa overgenomen door Stichting Israa die de zelfmoordterroristen is gaan steunen. Van Domburg was tot voor kort secretaris was bij Israa. Haar dochter Abida Kabbaj, u weet wel die echtgenote van Samir Azzouz, was eerst woordvoerster van Stichting Al Aqsa en later van Stichting Israa.
  Overigens reageert een medewerker van Israa op de beschuldigingen dat de stichting onterecht beschuldigd wordt. “Nee wij sturen geen geld aan Hamas. Ik vindt dat de zitting van mevrouw Van Domburg in het bestuur geen verband aangeeft met de Hofstadgroep,” aldus de medewerker. Zij ontkent echter niet dat geld terecht komt bij nabestaanden van zelfmoord terroristen. "We weten niet of er wezen tussen zitten van vrijheidstrijders [zelfmoordterroristen]. Wij maken namelijk geen onderscheid in weeskinderen."Anti-piraterij wet
  Dr Alan Bauer, een Amerikaanse bioloog uit de omgeving van Chicago, diende donderdag diende een aanklacht in bij de rechtbank. Het gaat om rechtszaak in de eerste van zijn soort. Hij wil voorkomen dat de schepen af varen naar de Gazastrook en wil hiervoor de anti-piraterij wetgeving gebruiken. Bauer wil gebruik maken van artikel 2 van de Verenigde Naties in de wet conflictenrecht zeerecht.
  Het zeerecht is gebaseerd op een verdeling van bevoegdheden op zee, gebaseerd op uitgangspunten zoals de rechtsmacht van de kuststaat in maritieme zones voor de kust en de rechtsmacht van de vlaggenstaat voor het optreden van schepen op volle zee. Het zeerecht wijst aan welke staat in welke situatie bevoegd is. De structuur van het zeerecht brengt met zich mee dat de ordening van rechtsmacht allereerst een geografisch aspect heeft. In de verschillende maritieme zones hebben kuststaten in meer (territoriale zee) of mindere (exclusieve economische zone) mate bevoegdheden ten opzichte van de scheepvaart. Daar staat tegenover dat op volle zee de vlaggenstaat als eerste bevoegd is op te treden ten aanzien van een schip onder zijn vlag. Situaties van piraterij zijn een uitzondering op die regel: de wereldgemeenschap vindt dit een dermate ernstig misdrijf dat alle Staten bevoegd zijn op te treden. Er is dus sprake van een verregaande bevoegdheid voor Staten in geval van piraterij.
  Het is noodzakelijk dat de internationaalrechtelijke bevoegdheid om op te treden tegen piraterij in het nationale recht van de betreffende staat deugdelijk geregeld is. Daarvoor is nodig dat bestaande verdragen geratificeerd worden, dat de normen geïmplementeerd worden in nationale wetgeving en dat vervolgens de handhaving geschiedt op basis van deze normen.
  Alan Bauer en zijn zoon Jonathan, beide Amerikaans-Israëlisch, raakten op 21 maar 2002 ernstig gewond toen een zelfmoord terrorist zichzelf te midden van een menigte van winkelend publiek op King George Street in Jeruzalem op blies. Zijn rugzak, waar de bom in verborgen zat, was vol geladen met spijkers en metaal schroot om het bloedbad zo groot mogelijk te maken. Jonathan was tijdens de aanslag slechts 7 jaar oud. Bij de aanslag werden 3 mensen gedood en raakten 85 andere mensen eveneens gewond.
  De Bauers stellen tevens dat de vloot, worden gebruikt voor de vijandelijkheden tegen een bondgenoot van de VS, en schendt hiermee de Amerikaanse wet (de uit de 18e-eeuwse 18 USC Section 962). Hiermee heeft de Verenigde Staten alle middelen om de Free Gaza Movement, en andere Amerikaanse anti-Israël organisaties die deel nemen aan de Gaza-vloot, tegen te houden.
  “Deze rechtszaak zal de mensen die tot nu toe de wet hebben genegeerd veroordelen,” zei Robert J. Tolchin, de New Yorkse advocaat. “Elke schip dat met de flottielje mee vaart is een aanval op Israël en dus een klap in het gezicht naar de Verenigde Staten en elke andere natie die in vrede leeft met Israël. De vloot organisatoren, en de eigenaren van deze boten, moeten aansprakelijk worden gesteld voor de schade en doden die ze veroorzaken."

   

  Bron:
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4083485,00.html
  - www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/watch-video-shows-idf-preparing-for-next-gaza-flotilla-1.368091
  - www.telegraaf.nl/binnenland/10048568/__Geld_Hamas_naar_Gazaboot__.html?p=17,1
  - www.islamicity.com/mosque/isra/
  - http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1732819.ece/Wat_heeft_mijn_zoon_nou_misdaan
  - www.nu.nl/news/1771027/15/Negen_jaar_cel_voor_terrorist_Samir_A..html
  - www.youtube.com/watch?v=suMta_G5Zcw
  - www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=225547
  - http://blogs.rnw.nl/vredeenveiligheid/2009/04/20/juridische-aspecten-bestrijding-piraterij/

   

  - /content/2011/05/gazavloot-ii

   

  Niels op 20-06-2011 10:31
  Navy chef: Flottielje zal Hamas in staat stellen zich te bewapening
  JERUZALEM - Eliezer Marom, commandant van de Israëlische marine, drong er bij alle betrokken op aan om hun deelname aan de Gazavloot te heroverwegen.
  "Ik roep al degenen die enige invloed hebben op de vloot om deze onnodige provocatie te voorkomen," zei Marom zondag tijdens een toespraak in het Haifa Marinebasis.
  Velen uit de internationale gemeenschap hebben de organisatoren aangespoord om niet deel te nemen aan de vloot. Hij benadrukte dat de vloot niet is bedoelt om een humane crisis te voorkomen. “Er is helemaal geen noodzaak om via zee naar de Gazastrook te reizen. Als mensen hulpgoederen af willen leveren in de Gazastrook is dat heel goed mogelijk om via de grensovergang met Israël te doen,” benadrukte hij nogmaals. Dagelijks rijden 300 vrachtwagens Keren Shalom, de grootste grensovergang tussen Israël en de Gazastrook, met goederen de Gazastrook binnen.
  "Israël is een gezagsgetrouwe natie, die binnen de grenzen van het internationaal recht opereert. Het opleggen en handhaven van een maritieme blokkade is, krachtens het internationale recht, legaal,” ging Marom verder. “De marine zal zich aan orders van de regering houden en zal doen wat nodig geacht wordt om het doorbreken van de veiligheidsblokkade te verhinderen.”
  Hij voegde er aan toe dat Israël een soevereine, democratische natie is. "We hebben alle organisaties, die goederen aan de Gazastrook willen leveren, gevraagd om deze op een vertrouwde aan te bieden. Het is van levensbelang dat de diverse hulporganisaties goed worden coördineerd en een veiligheidsscan ondergaan,” sloot Marom af.

  Opnieuw uitgesteld
  Of en wanneer de vloot uit zal varen is overigens nog niet duidelijk. De vloot zou oorspronkelijk vorige maan uit varen maar werd uitgesteld. De precieze reden is niet bekend omdat er vier berichten de ronde doen.
  * De eerste is dat er niet voldoende geld beschikbaar zou zijn om de boten aan te schaffen.
  * Het tweede bericht is dat de activisten het af laten weten om een confrontatie met de Israëlische marine te voorkomen
  * De derden rede zou verband houden met de verkiezingen in Turkije
  * Volgens het laatste gerucht zou de Turkse overheid op op aangedrongen hebben dat de schepen in de haven zouden blijven omdat Egypte de grens met de Gazastrook geopend heeft.
  Vrijdag lekte een bericht naar buiten dat de IHH, de islamitische organisatie die bij enkele landen op de terreurlijst staat, overweegt om het konvooi af te gelasten. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen aan onze achterdeur [Syrië],” zei Hüseyin Oruç, woordvoerder van de IHH. “Wij heroverwegen onze plannen. De internationale gemeenschap praat over een interventie in Syrië, een ontwikkeling die veel invloed zou hebben op Turkije, maar ook Palestina en vrede in de regio."

  Koningin der Nederlanden
  Wanneer de vloot wel door gaat wordt het doorbreken van de veiligheidsbarrière ondersteunt door Laurens Jan Brinkhorst. Brinkhorst is de schoonvader van prins Constantijn, de zoon van de Nederlandse koningin Beatrix. Het is opmerkelijk dat iemand met een directe toegang tot het staatshoofd een actie ondersteunt die door de regering wordt afgekeurd.
  De naam van Brinkhorst prijkt tussen illustere namen als Mohamed Rabbae (GroenLinks), Nourdin el Ouali (GroenLinks), Marcel van Dam (PvdA en lid vanhet comité van aanbeveling van Stop de Bezetting1), Thomas von der Dunk (PvdA en van het Republikeins Genootschap2) en Anja Meulenbelt (SP).
  Stop de Bezetting1) wordt door Gretta Duisenberg. In maart 2010 zei de weduwe van Wim Duisenberg (eerste president van de Europese Centrale Bank) het niet erg te vinden als mensen haar antisemiet noemen: “Ik vind antisemiet bijna een eretitel worden”. In het zelfde interview zei ze dat de “machtige Joodse lobby geïntegreerd is in de Nederlandse regering”. Ruimte voor miscommunicatie bestond hier niet. “Ze [de Joden] mogen woedend op mij zijn, als ze maar gaan nadenken. Want het is de realiteit,” vulde ze aan.
  Duisenberg kreeg voor het eerst bekendheid toen ze op 13 april 2002 de PLO vlag buiten hing om haar Joodse buren te kwetsen. Op 12 november 2005 deed zij tijdens een uitzending van ‘het zwarte schaap’ enkele schokkende uitspraken over Joodse medebewoners van haar wijk Amsterdam-Zuid. “Als ik in een restaurant wil eten steken Joodse dames, als ze me achter het raam zien zitten, een middelvinger naar mij op.” Ook verklaarde zij dat sommigen van hen restauranteigenaars door ‘de Joden’ onder druk zijn gezet om haar de toegang te weigeren. In dit verband zei ze: "Ze [de Joden] annexeren niet alleen de Palestijnse gebieden, maar ook de Zuidse restaurants."
  Het Republikeins Genootschap2 is een republikeinse beweging, ze werd op 11 september 1996 in het Prinsenhof te Delft opgericht. De republikeinse ideologie is tegen het monarchisme (koningshuis) en wil op termijn het herstel van de Republiek der Nederlanden mogelijk te maken.
  Niels op 21-06-2011 20:27

  Israëlische- en Turkse functionarissen overleggen over Gazasvloot
  JERUZALEM - Er zijn onlangs gesprekken gevoerd tussen Israëlische- en Turkse functionarissen om de problemen tussen beide landen op te lossen.
  De gesprekken gingen onder andere over de Eerste Gazavloot en de toekomstige Gazavloot die eveneens door de Turkse terreurbeweging IHH wordt georganiseerd.
  Sinds het aantreden van Recep Tayyip Erdogan, op 14 maart 2003 als premier van Turkije, heeft dit land een move gemaakt naar Iran en Syrië en daarmee gepaard gaande anti-Israël houding aangenomen. De relatie verslechterde vorig jaar nog mee nadat Israëlische commando’s aan boord van Mavia Marmara, het vlaggenschip van de IHH, gingen.
  Bronnen bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken en een Amerikaanse functionaris hebben bevestigd dat de geheime gesprekken zijn gevoerd, de Israëlische regering wilde echt nog niets zeggen.
  De gesprekken zouden zijn gevoerd door een medewerker van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Turkse topdiplomaat Feridun Sinirlioglu, een vurig pleitbezorger van het verbeteren van de betrekkingen tussen Israël en Turkije.
  Maandag wist ik al te melden dat dit jaar het vlaggenschip helemaal niet mee zal varen en dat de overtocht wellicht volledig van de baan zou zijn. Ondanks dit vooruitzicht bereidt de IDF zich ondertussen voor op een, zachte al dan niet harde, confrontatie met de activisten.

  VS
  Ondanks de bemiddelingen van de VS zijn 36 Amerikanen maandag per vliegtuig naar Athene gestapt om mee te varen in de Gazavloot. Zij varen onder Amerikaanse vlag mee op het schip The Audacity of Hope, vernoemd naar één van de boeken van Barack Hussein Obama, de president van de VS.
  De pro-PLO activisten noemden de Israëlische zee blokkade “een schending van de mensenrechten”.
  Zo lang Hamas raketten op de Joodse staat af vuren, het geweld niet af zweren, Israël niet erkennen, Gilad Schalid niet vrij wil laten en poosters verspreid waarin wordt opgeroepen ‘een bruid voor Gilad te ontvoeren’ is een blokkade van noodzaak. “Wij willen de Gazastrook niet isoleren maar willen voorkomen dat de extremisten van Hamas van wapens worden voorzien,” reageerde een commandant van het IDF.

  NL
  Gisteren (27 juni 2011) is ook Ettora Hesseling, een 24-jarige student fotografie uit Groningen, naar Griekenland vertrokken. Ze zegt mee te willen varen in het kader van haar fotografie-opleiding aan het Noorderpoortcollege. De linkse activiste wil werken aan haar portfolio en, zoals ze dat zelf noemt “de gebeurtenissen in dat gebied objectief in beeld brengen”.

   

  Bron:
  - www.powned.tv/nieuws/buitenland/2011/06/israel_turkije.html
  - http://buitenland.nieuws.nl/647625/amerikanen_varen_mee_met_hulpkonvooi_gaza
  - www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=101523
  - www.youtube.com/watch?v=34LqE8iJZWA

   

  Niels op 24-06-2011 17:49

  De waarheid achter de “Freedom” Flotilla
  JERUZALEM - Zoals al vaker te lezen is op deze website: de “Free Gaza Flotilla” heeft niets met de bevoorrading van de Gazastrook van doen. Op YouTube vond ik een video waarin op kinderlijke wijze (zodat ook Gretta, Harry, Jaap en Dries het kunnen volgen) uitgelegd wat dan wel het doel is van de vloot.
  Wanneer het om het brengen van hulpgoederen gaat is dit heel goed mogelijk om via de landsgrenzen te vervoeren. Egypte heeft zich eerder deze week bereid getoond via de grens van Rafah goederen binnen te brengen en Israël heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt de goederen vanuit een Israëlische haven naar de Gazastrook te willen brengen. Inmiddels mag toch bewezen worden dat het Israëlische vervoerssysteem goed werkt, per slot gaan er elke dag honderden tonnen goederen de Gazastrook binnen via Israël.
  De Joodse staat heeft zich bereid verklaart de kosten van het vervoer voor haar rekening te nemen, dit heeft ze bekend gemaakt voordat vorig jaar bleek dat drie van de zes boten helemaal geen goederen aan boord hadden.
  Ook dit jaar zullen niet alle schepen met hulpgoederen geladen zijn. Naar eigen zeggen zou The Audacity of Hope, een Amerikaans schip, alleen maar een lading oud papier brieven van Amerikaanse burgers aan de bevolking in de Gazastrook mee voeren, waarom er niet gekozen wordt om alle brieven (een deel is namelijk wel via de elektronische snelweg verstuurd) per E-mail (je zou toch denken dat links hier, met het oog op het milieu, veel belang aan zou hechten) is dat het nu gebruikt wordt als mediastunt waar de pers en publiek van zullen smullen. “Bovendien zal ons schip, naast de 36 passagiers, 4 bemanningsleden en 10 leden van de pers, duizenden brieven met steun- en vriendschapsbetuigingen van mensen van over de hele Verenigde Staten, brengen naar de vrouwen, kinderen en mannen van Gaza. Er zullen geen wapens van welke aard ook aan boord zijn. Wij vervoeren geen goederen van welke aard dan ook bedoeld voor levering aan Gaza,” wist een woordvoerder van US to Gaza, de Amerikaanse activisten, aan de pers te vertellen. Hiermee worden de laatste illusies weggenomen die het grote publiek nog heeft over het hulpkonvooien, die dus helemaal niet over humanitaire hulp gaat.
  Onder de passagiers van ‘the Prisoners of Love,het Amerikaanse schip, zijn onder meer journalisten bij van CNN en CBS News, evenals twee extreemlinkse Israëlische activisten Joseph Dana (in dienst van ‘The Nation’, Al Jazeera Stream en 972 Magazine) en Mya Guarnieri (in dienst van Ma’an nieuws).
  Naast de Verenigde Staten, zijn andere landen die worden vertegenwoordigd in het Free Gaza Flotilla II zoals Canada, met een boot genaamd “Tahrir”, het beroemde Egyptische plein in Caïro waar Yusuf al-Qaradawi (geestelijk leider van de Moslimbroederschap) opriep om naar Palestina op te marcheren om er de Joden te vermoorden, en andere boten die activisten aanvoeren afkomstig uit Australië, Denemarken en België, Spanje, Italië/Nederland, Ierland, (het financieel zo goed als failliete) Griekenland, Zweden, Noorse, Zwitsers/Duitse en Frankrijk.

  Samenwerking EU
  In de Europese Unie hebben de activisten, die nog geen jaar geleden nog tegen samenwerking tussen landen onderling demonstreerden, de handen in een geslagen om zich gezamenlijk sterk te maken tegen de Joodse staat. De samenwerkende antisemieten anti-zionisten noemen zich ‘De Europese campagne voor de belegering van Gaza’ ze wordt gevormd door meer dan dertig NGO's en maatschappelijke organisaties in heel Europa, te weten:
  1 - Le Franco Palestinien - Frankrijk
  2 - Het Europees-Palestijnse Raad, Wenen
  3 - Koordination Forum Zur Unnterstützung Pal Stina-Oostenrijk
  4 - De Palestijnse Rights Foundation - Ierland
  5 - Gerechtigheid voor Palestina-Schotland
  6 - De Palestijnse Forum - Denemarken
  7 - Droit POUR TOUS-Genève
  8 - Palestina Now Association - Denemarken
  9 - De Palestijnse Women's Forum - Denemarken
  10 - De Charitable Raad ter ondersteuning van Palestina - Frankrijk
  11 - De Palestijnse Gemeenschap in Noorwegen
  12 - De identiteit Instelling-Noorwegen
  13 - De Vereniging van Sociaal en Cultureel Stichtingen - Moskou
  14 - De Palestijnse Forum voor Rechten en solidariteit - Holland
  15 - Het Palestijns Platform Mensenrechten en Solidariteit FOR (PPMS) - Holland
  16 - De Palestijnse Raad-Amsterdam
  17 - Steun Palestina-Amsterdam
  18 - Pal stinensische Gemeinde Berlijn-Duitsland
  19 - Pal stinensischer Bund Deutschland für das-Berlijn
  20 - Pal Bund für Deutschland Rückkehrrecht-Duitsland
  21 - Pal stinensische Gemeinschaft in Deutschland-Duitsland
  22 - Arabische Forum Duitsland
  23 - R ttvisecenter f r palestinska Folket-Zweden
  24 - Palestinagrupperna Sverige-Zweden
  25 - ISM internationale solidariteit movment - Zweden
  26 - De Islamitische Raad - Kopenhagen
  27 - ABSPP ONLUS-Italië
  28 - Comitato Gaza Vivrà - Milano
  29 - InfoPal-Italië
  30 - De Vereniging voor Hulp aan het Palestijnse volk - Italië
  31 - Griekenland Vrienden van Palestina
  32 - Palestijnse Cultural Organization - Polen
  33 - Spaanse Charity voor Palestina - Spanje

  Organisaties Ondersteuning van de campagne:
  1 - Urgence Palestina / (een netwerk van meer dan 15 Zwitserse NGO's gewijd aan de Israëlische bezetting te beëindigen)-Zwitserland
  2 - De Muslim Council of Britain (MCB) / (een nationale vertegenwoordiger overkoepelend orgaan met meer dan 500 aangesloten nationale, regionale en lokale organisaties). [bron Cif Watch: ‘Freedom Flotilla 2′ – Staying Pointless van 21 juni 2011]; met dank aan Elder of Ziyon voor de hint.

   

  Bron:
  - www.youtube.com/watch?v=fEmmu6UEJPk&feature=player_embedded
  - www.youtube.com/watch?v=RFoFMfstZJI&feature=player_embedded
  - http://elderofziyon.blogspot.com/2011/06/afternoon-linkdump.html
  - http://cifwatch.com/2011/06/21/freedom-flotilla-2-%E2%80%93-staying-pointless
  - www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=427&link=744
  - http://ustogaza.org/latest/letter-to-obam/
  - www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/145135
  - www.asiatogaza.org
  - www.belgiumtogaza.com
  - www.britain2gaza.com
  - www.droitpourtous.ch/index.php?language=en&page=15&homepage
  - www.duitsland-gaza.de
  - www.freedomflotilla.it
  - www.freegaza.de
  - www.freegaza.dk
  - www.freegaza.org
  - www.freegaza-scotland.org
  - http://germany-gaza.de/
  - www.ihh.org.tr/filistin
  - www.irishshiptogaza.org
  - www.lifeline4gaza.org
  - www.nederland-gaza.nl
  - www.rumboagaza.org
  - www.savegaza.eu
  - www.shiptogaza.gr
  - www.shiptogaza.no
  - www.shiptogaza.se
  - www.tahrir.ca/content/overview
  - www.unbateaupourgaza.fr
  - www.ustogaza.org
  - www.ustogazawest.org

   

  'Israël zal vloot naar Gaza stoppen'
  NEW YORK - Israël is vastberaden om een provocatie vloot tot stoppen te dwingen als deze te dicht in de buurt van de Gazastrook komt. Daarvoor waarschuwde de Israëlische gezant bij de Verenigde Naties, Ron Prosor, donderdag.
  ”Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen,” aldus Ron Prosor, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties. De pro-PLO activisten zeggen nog steeds van plan te zijn om binnenkort met 9 of 10 schepen naar de Gazastrook te varen. Volgens Prosor benadrukte dat er bij sommige schepen niet eens humanitaire hulpmiddelen aan boord zijn, zoals de activisten doen voorkomen.
  Ban Ki-Moon, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft de activisten opgeroepen de situatie niet op de spits te drijven. “De VN kan noodhulp verstreken de vloot is in dat opzicht dus niet noodzakelijk,” aldus Ki-Moon. Israël heeft er bij Turkije op aangedrongen geen toestemming tot vertrek uit Turkse havens te geven. Cyprus besloot donderdag vaartochten naar de Gazastrook te verbieden.
  Sinds Hamas de Gazastrook bezet, en er alles aan doet om aan wapens te komen, is er alleen invoer van grote goederen via land toegestaan. Kleine groederen werden nog wel met vissersboten aan wal gesmokkeld. De tunnels van Rafah bleken een lucratieve manier om te smokkelen, door de tunnels gaan allerlei producten en goederen (naast een groot aantal wapens en explosieven passeert echt van alles de ondergrondse grensovergang; van geit en terrorist tot tv en auto). De reguliere goederen worden allemaal via Israël ingevoerd, Sinds enkele weken heeft Egypte de grensovergang geopend en mogen vrouwen mondjesmaat de grens over om op de markt in Egypte hun boodschappen te doen.
  Ondanks de ‘blokkade’ (waar alleen Israël van beschuldigd wordt) puilen de markten, winkels en hotels uit.

   

  Bron:
  - www.telegraaf.nl/buitenland/10081137/___Isral_zal_Gaza-vloot_stoppen___.html?p=3,1?sn=buitenland

   

  Niels op 27-06-2011 11:41

  Journalisten Gazavloot 10 jaar niet welkom in Israël
  JERUZALEM – Avigdor Lieberman, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, waarschuwt de journalisten van de ‘Freedmon Gaza Vloot die binnenkort naar de Gazastrook vaart, dat ze tien jaar lang het land niet in mogen. Dat geldt ook voor ‘de overigen activisten die meereizen.
  Meermalen is gebleken dat de journalisten door de molsim lobby worden gebruikt om anti Israël propaganda te versprijden.
  FPA, de internationale journalistenvereniging, zegt te twijfelen aan Israëls toewijding aan de persvrijheid. “Journalisten zouden hun vak moeten kunnen uitoefenen zonder bedreigingen en intimidaties,” zegt de vereniging.
  Deelname aan de vloot een overtreding van de wet omdat het doel ervan is de zeeblokkade van de Gazastrook te doorbreken en deze blokkade is legaal en om veiligheidsredenen opgezet, niets meer en niets minder.
  De Gaza-vloot vertrekt naar alle waarschijnlijkheid over een paar dagen uit Griekenland. Een groot aantal Nederlandse (Joodse-, islamitische en Linkse-) stichtingen varen mee, onder de opvarenden bevinden zich ook journalisten van Trouw, EenVandaag en de Wereldomroep. De vloot is een gevaarlijke provocatie en een internationale schending van de Israëlische wet,” aldus een naaste medewerker van Lieberman. “Ik wil graag aan u en de media die u vertegenwoordigt duidelijk maken dat deelname aan de flottielje een bewuste schending van de Israëlische wet is. Dit kan er toe leiden dat de toegang tot de staat Israël voor tien jaar wordt geweigerd, dat uw spullen in beslag worden genomen en dit kan ook leiden tot andere straffen.”
  Uriël (Uri) Rosenthal, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, liet eerder al weten niet te kunnen verhinderen dat Nederlandse schepen of opvarenden meedoen aan wat de actievoerders ‘Freedom Flotilla 2′ noemen. Wel riep hij de Nederlandse organisaties op niet deel te nemen aan de hulpvloot, die geen hulpgoederen bij zich heeft. “Deze heeft allerminst een bijdrage aan een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict,” schreef de bewindsman op 26 april jongst leden in een brief aan de Tweede Kamer.
  De vloot is een initiatief van organisaties uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Azië en Australië.
  Een stuk of tien schepen nemen deel aan het konvooi. Onder de opvarenden bevinden zich leden van de moslimlobby, terroristen, journalisten, politici, hulpverleners, kunstenaars en mensenrechtenactivisten. “Mijn persoonlijke verwachting is dat Israël het konvooi omsingelt met marineschepen en dwingt naar een haven te gaan. De mensen aan boord zullen enkele dagen worden ondervraagd om vervolgens te worden vrijgelaten. Dan is ons doel bereikt,” zegt de woordvoerder. “De journalisten zullen berichten vanuit ons oogpunt verslaan en dit betekend negatieve publiciteit voor Israël.”

   

  Bron:
  - www.nrc.nl/nieuws/2011/06/26/hulpkonvooi-negeert-oproep-kabinet-en-vertrekt-richting-gaza
  - www.destentor.nl/nieuws/algemeen/binnenland/8580265/Rosenthal-doe-niet-mee-aan-Gazavloot.ece
  - http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/06_juni/26/binnenland/tweede-gazavloot-komende-week-weg.xml

  Niels op 29-06-2011 18:14

  Loze belofte flottielje
  JERUZALEM - De IHH, de terreurorganisatie die de ‘Free Gaza Flotielje’ organiseerd, aantijgingen van Israël dat extremisten geweld willen gebruiken tegen Israëlische militairen van de hand. Volgens Dror Feiler, één van de organisatoren, hebben de honderden deelnemers een verklaring van geweldloosheid getekend.
  De Israëlische inlichtingendienst heeft informatie dat sommige activisten op de schepen van plan zijn om zwavel op de soldaten te gooien die aan boord van de schepen proberen te komen. Zwavel verlamt de soldaten. De bedoeling is om dan de soldaten in brand te steken.
  Tevens blijkt dat er toch enkele leden van de Turkse IHH op de schepen mee zullen varen. Feiler verklaarde op de Israëlische legerradio dat als Israël informatie heeft over mogelijke verdachten, deze gegevens moeten worden doorgespeeld aan de organisatie.
  Volgens de IDF zullen later deze week 8 tot 10 schepen richting de Gazastrook varen.

  El Arish
  Israël en Egypte zijn overeengekomen dat de lading van de flottielje in het Egyptische El Arish kan worden gelost. Daar moet het gecontroleerd worden en kan het via de grenspost Rafah naar de Gazastrook vervoerd worden. Boten die toch richting de haven van Gazastad varen zullen worden tegengehouden.

   

  Bron:
  - http://buitenland.nieuws.nl/648696/leider_flottielje_belooft_geweldloosheid
  - www.flotillafacts.com
  - www.youtube.com/watch?v=g2CsHn8G5Pk&feature=channel_video_title
  - www.youtube.com/watch?v=jsLS4uqH_70&feature=relmfu
  - www.youtube.com/watch?v=A-Mh4cuLQ8w&NR=1

   

  Niels op 30-06-2011 12:02

  ”Sabotage Gazaboot”
  JERUZALEM - Op de 'Stefano Chiarini', de Nederlands-Italiaanse boot die meevaart met de internationale vloot naar Gaza, gaan zo'n acht activisten uit Nederland mee. Nederlandse journalisten hadden zich aangemeld om zich vervolgens weer af te melden. Volgens de organisatie van de Gazaflottielje zou de ‘zionistiche vijand’ inmiddels twee schepen gesaboteerd hebben en zouden er ‘spionnen’ onder de gelederen bevinden.
  De Gazaflottielje moet over komen als een enorme vloot maar bestaat echter grotendeels uit kleine particuliere motorjachtjes, amper groter dan gebruikelijk op het IJsselmeer.
  "Wat wij gisteravond in beslotenheid bespraken, stond vanochtend in de Telegraaf! Een journalist heeft gelekt!," Anne de Jong, die vorig jaar ook al mee voer op de Gazafloot, kijkt om zich heen op zoek naar de spion. In het Iliadahotel in het Griekse Gouvia zaten veertien mensen: acht activisten, twee documentairemakers en vier journalisten. Zij zouden, de journalisten hebben besloten toch niet mee te varen, meegaan met de 'Stefano Chiarini' naar de Gazastrook. Hetgeen betekend dat de voorgenomen 30 activisten is gereduceerd tot 8 activisten.
  De 30-jarige Anne de Jong wordt gezien als een spin in het web bij de stichting Nederland-Gaza, die het bootje samen met de Italiaanse stichting 'Freedom Flotilla Italia', heeft aangekocht.
  Haar verwijt, dat een slag in de lucht bleek, zette kwaad bloed bij de journalisten. Wat was dit voor kinderachtige verdacht makerij?
  Journalisten en activisten zochten de afgelopen week op Corfu naar een manier om hun onderlinge relatie te bepalen. Ze zouden - letterlijk - in hetzelfde schuitje komen te zitten, maar de journalisten wilden toch onafhankelijk blijven. Theoretisch is dit mogelijk, maar zeker niet makkelijk. Wederzijds vertrouwen was cruciaal. Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 was een Nederlandse verslaggever (ik meen Hans Knoop) op de Golan hoogte. Hij stond aan de kant van de Israëliërs, één van de soldaten waar hij net mee had staan praten werd dood geschoten. De verslaggever noemde de vijand een klere Arabier. ’s Avonds sprak hij een collega in het hotel in Tel Aviv deze had die dag eveneens op de Golan Hoogte gestaan maar aan de kant van de Jordaniërs, een man waar hij juist daarvoor mee had staan praten werd dood geschoten waarop de collega dacht ‘klere Jood’. Moraal: de verslaggever kiest onbewust partij voor de groep waarin hij zich bevind.
  Maar juist dat vertrouwen liep in Corfu telkens nieuwe deuken op, door de sfeer van achterdocht die door de organisatie - bewust of onbewust - werd geschapen. "Wij zijn een volledig open en transparante organisatie!" beet de anti-Israël activiste het journaille toe.
  Eric Beauchemin (47), journalist voor de Wereldomroep: "Ik doe dit werk al 25 jaar, maar nooit zag ik zo'n gesloten organisatie. Stelden we een kritische vraag, dan werd ons 'onprofessionaliteit' verweten. Restricties werden gesteld die van te voren niet waren gecommuniceerd. We mochten niet vertellen op welk eiland we ons bevonden. Bepaalde programmaonderdelen mochten niet geciteerd worden, hoewel dat wel beloofd was. En alsof Israël niet allang van alles op de hoogte was.
  "Vragen werden gewoon niet beantwoord. Er werd altijd 'later op teruggekomen'. Al snel verloor ik mijn geloof en vertrouwen. Die zijn wel essentieel bij een onderneming met zoveel risico's als deze; vorig jaar kwamen er negen mensen om het leven. Ik ben zeer, zeer teleurgesteld."
  Bud Wichers (33) reist als freelance 'veiligheidscorrespondent' voor de persbureau's Reuters, AFP en ANP en komt vaak in gevaarlijke gebieden, zoals Afghanistan en Irak. Maar nog nooit voelde hij zich zo ongemakkelijk bij een onderneming als bij deze Gazareis. "Er werden verwachtingen gewekt die later met het grootste gemak weer van tafel werden geschoven. De feiten waren telkens in tegenspraak met wat ons was voorgespiegeld.
  "Bijvoorbeeld: voordat we afreisden naar Corfu was ons verteld dat we daar álle opvarenden van de boot zouden ontmoeten. Voor mij en een aantal anderen was dat erg belangrijk: we wilden kunnen inschatten of het veilig was om met ze mee te gaan. Maar op Corfu hoorden we dat de andere opvarenden pas onderweg 'ergens' zouden worden opgepikt."
  Dinsdag hebben alle opvarenden zich alsnog in Corfu verzameld, maar toen had Wichers zijn besluit al genomen. "De vertrouwensbreuk was op een gegeven moment onherstelbaar. Er was bovendien foutieve informatie over mij naar buiten gebracht in de media. Daardoor werd het werken mij onmogelijk gemaakt."
  Hasna el Maroudi (26) ging mee als activist maar zou onderweg ook verslag doen voor 'Uitgesproken Vara' en Joop.nl (eveneens van de Vara). "Ik vind deze tocht in principe een fantastische actie, ik ben begaan met Palestijnse mensen en streef naar een vrij Gaza. Maar ik geloof niet dat dit de manier is.”
  "Ik kreeg geen antwoord op de vraag hoe het zat met de financiering. Ook op de vraag in hoeverre er betrekkingen waren met Hamas was het antwoord onbevredigend."
  En opeens kwam Amin Abou Rashed opdagen op Corfu. Van hem wordt vermoed dat hij banden onderhoudt met de moslimbroeders en Hamas. El Maroudi: "Officieel was hij niet betrokken bij de stichting. Nu bleek hij opeens toch achter de schermen actief. Dat is vreemd voor een organisatie die zegt transparant te zijn. Op het moment dat ik mijn twijfels hierover uitte, kwam er geen reactie. Men zweeg liever. Voor mij was het de reden niet meer mee te gaan."
  Abou Rashed vertelde Trouw de boot te hebben geregeld. Of er banden waren met Hamas? "Natuurlijk. Je kunt niet zonder in Gaza."
  De opvarenden was echter verteld dat er onder geen beding zou worden samengewerkt met Hamas. Zo zou UNRWA, de VN-organisatie die zich inmiddels 63 jaar inzet voor de zgn ‘Palestijnse vluchtelingen’, de goederen distribueren in de Gazastrook - niet Hamas. UNRWA-woordvoerder Christopher Gunness zegt echter dat er helemaal geen toezegging voor hulp is gedaan. Hij schaart zich achter het standpunt van Ban Ki-moon, die de vloot niet steunt.
  Hasna el Maroudi: "Niet alleen met de journalisten wordt onprofessioneel omgegaan. Dat geldt ook voor de activisten. Die zijn zeer gemotiveerd, en dat bewonder ik. Maar ze stellen te weinig vragen en laten zich daardoor gebruiken." Eric Beauchemin: "Hun naïviteit is schokkend. Ze worden verblind door idealisme."
  Martijn Dekker, woordvoerder van de stichting Nederland-Gaza, betreurt het vertrek van de journalisten. "Wij herkennen ons niet in het beeld dat van ons geschetst wordt. Het is volkomen begrijpelijk dat het vertrouwen een deuk oploopt als informatie telkens onjuist blijkt. Maar wij proberen niet bewust mensen om de tuin te leiden. Het was ook onmacht: de organisatie heeft te kampen met veel onverwachte veranderingen en internationale druk."

  Sabotage
  Opnieuw zou één van de bootjes van het konvooi gesaboteerd zijn. De organisatoren van de hulpvloot zeggen dat de ‘zionisten’ (de Joden uit Israël) achter de sabotage zou zitten. Eén van de activisten zei donderdag tegen de Israëlische legerradio dat de motor van een Iers schip onklaar is gemaakt. Dit is gebeurd in de haven van Piraeus, bij de Griekse hoofdstad Athene, van waaruit de flottielje naar de Gazastrook hoopt te vertrekken.
  Dinsdag zeiden Zweedse activisten dat de schroef van een andere boot, de Juliano, onklaar was gemaakt. Zij zeiden toen ook dat de bewaking rond de flottielje was opgeschroefd. Volgens de Scandinavische organisatoren van het konvooi is de sabotage het werk van 'vijandige duikers'. De saboteurs zouden zeer vakkundig te werk zijn gegaan en een achtergrond in het leger of de inlichtingendienst hebben.
  Het Nederlands-Italiaanse actieschip is in de haven van Curfu twee dagen lang beveiligd geweest door een bewakingsbedrijf, nadat bij een ander schip op mysterieuze wijze de roer-as plotseling doormidden gezaagd bleek te zijn. “Er gebeuren allerlei vreemde dingen hier. De bewaking moet ervoor zorgen dat geen vreemden aan boord komen,” aldus de organisatie.
  De Nederlanders maakten onlangs bekend dat ook de Nederlandse boot gesaboteerd zou zijn: Op Facebook, het internationale sociale netwerk dat graag gebruikt wordt door de moslimlobby, werd leugenachtige propaganda versprijd. “Geruchten zijn bevestigd: Nederlands-Italiaanse boot is gesaboteerd, twee bladen afgesneden van de schroef. Ook bij de Zweeds-Noorse-Griekse boot!” schreven de Hollandse activisten op Facebook. Nadat deze leugen was achterhaald erkende Dekker, moet met het schaamrood op de kaken, dat dit grote flauwekul is: “Dat bericht moet ontstaan zijn in de chaos, maar is niet waar.”

  Slechts 49 verhuisdozen
  Hoewel de Nederlandse moslim lobbygroep alle ruimte heeft gekregen om haar anti-Israël propaganda te spuien valt de financiële steun die Nederland-Gaza krijgt enorm tegen. De hulpgoederen die de Nederlandse activisten hebben ingeladen in Griekenland bestaat uit slechts 49 verhuisdoosjes (48x32x33cm): 22 dozen met medicijnen en medische hulpgoederen, 10 dozen schoolspullen en 17 dozen met speelgoed. Een deel van dit beperkte aantal hulpgoederen aan boord geplaatst van andere schepen zodat ook zij ‘hulpgoederen mee konden nemen. “Het was goedkoper geweest om die lading per post op te sturen,” schampert een Israëlische diplomaat.
  De stichting Sabeel, een anti-Joodse-Christelijke organisatie die wordt ondersteund door de protestante kerk Nederland, heeft de handen afgetrokken van de activisten. Volgens het bestuur is er ‘minder steun dan gedacht’ voor het doorbreken van Israëls veiligheidsbarrière dat eind deze week aan denkt te komen: “De afgelopen maanden zijn er bij ons twijfels gerezen, omdat het draagvlak voor de Gazavloot binnen de Nederlandse kerken en samenleving veel smaller bleek te zijn dan wij hadden gehoopt. Dat maakt de opzet van deze vloot, zeker in financieel opzicht, in onze ogen te eenzijdig en dus te kwetsbaar.”
  In totaal zouden tien schepen zich op zee verzamelen zich op zee, voordat ze gezamenlijk opstomen naar de Gazastrook. De eerste twee, Franse schepen liggen inmiddels op de afgesproken rendez-vousplaats op de Middellandse Zee, onder Cyprus.
  De 'Stefano Chiarini' zou aanvankelijk nog op enkele Duitse en Zwitserse activisten wachten, die vanuit Schotland zouden vertrekken met hun boot. Maar door onenigheid met de scheepseigenaar over de huurprijs, blijft ook dat schip achter.
  Nog twee andere boten worden tegengehouden doordat havenautoriteiten klachten hebben ontvangen over hun zeewaardigheid. Al eerder trokken de Turken het grootste actieschip uit de vloot, de Mavi Marmara met plaats voor 500 actievoerders, terug uit de actie, zogenaamd vanwege ‘technische problemen aan het schip’.
  Het konvooi is de afgelopen maanden geslonken van de aanvankelijk ‘duizenden activisten aan boord van tientallen schepen’ tot slechts 350 activisten, afkomstig uit 22 landen.
  De angel uit de actie is definitief eruit getrokken door een akkoord tussen Egypte en Israël, voor het lossen van de hulpgoederen in het Egyptische havenstadje El-Arish, vlakbij de Gazastrook. De spullen zouden dan na controle via land naar de Gazastrook worden gebracht. Israëlische mariniers zullen de Gazavloot al in internationale wateren dwingen de koers te verleggen naar dit Egyptische vissershaventje. De andere optie is, evenals vorig jaar, dat de boten naar Israël varen en vanuit daar doorgevoerd worden naar de Gazastrook.
  Voor de Nederlandse activisten is dit echter geen alternatief: “Voor de goederen die we meenemen is dat misschien een optie, maar eigenlijk gaat het ons daar niet om. Wat we meenemen is natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. We willen een politiek statement maken. En dus varen we door,” aldus Martijn Dekker, woordvoerder van Nederland-Gaza. Maar hij benadrukt: “We zijn natuurlijk helemaal niet uit op een gewelddadige confrontatie. Maar we vrezen dat we toch weer worden tegengehouden.”
  “Het openen van de landsgrens tussen Egypte en Gaza is slechts een pr-stunt van de Israëliërs,” menen de activisten. “Die grens is niet écht open; de hoeveelheid goederen en het aantal mensen dat mag passeren is nog evenveel als vanaf de instelling van de blokkade.” Blijkbaar zijn ze nog niet helemaal op de hoogte dat sinds februari Hosni Mubarak, de pro-Israëlische president van Egypte, is afgezet en vervangen door de pro-Hamas beweging de Moslimbroederschap.

  Terroristen die mee varen
  De Turkse islamitische extremisten van de IHH, hebben zich deels verspreid over de boten nadat zij bekend maakten dat de Mavi Marmara niet mee zou varen. Vorig jaar voeren 500 Turkse activisten mee op deze boot, de meest Turkse activisten maakten vooraf bekend ‘te willen sterven als martelaar’.
  Dekker erkent de afgelopen dagen verzoeken te hebben gekregen van Turkse activisten. “Het is heel waarschijnlijk dat deze Turkse activisten elders aan boord zijn gekomen,” aldus Dekker. De Turkse organisatie IHH is in Nederland en Duitsland verboden wegens financiële banden met Hamas.
  Militaire bronnen in Israël claimen dat activisten plannen hebben om Israëlische mariniers, die boten enteren, te overgieten met zuren en chemicaliën, waaronder zwavel. Dit zou zijn besproken in geheime oefeningen van activisten, waarbij openlijk door sommigen werd gezegd dat ze van plan waren om mariniers te vermoorden. Dekker noemt dit ‘een zeer kwalijke suggestie’: “Het is absoluut ondenkbaar, totale onzin. Dat druist volledig in tegen de geweldloosheid van de Gazavloot dit jaar.” Hij wijst erop dat meerdere scheepsbemanningen geweldloosheidverklaringen hebben ondertekend.
  De Nederlands-Italiaanse actieboot mag niet varen onder de vlag van de Comoren, waardoor het nu onder de vlag van het West-Afrikaanse land Togo mee zal varen.
  Avigdor Lieberman, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat de activisten, die de blokkade willen doorbreken, op zoek zijn naar 'confrontatie en bloed'.
  Op de Israëlische radio sprak Lieberman van 'een harde kern van terreuractivisten'.
  De Israëlische marine is bezig met de laatste voorbereidingen om de vloot tegen te houden. Legerwoordvoerders zeggen dat speciale eenheden zijn voorbereid op de ergste scenario’s. De Israëlische marine zal de vloot waarschijnlijk al in internationale wateren dwingen koers te verleggen. “Maar dat is een schending van internationaal recht, dat grenst aan piraterij,” stelt Dekker die over enkele dagen verwacht Ismail Haniyeh in de armen te sluiten. Haniyeh is de leider van Hamas, u weet wel die radicale islamitische groepering die de bevolking van de Gazastrook onderdrukt. Hamas is door zowel de Verenigde Naties als door Amnesty International tot terreurorganisatie verklaard.
  Zullen de mensenrechten activisten Hamas direct aanklagen omwille van de militaire agressie jegens haar eigen burgers? Zijn ze vastbesloten om de mensenrechtenschendingen die al die jaren door Hamas worden gepleegd aan te klagen?

   

  Bron:
  - http://elderofziyon.blogspot.com/2011/06/moonbat-dutch-reporter-cant-stomach.html
  - www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2459749/2011/06/29/Pers-vertrouwt-Gazaboot-niet.dhtml
  - www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=227243
  - www.telegraaf.nl/binnenland/10102507/__Verhuisdozen_naar_Gaza__.html?p=31,1
  - www.telegraaf.nl/binnenland/10109082/__Hulpvloot_vandaag_naar_Gaza__.html?sn=binnenland
  - http://www.youtube.com/watch?v=BAViBA0Xet8&feature=player_embedded

   

  Niels op 01-07-2011 13:29

  Stop de Gaza-flotilla: Hamas wil geen welvaart (integraal overgenomken van Joop.nl)
  Door tegen Fayyad te zijn als premier van een gezamenlijke regering blokkeert Hamas een economisch levensvatbare Palestijnse staat. Steun aan Hamas, zoals via de Gaza-flotilla, is daarom geen steun voor vrede in het gebied Yasser Arafat, de eerste president van de Palestijnse Autoriteit en nog steeds icoon van de Palestijnse vrijheidsstrijd heeft in zijn leven honderden miljoenen dollars aan steungelden ontvangen, voornamelijk van de EU en de VS. Internationale organisaties zoals het IMF die op de besteding van het geld moesten toezien, rapporteerden keer op keer dat het onduidelijk was wat Arafat met het donorgeld deed.
  Veel nuttigs kan het niet geweest zijn. Arafat was nog niet eens in staat de aanleg van een waterleiding in Palestijns gebied te organiseren. Hij hield, kortweg, meer van afbraak dan van opbouw. Er is een foto van hem bekend waar hij breeduit lachend voor zijn door het Israëlische leger grotendeels verwoeste hoofdkwartier zit, met een ook al breed lachende Gretta Duisenberg aan zijn zijde. Arafat was op zijn best als martelaar voor de Palestijnse zaak, voor de welvaart van de Palestijnse Arabieren had hij geen belangstelling.
  Hetzelfde geldt voor Hamas. Er is in hun gebied een werkloosheid onder jongeren van meer dan vijftig procent, maar desondanks stimuleert Hamas de geboorte van kinderen in het al overbevolkte gebied. Hamas had nog maar net de macht gekregen in de Gaza-strook of het regende Kassamraketten op Israëlische burgers.
  Dat het afschieten van raketten op ‘vijandige’ schoolbussen het leven van de Palestijnen zelf niet verbetert, wordt wel begrepen door de huidige premier van de Westoever, Salam Fayyad. De PA ontvangt nog steeds ruimschoots donorgeld, maar Fayyad gebruikt dat geld om er een levensvatbare economie van te maken. Er worden op de Westoever waterleidingen aangelegd, ziekenhuizen gebouwd, de infrastructuur wordt verbeterd en het starten van bedrijven wordt gestimuleerd. Kortom, voor het eerst in de geschiedenis van het Midden-Oosten conflict wentelen sommige Palestijnen zich niet in hun martelaarschap, maar wordt er gepoogd welvaart voor de bevolking te creëren.
  Inmiddels doen Hamas en Fatah pogingen tot verzoening te komen en een door beide fracties geaccepteerde Palestijnse overheid te vormen. De huidige president van de PA Abbas heeft Fayyad als de premier voor die regering voorgesteld. De reactie van Hamas laat zich raden: Fayyad zou slecht zijn voor de Palestijnse bevolking en bovendien Hamas zelf onderdrukken. Die laatste uitspraak komt waarschijnlijk voort uit het feit dat Fayyad vindt dat in een beschaafd land gewone burgers niet met kanonnen en raketten over straat horen te lopen, maar dat dit op zijn hoogst voorbehouden moet zijn aan een officiële politiemacht.
  De afwijzing van Fayyad door Hamas bewijst ten overvloede dat Hamas zich niet bekommert om de welvaart van de Palestijnse bevolking. Die afwijzing speelt ook nog eens de Israëlische haviken in de kaart. Zij hebben liever een kreupele en bloeddorstige buur dan een levensvatbare economisch ontwikkelde staat naast zich. Steunbetuigingen aan Hamas zoals door de binnenkort uitvarende Gaza-flotilla bevordert de vrede in het Midden-Oosten niet.

  Natuurlijk kan Harrie Verbon, Hoogleraar Openbare Financiën, die het artikel geplaats heeft op Joop.nl rekenen op een grote hoeveelheid kritiek. Men kan namelijk niet ruckzichloos een pro Israël artikel op deze linkse website (onderdeel van de vara) plaatsen.

   

  Bron:
  - www.joop.nl/opinies/detail/artikel/stop_de_gaza_flotilla_hamas_wil_geen_welvaart/

   

  Netanyahu: Israël heeft het volste recht om flottielje te stoppen
  JERUZALEM – Israël heeft het volste recht om te voorkomen dat de komende Gaza-gebonden "provocatie flottielje" gestopt wordt. Op z’n minst moet er gecontroleerd worden of er wapens gesmokkeld wordt naar de door Hamas gecontroleerde Gazastrook, dat zei Benyamin Netanyahu donderdag in een toespraak voor de zo juist gediplomeerde afgestudeerde cadetten als IAF piloten op het Hatzerim Air Base, in de buurt van Berseba.
  "Israël heeft het volste recht om te de pogingen tegen te gaan dat er raketten en andere wapens gesmokkeld worden naar de Hamas terreur enclave. Hamas is een meedogenloze vijand, die kwaadaardige pogingen ondernemen onze steden en kinderen te schaden,” zei Netanyahu bij de diploma-uitreiking

  Niemand zit hier op te wachten hulpgoederen
  "De vloot is niet iets wat de mensen hier [in de Gazastrook] massaal de straat op doet gaan," zegt Salah Ayash, de eigenaar van een textiel fabriek in de strook, die tot het begin van de maand samen met de Israëlische fashion labels hun goederen produceerden in zijn fabriek.
  "Er is geen te kort aan goederen, “ benadrukte hij. Als ze dan toch iets voor ons willen doen is dat zij goederen voor ons uitvoeren, de vervoerskosten zijn wereldwijd erg duur en we zouden erg geholpen zijn als buitenlandse vrijwilligers deze kosten willen dragen.
  Mohammad Tilbani, die eigenaar is van een snoep-en koekjesfabriek in Deir el-Balah legt uit dat hij de meeste omzet haalt uit de export, maar nadat Hamas en Fatah alle contacten hadden verbroken in 2007 kwam er de klad in zijn productie. "60% van de productie in mijn fabriek was bedoeld voor de Westelijke Jordaanoever, vandaag werk ik op een zeer laag vermogen, omdat de productie nu exclusief voor de Gaza-markt is."
  Eitan Dangot, generaal-majoor, benadrukte dat Israël samen werkt met de EU en de vertegenwoordigers uit de Gazastrook om producten, zoals aardappelen en tomaten, te exporteren naar Jordanië. Hij benadrukte dat in het afgelopen jaar Israël de export van tientallen ton bloemen en honderden tonnen groenten en fruit uit de Gazastrook naar de Europese markten ingeschakeld. De export had hoger kunnen liggen maar dat dit niet gehaald werd is als gevolg van het feit dat sommige van de producten niet voldoen aan de Europese normen.

   

  Bron:
  - www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=227367
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4089709,00.html

   

  Niels op 01-07-2011 16:22

  Flotilla opnieuw uitgesteld
  CORFU – “Israël bemoeilijkt het uitvaren van de nieuwe flotilla,” klaagt de organisatie van de anti-Israël activisten. De groep internationale boten die oorspronkelijk half mei al af zou varen heeft opnieuw haar tocht naar Hamas uit moeten stellen, daarna was 13 juni (na de Turkse verkiezingen) genoemd, afgelopen week zou de tocht eerst op disndag plaats vinden en werd opeens uitgesteld naar donderdag of vrijdag. Naar verluid is er besloten dat ze volgende week uit zal varen.
  Israël heeft nooit onder stoelen of banken gestoken tegen de zogenaamde ‘hulpvloot’ te zijn. Het is dan ook makkelijk om de Joodse staat van alles te beschuldigen. “Zij [Israël] doet heel erg zijn best om zich ervan te verzekeren dat wij de haven niet uitvaren,” zei Greta Berlin, woordvoerster van de vloot, vrijdagmiddag tegen persbureau Reuters. Ze hoopt dat de boten aanstaande woensdag of donderdag alsnog koers zetten richting de Gazastrook.
  De moslimlobby beschuldigde Israël deze week verschillende keren van het saboteren van hun boten. Zo beweerden Ierse activisten gisteren dat Israël de schroefas van hun boot had beschadigd. De organisatie beschuldigt verder Griekenland ervan samen te werken met Israël in een poging het uitvaren van de schepen te verhinderen.
  De waarheid is dat de flotilla al wekenlang in de problemen zit. “Er is voortdurend wat. Dan hebben de schepen weer problemen, dan werken de autoriteiten weer niet mee,” aldus Guus Valk, Israël-correspondent voor het NCR Handelsblad. “Israël gokt ondertussen op uitstel. De deelnemers die in Athene of Corfu zitten moeten ook weer een keer naar huis om te werken,” gaat Valk optimistisch verder, volgens vele aanhangers van de floot zouden de meesten onder de opvarenden liever actie voeren tegen Israël dan dat ze werken. “Het is moeilijk te zeggen hoe het nu verder gaat. Er zal wel iets uitvaren, maar met hoeveel schepen ze dan nog zijn is totaal onduidelijk.”

  Onlineactie
  Een groep predikanten en leden van de Protestantse Kerk roept de PKN-synode op zich te distantiëren van organisaties die de omstreden Gazavloot steunen.
  De onlineactie is het initiatief van zendingspredikant ds. Marten Visser uit Thailand. Hij plaatste de oproep woensdag op zijn website (www.vissers.me).
  “De kerk heeft een bijzondere band met Israël, omdat zij uit hem voortgekomen is,” zei ds. Visser. “Hoe die band moet worden vormgegeven (...) is in de kerk onderwerp van theologisch debat. Wij willen niet dat dit debat belast wordt door kerkelijk politiek activisme.”
  Volgens de predikant heeft de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel, die de Gazavloot aanvankelijk mede organiseerde, zich eind vorige week “niet uit overtuiging maar puur uit tactische overwegingen teruggetrokken”. De PKN werkt soms samen met de stichting en heeft een nog sterkere band met moederorganisatie Sabeel, die ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’ voorstaat en zich vanuit die overtuiging sterk politiek presenteert. De PKN steunt Sabeel jaarlijks met 50.000 euro en Kerk in Actie, de hulporganisatie van de PKN, heeft een medewerker uitgezonden die voor Sabeel werkt. De PKN zou ten onrechte een scherp onderscheid maken tussen Sabeel enerzijds en Vrienden van Sabeel anderzijds.
  Volgens ds. Visser is het belangrijk dat de kerk verbondenheid toont met zowel Arabische christenen als Israël. “De verbondenheid met Palestijnse [Arabische] christenen heeft echter inmiddels een te politiek omstreden kleur gekregen. De dubbele loyaliteit waartoe de kerk zich heeft verplicht, vraagt om een benadering waardoor de contacten met zowel Israël als de Palestijnse [Arabische] christenen op een niet gepolitiseerde manier onderhouden kunnen worden.”
  Concreet roept het stuk de PKN-synode ertoe op Kerk in Actie op te dragen de samenwerking en de financiële banden met Vrienden van Sabeel te ontbinden, actief te zoeken naar mogelijkheden van contact met Arabische protestantse christenen die minder politiek beladen zijn en de personele en financiële banden met Sabeel af te bouwen. Ook moet er een voorstel voor de synode komen “waarin de verbondenheid met het volk Israël concreter wordt ingevuld dan nu het geval is.”
  Onder de ondertekenaars waren vanmorgen de predikanten P. H. van Harten, J. B. ten Hove, T. W. van Bennekom, H. Visser, H. Veldhuizen, G. H. Vlijm, A. N. van der Wind en Hans Eschbach.

  VS
  Ondertussen is er ook in de Verenigde Staten ophef ontstaan over het Gazavloot. Rick Perry, de gouverneur van Texas, dringt erop aan dat de openbare aanklager in de VS actie onderneemt tegen de Amerikanen die deelnemen aan de Gazavloot.
  Woensdag schreef Perry in een verklaring dat hij bezorgd was over de twee schepen die onder Amerikaanse vlag deelnemen aan het hulpkonvooi. Hij eist dat de openbare aanklager Amerikanen die deel willen uitmaken van de Gazavloot via juridische weg worden tegengehouden en eventueel worden bestraft als ze toch meevaren. Perry verwijst daarvoor naar de wet die Amerikaanse burgers verbiedt om maritieme acties te ondernemen tegen bevriende naties.
  Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, bedankte bevriende landen, waaronder Griekenland, donderdagavond voor het nemen van stappen tegen de flotilla. “Ik wil de vele leiders in de wereld bedanken die zich in woord en daad hebben uitgesproken tegen de provocatieve flotilla. Israël heeft het volste recht om op te treden tegen pogingen om wapensmokkeling naar de terroristenenclave van Hamas te faciliteren.”

   

  Bron:
  - www.nrc.nl/nieuws/2011/07/01/flotilla-zet-pas-volgende-week-koers-richting-gaza
  - www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/beroep_op_synode_pkn_wegens_omstreden_gazavloot_1_573848
  - www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20110630_129

   

  ”Beste meneerke pastoor”
  AMSTERDAM - Linkse Europeanen treuren dat hun geliefde volk het nieuws niet meer bepaalt. De Arabische storm en de strijd tegen het Arabisch despotisme zijn een doorn in het oog van de linksige Europeaan.
  Mao is er niet meer. Castro is al geestelijk dood. Stalin ligt onder de puinhopen van de geschiedenis. Dan maar Palestijnse terroristen! Zij zijn het liefdesobject van de linkse Europeaan. En dat sluit goed aan bij de antisemitische sporen van Europees links. Wie dat niet weet, heeft echt weinig boeken gelezen.
  Bij de herdenking van de Bolsjewistische revolutie in 1919 noemde Grigory Zinoviev de strijd tegen het kapitalistische westen ‘een jihad tegen imperialisme en kapitalisme’. Het is merkwaardig hoe de Bolsjewistische anti-democratische krachten zich bedienden van islamitische terminologieën.

  Nuttige idioot
  De Europese linksige mens is bereid om als eeuwige nuttige idioot de geschiedenis in te gaan. Wat een genereuze houding!
  Op het moment dat u dit leest, zullen in Syrië gewone burgers, gewone Syriërs, op barbaarse wijze worden gemarteld. Op het moment dat u dit leest, worden in Syrië demonstranten doodgeschoten. En in Bahrein worden de sjiieten ondersteboven opgehangen om hun strijd tegen de Wahhabieten op te geven. Maar Hamas en Europese linksige mensen willen met behulp van fundamentalisten in Turkije Gaza opnieuw op de agenda zetten.
  Gaza? Ja, Gaza? Maar Bashar al-Assad regeert toch in Syrië? Correct! Waarom dan Gaza? Waarom varen ze niet naar Damascus, Teheran of Bahrein?

  Honger
  De Gazavloot vaart richting Israël. Waarom eigenlijk? Komen de Palestijnen om van honger? Nee, ze hebben geen tekort aan voedsel. De winkels liggen vol. Er is ook geen blokkade meer. De Egyptische grens is al weken open.
  Hamas orkestreert deze actie omdat ze daarmee Assad en de gehate Hezbollah te hulp willen schieten. Zonder Assad, Hezbollah en het islamitische Iran zou Hamas in het Midden-Oosten geen enkele statelijke steun kunnen vinden.
  Hamas en andere terroristen willen de aandacht afleiden van Syrië naar een ‘probleem’ dat zij zelf in het leven hebben geroepen. Want de terreurgroep Hamas is de oorzaak van dit conflict. Zij, en niet anderen, hebben in de jaren negentig van de vorige eeuw door wrede aanslagen vredesonderhandelingen en akkoorden naar de afgrond geholpen. Achter deze groep staat nu een belangrijke deel van linksige Europeanen en delen van onze staatsomroep. Hoezo staatsomroep?

  Propaganda
  In zijn artikel ‘Hoe ik Israël-deskundige werd’, beschrijft P.F. Thomése de manier waarop NCRV aandacht op de Palestijnen wilde vestigen. De NCRV wilde propaganda produceren en de Joodse staat demoniseren.
  Daarom organiseerde de NCRV een reisje naar Palestijnse gebieden. De deelnemers waren Jan Siebelink, Antoine Bodar, Rosita Steenbeek en Thomése. Zij moesten tijdens deze reis emotietelevisie produceren. Wat voor emoties? Wat hebben deze mensen met Palestina? Waar ging het uiteindelijk om? Om de Joden natuurlijk, tegen de Joden moesten de emoties gericht zijn.
  De gasten moesten via een spoedcursus in een soort Gretta Duisenbergje veranderen. Thomése schreef hierover: ‘Elke avond, in ons hotel in het Palestijnse plaatsje Bethlehem, worden we urenlang "op camera" door de NCRV doorgezaagd. De bedoeling is: emotie. De NCRV weet natuurlijk allang hoe het hier zit, ze hebben hier al vaak genoeg gefilmd, wij mogen braaf in onze eigen woorden vertellen hoe erg of het is. Snakkend naar onze welverdiende fles wijn (Bethlehem produceert uitstekende miswijnen) knakken sommigen van ons tijdens de langdurige ondervragingen.’

  Belastingcentjes
  Is dit kwaliteitsjournalistiek? Nee, dit is anti-Israëlische propaganda. Dat mag. Maar niet met onze belastingcentjes.
  Propaganda werkt optimaal als er ook nog eens censuur wordt toegepast. En dat hebben ze ook gedaan, die lieverds bij de NCRV. NCRV censureerde namelijk onwelgevallige zinnen over de ‘Palestijnse’ groepen.
  Pastoor Antoine Bodar vergeleek de Joodse staat met het nazisme. Ook liet hij een paar tranen stromen in het programma Knevel & van den Brink voor de slachtoffers van het nazisme, namelijk ‘de Palestijnen’.

  Aristocratische vrouw
  De tranen van deze meneer pastoor kunt u niet zien. Omdat hij met zijn subtiele feminiene verschijning huilt als een 19de eeuwse aristocratische vrouw. Huilen zonder tranen. Aan antisemitisme had het katholicisme nooit tekort, nietwaar, meneer pastoor? Weet u nog die gezellige paasfeesten waarbij de katholieken vrolijk op Jodenjacht gingen?
  Nu hebben de opgejaagden, de Joden, hun eigen staat in een onmogelijke regio. Wanneer meneer pastoor de Joodse staat met het nazisme vergelijkt, is de conclusie onontkoombaar dat de Joodse staat als een nazistaat met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Nietwaar, meneer pastoor?
  Beste Antoine, meneerke pastoor, u wordt niet ontroerd door de brute moord op onschuldige Syrische burgers. Ook wordt u niet ontroerd door de moord op onschuldige Iraniërs. Evenmin wordt u ontroerd door de wrede moord op Hamza al-Khateeb in Syrië. Dat jongetje werd door de Syrische troepen ontvoerd en op afschuwelijke wijze vermoord. Zijn penis was afgesneden. Zo werd Hamza aan zijn moeder teruggegeven. Maar u huilt zonder tranen voor ‘Palestijnse’ terroristen die niet van honger omkomen en niets te kort zouden komen als ze niet duizenden raketten op de Joden hadden afgevuurd.

  Slaven
  Beste meneer pastoor, u wordt niet ontroerd door het lot van duizenden slaven in Saoedi-Arabië. Het zijn Aziaten die daar voor dat luie, immorele volk werken. Zij worden vernederd, verkracht, en gedood door hun werkgever, de Saoedische slavenhandelaren. Daar is geen gerechtigheid. Recentelijk werd een arm Indonesisch meisje openbaar onthoofd. Een sharia-rechtbank veroordeelde haar wegens diefstal. Denkt u dat de sharia-rechtbanken als eerlijke en rechtvaardige tribunalen bekend staan?
  Meneer pastoor, het dienstmeisje heette Ruyati binti Sapubi. Volgens de Indonesische president heeft Saoedi-Arabië door deze executie alle internationale normen en waarden geschonden. Ik heb de videobeelden van deze onthoofding gezien. Een horror, een theater van angst: het geblinddoekte meisje zat als een lammetje omsingeld door de Saoedische mannen en uiteindelijk werd zij met een zwaard onthoofd. Meneer pastoor, hiervoor moet de wereld huilen.

  Omsingeld
  Israël wordt omsingeld door deze politiek-religieuze cultuur. Deze daad kenmerkt het islamisme in het Midden-Oosten: Taliban, het Iraanse regime, Hamas, Al-Qaëda, Hezbollah, Moslimbroederschap en andere groepen.
  Meneer pastoor en de staatstelevisie moeten aard en omvang van het islamisme onder ogen zien. Dan kun je pas de complexiteit van het conflict tussen ‘Palestijnen’ en Israëliërs begrijpen. Niemand is perfect. Ook de Joden zijn niet perfect. Maar de Joodse staat is geen nazistaat en verdient ons aller steun.
  Denkt u echt dat homofiele katholieke priesters vrij in de Gazastrook zouden kunnen leven? In Israël kan dat, maar in de Gazastrook?

  Maria
  Meneer pastoor, lieve Antoine, u zoekt naar de tranen van Maria. Waarom zoekt u niet naar uw eigen verdwenen tranen?
  Antoine, ga naar de verheven, van liefde bezeten Joodse Vrouwe Maria en huil voor je zonde. Je bent even een nuttige idioot geweest in de oorlog tegen het volk van Maria. Ik ken de Vrouwe vermoedelijk beter dan u. Zij en ik komen beiden uit het Midden-Oosten.
  Antoine, vraag haar om vergeving. Zij zal je vergeven. Dat heeft zij de mensheid beloofd. De priesterlijke mens, de Pauliaanse uitvinding, heeft te veel onrecht en geweld gepleegd tegen het Godsvolk. Maar de Joodse Maria blijft van ons houden.
  Beste Antoine, niet Dries van Agt, maar de Joodse Maria is de bron van autoriteit die nog altijd liefde heet.

  Afshin Ellian

   

  Bron:
  - www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/301408/Beste-meneerke-pastoor-lieve-Antoine-Bodar....htm

   

   

  Niels op 03-07-2011 12:43

  Vertrekken ze nog of hoe zit dat?
  CORFU – “Het is ons nog niet helemaal duidelijk of wij zondag uitvaren,” zegt een woordvoerder van de 'Stefano Chiarini', de Nederlands-Italiaanse boot die met 49 verhuisdozen hulpgoederen ‘de bevolking in de Gazastrook gaat redden’.
  Aanleiding voor de onduidelijkheid is dat de Griekse regering vrijdag de activisten, die er geen moeite mee heeft de regels aan hun laars te lappen, had verboden om met de boten uit te varen. De schepen verzamelden zich in Griekse havens om hulpgoederen te brengen naar het gebied. Volgens de woordvoerder beraden de vertegenwoordigers van de verschillende schepen zich op de situatie.
  De bedoeling was oorspronkelijk dat eind mei zeker 15 schepen de Gazastrook zouden bereiken, inmiddels hebben zes boten zich uit de vloot terug getrokken en is het onbekend wanneer de bootjes af varen.

  Nederlandse opvarenden
  Aan boord van de 'Stefano Chiarini' zullen 52 mensen, uit verschillende landen mee varen. Welke Nederlanders varen eigenlijk mee?
  Nourdin El Ouali
  Raadslid GroenLinks Rotterdam. “Omdat bij mij vroeger thuis aan de keukentafel veel werd gesproken over de Palestijnen, was ik al op vrij jonge leeftijd goed geïnformeerd over het conflict,” aldus de aan al-Yazeerah (die bekend staat als antisemitisch) gekluisterde El Ouali. “Door mee te varen zal ik nog beter in staat zijn om de aandacht te vestigen op de humanitaire ramp die in Gaza gaande is.” Vorig jaar bezocht hij Mahmoud Abbas, leider van o.a. de islamitische terreurorganisatie al-Aksa Brigades, in diens presidentieel paleis.
  Chris Verweij
  Student Moleculaire Levenswetenschappen uit Wageningen. Met negentien jaar de jongste van de activisten van de Nederlandse-Italiaanse boot. “De blokkade zorgt er volgens hem voor dat een compleet volk essentiële goederen wordt ontzegd,” aldus de bleke, vlasblonde activist, “Elk mens heeft recht op voedsel, water, bouwmaterialen en medicijnen, en elke blokkade die dat tegenhoudt, moet worden gebroken.” Verweij is er tevens zo van overtuigd dat iedereen recht heeft op een eigen woning dat hij er totaal geen moeite mee had een leugen in het programmablad (gemeente verkiezingen 2010) van SP-Wageningen, waar hij op nummer 3 op de lijst stond, te plaatsen om bij de Idealis (studenten huisvesting) een woning voor zichzelf af te dwingen.

  Manu van Kersbergen
  Muzikant en radiopresentator. Organiseerde in 2009 een hiphop-benefietconcert voor ‘de onderdrukking van de mensen in Gaza’. Hij zegt mee te varen omdat “wij als Nederlandse burgers onze ogen niet af mogen wenden van de door mensen gecreëerde schrijnende situatie van de bevolking in de Gazastrook”. Israël noemt hij ‘racistisch’.

  • Juliaan Bakker
  Gepensioneerd bedrijfsjurist uit Amsterdam. Is na zijn vervroegd pensioen inmiddels 10 jaar lang ‘consultant en activist’ geworden voor milieuprojecten in Latijns-Amerika. De ‘blokkade’ van de Gazastrook is volgens hem een ‘oorlogsmisdaad’. “Hopelijk zal Freedom Flotilla 2 kunnen bijdragen aan de opheffing van de wurgende blokkade van Gaza en het enorme leed dat de Palestijnse bevolking aldaar dagelijks wordt aangedaan,” verteld oud bestuurslid (2005-2006) van Stichting Stop de Bezetting. •

  Rafiq Ahmad
  Imam en docent uit Ridderkerk. Werd in 1949 in Zaandam geboren als Rolf, maar bekeerde zich tot de islam. Hij is docent aan de Islamitische Universiteit Rotterdam en lid van het Palestina Comité Rotterdam. “Laten niet zwijgen en toezien bij dit voortdurende onrecht dat de zionisten de Palestijnen aandoen,” motiveert hij zijn deelname.
  Op z’n 18e emigreerde hij naar Zuid-Afrika en nam deel aan diverse anti-apartheid demonstraties. Studeerde Arabisch en de islam in Marokko, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. Secretaris van de FOMON-board (Federatie van Moslim Organisaties Nederland) en is mede-oprichter van het MIC (Moslim Informatie Centrum Nederland) in Den Haag .

  Max van Lingen
  De ‘eeuwige student’ van 27 jaar, is na zijn afgeronde studie politicologie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam gaan studeren. Van Lingen is naast zijn studie bestuurslid van de internationale socialisten (IS) en is derhalve nagenoeg altijd van de partij wanneer er anti-Israël demonstraties worden gehouden. “Ik heb als student veel mensen ontmoet die de manier waarop de Israëlische staat met de Palestijnen omgaat, afkeuren,” zegt Van Lingen die zich uitsluitend in het linkse krakers wereldje begeeft. De ‘blokkade’ van de door Hamas bezette Gazastrook noemt hij ‘verschrikkelijk’. “Het is onderdeel van een strategie om de hele regio te terroriseren.”

  Amar Harraoui
  In 1987 verhuisde hij vanuit Marokko naar Nederland. Samen met zijn importbruidje heeft de 41-jarige Harraoui drie kinderen, Met zijn deelname aan de Gazavloot zegt hij te hopen ‘mee te helpen aan het verzachten van de pijn bij de mensen in Gaza’. “Mijn vurige verlangen is om op een vreedzame wijze tot een duurzame oplossing te komen in het Midden-Oosten. Mijn wens is dat ik mijn kinderen zie opgroeien in een wereld waarbij zij met iedereen, ongeacht religie of ras, kunnen samenwerken aan het welzijn van de mensheid,” aldus de restaurant medewerker.

  AIbrahim Belaidi
  De 36-jarige, in Marokko geboren, Autodealer en vertegenwoordiger van Vereniging Landelijke Organisatie Op Koers (LOOK), van het platform Nederland-Gaza.
  Met de Gazavloot hoopt hij ‘een doorbraak te forceren aan de illegale blokkade van Gaza’. “De Gazastrook is een openluchtgevangenis waar de inwoners onder erbarmelijke omstandigheden leven,” vertelt hij desgevraagd. “Mijn nobele intentie is om door middel van deze actie mijn medeleven te tonen en de mensen in Gaza duidelijk te maken dat zij niet alleen staan in hun strijd naar vrijheid.” •
  Voor zover bekend vaart Anne de Jong niet mee. Zij was vorig jaar wel aan boord van één van de schepen. Ze is momenteel wil in Griekenland om ‘de activisten te steunen’.

  Thomas van der Dunk (columnist), Antoine Bodar (R.K. priester), Najib Amhali (caberetier), Marcel van Dam (colomnist en oud vara medewerker), Mohammed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks), Jan Pronk (oud-politicus) en Laurens Jan Brinkhorst (oud-minister en aangetrouwde familie van koningin Beatrix) varen ook niet mee, maar zeggen de actie ‘vierkant te steunen’.
  De groep journalisten die met hen zou meevaren, zegde deze week af omdat de actievoerders onbetrouwbaar zijn. “Nog nooit zag ik zo'n gesloten organisatie,” vertelt een journalist van de Wereldomroep aan dagblad Trouw. Kritische vragen werden volgens hem niet getolereerd.
  “De feiten waren telkens in tegenspraak met wat ons was voorgespiegeld,” aldus een journalist van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) over de activisten. “ Er was bovendien foutieve informatie over mij naar buiten gebracht in de media. Daardoor werd het werken mij onmogelijk gemaakt.” Uiteindelijk varen op het schip slechts twee Nederlandse journalisten mee; een freelancer en een Nederlandse medewerker van al-Yazeera.

   

  Bron:
  - www.nu.nl/binnenland/2554902/onduidelijkheid-uitvaren-gazavloot.html
  - www.elsevier.nl/web/Nieuws/Laatste-24-uur/301446/De-tweede-Gazavloot-welke-Nederlanders-varen-mee.htm
  - http://wageningen.sp.nl/weblog/2010/02/26/geachte-heer-medenbach
  - http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/februari/24/sp_wageningen_misleidt_kiezers

   

  Niels op 04-07-2011 13:02

  Griekenland wil hulpgoederen via reguliere kanalen naar Gazastrook brengen
  JERUZALEM – De anti-Israël activisten hebben furieus gereageerd op het Griekse voorstel om ‘alle hulpgoederen’ met eigen schepen via het reguliere kanaal naar de Gazastrook te vervoeren.
  ”Zondag heeft de Griekse regering gezegd dat ze met een veerboot de lading naar de strook wil brengen. Het transport zou via Ashdod [Israël] of El Arish [Egypte] verlopen,” aldus een pro-PLO activist. Volgens hem heeft de regering dit “verzonnen omdat het onder één hoedje speelt met Israël”.
  De Griekse regering verbood vrijdag de activisten uit te varen naar de Gazastrook, het voegde er direct aan toe te zoeken naar een oplossing om de hulpgoederen wel naar de Gazastrook door te sturen.
  De 'Stefano Chiarini', de Nederlands-Italiaanse boot, had bij de Griekse havenautoriteiten alle formaliteiten geregeld voor vertrek. Maar op het laatste moment stelden de Autoriteiten vragen aan Togo. De 'Stefano Chiarini' zou in eerste instantie varen onder de vlag van de Comoren, toen bleek dat dit onrechtmatig was besloten ze onder de vlag van het West-Afrikaanse land Togo mee te varen. Door onder de vlag van Togo te varen behoort het schip tot het rechtsgebied van dat land en gelden zijn wetten aan boord.
  ''Als voor ons een negatief antwoord volgt of op dinsdag nog geen duidelijkheid is, dan blazen we de boel af,” aldus Nourdin el Ouali, raadslid gemeente Rotterdam (GroenLinks) en één coördinatoren van de vloot. ''We proberen het dan later weer, maar dat zal weken duren.” Op het Nederlands-Italiaanse boot kunnen circa 52 activisten uit verschillende landen mee. Er zou volgens el Ouali nagedacht “nagedacht worden over alternatieve acties om duidelijk te maken dat de Palestijnen hulp nodig hebben”.
  Toch uitvaren heeft geen zin. Vorige week werd de 60-jarige Amerikaanse kapitein gearresteerd die tegen het Griekse beluit in toch uit voer. Hij is gearresteerd en blijft tot zeker dinsdag vastzitten.

  Combat training
  Begin vorige week was Amin Abou Rashed, een Hamaskopstuk, in Corfu om daar een zogeheten ‘tweedaagse veiligheidstraining’ te geven van de flottielje-activisten.
  Amin Abou Rashed (1967) noemt zichzelf een ‘Palestijn met de Nederlandse nationaliteit’. Hij raakte een arm kwijt tijdens een actie tegen de inwoners van de Joodse staat en wordt door de Mossad, de Israëlische geheime dienst, beschouwd als 'chief Hamas fundraiser' in West-Europa. Rashed heeft zich via diverse stichtingen en actiegroepen ingezet voor de ‘Palestijnse zaak’. In het verleden werkte hij onder de naam Amin Abou Ibrahim voor de Nederlandse Al-Aqsa Stichting. Deze stichting was gelieerd aan Hamas en staat sinds 2003 op de lijst van verboden terroristische organisaties.
  De handtekening van de eenarmige terrorist, ook bekend als Amin Abou Ibrahim, komt voor op documenten van de Holy Land Foundation, een Amerikaanse stichting die in 2008 in de Verenigde Staten werd vervolgd vanwege het financieren van Hamas.
  Rashed is ook actief in de Stichting Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS).
  In 2010 kwam hij in het nieuws als opvarende van het scheepskonvooi voor Gaza dat door de Israëlische marine werd opgebracht. Hij was één van de twee opvarenden met de Nederlandse nationaliteit, naast de antropologe Anne de Jong. Rashed is blijkens een publicatie op de website van de moslimbroederschap een van de initiatiefnemers van de Europese actie om de blokkade van Gaza te breken.
  Rashed is ‘relief and humanitarian affairs coordinator’ van de European Campaign to End the Siege of Gaza. Hij werd vorig jaar gearresteerd door de Israëlische Autoriteiten toen hij probeerde met de eerste Gazavloot in de Gazastrook te komen, na zijn vrijlating werd hij op Schiphol verwelkomd door de salafistische imam Fawaz Jneid en Mohammed Cheppih, de oprichter van de inmiddels failliete Poldermoskee die zelf ook betrokken was bij Rasheds PPMS.
  De eerder genoemde Nederlandse Al-Aqsa Stichting die werd gerund door Maria van Domburg (de schoonmoeder van de Nederlandse terrorist Samir Azzouz) maar nadat de tegoeden werden bevroren, omdat deze stichting door de AIVD werd gekenmerkt als terroristische instelling, maakte het een doorstart onder de naam Irsaa (deze afkorting staat voor Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen en is tevens een verwijzing naar de vermeende reis van Mohammed naar de verre moskee. De verre moskee zou, volgens de modernste uitleg, in die tijd op de Tempelberg gestaan hebben. Mohammed zou de reis gemaakt hebben toen er nog helemaal geen moskee in Jeruzalem stond, laat staan op de Tempelberg.
  In een reportage over fundamentalistische invloed bij megamoskeeën stelde de Telegraaf op 24 februari 2007, dat Ibrahim Akkari – die samen met Bouyafa de LIGN, een voorloper van de FION, oprichtte – belast was met de administratie van ISRAA. In hetzelfde artikel vertelde een woordvoerder van ISRAA, dat de stichting een poging deed om Al-Qaradawi naar Rotterdam te halen; een eerdere poging van Bouyafa in samenwerking met (toen nog) moskeewoordvoerder Ahmed Marcouch en Milli Görüs mislukte in Amsterdam.
  ISRAA was eind 2009 via bestuurslid Ikram Jaballah vertegenwoordigd in de Gaza Freedom March, volgens Trouw een ‘konvooi voor vergeten Palestijnen‘. Ook de “ik vind de benaming antisemiet haast een ere titel” Gretta Duisenberg maakte deel uit van de delegatie. Bestuurslid Jaballah van ISRAA is juridisch medewerkster van de gemeente Rotterdam, zo blijkt uit hetzelfde artikel.
  De laatste keer dat ISRAA in het nieuws kwam, was in een Telegraaf-artikel van 4 september 2010. Het ging over Al-Qaradawi’s Union of Good, die ’in een inlichtingenrapport van een westerse geheime dienst, enkele dagen geleden besproken onder Nederlandse deskundigen en in bezit van de Telegraaf’ zou zijn ontmaskerd als ’een samenwerkingsverband van ruim vijftig islamitische liefdadigheidsorganisaties’ en ’de financiële ruggengraat van terreurorganisatie Hamas’.
  Rashed wordt in het rapport meermalen genoemd als ‘prominente Hamasleider in Europa, voornamelijk als fondsenwerver binnen de Union of Good’. “Amin Abu Rashid is tevens hoofd en medeoprichter van ISRAA… Het inlichtingenrapport beschrijft deze Nederlandse club echter als een onderdeel van Hamas én de Union of Good. Volgens het rapport heeft ISRAA ‘sterke banden’ met belangrijke, bij naam genoemde Hamasactivisten.”
  Op 8 maart 2011 (dus wellicht ook nu nog) was Mohamed el Doori voorzitter van ISRAA. Hij was op dat moment ook penningmeester van de FION. De secretaris van stichting ISRAA was (tot voorjaar 2011) Mohamed Bouyafa, hij is de zoon van FION-voorzitter Yahia Bouyafa.
  De Nederlandse Moslimbroederschap is vertegenwoordigd via de Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION) en is aangesloten bij de FIOE, de Europese organisatie van de Moslimbroeders. De Moslimbroeders zijn nauw verweven met Hamas en Hezbollah, die beide uit zijn op de vernietiging van Israël.

  Ierse activisten
  De Ierse activisten beschuldigden Israël ervan hun boot gesaboteerd te hebben maar de Turkse Autoriteiten zeggen dat de boot al was nog vóór het in Turkije aanmeerde en dat sabotage dus onwaarschijnlijk was, dat is te lezen in de Turkse krant Hurryet.
  Even terug komend op het Griekse voorstel om de goederen met een eigen schip te vervoeren… Wellicht is er namelijk geen veerboot nodig om de goederen te vervoeren.
  De anti-Israëlische actievoerders op de Amerikaanse boot hadden eerder bekend gemaakt dat ze geen hulpgoederen aan boord hebben maar ‘activisten en steun betuigingen aan de bevolking in Gaza’.
  De 'Stefano Chiarini', die recent is afgeboekt van de bankrekening van de Associazione Benefica Di Solidarietà Con il Popolo Palestinese (ABSPP-ONLUS), neemt voor Nederland slechts nog geen 2,5 m2 aan hulpgoederen (waaronder 17 verhuisdozen met speelgoed) mee. ABSPP is onderdeel van de zogenoemde ’Union of Good’, een wereldomspannend web van islamitische ’liefdadigheidsinstellingen’, dat deels keurige goede doelen ondersteunt, maar ook fungeert als rookgordijn voor de financiering van terreurorganisaties, aldus rapporten van de inlichtingdiensten. ABSPP onderhoudt al jarenlang nauwe banden met de topleiders van de internationaal verboden terreurorganisatie Hamas.

   

  Bron:
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4090605,00.html
  - www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuli%2FHulpkonvooi%20nog%20niet%20in%20Gaza
  - http://nos.nl/artikel/253081-kapitein-schip-gazavloot-opgepakt.html
  - www.nu.nl/buitenland/2555467/vertrek-nederlands-deel-gazavloot-erg-onzeker.html
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3903640,00.html
  - www1.nefafoundation.org/miscellaneous/nefambnetherlands1207.pdf
  - www.carelbrendel.nl/2010/11/27/moslimbroeders-en-trotskisten-bezig-met-tweede-gazavloot/

   

  Niels op 06-07-2011 20:03

  Gazavloot via de lucht
  JERUZALEM - De Israëlische Autoriteiten zetten extra politietroepen in op de luchthaven Ben-Gurion, nabij Tel Aviv, om te voorkomen dat pro-PLO activisten het land binnen te dringen. Naar eigen zeggen zullen vrijdag honderden activisten uit verschillende landen hebben nu aangekondigd vrijdag in Israël te daar het dagelijkse leven te ontregelen en de Sabbat te onteren. “De activisten worden direct na aankomst het land uitgezet,” reageerde Yitzhak Aharonovitch, de Israëlische minister voor Openbare Veiligheid, aan. “De hooligans die onze wet proberen te schenden, mogen het land niet in en worden direct teruggestuurd naar hun land van herkomst.”
  De activisten zouden, naar eigen zeggen, van plan geweest zijn om via zee naar de Gazastrook af te varen. Maar omdat deze actie wereldwijd is afgekeurd willen zij vrijdag de Joodse staat via de lucht binnen dringen.
  "Ieder land heeft het recht om provocateurs tegen te houden", zegt Benjamin Netanyahu. De Israëlische premier wil dat de ordetroepen 'stevig' ingrijpen. " sraël heeft informatie over activisten doorgespeeld aan de Verenigde Staten, diverse Europese landen en luchtvaartmaatschappijen.
  De vliegtuigen die vrijdag vanuit Europa Ben Goerion bereiken worden naar een afzonderlijke terminal omgeleid waar alle passagiers een grondige inspectie zullen ondergaan.

   

  Bron:
  - www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-israel-must-be-resolute-in-face-of-pro-palestinian-provocateurs-at-airport-1.371727?localLinksEnabled=false

   

  Niels op 17-07-2011 12:36

  Frans schip wil toch naar Hamas varen
  CORFU - Dignité-Al Karama, een Frans een pleziervaartuig met pro-Hamas activisten, vertolkt in haar eentje de Gazaflotilla II en is onlangs vanuit Griekenland vertrokken naar de Gazastrook. De andere boten van activisten liggen twee weken aan de ketting in Griekenland. Zes Spaanse actievoerders zijn in hongerstaking gegaan.
  De Dignité-Al Karama vertrok eerder dan de overige bootjes en is de enige vertegenwoordiger van de ‘vloot’ dat nog vrij rondvaart. Aan boord bevinden zich naast Franse- ook Spaanse- en Griekse activisten. "We proberen nu meer passagiers aan boord te krijgen om dan verder te varen naar Gaza", zegt het Franse Europarlementslid Nicole Kiil-Nielsen aan boord van het pleziervaartuig. De tien actievoerders zien zichzelf als vertegenwoordigers van de gehele mislukte vloot.
  De Gazaflotilla II is een herhaling van de veelbesproken poging van anti-Israël activisten om eind mei 2010 met acht schepen de Israëlische blokkade van de Gazastrook te doorbreken. Israëlische commando's maakten een einde aan het initiatief. Bij de strijd tussen gewapende ‘vredesactivisten’ en het Israëlische leger kwam voor 9 Turkse activisten, die voor vertrek al de wens uit spraken te ‘sterven als shaheed’, de wens uit.
  Dit jaar was de planning grootser aan te pakken. Oorspronkelijk zouden half mei 15 schepen afvaren, na herhaaldelijk uitstel zouden begin deze maand 9 boten, met z’n 500 activisten uit 45 landen, af varen. Eén dag voor vertrek werden 8 boten aan de ketting gelegd in de Griekse havens.

  Nieuwe plannen
  De bemanning van de Tahrir (Canada, Oostenrijk, België, Denenmarken en Duitsland) zegt dat ze voor het ogenblik haar plannen opgeborgen heeft om nog naar de Gazastrook te varen.
  Het Amerikaanse ship Audacity of Hope wordt vastgehouden in Athene, nadat het zonder toestemming de haven was uitgevaren.
  Nadat Avigdor Lieberman (de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken) wees Ernest Bai Koroma (de president van Sierra Leoone) op het gebruik van de vlag van zijn land op de Juliano (de Zweeds-Grieks-Noorse boot), waarop deze furieus reageerde op het onrechtmatig gebruik van het nationale symbool en eiste de Juliano zijn vlag terug te geven. Daarop werd het door de Griekse kustwacht aan de ketting gelegd in Heraklion.
  Ook de Stefano Chiarini (de Nederlands-Italiaanse boot) ondervond problemen met de vlag. De 'Stefano Chiarini' zou in eerste instantie varen onder de vlag van de Comoren varen, toen bleek dat dit onrechtmatig was besloten ze onder de vlag Togo mee te varen. Maar ook deze werd onrechtmatig gebruikt.
  De bemanning van vijf andere schepen die niet kunnen uitvaren, de Louise Michel (Frankrijk), de Stefano Chiarini (Nederland & Italië) en de TBD (European Campaign), de Methimus II (Griekenland, Zweden & Noorwegen) en de Guernica (Spanje), broeden op een plan om een nieuw konvooi te vormen dat later af vaart naar de Gazastrook.

  Hongerstaking
  Spaanse actievoerders houden intussen sinds 5 juli de Spaanse ambassade in Athene bezet. Zes van hen zijn afgelopen maandag (11 juli 2011) met een hongerstaking begonnen. In een verklaring zeggen dat ze niet zullen eten "voor de Spaanse regering aangeeft dat ze zal tussenbeide komen om de Gernika in staat te stellen vrij over de Middellandse Zee te varen." De Gernika, het Spaanse schip van de vloot, is aan de ketting gelegd in Kolymbari, een haven op Kreta. Tot nog toe heeft het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Spaanse actievoerders alleen laten weten dat het geen publieke verklaringen zal afleggen over de zaak.

   

  Bron:
  - www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/gaza-bound-ship-carrying-pro-palestinian-activists-sets-sail-from-greece-1.373601
  - http://altahrir.wordpress.com/2011/06/27/complete-list-of-boats-in-freedom-flotilla-2/  

   

  Niels op 19-07-2011 11:02

   

  Dignité-al Karama nabij Gazastrook
  PARIJS - Een Frans plezierjacht, met aan boord slechts 10 activisten en geen hulpgoederen, verwacht dinsdag de Israëlische veiligheidsbarrière te doorbreken. Dat heeft een antisemitische woordvoerder van het bootje laten weten.
  De Dignité-al Karama, met drie bemanningsleden, drie journalisten en tien activisten (uit Frankrijk, Spaanje en Griekenland) aan boord, werd eerder door de Griekse Autoriteiten tegengehouden, maar wist zondag onder valse voorwenselen de haven van Sitia op Kreta te verlaten. Eén van de bemaningsleden had Alexandrië in Egypte als reisdoel opgegeven. “Maar 'je kunt midden op zee je bestemming veranderen,” aldus de woordvoerder.
  Griekenland heeft er alles aan aan gedaan om te voorkomen dat de overige 8 boten met pro-Hamas activisten, de hun steun persoonlijk aan Hamas willen betuigen, uit varen.
  Israël heeft laten weten het Franse jacht tegen te houden.

  Armoede?
  "We proberen aandacht te besteden aan de armoede die heerst in Gaza", zegt Nicole Kiil-Nielsen, een Frans Europarlementslid, die aan boord van het pleziervaartuig is.
  Onderwijl zal in Gazasstad een nieuwe luxe hotel geopend worden. In het Moby Dick Hotel bevinden zich luxe banketzalen, eerste klas restaurants en glanzend zwembad. Het geheel is voorzien van marmeren vloer, glimmend koper en andere pracht en praal.
  Volgens de woordvoerder zouden alle materialen via de smokkeltunnels van Rafah het gebied binnen gekomen zijn.
  “Zo'n kamer kost een gezin ongeveer 1.400 NIS [zo’n € 290,-) per dag,” verteld de woordvoerder trots. Volgens hem zijn er inmiddels al veel kamers besproken.
  Enkele weken geleden werd er in Rafah, aan de grens met Egypte, een vakantieoord met verschillende zwembaden en restaurants geopend. Ook is er een ander luxe restaurant gepland voor de kust van Gazastad.
  De vragen die al snel reizen zijn:
  Hoezo armoede en toch zo’n luxe?
  Waarom zouden woningen niet gebouwd kunnen worden maar wel een hotel?
  Wie gaat hier, in een gebied dat o.a. de SP ‘een openlucht gevangenis’ noemt, een kamer huren?
  Hamas ontvangt veel geld van Mahmoud Abbas. Tegelijkertijd kan Fatah (van Abbas) moeilijk rond komen, vorige maand kregen alle ambtenaren in de PNA gebieden slechts de helft van hun salaris.
  Bekijk ook:
  * Gaza unplugged 1
  * Gaza unplugged 2
  * Gaza unplugged 3

   

  Bron:
  - www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2808640/2011/07/18/Frans-actiejacht-nadert-op-listige-wijze-toch-Gazastrook.dhtml
  - www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/gaza-bound-ship-carrying-pro-palestinian-activists-sets-sail-from-greece-1.373601
  - www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4096055,00.html

   

  Israëlische boten omsingelen Gazaboot

   

  PARIJS/JERUZALEM- Israëlische schepen hebben dinsdag het Franse jacht Dignité-al Karama, met activisten en journalisten aan boord, omsingeld. Dat heeft een organisator van de actie om de Israëlische blokkade van de Gazastrook te doorbreken, bekendgemaakt.

   

  Het jacht is de enige boot die de Gazastrook tot op een paar uur varen wist te naderen. Andere boten werden eerder tegengehouden door Griekenland of konden niet vertrekken. Twee andere schepen zijn mogelijk gesaboteerd.

   

  Bron:
  -
  www.telegraaf.nl/10219917/-Isralische_boten_omsingelen_Gazaboot__.html?cid=rss  

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl